کلکسیون روش های مطالعه

استان : گيلان > شهر : رودسر

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

سعید مرتضوی
سعید مرتضوی از شهر رودسر- تراز 6242 - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

من این درس را7 از ده پاسخ میدهم

من عامل موفقیت در درس شیمی را میتوان بهره گرفتن از کتابهای سه سطحی کانون و برنامه ریزی فشرده خودم جهت مطالعه نام برد

.البته در کنار این کار هدایت و برنامه ریزی پشتیبان را هم میتوان دخیل دانست،

لذا در برنامه ریزی میتوان با هدفگذاری چندتا از 10 تا و مشخص کردن مسیر مطالعاتی در ارتقاء نمرات موثر دانست.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

دنیا روحی
دنیا روحی از شهر رودسر- تراز 6782 - روش مطالعه درس شیمی 1 دهم (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

در درس شیمی – این درس را معمولا 8 تا 9 تا از 10 سوال را پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را با دقت فراوان می خوانم سپس درسنامه کتاب کمک درسی را می خوانم ،

نکات مهم آن را در کتاب درسی یادداشت می کنم ؛ سپس تست می زنم و نکات تست ها را یادداشت می کنم.

طی هفته اول مطالب جدید را می خوانم و در هفته دوم مرور می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر