رتبه های برتر کنکور 941

کشوری

پژمان شهبازى دستجرده
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :1
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :1
تعداد آزمون :19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:83301

کشوری

سارا همتى
از تبريز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :14
تعداد آزمون :56
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:84671

کشوری

على كيانى نيستانكى
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :1
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :1
تعداد آزمون :3
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:80282

کشوری

محمدرسول يزديان
از قم
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :2
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :2
تعداد آزمون :38
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:84082

کشوری

كيانا تدبير واجارگاه
از كلاچاي و رحيم آباد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :16
تعداد آزمون :111
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:83912

کشوری

سيدابوالفضل ميررضى
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :2
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :2
رتبه در منطقه 1 رشته هنر :117
تعداد آزمون :18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:78763

کشوری

وحيد بالازاده مرشت
از بابلسر
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :3
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :2
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :15
تعداد آزمون :25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:84823

کشوری

فائزه قائم دوست
از زاهدان
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :4
تعداد آزمون :67
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:83334

کشوری

مهدى لطافتى
از شيراز
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :4
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :2
تعداد آزمون :26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:84754

کشوری

مهران نعمتى زاده
از يزد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :7
تعداد آزمون :65
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:80725

کشوری

امير حسينى
از شيراز
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :5
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :3
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :219
تعداد آزمون :8
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:81895

کشوری

احسان طاهريفرد
از شيراز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :5
رتبه در ايثارگران رشته علوم تجربی :1
تعداد آزمون :16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:79696

کشوری

كيانوش عباسى
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :6
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :4
تعداد آزمون :12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:81636

کشوری

عرفان طاهرى فرد
از شيراز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :6
رتبه در ايثارگران رشته علوم تجربی :2
تعداد آزمون :17
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:80207

کشوری

محمد سعيد مسيحا
از يزد
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :7
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :3
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :340
تعداد آزمون :12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:80607

کشوری

كيارش زارع
از بيرجند
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :7
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :65
تعداد آزمون :44
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:81488

کشوری

سينا رنج كش زاده
از اروميه
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :8
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :77
تعداد آزمون :28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:82358

کشوری

معين علا
از نور
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :8
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :5
تعداد آزمون :129
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:81438

کشوری

صدف وفا
از شيراز
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :8
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :5
تعداد آزمون :24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:80979

کشوری

كيميا اسدى جوزانى
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی فیزیک :9
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :5
تعداد آزمون :5
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:80809

کشوری

ميثم فرج پور نيرى
از اردبيل
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :9
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :6
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :10
تعداد آزمون :20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:81459

کشوری

محمدرضا اقبالى زارچ
از يزد
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :9
رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :3
تعداد آزمون :8
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:774910

کشوری

نيكان زرگرزاده
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :10
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :2
تعداد آزمون :10
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:802510

کشوری

محمدرضا سلطانى على آباد
از يزد
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :10
رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :129
تعداد آزمون :15
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7704

بالا
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید