شما در حال مشاهده رتبه های برتر کنکور هستید. بازگشت به لیست شهر ها

مشاهده بیشتر

استان مورد نظر را انتخاب نمایید

سایر استان ها

رتبه های برتر کنکور 941

کشوری

پژمان شهبازى دستجرده
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :1
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :1
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8330
1

کشوری

سارا همتى
از تبريز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :14
تعداد آزمون :56
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8467
1

کشوری

على كيانى نيستانكى
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :1
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :1
تعداد آزمون :3
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8028
2

کشوری

محمدرسول يزديان
از قم
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :2
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :2
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8408
2

کشوری

كيانا تدبير واجارگاه
از كلاچاي و رحيم آباد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :16
تعداد آزمون :111
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:8391
2

کشوری

سيدابوالفضل ميررضى
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :2
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :2
رتبه در منطقه 1 رشته هنر :117
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7876
3

کشوری

وحيد بالازاده مرشت
از بابلسر
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :3
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :2
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :15
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8482
3

کشوری

فائزه قائم دوست
از زاهدان
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :4
تعداد آزمون :67
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:8333
4

کشوری

مهدى لطافتى
از شيراز
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :4
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :2
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8475
4

کشوری

مهران نعمتى زاده
از يزد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :7
تعداد آزمون :65
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:8072
5

کشوری

امير حسينى
از شيراز
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :5
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :3
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :219
تعداد آزمون :8
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8189
5

کشوری

احسان طاهريفرد
از شيراز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :5
رتبه در ايثارگران رشته علوم تجربی :1
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7969
6

کشوری

كيانوش عباسى
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :6
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :4
تعداد آزمون :12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8163
6

کشوری

عرفان طاهرى فرد
از شيراز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :6
رتبه در ايثارگران رشته علوم تجربی :2
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8020
7

کشوری

محمد سعيد مسيحا
از يزد
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :7
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :3
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :340
تعداد آزمون :12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8060
7

کشوری

كيارش زارع
از بيرجند
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :7
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :65
تعداد آزمون :44
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8148
8

کشوری

سينا رنج كش زاده
از اروميه
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :8
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :77
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8235
8

کشوری

معين علا
از نور
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :8
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :5
تعداد آزمون :129
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:8143
8

کشوری

صدف وفا
از شيراز
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :8
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :5
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8097
9

کشوری

كيميا اسدى جوزانى
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :9
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :5
تعداد آزمون :5
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8080
9

کشوری

ميثم فرج پور نيرى
از اردبيل
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :9
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :6
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :10
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8145
9

کشوری

محمدرضا اقبالى زارچ
از يزد
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :9
رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :3
تعداد آزمون :8
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7749
10

کشوری

نيكان زرگرزاده
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :10
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :2
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8025
10

کشوری

محمدرضا سلطانى على آباد
از يزد
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :10
رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :129
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7704    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید