ابركوه

رتبه های تک رقمی کنکور ابركوه

سید مهدی زارع زاده
رتبه 10 کشوری
98 سال
حامد فلاحزاده
رتبه 7 منطقه سه
89 سال