کلکسیون روش های مطالعه

استان : گلستان > شهر : علي آبادكتول

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

فریده رحیمی
فریده رحیمی از شهر علي آبادكتول- تراز 4871 - روش مطالعه درس خواص مواد (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

من برای درس ترسیم فنی از کتاب‌های کانون استفاده می‌کنم و ابتدا از روی آن‌ها مطالعه را انجام می‌دهم کتاب سبز کانون برای این در عالی است. من در کنار تست زدن تست خوانی هم می‌کنم و در دفتری جداگانه خلاصه نویسی انجام می‌دهم و مواردی را که غلط دارم دوباره مباحث را مرور می‌کنم.

ارسال شده توسط : رقیه محبی 6 نفر