تهران

رتبه های تک رقمی کنکور تهران

ابوالفضل حاجی محمدحسین کاشانی
رتبه 1 کشوری
99 سال
کیان بهادری
رتبه 1 کشوری
99 سال
ایلیا هاشمی‌راد
رتبه 2 کشوری
99 سال
رامین آزادی
رتبه 2 کشوری
99 سال
سپهر اسلامی
رتبه 4 کشوری
99 سال
سارا احمدی
رتبه 7 کشوری
99 سال
مهدی سعادت بخت
رتبه 10 کشوری
99 سال
سید طه افضلی اونجی
رتبه 4 منطقه 1
99 سال
علی نجفی
رتبه 4 ايثارگر-5%
99 سال
سارینا زارع
رتبه 3 ايثارگر-5%
99 سال
صالح شاملو
رتبه 1 کشوری
98 سال
ایزدمهر احمدی نژاد
رتبه 1 کشوری
98 سال
محمدصادق مجیدی یزدی
رتبه 2 کشوری
98 سال
مریم اسماعیلی
رتبه 2 کشوری
98 سال
دانا افاضلی
رتبه 3 کشوری
98 سال
کسری محمدی
رتبه 5 کشوری
98 سال
محمدعرفان هوشیاری
رتبه 7 کشوری
98 سال
آتنا طاهری
رتبه 8 کشوری
98 سال
فاطمه جعفری
رتبه 8 کشوری
98 سال
محمدحسین سه دهی
رتبه 9 کشوری
98 سال
محمدمهدی ابوترابی
رتبه 10 کشوری
98 سال
سهیل مهدی زاده ذوالپیرانی
رتبه 8 منطقه 1
98 سال
ارشیا رمضان نژاد
رتبه 8 منطقه 1
98 سال
حمیدرضا ده باشی قربانعلی
رتبه 9 منطقه 1
98 سال
محمدامین کرمی
رتبه 2 ايثارگر-5%
98 سال
پویا شمشیری
رتبه 5 ايثارگر-5%
98 سال
بهار اسدی
رتبه 6 ايثارگر-5%
98 سال
محمدمهدی عبدی
رتبه 7 ايثارگر-5%
98 سال
لیلا پابخش
رتبه 8 ايثارگر-5%
98 سال
علیرضا شفیعی علویجیه
رتبه 9 ايثارگر-5%
98 سال
ثنا اعتمادی
رتبه 4 ايثارگر-25%
98 سال
مهرداد همتی خلیلی
رتبه 5 ايثارگر-25%
98 سال
زینب صداقت دوستی
رتبه 10 ايثارگر-25%
98 سال
محمدصادق کشاورزی
رتبه 2 کشوری
97 سال
علی مرتضی قلی
رتبه 3 کشوری
97 سال
محمدرضا اسکندری
رتبه 4 کشوری
97 سال
پارسا انصاری باریکرسف
رتبه 4 کشوری
97 سال
روزبه امین تفرشی
رتبه 5 کشوری
97 سال
محمدامین زارع
رتبه 5 کشوری
97 سال
سجاد فقفور مغربی
رتبه 6 کشوری
97 سال
محسن سلیمانی
رتبه 6 کشوری
97 سال
احمد الکاتب
رتبه 8 منطقه 1
97 سال
امیررضا وظیفه
رتبه 5 منطقه 1
97 سال
طناز باقری
رتبه 3 ايثارگر-5%
97 سال
کوثر دستورانی
رتبه 9 منطقه 3
97 سال
محمدصادق عرفاتی
رتبه 2 ايثارگر-25%
97 سال
عرفان میران زاده
رتبه 1 کشوری
96 سال
یلدا حجتی
رتبه 2 کشوری
96 سال
علی فاطمی مفرد
رتبه 3 کشوری
96 سال
علی مهرائی
رتبه 3 کشوری
96 سال
محمد حسن احمدیارندی
رتبه 4 کشوری
96 سال
سید امیر احسان میری
رتبه 5 کشوری
96 سال
سعید نعیمی
رتبه 5 کشوری
96 سال
مصطفی نوذری
رتبه 7 کشوری
96 سال
محمد قیدی
رتبه 7 کشوری
96 سال
امیررضا پاشاپور یگانه
رتبه 8 کشوری
96 سال
زهرا شیدانیان آرانی
رتبه 9 کشوری
96 سال
آروین آذرمینا
رتبه 9 کشوری
96 سال
سامان لک‌
رتبه 8 منطقه 1
