سوادكوه

رتبه های تک رقمی کنکور سوادكوه

جواد رضاییان
رتبه 9 منطقه سه
92 سال