نمایش به صورت

رتبه های برتر کانون در کنکور 96

لیست نفرات برتر تک رقمی کنکور 96


1

کشوری

صابر دین پژوه
از تبريز
رتبه کشوری در رشته ریاضی :1
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :1
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :38
تعداد آزمون:53
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8525



1

کشوری

امیرحسین قاسمی نژاد رائینی
از سيرجان
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :10
تعداد آزمون:68
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:8224



1

کشوری

عرفان میران زاده
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :1
تعداد آزمون:7
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8176



2

کشوری

محمدکاظم فقیه خراسانی
از يزد
رتبه کشوری در رشته ریاضی :2
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :23
تعداد آزمون:9
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8280



2

کشوری

امیرحسین قویدل سردصحرا
از تبريز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :2
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :1
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :3
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :3
تعداد آزمون:47
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8152



2

کشوری

یلدا حجتی
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :2
تعداد آزمون:8
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8149



3

کشوری

علی فاطمی مفرد
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :3
تعداد آزمون:3
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8380



3

کشوری

محمدرضا نادری
از بابل
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :3
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :2
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :6
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :3
تعداد آزمون:21
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8223



3

کشوری

علی مهرائی
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :3
تعداد آزمون:6
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8364



4

کشوری

محمد حسن احمدیارندی
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :4
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :3
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :100
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8297



4

کشوری

ارسلان یزدچی
از تبريز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :4
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :2
تعداد آزمون:76
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:8423



5

کشوری

محسن نیکوئی
از يزد
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :5
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :3
تعداد آزمون:87
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:8221



5

کشوری

سید امیر احسان میری
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :5
تعداد آزمون:6
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7860



5

کشوری

سعید نعیمی
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :5
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :4
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8280



6

کشوری

محمدامین مطهری نیا
از يزد
رتبه کشوری در رشته ریاضی :6
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2
تعداد آزمون:92
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:7869



6

کشوری

ناصر درویش زاده صالح آبادی
از بم
رتبه کشوری در رشته هنر :6
رتبه در منطقه 2 رشته هنر :2
تعداد آزمون:22
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6750



6

کشوری

یاسمن میر
از بابل
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :6
رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :4
تعداد آزمون:77
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:8365



7

کشوری

سیدرضا سالاری کیا
از شيراز
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :7
رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :1
رتبه در ايثارگر-5% رشته منحصرا زبان :216
تعداد آزمون:117
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:8047



7

کشوری

مصطفی نوذری
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :7
تعداد آزمون:6
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8204



7

کشوری

محمد قیدی
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :7
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :5
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :74
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8406



8

کشوری

امیررضا پاشاپور یگانه
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :8
رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :3
تعداد آزمون:42
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8120



8

کشوری

فرزانه استکی
از شهركرد
رتبه کشوری در رشته هنر :8
رتبه در منطقه 2 رشته هنر :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :81
تعداد آزمون:40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:6672



9

کشوری

مهدی شفیعی
از اردبيل
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :9
رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :2
رتبه در ايثارگر-5% رشته منحصرا زبان :3
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7957



9

کشوری

علی کلباسی
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته هنر :9
رتبه در منطقه 1 رشته هنر :5
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:6997



9

کشوری

آروین آذرمینا
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :9
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :7
تعداد آزمون:5
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8102



9

کشوری

زهرا شیدانیان آرانی
از تهران
رتبه کشوری در رشته علوم انسانی :9
رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :6
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :141
تعداد آزمون:12
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7860



10

کشوری

مهدی روانخواه
از ياسوج
رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :10
رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :1
تعداد آزمون:130
سابقه کانونی:7سال
میانگین تراز کانونی:7880



10

کشوری

سیدحسن موسوی بندرابادی
از يزد
رتبه کشوری در رشته ریاضی :10
رتبه در ايثارگر-25% رشته ریاضی :1
رتبه در ايثارگر-25% رشته منحصرا زبان :2
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7778



2

منطقه 1

رضا قانع خیابانیان
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :11
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :2
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :2
تعداد آزمون:63
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:8246



1

منطقه 2

فربد سمنانی
از سمنان

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :10
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :1
تعداد آزمون:87
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:8134



1

منطقه 1

ارشیا زاهدی پور
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :15
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :1
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :1
تعداد آزمون:54
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:8153



4

منطقه 1

هلیا حسینی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :35
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :8
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :4
تعداد آزمون:21
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7750



1

ايثارگر-5%

محمد رحمانیان
از جهرم

رتبه در ايثارگر-5% رشته علوم تجربی :12
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :10
رتبه در ايثارگر-5% رشته منحصرا زبان :1
تعداد آزمون:83
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:7805



2

منطقه 2

کیاوش سمنانی
از فرديس

رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :72
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :5
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :2
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7665




برای هرگونه تصحیح یا تغییر وارد صفحه شخصی خود شوید.

پاسخ تلفنی به سوالات شما
پاسخ تلفنی به سوالات مشاوره ای و آموزشی شما

باسخ به سوالات شما در زمینه مشاوره کارنامه و هدف گذاری برای آزمون ها ، شروع مطالعه برای کنکور 97 ، روش درس خواندن ، مدیریت منابع و تکمیل ظرفیت کنکور 96 و ...

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
ساعت پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب