کنکور 98

چرام

رتبه های برتر کنکور سال 91 شهر چرام

تغییر گروه آزمایشی :


431

منطقه سه

فاطمه رضایی شیخون
از چرام

رشته قبولی:راهنمايي و مشاوره-پرديس كوثر - ياسوج
رتبه در منطقه سه رشته انسانی :431
تعداد آزمون :27
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6296