کلکسیون روش های مطالعه

استان : زنجان > شهر : ابهر

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

سید صمیم تقوی
سید صمیم تقوی از شهر ابهر- تراز 6083 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

درس دینی را معمولاً 7 از 10 می‌زنم.

روش مطالعه‌ی درس دین و زندگی

ابتدا کتاب مدرسه را دو بار می‌خوانم.

 برای بار اول روزنامهوار و برای بار دوم به صورت دقیق و موشکافانه می‌خوانم.

 در بار دوم از هایلات استفاده میکنم.

 سپس از تستهای آموزشی کتاب آبی قلمچی و جمع بندی استفاده میکنم.

نحوه‌ی استفاده از کتاب آبی و سه سطحی:

تستهای تألیفی آن را به عنوان یک تست آموزشی و تستهای کنکور به عنوان تست سرعتی استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین پوری

عرفان بهرامی
عرفان بهرامی از شهر ابهر- تراز 6833 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : یکشنبه 5 اسفند 1397 )

قبل از هر چیز تست‌های آیات و احادیث را از تست‌های متن کتاب جدا می‌کنم.

سپس متن کتاب درسی را مطالعه می‌کنم و تست‌های مربوطه را می‌زنم.

تست‌های مهم را نشان‌دار کرده و چند روز بعد دوباره برای مرور آن‌ها را می‌زنم و سپس آیات و احادیث را که قبلاً نکات آن‌ها را در دفتر جمع‌آوری کرده، مطالعه و تست‌های آن  قسمت را هم می‌زنم و پس از یک هفته تست‌های تکمیلی که هم متن درس و هم آیات و احادیث را در بر می‌گیرد را زده و مبحث را به پایان می‌رسانم.

من از کتاب‌های کانون، مخصوصاً کتاب‌های سه سطحی استفاده می‌کنم.

ابتدا تست‌های نسبتا دشوار را زده سپس تست‌های دشوار و سپس دشوارتر را زده و سعی می‌کنم در زمان رکورد بزنم.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین پوری 6 نفر

مثلثات(حل تست ) از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد