کلکسیون روش های مطالعه

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

علی محمدنیا
علی محمدنیا از شهر بجنورد- تراز 7594 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

برای مباحث پایه هر هفته تعدادی تست از کتاب آبی کانون پاسخ می دهم.

برای مباحث دوازدهم هر روز یک تایم مشخص اختصاص داده ام و فقط تست کار می کنم.

در ایام امتحانات کتاب درسی را مطالعه می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 29 نفر

مهدی حسینعلی پور
مهدی حسینعلی پور از شهر رباط كريم- تراز 7035 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس اولویتم با تست زنی است و درس را با تست یاد می گیرم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 37 نفر

علی عباسی
علی عباسی از شهر بابل- تراز 7555 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

این درس را با تمرین و تست زیاد یاد می گیرم و اولویتم با تست زنی است.

در این درس ابتدا تست های کتاب آبی را پاسخ می دهم و پس از یک هفته تست های کتاب سه سطحی را حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 14 نفر

فاطمه یوردخانی
فاطمه یوردخانی از شهر گرمسار- تراز 7583 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

برای مباحث پایه ابتدا در کلاس درس یادگیری می کنم و سپس تمارین کتاب را حل می کنم و درسنامه کتاب آبی کانون را مطالعه می کنم.

برای مباحث دوازدهم از روی کتاب سه سطحی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 11 نفر

کیمیا قنواتی
کیمیا قنواتی از شهر اهواز- تراز 7749 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر و درسنامه کتاب آبی کانون را مطالعه می کنم  و سپس از روی این کتاب تست می زنم.

تست ها را در طول هفته تقسیم می کنم تا هر روز این درس را کار کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 27 نفر

سحر غزایی
سحر غزایی از شهر سنندج- تراز 7537 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 5 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس تمرین های آن را حل می کنم.

سوالات مدرسه را به صورت تشریحی پاسخ می دهم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 13 نفر

محمدمهدی کاهه
محمدمهدی کاهه از شهر تهران- تراز 7621 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه را مرور کوتاهی می کنم و سپس از روی کتاب آبی و سه سطحی کانون تست می زنم و نکات تست ها را یادداشت می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 37 نفر

شیوا فضایلی
شیوا فضایلی از شهر نيشابور- تراز 7032 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

در این درس اولویتم با تست زنی است و درس را با تست یاد می گیرم.

ابتدا به طور مختصر درسنامه را مطالعه می کنم و سپس تعداد زیادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 14 نفر

علی هادی
علی هادی از شهر اصفهان- تراز 7567 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )

من در درس ریاضی همیشه بعد از تدریس معلم از خودم یک امتحان میگیرم تا بدانم برای کدام قسمت وقت بیشتری بگذارم .

در قسمتهایی که برایم سخت است حتی در بعضی مواقع تا چند مرتبه یک تست را حل میکنم

ابتدا در کلاس درس با دقت به درس گوش می کنم.

همان روز در خانه از خود یک امتحان از مطالب می دهم و نقاط ضعف خود را تشخیص می دهم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم و تست های مهم را نشان دار می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 17 نفر

محمدجواد خادم الشریعه
محمدجواد خادم الشریعه از شهر قزوين- تراز 7402 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس اولویت اصلی من با حل تست زیاد است.

ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس تعداد زیادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 5 نفر

بهاره مهجور
بهاره مهجور از شهر اسفراين- تراز 6628 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 3 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 5 از ده پاسخ می دهم.

در این درس تعداد زیادی تست حل می کنم. ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و بعد از چند روز تست های کتاب آبی کانون را به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 6 نفر

زینب صالح زاده
زینب صالح زاده از شهر بجنورد- تراز 7716 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 4 نفر

کوثر نصیری
کوثر نصیری از شهر گتوند- تراز 6404 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )

من در این درس به 8 تا از 10 پاسخ می‌دهم.

من در این درس سر کلاس خوب گوش می‌دهم و یادداشت‌برداری می‌کنم.

