کلکسیون روش های مطالعه

استان : زنجان > شهر : ابهر

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

علي فرهادى
علي فرهادى از شهر ابهر- تراز 6504 - روش مطالعه درس فيزيك (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

فيزيك را 7 از 10 پاسخ مي‌دهم.

ابتدا کتاب درسی را به دقت می خوانم سپس متناوب تست می‌زنم و سپس اشكالات آنها را دوباره تمرین میکنم.

من از کتابهای کمک درسی کانون مخصوصا کتابهای سه‌سطحی استفاده می‌کنم ابتدا تست‌های متوسط را زده سپس تست‌های دشوار و سپس دشوارتر را زده و سعی می کنم در زمان رکورد بزنم.

ارسال شده توسط : الهه مرزوق 5 نفر