گرمي

رتبه های تک رقمی کنکور گرمي

مهدی فتاحی اینی علیا
رتبه 10 منطقه 3
95 سال