کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
×
از بیشتر ببینید1

کشوری

پويا براهيم باستانى
از تبريز
پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه يک رشته علوم تجربی :1
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :6
رتبه در منطقه يک رشته منحصرا زبان :5
تعداد آزمون :48
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:83311

کشوری

زهرا مشايخى
از تهران
حقوق-دانشگاه تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :1
رتبه در منطقه يک رشته علوم انسانی :1
تعداد آزمون :14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:80442

کشوری

سيدمحمدحسين موسوى
از قم
مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :2
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی فیزیک :2
رتبه در منطقه دو رشته منحصرا زبان :28
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:81792

کشوری

على عجم
از اهواز
پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه دو رشته علوم تجربی :1
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:79122

کشوری

زينب اميربكايى
از تهران
روانشناسي-دانشگاه تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :2
رتبه در منطقه يک رشته علوم انسانی :2
تعداد آزمون :3
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:78743

کشوری

سيد محمد جواد موسوى
از مباركه
مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :3
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی فیزیک :3
رتبه در منطقه دو رشته منحصرا زبان :96
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:82653

کشوری

پوريا ياراحمدى
از بروجرد
پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه دو رشته علوم تجربی :2
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:79873

کشوری

اميرمحمد عزيزى
از كرج
سينما-دانشگاه هنر تهران
رتبه کشوری در رشته هنر :3
رتبه در منطقه دو رشته هنر :1
تعداد آزمون :10
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:74484

کشوری

پويان مينايى
از نورآباد ممسني
مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :4
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی فیزیک :4
رتبه در منطقه دو رشته منحصرا زبان :36
تعداد آزمون :68
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:82654

کشوری

مريم مجرد ثانى اوغاز
از شيروان
پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه سه رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه سه رشته منحصرا زبان :2
تعداد آزمون :43
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:82244

کشوری

مهشاد سادات رفيعى تكيه
از تهران
حقوق-دانشگاه تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :4
رتبه در منطقه يک رشته علوم انسانی :4
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:80045

کشوری

هومن واصلى
از شيراز
مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :5
رتبه در منطقه يک رشته ریاضی فیزیک :1
تعداد آزمون :13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:81685

کشوری

پرديس اوليازاده
از مشهد
پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي مشهد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :5
رتبه در منطقه يک رشته علوم تجربی :2
تعداد آزمون :33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:81705

کشوری

اميرحسين ملك مدنى
از تهران
حقوق-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :5
رتبه در منطقه يک رشته علوم انسانی :5
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:76687

کشوری

احسان على پور
از اصفهان
پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :7
رتبه در منطقه يک رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه يک رشته منحصرا زبان :158
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:77817

کشوری

عليرضا هروى
از يزد
حقوق-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :7
رتبه در منطقه دو رشته علوم انسانی :1
تعداد آزمون :37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:77009

کشوری

سهند سرورى
از رشت
مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :9
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی فیزیک :7
رتبه در منطقه دو رشته منحصرا زبان :115
تعداد آزمون :10
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:82719

کشوری

عليرضا محمدحسينى
از ساري
پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :9
رتبه در منطقه دو رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه دو رشته منحصرا زبان :8
تعداد آزمون :6
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:80629

کشوری

فرهاد تراز
از قوچان
روانشناسي-دانشگاه تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :9
رتبه در منطقه دو رشته علوم انسانی :3
تعداد آزمون :13
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:750410

کشوری

سيد سروش ميرجليلى
از يزد
مهندسي برق-دانشگاه صنعتي شريف - تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :10
رتبه در منطقه دو رشته ریاضی فیزیک :8
رتبه در منطقه دو رشته منحصرا زبان :95
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:820110

کشوری

مهدى زارعى
از نورآباد ممسني
پزشكي-دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :10
رتبه در منطقه دو رشته علوم تجربی :4
تعداد آزمون :62
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:785110

کشوری

غزاله قضاوتى
از يزد
روانشناسي-دانشگاه تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :10
رتبه در منطقه دو رشته علوم انسانی :4
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8013

بالا
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید