کلکسیون روش های مطالعه

استان : خراسان رضوي > شهر : بجستان

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

علیرضا داعى بجستانى
علیرضا داعى بجستانى از شهر بجستان- تراز 6278 - روش مطالعه درس علوم تجربی هشتم (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

من در درس علوم به 7 سوال از 10 سوال پاسخ می‌دهم.

                   روش مطالعه درس علوم

1-ابتدا با خود می گوییم امروز من موظف هستم تعداد فلان درس را مطالعه کنم

2- سپس از ابتدای کتاب شروع به خواندن می کنم و اگر درس اخر سخت تر بود چون اول انرژی بیشتری دارم آن را مطالعه می کنم و سعی می کنم وقتی یک مبحث را به طور کامل نفهمیدم از آن رد نشوم استدلالم برای این کار این است که شاید همین نکات ریز سوالاتی مطرح شود

3- سعی می کنم طوری برنامه ریزی داشته باشم که اگر حداقل دقت نکردم کل کتاب را دوره کنم تا زمان مناسب را برای تست زدن داشته باشم . همیشه پس از هر درس تست های مربوط به آن را حل می کنم و برای حل سولات تستی بیشتر از کتاب های سه سطحی کانون استفاده می کنم و برای درس علوم هلاوه بر کتاب سه سطحی از کتاب آبی استفاده می کنم .

4- همیشه از نکات مهم یاداشت برداری می کنم و روی کتابم می چسبانم که کمک بسیاری به من می کند .  

ارسال شده توسط : مریم صالحی 8 نفر

علی پورمحبی
علی پورمحبی از شهر بجستان- تراز 6720 - روش مطالعه درس علوم تجربی هشتم (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من در درس علوم به 8 سوال از 10 سوال پاسخ می‌دهم.

                                      روش مطالعه درس علوم

  • برای آزمون ها کانون از ابتدای هفته دوم شروع به مطالعه درس علوم می کنم ابتدا فقط خود کتاب علوم را به طور دقیق می خوانم و آن را به خوبی مرور می نمایم

  • بعد از فهم دقیق مطالب تست های کتاب آبی علوم کانون را حل می نمایم و روی حفظ زمان در حل این مسائل بی توجه نیستم

  • هیچگاه بدون مطالعه کتاب تست های کتاب آبی را حل نمی کنم زیرا سوالات کتاب آبی از همه ی کلمات و تصاویر و اشکال کتاب است و خواندن کتاب گام اول برای حل سوالات آن است . در پایان هم برای آمادگی بیشتر سوالات آمادگی آزمون را که در سایت مقطع هشتم کانون می باشد حل می کنم .

ارسال شده توسط : لیدا علی اکبری 8 نفر

علی  غفاری
علی غفاری از شهر بجستان- تراز 6344 - روش مطالعه درس علوم تجربی هشتم (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )درس علوم با چند از ده 7


  • *  من بعد از تدریس معلم درکلاس ،اگر مشکل خاصی از آن درس داشتم از معلمم می پرسم ونکته های مهمی که معلمم در باره درس به ما می گوید را حتما در دفترم یادداشت می کنم.

  • *  من به هنگام خواندن درس علوم تجربی  درخانه ،ابتدا به کتاب به منظور یادآوری مراجعه می کنم(پیش خوانی) بعد به طور دقیق ،مطلب را می خوانم.

  • *  بعد به کتاب آبی کانون  وکتاب های کار دیگرم مراجعه می کنم ،درسنامه آن را می خوانم. پس از خواندن درسنامه ویادگیری نکات کلیدی ،شروع به زدن تست های کتاب کانون می کنم.

هم چنین تست هایی که پاسخ آنها را بلد نیستم به راحتی نمی گذرم وبه کمک کتاب  علوم تجربی ویا معلم مربوطه پاسخ آنها را پیدا می کنم.

*  بعد از تست زنی به پاسخنامه ی کتاب های کار مراجعه می کنم وپاسخ خای اشتباهم را پیدا می کنم.

  • *  اگر پس از خواندن کتاب،تست زنی ،درس را متوجه نشدم به فیلم های مربوط به آن درس در سایت کانون مراجعه می کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه راسخ 7 نفر

جمع بندی کل کتاب از شیمی 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : سعید محسن زاده