کلکسیون روش های مطالعه

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

عظیمه آبسالان
عظیمه آبسالان از شهر بافت- تراز 6397 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

 • کتاب درسی و جزوه معلم را به همراه یک درسنامه کامل ، بصورت دقیق مطالعه میکنم.

 • 20 عدد تست تمرینی زده و پاسخ سوالات و روشهای کاربردی را بررسی میکنم.

 • در طول هفته اول چند بازه زمانی به عنوان تست تمرینی برای تسلط بیشتر درنظر گرفته میگیرم.

 • در هفته دومتست زماندار میزنم.

 • در چهارشنبه و پنجشنبه قبل از آزمون تمامی تست های نشاندار را مرور میکنم.

 • تمامی بی دقتی های موجود در تستهای کار شده را در شب قبل از آزمون مرور میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 33 نفر

امیرحسین قیصری
امیرحسین قیصری از شهر طبس- تراز 6741 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ می دهم.

هميشه و در تمام دروس مطالعه كتاب درسي برای من ارجعيت دارد.

پس از مطالعه دقيق كتاب درسي و حل مسائل و مثال هاي كتاب به سراغ درسنامه كتاب كمك درسي مي روم و پس از مطالعه آن تست هاي زوج يا فرد هر مبحث را در هفته نخست آزمون مي زنم.

در هفته دوم براي مرور مطالب باقي مانده تستها را مي زنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 23 نفر

مهدی رضا دریجانی
مهدی رضا دریجانی از شهر بم- تراز 6675 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

 • بعد از تدریس توسط دبیر جزوه و کتاب درسی را کامل مطالعه می کنم.

 • در صورت داشتن اشکال در درس ، از پدرم که دبیر ریاضی است رفع اشکال می کنم.

 • در کتاب آبی ابتدا سراغ تست های پیمانه ای می روم.

 • پیمانه های این کتاب را در چند وعده مطالعاتی کار می کنم.

 • در تست های اشتباه و نزده ابتدا سراغ درسنامه می روم که بتوانم با درسنامه به پاسخ برسم و اگر نتوانستم به جواب برسم سراغ پاسخ تشریحی می روم و آنها را علامت دار می کنم و در چند نوبت دوباره این تست ها را بصورت زماندار کار می کنم.

 • بعد از مطالعه و یادگیری کامل کتاب آبی سراغ کتاب سه سطحی می روم.

 • سطح اول و دوم را بصورت آموزشی و بدون زمان کار می کنم و سطح سوم را در هفته دوم و زماندار کار می کنم.

 • تست های نشانه دار را قبل از آزمون دوباره کار می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 12 نفر

فاطمه افضلی
فاطمه افضلی از شهر كاشان- تراز 7537 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

من برای درس ریاضی ابتدا کتاب درسی و جزوه معلمم را مطالعه میکنم.

سپس به سراغ سؤالات تشریحی برای درک بهتر و یادگیری بیشتر مباحث می‌روم.

بعد از آن تمرینات تستی را انجام میدهم.

ابتدا به سراغ سؤالات آسان‌ تر می‌روم و بدون در نظر گرفتن زمان به حل سؤالات می پردازم و نکات موجود در سؤالات را خلاصه‌برداری کرده و به جزوه ی خود اضافه میکنم.

همچنین سؤالات خاص یا مهم را علامت گذاری میکنم تا در دوره هایی که بعداً انجام میدهم حتماً آن‌ها را مجدداً حل کنم.

نکته مهم در تمرین درس ریاضی تنوع سؤالات است.

باید انواع مختلف سؤال را حل بکنم تا با تیپ های مختلف سؤالات آشنا شوم که با استفاده از کتاب آبی کانون به این نوع سؤالات دسترسی دارم.

بعد از آن به سراغ سؤالات دشوارتر و کنکوری می‌روم و به صورت تست زمان دار و در زمان مشخص به حل آن‌ها میپردازم.

من از کتاب ریاضی آبی پیمانه ای و کتاب ریاضی سه سطحی استفاده میکنم.

من قبل از حل تست ها ابتدا با استفاده از درسنامه های کتاب آبی مروری کوتاه بر روی مطالب هر فصل انجام میدهم.

سپس تست های کتاب آبی را در دسته بندی های مختلف و در زمان های مشخص حل میکنم.

پس از آن با استفاده از درسنامه تشریحی به بررسی و تحلیل تست ها میپردازم و نکات مهم آن را یاداشت برداری میکنم.

کتاب آبی با توجه به اینکه طیف گسترده ای از سؤالات را دارد برای درس ریاضی بسیار مناسب است.

با استفاده از کتاب آبی امکان آشنایی با انواع مختلف سؤالات را دارم و علاوه بر آن برای حل سؤالات دشوارتر به سراغ کتاب سه سطحی می‌روم و تست های آن را میزنم تا هم در حل تمرینات آن مبحث به مهارت کافی برسم و هم‌ سطح خود را بسنجم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 11 نفر

محمدرضا فرهادیان دهکردی
محمدرضا فرهادیان دهکردی از شهر اصفهان- تراز 7294 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

به نظر من در درس ریاضی به دلیل تنوع زیاد سوالات و نوع مفهومی بودن درس ، لازم است تا با زدن تست های مختلف تألیفی و آزمون های قبلی و کنکور سال های گذشته با انواع مختلف سوالات آشنا شده تا بتوان در کنکور هنگام رویارویی با نمونه های مشابه ، بلافاصله روش حل آن را شناسایی کرد. 

من از کتاب های سه سطحی و آبی برای این منظور استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

رضا آیینه نگینی
رضا آیینه نگینی از شهر بافت- تراز 7074 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

من ابتدا سعی میکنم که کتاب درسی و جزوه معلم را به خوبی مطالعه کنم.

بعد از مرور کتاب درسی و جزوه معلم به سراغ کتاب سه سطحی در درس ریاضی می روم.

سعی میکنم که در روز سه شنبه و چهارشنبه قبل از آزمون تست های مرتبط را حتما مرور کنم.

تست های سطح اول و دوم یعنی دشوار و نسبتا دشوار را حتما زماندار کار می کنم.

تست های سطح سوم یعنی دشوارتر را سعی می کنم آموزشی کار کنم تا مطالب را به خوبی بازیابی کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

امیرحسین شمسی گوشکی
امیرحسین شمسی گوشکی از شهر كرمان- تراز 6172 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

درس ریاضی نقطه قوت من است و این قدرت را مدیون حل زیاد تمرین تشریحی و تست هستم. 

برای هر مبحث تا جایی تست می زنم که هیچ ابهامی نمانده باشد.

سپس سراغ مطلب بعدی می روم. 

یکی از کتاب های مورد استفاده من کتاب سه سطحی کانون است که به من کمک بسیار زیادی برای بهتر فهمیدن ریاضی کرده است.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 6 نفر

محمد اسماعیل تنباکوکاری
محمد اسماعیل تنباکوکاری از شهر كاشان- تراز 6759 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

 این  درس یکی از نقاط قوت من است.

همیشه پس از مطاله کتاب درسی  از کتاب آبی کانون استفاده میکنم تا با سبک سوالات کنکور آشنا شوم.

پس از مطاله درس نامه کتاب آبی ، از این کتاب تست هایی رو انتخاب میکنم و زمان دار جواب میدهم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

جیران سارلی
جیران سارلی از شهر آزادشهر- تراز 6397 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از               6             به            8            رساندم.

نحوه مطالعه درس ریاضی

دلیل اینکه من در درس ریاضی از آزمونهای اول مهر پیشرفتی نداشتم این بود که روش مطالعه آن را نمیدانستم

تا اینکه تصمیم گرفتم به طور ویژه برای درس ریاضی وقت بگذارم و به اندازه کافی تست بزنم و بررسی کنم  

از آن به بعد دقت خود را در کلاس درس برای فهمیدن بهتر مطالب بالا بردم و در منزل ابتدا کتاب درسی را کانل مطالعه میکردم 

و سپس به سراغ تست های کتاب هاب آبی و سه سطحی میرفتم و آنها را بعد از کار کردن بررسی میکردم 

و بلاخره بعد از گذشت مدتی توانستم درصد خود را بالا برده و به نتیجه دلخواهم دست پیدا کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

سینا جهانشاهی
سینا جهانشاهی از شهر سيرجان- تراز 7214 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

در درس ریاضی ابتدا از جزوه ی دبیر و مثال های کتاب کمک میگیرم.

در مرحله ی بعدی با کمک تست آموزشی به تسلط نسبتا خوبی رسیده تا سایر سوالات و تمرینات و تست ها برایم قابل حل باشند.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

امیرحسین نجفی کلیانی
امیرحسین نجفی کلیانی از شهر كرمان- تراز 6446 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

من از کتاب آبی استفاده میکنم.

این کتاب در هر فصل مبحث محور سوال را مطرح کرده است که باعث میشود بعد از اتمام هر مبحث تست های مربوط به آن مبحث را حل کنم و به آن مسلط شود.

سوالات این کتاب استاندارد بوده و در آن زیاده گویی نمیشود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

حسن عزیززاده فروزی
حسن عزیززاده فروزی از شهر كرمان- تراز 6844 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

برای مباحث پایه ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و خلاصه نکات را یادداشت می کنم.

برای مباحث دوازدهم ، در روزهای تعطیل ابتدا کتاب درسی را به صورت روزنامه وار مطالعه می کنم.

پس از چند روز کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه می کنم و سپس نکات مهم را یادداشت می کنم.

بعد از  آن تست های کتاب آبی کانون را به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

میثم رمرودی
میثم رمرودی از شهر كلاله- تراز 5941 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از              7             به           9            رساندم.

روش مطالعه در درس ریاضی 

 • ابتدا کتاب درسی را به طور کامل  میخوانم و تمام تمرین و مثال ها را بررسی میکنم .

 • هنگام مطالعه نکته برداری را انجام میدهم.

 • سپس درس نامه های کانون کتاب آبی را می خوانم  و تست کنکور تا سال90 را می زنم .

 • در گام بعدی تست های آزمون  های کانون را می زنم .

 • و در مرحله آخر  تست هایی که از سال 90به قبل است و تست هایی که اشتباه زدم را بررسی میکنم.

 • دفترچه های غیر حضوری را پنجشنبه قبل از آزمون حل و بررسی میکنم.

 • از جعبه ابزار کارنامه در صفحه شخصی استفاده میکنم.

 • از کتاب آبی ابتدا درسنامه آن را مطالعه میکنم .

 •  سپس تست های که مربوط به کنکور است را مورد بررسی قرار می دهم.

 •  و در آخر تستهای که اشتباه پاسخ دادم را دوباره بررسی میکنم .

 • بعضی از تست ها را نشان دار می کنم تا بتوانم در مرورهای بعدی دسترسی راحت تری به آنها داشته باشم .

 • بررسی و تحلیل تست را از روی پاسخنامه تشریحی کتاب انجام میدهم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

زهرا امیدی ذکاء
زهرا امیدی ذکاء از شهر شهريار- تراز 6241 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از             4                به              6             رساندم.

روش مطالعه :

با توجه به اینکه فارغ التحصیل هستم و این مطالب را قبلا خوندم روز جمعه بعد از آزمون درسنامه و جزوه دبیر  رو برای مبحث جدیدی که قرار است در آزمون بعدی بیاد رومی خونم

اگر مطلبی را فراموش کرده باشم تمرین کتاب درسی را کار می کنم و اینکار تا 3شنبه هفته اول تموم میشه.

از چهارشنبه هفته اول تست هار بصورت پیمانه های 50 تایی تقسیم می کنم

ابتدا6-5  تست آموزشی می زنم چون تیپ سوالات متفاوت است و بقیه سوالات را زمان دار می زنم 

و تست هایی که پاسخ اشتباه دادم مارک دار می کنم.

بعد اززمانی که برای تست گذاشتم شروع به تحلیل سوالات می کنم و اگر اشتباهی داشته باشم با مراجعه به پاسخ تشریحی و جزوه اشکالم رو برطرف میکنم.

نزدیک آزمون از کتاب سه سطحی استفاده میکنم ( به صورت ضریب دار) 

و سعی میکنم هر سری که تست های سه سطحی را میزنم زمان کمتری برای هر تست اختصاص دهم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

نگین میرزاده یزدی
نگین میرزاده یزدی از شهر يزد- تراز 6577 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

درس ریاضی را هر روز مطالعه میکنم.

تمرین زیاد از درس ریاضی محل میکنم.

ابتدا روی کتاب تسلط پیدا کرده بعد تست میزنم.

از نکات جدید کتاب یادداشت برداری میکنم.

آزمون ها را کامل تحلیل میکنم.

از کتاب های سه سطحی استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

سارا شریعت
سارا شریعت از شهر كاشان- تراز 6204 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

در کلاس به درس ریاضی با دقت گوش میدهم.

از کتاب آبی و سه سطحی کانون استفاده میکنم. 

پاسخ تشریحی را میخوانم و تست های مهم را نشان دار میکنم.

کتاب آبی ریاضی باعث بالا رفتن درصد و تراز من شده است.

من بعد از خواندن هر مبحث تست های مربوط به آن را از کتاب آبی کار میکنم.

اشکالاتم را در شب های بعد مرور میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

دیانا جعفری
دیانا جعفری از شهر اصفهان- تراز 6331 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

کتاب درسی و جزوه معلم را باهم می خوانم.

تمرین معلم و کتابم را حل می کنم.

سپس از درسنامه تست مطالعه می کنم.

سوال تست های کتاب را حل می کنم.

درصورتی که اشتباه بزنم یا نزده باشم نکته اش را از پاسخ نامه پیدا می کنم و در درسنامه و کتاب درسی هایلایت می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

آرسام یوسف زاده کوهسانی
آرسام یوسف زاده کوهسانی از شهر بم- تراز 6785 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

 • بعد از تدریس دبیر همان روز جزوه را کامل مطالعه می کنم.

 • تمرینها و مثالهای کتاب درسی را کامل مطالعه می کنم .

 • ابتدا یک پیمانه از تستهای کتاب آبی را کار می کنم.

 • اگر به مشکل برخوردم به درسنامه کتاب آبی بر میگردم در غیر این صورت پیمانه های بعدی را کار می کنم.

 • تستهای اشتباه و نزده و نکته دار را علامت دار می کنم.

 • برای مرور سراغ تست های علامتدار می روم.

 • در کتاب سه سطحی هفته اول سطح اول را بعد از تستهای نشاندار کتاب آبی کار می کنم.

 • سطح دوم را در هفته دوم کار می کنم.

 • سطح سوم را به صورت زماندار ، روز چهار شنبه هفته دوم کار می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

سینا زیدآبادی نژاد
سینا زیدآبادی نژاد از شهر سيرجان- تراز 6913 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

اول کتاب درسی ریاضی و بعد از آن جزوه­ ی درسی معلم را مطالعه می کنم.

تمرین ها و مثال­های آموزشی را حل و همان روز تست کار می کنم.

نکات مهم و روش های ساده را یادداشت برداری می کنم.

تست ها را روز اول بدون زمان و روز دوم با زمان کار می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

سینا فتاحی چشمه سفیدی
سینا فتاحی چشمه سفیدی از شهر رفسنجان- تراز 6674 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم و تمرین های کتاب درسی را حل می کنم.

از جزوه دبیر استفاده می کنم و یکبار دیگر سوال های حل شده در جزوه را حل می کنم.

هر شب بیست تست از کتاب آبی را حل می کنم.

در هفته دوم تست های کتاب سه سطحی را با محدودیت زمانی حل می کنم

ارسال شده توسط : علی اسدی 2 نفر

نگین سوادکوهی
نگین سوادکوهی از شهر اصفهان- تراز 6619 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا سر کلاس توجه زیادی به تدریس معلم دارم.

مرور درس داده شده در همان روز را انجام میدهم.

همان روز 10 تست از تست های کتاب آبی حل میکنم.

در هفته بیشتر واحد مطالعاتی ام را به حل تست ها اختصاص میدهم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

نفیسه رشیدی
نفیسه رشیدی از شهر كرمان- تراز 7115 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

 • من ابتدا به مطالعه کتاب درسی ریاضی به صورت کامل می پردازم.

 • بعد از مطالعه کتاب به نکته برداری می پردازم و نکات مهم را در قالب یک جزوه شخصی نگه داری می کنم.

 • من بعد از تسلط بر روی درس ابتدا یک سری تست کنکور سال های گذشته را انتخاب و میزان تسلط خود در آن درس را می سنجم.

 • سپس من بر حسب تسلطی که از یک مبحث در درس ریاضی پیدا کردم به سراغ کتاب سه سطحی می روم و بر سوال هایی که درصد پاسخگویی بیشتر بوده تمرکز می کنم ( سوالات نسبتا دشوار ).

 • پس از چک کردن سوالات اگر نسبت سوالات درست بیشتر بود سراغ سوالات دشوار می روم در غیر این صورت جزوه نکاتم را مرور می کنم.

 • من بعد از اینکه کاملا مسلط شدم سوالاتی که درصد پاسخگویی به آنها کمتر بوده ( سوالات دشوارتر ) را طبقه بندی می کنم یعنی بر حسب اینکه سوالات ممکن است برایم آشنا باشند تا سوالاتی که هیچ ایده ای برای حل آنها ندارم.

 • بعد از اینکه به سوالات دشوار تر پاسخ دادم و جواب ها را بررسی کردم یک ارزیابی کلی برحسب اینکه در سه سطح سوال نسبتا دشوار ، دشوار و دشوارتر چگونه بوده ام انجام می دهم.

 • به طور کلی من با استفاده از کتاب سه سطحی از اعتماد به نفس زیادی برخوردار شدم چون بعد از حل سوالات این کتاب مخصوصا در سطح دشوار تر ، این ذهنیت را پیدا می کنم که آنقدر در مبحث مسلط هستم که حتی به سوالاتی که افراد زیادی به آنها پاسخ نداده اند من می توانم پاسخ دهم.

 • من همگام با کتاب سه سطحی کتاب آبی را نیز بررسی می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

ابوالفضل محمودی میمند
ابوالفضل محمودی میمند از شهر شهربابك- تراز 6405 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

درس را در کلاس درس یاد می گیرم.

در خانه از روی کتاب های آبی و سه سطحی تعداد زیادی تست می زنم و پاسخ تشریحی آن ها را بررسی می کنم.

در هنگام تست زنی سوالات مهم را نشان دار می کنم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر را می خوانم و از روی کتاب های آبی و سه سطحی تست می زنم.

در این درس اولویتم با تست زنی است و درس را با تست یاد می گیرم.

در هنگام تدریس دبیر با دقت به درس گوش می دهم و سپس در خانه از روی کتاب های آبی و سه سطحی تست می زنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

مهسا خلیلی خرم
مهسا خلیلی خرم از شهر كاشان- تراز 6824 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

در این درس چون سر کلاس خوب گوش می دهم فقط تست کار میکنم. 

 منبع من در این درس کتاب آبی و سه سطحی کانون است که در پیشرفت من بسیار موثر بوده است.

کتاب سه سطحی کانون با طبقه بندی که دارد به من کمک کرده است.

این کتاب علاوه بر سوالات کنکور ، سوالات کانون را شامل میشود و کتاب سه سطحی برای افزایش تراز مفید است.

من در روز های فرد از این کتاب استفاده میکنم و اشتباهاتم را نشان دار میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

فاطمه حیدری
فاطمه حیدری از شهر اصفهان- تراز 6515 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

به سراغ جزوه‌ي معلممان میروم و آن را کامل مطالعه میکنم.

بعد از آن مرحله‌ي تثبيت مطالب است ؛ يعني به سراغ تمرين‌ها و سؤالات میروم و سعي کنيد خودم به اين سؤالات پاسخ دهم.

در مرحله‌ي سنجش و آزمودن به سراغ کتاب‌هاي آبي میروم و سعي میکنم تست‌هايش را حل بکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

هانیه سیفی
هانیه سیفی از شهر گلپايگان- تراز 6521 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا جزوه دبیر را خوانده و تمرین های کتاب را حل میکنم.

سپس درسنامه کتاب مهر و ماه یا آموزش شکفت انگیز را مطالعه میکنم.

سپس تست های آموزشی را در طی دو الی پنج روز تمام میکنم.

بعد از آن تست زماندار میزنم.

جهت تسلط کامل از کتاب های سه سطحی استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

امیرحسین اسکندرزاده افشار
امیرحسین اسکندرزاده افشار از شهر سيرجان- تراز 6569 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

اول کتاب درسی ریاضی و بعد از آن جزوه­ ی درسی معلم را مطالعه می کنم.

تمرین ها و مثال­های آموزشی را حل و همان روز تست کار می کنم.

نکات مهم و روش های ساده را یادداشت برداری می کنم.

تست ها را روز اول بدون زمان و روز دوم با زمان کار می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

فاطمه سبحانی
فاطمه سبحانی از شهر باغستان- تراز 6313 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از             3               به              6             رساندم.

روش  مطالعه درس ریاضی عمومی

 • ابتدا جزوه معلم که بسیار کامل می باشد مطالعه می کنم

 • سپس  تست های داخل جزوه را در غالب اموزش و یادگیری می زنم

 • از نکات مهم جزوه معلم خلاصه برداری می کنم

 • سپس از کتاب کمک اموزشی تست می زنم

 • سپس شروع به تست زنی از کتاب سه سطحی می کنم ونکات مهم وجدید را یادداشت می کنم

 • آزمونهای سال گذشته کانون که در سی دی داخل کتاب آبی می باشد را در روزهای انتهایی هفته دوم آزمون می دهم

 • تست های کتاب کمک اموزشی را بصورت تقسیم بندی شده تا یکشنبه هفته دوم حل می کنم

 • سوالات کتاب سه سطحی را از سطح اول آن وبصورت تقسیم بندی شده در روزهای دوشنبه تا پنج شنبه هفته دوم حل می کنم

 • آزمونهای سال گذشته کانون که در سی دی همراه کتاب آبی می باشد در روزهای سه شنبه و چهارشنبه قبل آزمون حل می کنم و ازخودم آزمون می گیرم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

فرنوش گلستانه
فرنوش گلستانه از شهر اصفهان- تراز 6773 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا جزوه و کتاب درسی را باهم مطابقت میدهم و نمونه مثالهای کتاب درسی را برای یادگیری حل میکنم.

