آشخانه

رتبه های برتر کنکور 91 آشخانه

تغییر گروه آزمایشی :

انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی