دماوند

رتبه های تک رقمی کنکور دماوند

زینب مهابادی
رتبه 8 منطقه يک
90 سال