مرودشت

رتبه های برتر کنکور 93 مرودشت

تغییر گروه آزمایشی :

حل سوالات برای جمع بندی کل کتاب از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی