کلکسیون روش های مطالعه

استان : گيلان > شهر : رودسر

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

فرینوش  جوینده رودسری
فرینوش جوینده رودسری از شهر رودسر- تراز 7283 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : دوشنبه 27 اسفند 1397 )

درس زبان را از 5 به 9 رسانده ام

1-ابتدا مطالعه کتاب درسی و جزوه دبیر

2-استفاده از کتاب آبی و زرد عمومی

3-یاداشت برداری گرامر و حفظ 10 لغت درهر شب و مطالعه یک ردینگ هفتگی

نحوه استفاده از کتاب آبی زبان انگلیسی

1-استفاده از تستهای تالیفی

2-مرور لغات جدید و استفاده پیمانه ای

3-بررسی لغات از ردینگ ها و حفظ لغات در هفته بعد

ارسال شده توسط : فاطمه فلاحت پیشه 3 نفر

جمع بندی کل کتاب از شیمی 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : سعید محسن زاده