در منزل تمرین‌های کتاب و یادداشت‌هام را مطالعه می‌کنم.

از تابستان ریاضی پایه را هر روز در برنامه‌ام داشتم.

بعد از مطالعه کلی فرمول‌ها به حل تمرین و تست از همان مبحث می‌پرداختم.

بعد از تسلط روی مباحث همیشه با تست‌های کتاب آبی این درس را تمرین می‌کردم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 20 نفر

بیتا علیدوستی
بیتا علیدوستی از شهر انديمشك- تراز 6897 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 27 تیر 1398 )
ابتدا کتاب درسی را مطالعه و سپس جزوه ی معلم را می خوانم.
پس از آن درسنامه کتاب آبی قلم چی را مطالعه و شروع به حل تست از این کتاب می کنم.
تست هایی که اشتباه حل می کنم و یا راه حل آن را نمی دانم، از پاسخنامه راه حلش را یاد میگیرم و بعدا تست ها را مرور میکنم.


ارسال شده توسط : ریحانه ملکی 14 نفر

نسیم  رجبی
نسیم رجبی از شهر عجب شير- تراز 6486 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 27 تیر 1398 )

ابتدا بعد از مطالعه کتاب درسی و جزوه ای که معلم مربوطه در مدرسه در اختیارمان قرار داده است ، طبق برنامه ریزی خود به سراغ درسنامه ای که در کتابهای آبی قلم چی به صورت مختصر و مفید و با طرح مثال توضیح داده شده است می روم .

در گام دوم برای اطمینان از یادگیری، تعدادی تست از کتابهای آبی انتخاب و بدون محدودیت زمانی پاسخ می دهم.

بعد از حل یک مجموعه تست مشخص و اطمینان از یادگیری، برای تثبیت مطالب تعدادی تست از کتاب سه سطحی انتخاب و به صورت زمان دار پاسخ می دهم.

در واقع بخاطر مزیت اصلی این کتابها که حجم کم و داشتن سه تیپ مختلف از سوالات می باشد، اطلاعات خودم را از سطح سوالات نسبتا دشوار به دشوارتر محک می زنم.

در مرحله تحلیل و پاسخ نامه سوالات، سوالاتی که به نظرم جالب و نکته دار هستند با علامت * و به صورت هایلایت و سوالاتی که به آنها پاسخ نداده ام را با علامت –  نشان دار میکنم تا بعدا به آنها مراجعه کرده و نکات شان را در دفتر خودآموز یادداشت کنم.

ارسال شده توسط : محیا عباسی 11 نفر

مهدی رضایی اسرمی
مهدی رضایی اسرمی از شهر ساري- تراز 7277 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را 9 از 10 می زنم.

در دروس فرمولی در همان لحظه تست می زنم.

ابتدا از کتاب های درسی و سپس جزوه ی معلم و در انتها از کتاب های کمک آموزشی استفاده می‌کنم.

در طول مدت یک یا دو ماه بصورت مستمر مطالعه می کنم تا روش مطالعه و فهم آن را به دست آورم و سپس به روال معمول آن را مطالعه می ‌کنم.

در درس ریاضی که به عنوان یکی از درس‌های بااهمیت رشته‌ی ما محسوب می‌شود کمی نوسان داشتم و به کمک کتاب آبی و سپس سه سطحی کانون توانستم درصدم را افزایش دهم و این کتاب تمام مطالب درسی را توضیح و حتی فراتر از کتاب با وسواس بیشتری به شفاف‌سازی مباحث می‌پردازد و با تست‌های فراوان تمام مطالب ریز را پوشش می‌دهد.

ارسال شده توسط : فرزانه پورعلیرضا 11 نفر

عامر گنجی پور
عامر گنجی پور از شهر جيرفت- تراز 6360 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 10 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ می دهم.

من ابتدا جزوه معلم را میخوانم و بعد تمرین های کتاب ریاضی را حل می کنم.

ابتدا درس نامه کتاب آبی را میخوانم و بعد از آن تست های کتاب را تمرین می کنم.

در پایان هفته ، سوالات غیر حضوری را تمرین می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

فاطمه افشار
فاطمه افشار از شهر شهر قدس- تراز 6283 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 10 تیر 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم.

در درس ریاضی ابتدا کتاب را به طور دقیق مطالعه می‌کنم و بعد خلاصه‌نویسی‌ها و جزوه معلم را مطالعه می‌کنم و بعد به کتاب 3 سطحی مراجعه می‌کنم و تمرینات آن را حل می‌ کنم.

با توجه به تعداد سوالات هر مبحث هر شب تعدادی از سوالات هر مبحث را تمرین می کنم و با توجه به امادگی‌ای که پیدا می کنم برای آزمون هدف‌گذاری می کنم.

کتاب 3 سطحی سؤالات را در سطوح مختلف تقسیم کرده است لذا با توجه به تسلطم در هر مبحث از سطح متناسب شروع می کنم و می توانم پیشرفت و تسلطم را افزایش دهم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 9 نفر

فاضله مطهری نیا
فاضله مطهری نیا از شهر ساري- تراز 7413 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 18 خرداد 1398 )

من این درس را در ‌آزمون‌های کانون 8 از ده پاسخ می‌دهم

روش مطالعۀ من در این درس به این شکل است که سر کلاس به معلم با دقت گوش می دهم و هر جا که مشکل داشتم در همان جلسه برطرف می کنم

 بعد از کلاس مباحث همان روز را از کتاب آبی تست می زنم و نکات مهم آن را یادداشت‌برداری می‌کنم.

قبل از آزمون نکات یادداشت شده را مرور می‌کنم

ارسال شده توسط : معصومه علیزاده كاوافشاری 15 نفر

الهام راه چمندی
الهام راه چمندی از شهر نيشابور- تراز 6091 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 27 اردیبهشت 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم. 

من در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می‌کنم.

سپس درسنامه کتاب آبی کانون را مطالعه می‌کنم و نکات مهم آن را مشخص می‌کنم.

تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون به صورت آموزشی حل می‌کنم و اشکالاتم را از معلم در جلسه‌ی بعد می‌پرسم.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 6 نفر

فرزانه اصغری
فرزانه اصغری از شهر نيشابور- تراز 5977 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 27 اردیبهشت 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون‌های کانون 6 از 10 می‌زنم. 

من در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می‌کنم تا بر مفاهیم کتاب مسلط شوم

سپس سراغ مثال‌های حل‌شده کتاب تست می‌روم و بعد برای تسلط بیشتر بر مباحث درسنامه کتاب آبی کانون را مطالعه می‌کنم و نکات مهم آن را مشخص می‌کنم.

تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون به صورت آموزشی حل می‌کنم و در پایان سراغ کتاب سه‌سطحی می‌روم.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 4 نفر

فاطمه  میرزایی
فاطمه میرزایی از شهر قم- تراز 6752 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 27 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 پاسخ می‌دهم.

ابتدا کتاب درسی را با دقت مطالعه می‌کنم و تمرین‌های آن را انجام می‌دهم.

تمرین‌های جزوه را حل می‌کنم و نکات مهم آن را در داخل جزوه یادداشت می‌کنم.

سپس سؤالات کتاب آبی را حل می‌کنم و سؤالاتی که مشکل دارم نشان‌دار می‌کنم و در هفته دوم دوباره به حل سؤالاتی که مشکل داشتم می‌پردازم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 3 نفر

فاطمه   اندرخورافر
فاطمه اندرخورافر از شهر بناب- تراز 7105 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 8 از 10 پاسخ می‌دهم.

ابتدا یک روخوانی ساده از درس دارم. قسمت‌های مهم درس را علامتگذاری می‌کنم. 

 خلاصه یک درس از کتاب درسی را در یک پاراگراف به زبان خودم یادداشت می‌کنم. 

