عشق آباد

رتبه های برتر کنکور 91 عشق آباد

تغییر گروه آزمایشی :

نیرو های خاص+آسانسور از فیزیک 3دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین اسلامی