شهرضا

رتبه های برتر کنکور سال 91 شهر شهرضا

تغییر گروه آزمایشی :


159

منطقه سه

سید حمید موسوی
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه شيراز
رتبه در منطقه سه رشته انسانی :159
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6368
342

منطقه دو

فهیمه فاضل
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :342
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7343
626

منطقه دو

زهرا محمد رضایی
از شهرضا

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه شهرکرد
رتبه در منطقه دو رشته انسانی :626
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6721
653

منطقه دو

محسن سبزواری
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :653
تعداد آزمون :74
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6872
728

منطقه دو

شیرین قیام
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه صنعتي اصفهان
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :728
تعداد آزمون :10
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7092
735

منطقه دو

احمد جابرالانصار
از شهرضا

رشته قبولی:علوم قضايي-دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداراي - وابسته به قوه قضاييه
رتبه در منطقه دو رشته انسانی :735
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5985
741

منطقه دو

مایده متقی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه دو رشته زبان :741
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :911
تعداد آزمون :7
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6322
808

منطقه دو

سید نوید میرپوریان
از شهرضا

رشته قبولی:فيزيک-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :808
تعداد آزمون :87
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7193
874

منطقه دو

نیلوفر رحیمی
از شهرضا

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :874
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7182
907

منطقه دو

محمد هاتف صدری
از شهرضا

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :907
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6808
940

منطقه دو

محسن رضایی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه مازندران - بابلسر
رتبه در منطقه دو رشته زبان :940
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5317
960

منطقه دو

فرشاد سوندی
از شهرضا

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه يزد
رتبه در منطقه دو رشته زبان :960
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6092