کلکسیون روش های مطالعه

استان : اصفهان > شهر : زواره اردستان

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

محمدمهدی صادقی
محمدمهدی صادقی از شهر زواره اردستان- تراز 7464 - روش مطالعه درس شیمی 2 يازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 9 اسفند 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم.

نکات مهم کتاب درسی را یادداشت می کنم.

سپس از روی کتاب تستم ، تعدادی سوال به صورت زمان دار حل می کنم.

نکات تست ها را یادداشت می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 9 نفر