آمل

رتبه های برتر کنکور 91 آمل

تغییر گروه آزمایشی :
نام و نام خانوادگی منطقه رتبه میانگین تراز

نیرو های خاص+آسانسور از فیزیک 3دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین اسلامی