بروجرد

رتبه های برتر کنکور سال 91 شهر بروجرد

تغییر گروه آزمایشی :


15

منطقه دو

محمد دایمی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه دو رشته هنر :15
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :359
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6982
49

منطقه دو

زینب گودرزی
از بروجرد

رشته قبولی:صنايع دستي-دانشگاه هنر تهران
رتبه در منطقه دو رشته هنر :49
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5310
75

منطقه دو

گلرخ غفاری طاری
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :75
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7446
99

منطقه دو

زهرا کاکاوند
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :99
رتبه در منطقه دو رشته زبان :158
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7201
482

منطقه دو

الناز مرزبانی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :482
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7026
493

منطقه دو

مجید گودرز
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :493
تعداد آزمون :66
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7274
554

منطقه سه

زهرا فرزادپور
از بروجرد

رشته قبولی:-
رتبه در منطقه سه رشته زبان :554
تعداد آزمون :3
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5549
572

منطقه دو

یاسر یاراحمدی
از بروجرد

رشته قبولی:حقوق-دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد
رتبه در منطقه دو رشته انسانی :572
تعداد آزمون :14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5419
584

منطقه دو

مژده نظام الاسلامی
از بروجرد

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
رتبه در منطقه دو رشته تجربی :584
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7143
632

منطقه دو

عباس شیخ انصاری
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :632
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6619
876

منطقه دو

مهرخ مرادی روزبهانی
از بروجرد

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي همدان
رتبه در منطقه دو رشته زبان :876
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6729
894

منطقه دو

محمدحسن آزمایش
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :894
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6568
949

منطقه دو

سیدمحمد حسینی
از بروجرد

رشته قبولی:مهندسي مکانيک-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی :949
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:6900