کلکسیون روش های مطالعه

استان : يزد > شهر : خاتم

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

مبینا افخمی فتح آباد
مبینا افخمی فتح آباد از شهر خاتم- تراز 6277 - روش مطالعه درس علوم تجربی هشتم (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

من بیشتر از کتاب پرتکرار کانون قلم چی استفاده میکنم.

همچنین از کتاب های سه سطحی کانون قلم چی نیز  استفاده میکنم چون کتاب های سه سطحی چالش های زیادی دارند و باعث می شود هم در کانون و هم در دروس مدرسه پیشرفت کنم.

هر موقع که از کتاب های سه سطحی استفاده میکنم هر سوالی را که نتوانم پاسخ دهم برمیگردم و متن کتاب را دوباره میخوانم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی