گيلانغرب

رتبه های برتر کنکور سال 91 شهر گيلانغرب

تغییر گروه آزمایشی :


124

منطقه سه

میلاد پرور
از گيلانغرب

رشته قبولی:مرمت و احياي بناهاي تاريخي-دانشگاه هنر اصفهان
رتبه در منطقه سه رشته هنر :124
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:4983
231

منطقه سه

سیامک سلطانمرادی
از گيلانغرب

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :231
تعداد آزمون :21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6784
280

منطقه سه

نگین علیخانی
از گيلانغرب

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :280
تعداد آزمون :41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6968
392

منطقه سه

ترانه پرواز
از گيلانغرب

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه رازي کرمانشاه
رتبه در منطقه سه رشته زبان :392
تعداد آزمون :23
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5348
564

منطقه سه

آرش پرنا
از گيلانغرب

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمانشاه
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :564
تعداد آزمون :12
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6675
642

منطقه سه

سیامک مولودی
از گيلانغرب

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه بوعلي سينا - همدان
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :642
تعداد آزمون :8
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6099