96 سال
سید سحاب اعرابی
رتبه 5 منطقه 1
96 سال
احسان طهماسبی
رتبه 9 منطقه 1
96 سال
شروین جهان بخش
رتبه 10 منطقه 1
96 سال
بامداد هوشنگ پور
رتبه 8 منطقه 1
96 سال
رضا اکبری اسبق
رتبه 9 منطقه 1
96 سال
امیرعلی برخورداریون محمدی
رتبه 7 ايثارگر-5%
96 سال
محمد حسین حیدرزاده
رتبه 8 ايثارگر-5%
96 سال
محمدرضا سعید
رتبه 10 ايثارگر-5%
96 سال
حسین عبدی
رتبه 10 ايثارگر-5%
96 سال
عباس میرزاپور
رتبه 8 ايثارگر-25%
96 سال
سید حمید سادات منصوری
رتبه 5 ايثارگر-25%
96 سال
امیرمحمد فرزانه
رتبه 2 کشوری
95 سال
کوشا جافریان
رتبه 3 کشوری
95 سال
امیر علی محمد حسینی
رتبه 6 کشوری
95 سال
محمدامین سالارکیا
رتبه 8 کشوری
95 سال
محمدرضا صالحی
رتبه 9 کشوری
95 سال
نازنین رحیم دوست
رتبه 10 منطقه 1
95 سال
محمد رضا حاجی علی
رتبه 10 منطقه 3
95 سال
علی کیانی نیستانکی
رتبه 1 کشوری
94 سال
کیانوش عباسی
رتبه 6 کشوری
94 سال
فاطمه نصیری
رتبه 6 کشوری
94 سال
کیمیا اسدی جوزانی
رتبه 9 کشوری
94 سال
نیکان زرگرزاده
رتبه 10 کشوری
94 سال
لیلا عنصری
رتبه 7 منطقه 1
94 سال
نیلوفر طریقت
رتبه 8 منطقه 1
94 سال
سهیل قاسمی بجد
رتبه 9 منطقه 1
94 سال
فاطمه معماریان
رتبه 9 منطقه 1
94 سال
صدرا حبیبی معینی
رتبه 9 منطقه 1
94 سال
مهیار دانش پژوه
رتبه 2 ايثارگران
94 سال
فاطمه گرجی
رتبه 4 منطقه 3
94 سال
محمد مهدی جلادتی
رتبه 4 ايثارگران
94 سال
سیمین سادات میرابراهیمی
رتبه 7 ايثارگران
94 سال
سید معین نهضتی
رتبه 7 ايثارگران
94 سال
مسلم شهسواری
رتبه 8 ايثارگران
94 سال
فاطمه زردبانی
رتبه 10 ايثارگران
94 سال
یاسمن سعیدی
رتبه 1 کشوری
93 سال
علی ولایی
رتبه 1 کشوری
93 سال
نگین یغمایی
رتبه 2 کشوری
93 سال
صدیقه ذبیحی
رتبه 2 کشوری
93 سال
امید شمس الهی
رتبه 3 کشوری
93 سال
الهام حبیب زاده
رتبه 4 کشوری
93 سال
فاطمه حسن زاده
رتبه 5 کشوری
93 سال
فاطمه رحیمی
رتبه 7 کشوری
93 سال
سبا بادکوبه
رتبه 8 کشوری
93 سال
امیرحسین قدیانی منفرد
رتبه 9 کشوری
93 سال
امیر حسین عارفی پور
رتبه 9 منطقه 1
93 سال
سپهر برومند ثانی
رتبه 6 منطقه 1
93 سال
روح اله پوروزیری
رتبه 2 ايثارگران
93 سال
زهرا مژده کانلو
رتبه 3 ايثارگران
93 سال
سحر بهاری خامنه
رتبه 7 ايثارگران
93 سال
زهرا مشایخی
رتبه 1 کشوری
92 سال
آذین زهرایی
رتبه 1 کشوری
92 سال
زینب امیربکایی
رتبه 2 کشوری
92 سال
مهشاد سادات رفیعی تکیه
رتبه 4 کشوری
92 سال
امیرحسین ملک مدنی
رتبه 5 کشوری
92 سال
نیکا کشتکار
رتبه 6 منطقه يک
92 سال
مسعود عیوضی
رتبه 7 منطقه يک
92 سال
لیلا جواشی
رتبه 8 منطقه يک
92 سال
حمیدرضا احمدی
