کلکسیون روش های مطالعه

استان : يزد > شهر : يزد

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

سید علیرضا میرغفوری
سید علیرضا میرغفوری از شهر يزد- تراز 6020 - روش مطالعه درس آموزش قرآن چهارم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

چند از ده در این درس : 10  از 10 

این سوالات برای من ساده است من همیشه سوالات آزمونهای قبل را مرور می کنم چون باید این درس را مفهومی یاد بگیری و گام به گتم باشد.


ارسال شده توسط : مینا سلیمانی

محمد طاها  ارجمندی
محمد طاها ارجمندی از شهر يزد- تراز 6139 - روش مطالعه درس آموزش قرآن چهارم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

چند از ده در این درس : 10 از 10 

طرح سوال در این درس به یادگیری خیلی کمک میکند 

چون این درس ها فقط متن هستند و باید بتوانی جزئیات متن را یاد بگیری.

حتماً سعی می کنم قبل از آزمون مرور کنم.

ارسال شده توسط : مینا سلیمانی

رضا آیتی
رضا آیتی از شهر يزد- تراز 6518 - روش مطالعه درس آموزش قرآن چهارم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

چند از ده در این درس : 10 از 10 

روش من برای خواندن درس های حفظ کردنی به این صورت است که حتما ابتدا آنها را ه بصورت تشریحی می خوانم بعد از اینکه مطمئن شدم یاد گرفته ام تست می زنم حتما یک روز قبل از آزمون دوباره به سراغ تست ها می روم و آنها را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : مینا سلیمانی

محمد امین کاظمی نسب
محمد امین کاظمی نسب از شهر يزد- تراز 6807 - روش مطالعه درس آموزش قرآن چهارم دبستان (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

چند از ده در این درس : 10  از ده 


ابتدا کتاب درسی را مرور می کنم

بعد از آن حتما در منزل مرور می کنم که هر چه یاد گرفته ام فراموشم نشود.

زیر نکات مهم خط می کشم.

ارسال شده توسط : مینا سلیمانی 1 نفر