سپس تست های آموزشی کنکورهای سراسری قبل از سال ۹۲ و همچنین سوالات تالیفی آبی کانون را کار میکنم.

سپس به سراغ تست های سطح اول کتابهای سه سطحی رفته و تست های تسلط میزنم.

از روی جواب های تشریحی تسلط خودم را بالاتر میبرم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

مریم طالبی زاده
مریم طالبی زاده از شهر يزد- تراز 6414 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

 • به خاطر علاقه ی زیاد ، به این درستوجه دارم.

 • به متن کتاب درسی و مثال ها توجه می کنم و تمرین های کتاب درسی را به طور دقیق حل و بررسی می کنم.

 • از دی وی دی های آموزشی استفاده می کنم.

 • فیلم های سه دقیقه ای که در سایت کانون است را می بینم.

 • به برنامه راهبردی توجه ویژه ای دارم.

 • از کتاب سه سطحی و آبی کانون استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

حانیه مظفری خلف بادام
حانیه مظفری خلف بادام از شهر يزد- تراز 6621 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا مبحث مورد مطالعه را تعدادی تست آموزشی میزنم و یادگیری خود را در آن مبحث می سنجم.

اشتباهات خود را از آن قسمت در جزوه ای جداگانه یادداشت می کنم.

سپس به جزوه دبیر و درسنامه های کتاب تست مربوط به همان مبحث مراجعه می کنم و یادگیری خود را تکمیل می کنم.

روز بعد دوباره سراغ تست های همان مبحث می روم و یادگیری خود را می سنجم.

آنقدر این روش را تکرار می کنم تا آن مبحث را به طور کامل و بدون اشتباه یاد بگیرم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

سیده سارا دهقانی
سیده سارا دهقانی از شهر يزد- تراز 6473 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

درس ریاضی را هر روز به صورت مستمر مطالعه میکنم.

از نکات مهم یادداشت برداری میکنم.

در این درس تست و تمرین زیادی حل میکنم.

از کتاب های سه سطحی و میکرو گاج استفاده میکنم.

آزمون ها را دقیق تحلیل و بررسی میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

مهدیه میرجلیلی
مهدیه میرجلیلی از شهر يزد- تراز 6564 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

 • تلاش من برای مطالعه این درس بیشتر شده است.

 • به طور مداوم تمرین می کنم و مسائل زیادی را حل می کنم.

 • هر شب 20 تا 30 تست از در س ریاضی می زنم.

 • هر روز درس همان روز را مطالعه می کنم تا در ذهنم تثبیت شود.

 • مرور درس را به طور هفتگی در برنامه خود قرار داده ام.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

ریحانه مطهری نژاد
ریحانه مطهری نژاد از شهر يزد- تراز 6522 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

من ابتدا دقیق و جامع کتاب درسی را مطالعه میکنم و تمرینهای آن را حل مینمایم.

بعد از مطالعه ، تست آموزشی میزنم.

سپس تست آزمونی میزنم.

تعداد تست زیادی در طول هفته برای این درس کار میکنم.

منبع تستی من کتابهای آبی کانون است.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

مریم اناری
مریم اناری از شهر بردسير- تراز 6670 - روش مطالعه درس ریاضی چهارم تجربی (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

من ابتدا كتاب درسي و جزوه معلم را به صورت مفهومي و دقيق مي خوانم.

سپس مثال ها و تمرين هاي تشريحي كتاب را به طور كامل حل ميكنم.

براي تسلط بيشتر بر مباحث از كتاب آبي كانون استفاده ميكنم.

اكثر سوالات به صورت پيمانه هاي 20 تايي در كتاب آبي آمده است که اين پيمانه ها بسيار در پيشرفت درسي به من كمك كرده است زيرا سطح سوالات در اين پيمانه ها از ساده به دشوار طراحي شده كه در يادگيري دانش آموز بسيار موثر است.

اين پيمانه ها در صرفه جويي وقت بسيار كمك كننده است و براي من بسيار مفيد بوده است.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی