سوادکوه

رتبه های تک رقمی کنکور سوادکوه

جواد رضاییان
رتبه 9 منطقه سه
رشته: ریاضی
92 سال