رتبه 4 منطقه يک
92 سال
مهران پاکند
رتبه 5 منطقه يک
92 سال
آرش یزدانی الله آبادی
رتبه 7 منطقه يک
92 سال
سمانه محمدی
رتبه 10 منطقه يک
92 سال
علیرضا محمدشاهی
رتبه 8 منطقه يک
92 سال
کوثر رضایی مایانی
رتبه 1 ساير سهميه ها
92 سال
علیرضا نجفی
رتبه 2 ساير سهميه ها
92 سال
سوگل سودبر
رتبه 8 منطقه سه
92 سال
مهسا مرادی
رتبه 4 ساير سهميه ها
92 سال
امید ثابت زاده
رتبه 5 ساير سهميه ها
92 سال
سیده مونا سبزواری
رتبه 5 ساير سهميه ها
92 سال
متینه حسنی
رتبه 10 ساير سهميه ها
92 سال
میثم نقوی
رتبه 9 ساير سهميه ها
92 سال
ونداد داودنیا
رتبه 4 کشوری
91 سال
یاسمین قدیانی
رتبه 5 کشوری
91 سال
معصومه عظیمی
رتبه 6 کشوری
91 سال
نیلوفر حیدرپور
رتبه 6 کشوری
91 سال
مژده روح صداقت
رتبه 7 کشوری
91 سال
امیر حسین رمضانی
رتبه 7 منطقه يک
91 سال
امیرعلی ولی نژاد
رتبه 9 منطقه يک
91 سال
مانا ماسفی
رتبه 7 منطقه يک
91 سال
مایده عابدیان
رتبه 10 منطقه يک
91 سال
ساغر سید عباس زاده
رتبه 1 کشوری
90 سال
کیانا امانی
رتبه 2 کشوری
90 سال
سیده سحر صدری زاده
رتبه 3 کشوری
90 سال
امیر حاجی نجفی
رتبه 4 کشوری
90 سال
الهه جهان گرد
رتبه 9 کشوری
90 سال
نفیسه قرقچیان
رتبه 10 کشوری
90 سال
احسان رضایی
رتبه 7 منطقه يک
90 سال
فاطمه طالقانی نیا
رتبه 7 منطقه يک
90 سال
ارغوان عبدالملکی
رتبه 7 منطقه دو
90 سال
اشکان اسمعیلی
رتبه 1 کشوری
89 سال
فریبرز صالحی
رتبه 3 کشوری
89 سال
نیوشا دور اندیش
رتبه 6 کشوری
89 سال
رسول شفیع پور چنگایی
رتبه 6 کشوری
89 سال
حسام دارایی بافی
رتبه 7 کشوری
89 سال
ایدین یوسف زاده فرد
رتبه 10 کشوری
89 سال
ستاره عارف کشفی
رتبه 10 کشوری
89 سال
بهار عطایی نیا
رتبه 5 منطقه يک
89 سال
محمدرضا زارعی
رتبه 8 منطقه يک
89 سال
لیلا شجاعی
رتبه 3 کشوری
88 سال
مینا کثیری فر
رتبه 6 کشوری
88 سال
مهسا دادجو
رتبه 8 کشوری
88 سال
مهدیه معموری
رتبه 7 منطقه يک
88 سال
آرش گبل
رتبه 2 منطقه يک
87 سال
محمدمهدی کمانی
رتبه 6 منطقه يک
87 سال
لیلا نیرومند
رتبه 7 کشوری
87 سال
هانیه زراعتکار
رتبه 9 کشوری
87 سال
هیربد لطفیان
رتبه 10 کشوری
87 سال
مریم کامران فر
رتبه 8 منطقه يک
87 سال
یوسف جعفر نیا دابانلو
رتبه 8 منطقه يک
87 سال
فرجام درخشانی
رتبه 7 منطقه سه
87 سال
امین کردی داریان
رتبه 9 منطقه سه
87 سال
شرمین حمزه ای
رتبه 10 منطقه سه
87 سال
مجتبی صنعتی
رتبه 3 کشوری
86 سال
مصطفی بنکدار
رتبه 4 کشوری
86 سال
ستاره عارف کشفی
رتبه 7 کشوری
86 سال
مسعود جعفرعلی جاسبی
رتبه 7 کشوری
86 سال
میلاد تجریدی
رتبه 8 کشوری
86 سال
ثمانه شیخ نیا
رتبه 9 کشوری
86 سال
