کلکسیون روش های مطالعه

استان : سيستان و بلوچستان > شهر : سراوان

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

میلاد درازهی
میلاد درازهی از شهر سراوان- تراز 7161 - روش مطالعه درس فلسفه و منطق (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

برای درس فلسفه ابتدا به تدریس معلم خوب گوش میدهم و سعی میکنم سرکلاس خوب یاد بگیرم. بعد از ظهر همان روز ابتدا تعدادی تست از کتاب آبی می زنم و سپس درسنامه ها را مطالعه می کنم. این روش کمک زیادی به تفهیم مطالب پیچیده میکند.

از کتاب آبی پیمانه ای کانون استفاده میکنم به دلیل طبقه بندی تستها در پیمانه ها و رعایت طرح سوال از همه قسمت ها میتوانم با توجه به وقتی که دارم یک یا چند پیمانه رو کار میکنم تا به تسلط بیشتر برسم.

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 26 نفر

جمع بندی نیم سال اول از فیزیک 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی