زرند

رتبه های برتر کنکور سال 91 شهر زرند

تغییر گروه آزمایشی :


21

منطقه سه

محبوبه السادات حسینی
از زرند

رشته قبولی:صنايع دستي-دانشگاه الزهرا(س) - تهران
رتبه در منطقه سه رشته هنر :21
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5753
76

منطقه سه

علیرضا عرب پور داهویی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه سه رشته زبان :76
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :623
تعداد آزمون :74
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6512
145

منطقه سه

فاطمه اثنی عشری شعبجره
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :145
تعداد آزمون :45
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6941
152

منطقه سه

سید محمد تهامی پور زرندی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي برق-دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :152
رتبه در منطقه سه رشته زبان :794
تعداد آزمون :36
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6579
193

منطقه سه

احسان مختاری
از زرند

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :193
رتبه در منطقه سه رشته زبان :204
تعداد آزمون :83
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6738
194

منطقه سه

محدثه پور شریفی راوری
از زرند

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه تهران
رتبه در منطقه سه رشته هنر :194
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :217
تعداد آزمون :46
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6507
194

منطقه سه

فاطمه نکویی ده چناری
از زرند

رشته قبولی:زيست شناسي سلولي مولکولي-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه در منطقه سه رشته زبان :194
تعداد آزمون :46
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6085
211

منطقه سه

عاطفه درگاهی زرندی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي نفت-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :211
تعداد آزمون :68
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6923
217

منطقه سه

زهرا ضیاالدینی دشتخاکی
از زرند

رشته قبولی:راهنمايي و مشاوره-پرديس شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه سه رشته انسانی :217
تعداد آزمون :39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6230
263

منطقه سه

رضیه محمدی جرجافکی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي شيمي-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه سه رشته زبان :263
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :383
تعداد آزمون :52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6401
275

منطقه سه

مهتاب مطهری
از زرند

رشته قبولی:پزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :275
تعداد آزمون :57
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7010
322

منطقه سه

زهرا کمساری
از زرند

رشته قبولی:داروسازي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه سه رشته زبان :322
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :405
تعداد آزمون :92
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:6805
397

منطقه سه

محسن عرب ندوی زرندی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي عمران-مؤسسه غيرانتفاعي بعثت - كرمان
رتبه در منطقه سه رشته هنر :397
تعداد آزمون :61
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:4885
416

منطقه سه

زهره توحیدی
از زرند

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :416
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6732
431

منطقه سه

زهرا توحیدی
از زرند

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :431
تعداد آزمون :42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6889
560

منطقه سه

فرشته نخعی محمد ابادی
از زرند

رشته قبولی:علوم تغذيه-دانشگاه علوم پزشکي كرمان
رتبه در منطقه سه رشته زبان :560
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:5928
570

منطقه سه

مینا عرب ندوی زرندی
از زرند

رشته قبولی:دندانپزشکي-دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
رتبه در منطقه سه رشته تجربی :570
تعداد آزمون :66
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:6813
603

منطقه سه

فایزه عرب پور رق ابادی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي پليمر-دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :603
تعداد آزمون :35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5985
733

منطقه سه

فاطمه عبدالهی جلال ابادی
از زرند

رشته قبولی:راهنمايي و مشاوره-پرديس شهيد باهنر - كرمان
رتبه در منطقه سه رشته انسانی :733
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:5596
808

منطقه سه

عارفه مهدوی
از زرند

رشته قبولی:مهندسي کامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران
رتبه در منطقه سه رشته ریاضی :808
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:5738