ساحل رمضانی تبار
رتبه 1 کشوری
85 سال
الهام کاظمی
رتبه 4 کشوری
85 سال
آرین حاذقی
رتبه 9 کشوری
85 سال
سیدمیلاد مرتضوی راوری
رتبه 10 کشوری
85 سال
مهری السادات آقایی میبدی
رتبه 6 منطقه يک
85 سال
مجتبی صحرایی اردکان
رتبه 9 منطقه يک
85 سال
روزبه جباری زاده
رتبه 1 کشوری
84 سال
آبتین شهلایی
رتبه 1 کشوری
84 سال
هومن دمرچیلو
رتبه 3 کشوری
84 سال
سمیرا توسلی
رتبه 7 کشوری
84 سال
مهدی حیدری
رتبه 8 کشوری
84 سال
کسری اسد زاده
رتبه 9 کشوری
84 سال
سیمین دخت کارگر
رتبه 9 منطقه يک
84 سال
شاهین شهرام پور
رتبه 9 منطقه يک
84 سال
غزل نقیب زاده
رتبه 10 منطقه يک
84 سال
مهرناز روحی یوسفی
رتبه 2 منطقه يک
83 سال
ندا آذرپی
رتبه 7 منطقه يک
83 سال
مینا میرزاحسین
رتبه 3 کشوری
83 سال
سهند هاشمی زنوزی
رتبه 3 کشوری
83 سال
شیما عرب اسدی
رتبه 4 کشوری
83 سال
مسعود کثیری فر
رتبه 7 کشوری
83 سال
مونا هدایت
رتبه 8 کشوری
83 سال
سروش بغدادی
رتبه 9 کشوری
83 سال
مانلی سرمدی
رتبه 6 منطقه يک
83 سال
لیدا ایوبی
رتبه 6 منطقه يک
83 سال
آناهیتا نوابی
رتبه 8 منطقه يک
83 سال
وحید یعقوبیان ملایری
رتبه 9 منطقه يک
83 سال
صدف صالح کلیبر
رتبه 10 منطقه يک
83 سال
گلناز مراد
رتبه 9 منطقه يک
83 سال
بهشته مجیدی نژاد
رتبه 10 منطقه يک
83 سال
امین‌ انصا‌ر‌ی‌
رتبه 4 کشوری
82 سال
ستا‌ر‌ه‌ آر‌یا‌فر‌
رتبه 4 کشوری
82 سال
مسعو‌د‌ تا‌ج‌فر‌د‌
رتبه 7 کشوری
82 سال
ر‌و‌ز‌به‌‌ تبر‌یز‌یا‌ن‌
رتبه 9 کشوری
82 سال
گلسا دقیقی
رتبه 9 کشوری
82 سال
مینا‌ پو‌ست‌د‌و‌ز‌
رتبه 10 کشوری
82 سال
ها‌نیه‌‌ ابر‌یشم‌کا‌ر‌
رتبه 4 منطقه يک
82 سال
ز‌هر‌ا نعمتی‌
رتبه 9 منطقه يک
82 سال
مر‌جا‌ن‌ علیمی‌
رتبه 4 کشوری
81 سال
سید‌محمد آذ‌ین
رتبه 7 کشوری
81 سال
سید‌ه‌مژ‌گا‌ن‌ قلند‌ر‌پو‌ر‌عطا‌ر‌
رتبه 8 کشوری
81 سال
سید‌ه‌فر‌نا‌ز‌ مر‌تضو‌ی‌
رتبه 9 کشوری
81 سال
سا‌ر‌ا آقا‌یی
رتبه 10 کشوری
81 سال
شهر‌ز‌اد نا‌صر‌ی‌نیک
رتبه 7 منطقه يک
81 سال
مهد‌ی‌ حید‌ر‌ی‌
رتبه 10 منطقه دو
81 سال
محمد‌ر‌ضا جلایی پور
رتبه 1 کشوری
80 سال
فا‌طمه‌ منتظر‌ی‌
رتبه 1 کشوری
80 سال
اشکا‌ن بر‌نا
رتبه 2 کشوری
80 سال
هو‌من عا‌بد‌ی‌اصل
رتبه 4 کشوری
80 سال
شیر‌ین‌ ایر‌انی‌
رتبه 4 کشوری
80 سال
شا‌د‌ی خیر‌اند‌یش‌
رتبه 4 کشوری
80 سال
ز‌یبا ر‌هبر
رتبه 5 کشوری
80 سال
ما‌ر‌ال چر‌ختا‌ب‌تبر‌یز‌ی
رتبه 5 کشوری
80 سال
محمد‌ر‌ضا خا‌ن‌ز‌اد‌ی
رتبه 7 کشوری
80 سال
سید‌ر‌ضا میر‌قا‌د‌ر‌ی
رتبه 8 کشوری
80 سال
شقا‌یق عبا‌سی
رتبه 6 منطقه يک
80 سال
محمد‌علی سبط
رتبه 7 منطقه يک
80 سال
احسا‌ن آر‌یا‌فر
رتبه 10 منطقه يک
80 سال