بروجرد

رتبه های برتر کنکور سال 92 شهر بروجرد

تغییر گروه آزمایشی :


3

کشوری

پوریا یاراحمدی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي تهران رتبه کشوری در رشته تجربی :3
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :2
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7987
16

منطقه دو

محمد محرابی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :16
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8082
60

منطقه دو

امیررضا ذاکر
از بروجرد

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :60
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7519
160

منطقه دو

روزبه قاسمی زاده
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :160
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7304
170

منطقه دو

علی کبیری
از بروجرد

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :170
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7626
225

منطقه دو

علی صمیمی پور
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي مكانيك-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :225
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7048
262

منطقه دو

پژمان کواری
از بروجرد

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي ايران
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :262
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6832
276

منطقه دو

محسن کیخسروی
از بروجرد

رشته قبولی:زبان وادبيات عربي-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه دو رشته انسانی :276
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6427
425

منطقه دو

امیرمحمد باوندی پور
از بروجرد

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :425
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7445
429

منطقه دو

پویا فرخ زاد
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :429
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7110
448

منطقه دو

مهشاد موسوی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد
رتبه در منطقه دو رشته زبان :448
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6387
466

منطقه دو

شاهین ص برنجی
از بروجرد

رشته قبولی:زبان وادبيات انگليسي-دانشگاه خوارزمي تهران
رتبه در منطقه دو رشته زبان :466
تعداد آزمون :31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6226
477

منطقه دو

آروین برهانی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :477
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6869
489

منطقه دو

احسان ملایی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :489
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7321
595

منطقه دو

مرجان ورمزیار
از بروجرد

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :595
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6970
642

منطقه دو

سهیل طباطبایی مرتضوی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :642
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7253
894

منطقه دو

علی امری
از بروجرد

رشته قبولی:پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي همدان
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :894
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6700