مشهد

رتبه های برتر کنکور 94 مشهد

تغییر گروه آزمایشی :

قضیه تقسیم از ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی
دوازدهم رياضي     دبیر : عزیز الله علی اصغری