بروجرد

رتبه های برتر کنکور سال 94 شهر بروجرد

تغییر گروه آزمایشی :


10

منطقه 2

فایزه پیریایی
از بروجرد

رشته قبولی:سينما-دانشگاه هنر تهران
رتبه در منطقه 2 رشته هنر :10
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7035
37

منطقه 2

محمدمهدی روزبهانی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :37
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7916
163

منطقه 2

ریحانه برهانی
از بروجرد

رشته قبولی:دبيري علوم اجتماعي-پرديس بنت الهدي صدر-قزوين
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :163
تعداد آزمون :31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6334
562

منطقه 2

رضا مرادی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي همدان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :562
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6771
633

منطقه 2

آیدا مرادی
از بروجرد

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :633
تعداد آزمون :50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7549
705

منطقه 2

فرزانه رضایی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي همدان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :705
تعداد آزمون :45
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7113
736

منطقه 2

محمد صبوری
از بروجرد

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :736
تعداد آزمون :54
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6760
756

منطقه 2

میلاد قربانی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :756
تعداد آزمون :31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6456
816

منطقه 2

علی نقدی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي همدان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :816
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7155
858

منطقه 2

گلنوش علی کرمی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي همدان
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :858
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6728