رامسر

رتبه های برتر کنکور سال 94 شهر رامسر

تغییر گروه آزمایشی :


82

منطقه 3

محمدرضا حلاجیان
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :82
تعداد آزمون :40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6554
104

منطقه 3

امین کمیلی
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :104
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6633
153

منطقه 3

سید مجید میر مظلومی
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :153
تعداد آزمون :101
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:6758
173

منطقه 3

محمد حلاجیان
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل ساري)
رتبه در منطقه 3 رشته زبان :173
تعداد آزمون :64
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6333
303

منطقه 2

مینو کاظم زکی
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :303
تعداد آزمون :82
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:7418
455

منطقه 3

سید علی میر ابوطالبی
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران (محل تحصيل بندر ماهشهر)
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :455
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6250
694

منطقه 3

مسعود ملانژاد طالشی
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي بابل
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :694
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5911
697

منطقه 3

حمیدرضا اشکواری
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي صنايع-دانشگاه صنعتي بابل
رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :697
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6239
827

منطقه 2

شیوا نیاستی
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :827
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7289
891

منطقه 2

آمنه دبیری روم دشتی
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :891
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7253
934

منطقه 3

نوید ذاکری
از رامسر

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :934
تعداد آزمون :93
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6549