رامسر

رتبه های برتر کنکور سال 91 شهر رامسر

تغییر گروه آزمایشی :


26

منطقه سه

سینا پورعسگری
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :26
تعداد آزمون :11
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6837
121

منطقه سه

حامد حیدرپور
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :121
تعداد آزمون :35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6899
303

منطقه دو

مایده نصری
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :303
تعداد آزمون :61
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7272
322

منطقه دو

سید معین علوی هاشمی
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :322
تعداد آزمون :55
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7150
542

منطقه سه

معصومه علی نژاد دوگلسر
از رامسر

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه گيلان - رشت
رتبه در منطقه سه رشته انسانی :542
تعداد آزمون :31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6747
626

منطقه سه

امیرمحمد حلیمی نژاد
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه گيلان - رشت
رتبه در منطقه سه رشته زبان :626
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :865
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6190
734

منطقه دو

مریم کاکوان
از رامسر

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت
رتبه در منطقه دو رشته زبان :734
تعداد آزمون :94
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:7146
958

منطقه دو

مهیار ندافیان
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي عمران-دانشگاه اصفهان
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :958
تعداد آزمون :4
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5732
996

منطقه دو

زهرا جنت علیپور
از رامسر

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :996
تعداد آزمون :50
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6711