جاجرم

رتبه های برتر کنکور 93 جاجرم

تغییر گروه آزمایشی :

قوانین نیوتن از فیزیک 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین اسلامی