جاجرم

رتبه های تک رقمی کنکور جاجرم

فایزه عابدی
رتبه 8 ايثارگران
رشته: زبان
94 سال
سینا خزایی نژاد قره تکان
رتبه 10 منطقه 3
رشته: ریاضی
94 سال
فایزه ایوری
رتبه 4 منطقه سه
رشته: زبان
92 سال