مينودشت

رتبه های تک رقمی کنکور مينودشت

پوریا رجبی
رتبه 2 منطقه سه
92 سال
الهه کردافشار
رتبه 2 ساير سهميه ها
92 سال
سیدامیرارسلان شمس آبادی
رتبه 5 منطقه سه
90 سال
حسین سیدحسینی
رتبه 8 منطقه سه
85 سال