نائين

رتبه های برتر کنکور سال 91 شهر نائين

تغییر گروه آزمایشی :


299

منطقه دو

فاطمه ایزدی
از نائين

رشته قبولی:دبيري زبان و ادبيات عرب-پرديس حضرت معصومه - قم
رتبه در منطقه دو رشته انسانی :299
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6426