بروجرد

رتبه های برتر کنکور سال 93 شهر بروجرد

تغییر گروه آزمایشی :


140

منطقه 2

علی زهره
از بروجرد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :140
تعداد آزمون :9
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7013
218

منطقه 2

علی رضا شاه محمدی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه 2 رشته تجربی :218
تعداد آزمون :69
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:7583
273

منطقه 2

علیرضا غروی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي نفت-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :273
رتبه در منطقه 2 رشته زبان :337
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7158
373

منطقه 2

شهریار مطهری
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :373
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7484
580

منطقه 2

نگار ساعتچی
از بروجرد

رشته قبولی:تربيت دبير زبان انگليسي-پرديس آيت اله کمال وند - خرم آباد
رتبه در منطقه 2 رشته انسانی :580
تعداد آزمون :47
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6170
618

منطقه 2

فرنوش کلانترنیا
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي پزشکي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :618
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6431
816

منطقه 2

وحید فلاحی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :816
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6575
996

منطقه 3

سمیه احمدی روزبهانی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
رتبه در منطقه 3 رشته تجربی :996
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5624