بعد از درسنامه کتاب آبی استفاده می‌کنم با استفاده از کتاب‌های آبی شروع به تست‌زنی می‌کنم و حداقل 1 پیمانه 20 سوالی را در هر روز حل می‌کنم. 

 در مطالعه بعدی 2 یا 3 روز بعد با استفاده از کتاب سه‌سطحی از تست‌های نسبتاً دشوار شروع به تست‌زنی می‌کنم. 

 وقتی تسلط کافی پیدا کردم، سراغ سؤالاتی با سطح دشوار می‌روم و از پاسخنامه تشریحی این قسمت برای یادگیری کامل‌تر و آمادگی برای حل سؤالات چالشی‌تر استفاده می‌کنم و در آخر سراغ سؤالات دشوارتر می‌روم. این قسمت ذهنم را به چالش می‌کشد و دید بازتری به مسائل پیدا می کنم. 

کتاب‌های سه سطحی مانند یک سکو عمل می‌کنند و باعث می‌شوند با حل هر قسمت از سؤالات این سه سطح افزایش تراز داشته باشم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 5 نفر

زینب مومنی
زینب مومنی از شهر شهربابك- تراز 6592 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا به مطالعه دقیق کتاب و نکات یاداشت شده در کلاس میپردازم.

همچنین همزمان چند تست به صورت آزمایشی برای تسلط بر مبحث مورد نطر انجام میدهم.

از کتاب آبی بخاطر  شناسنامه دار بودن ، پیمانه ای بودن و داشتن پاسخنامه تشریحی استفاده میکنم.

در نهایت بعد از 12 ساعت به حل حدودا 50 تست از مبحث مطالعه شده میپردازم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

سحر سهرابی
سحر سهرابی از شهر كرمان- تراز 6310 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا جزوه کلاسی را مطالعه کرده و بصورت عمیق آن را میفهمم. 

سپس تمرین های کتاب و تمرین های کلاسی برای اطمینان از فهم مطلب حل میکنم. 

بعد از آن به سراغ تست آموزشی میروم و تست های مختلف را به صورت آموزشی کار میکنم.

در نوبت بعد که به سراغ همان مطالب میروم ابتدا از بازیابی شروع میکنم و برای مطالبی که فراموش کرده ام تست و تمرین بیشتری کار میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

فاطمه قادری
فاطمه قادری از شهر اصفهان- تراز 7001 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

 • ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و بعد از سراغ جزوه معلم می روم.

روی کاهش اشتباهاتم تمرکز میکنم.

 • از ده سوال پیشنهادی پشتیبانم استفاده میکنم.

 • ابتدا درسنامه هر مبحث از کتاب آبی را می خوانم.

 • به سراغ تست های همان مبحث از کتاب آبی می روم.

 • اگر سوالی را بلد نبودم آن را نشان دار می کنم و در مطالعه بعدی ، آن سوال را رفع اشکال می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

ابوالفضل جان بزرگی
ابوالفضل جان بزرگی از شهر ازنا- تراز 6405 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )

روش مطالعه رياضي و امار:

چند از 10خود را به 8افزایش داده ام.

تراز من 5800بود که با تغییردادن در شیوه ی مطالعه ام افزایش قابل توجهی پیدا کرد با استفاده از دفتر برنامه ریزی برنامه ای بسیار هدفمند برای خودم چیدم 

ساعات مطالعه ام رو با هماهنگی پشتیبانم افزایش دادم .

روش من در خواندن این درس این بود که ابتدا از روی کتاب درسی مطالعه می کردم و درس معلم را خیلی خوب گوش می کردم و بخش زیادی از یادگیری ریاضی من سرکلاس بود.

سپس درس آن روز را همان روز در منزل می خواندم و چند نمونه از تمرین های کلاس را که معلم حین تدریس تمرین کرده بود،،خودم حل می کردم

سپس در روزهای بعد تمرین های کتاب را برای تثبیت مطالب کار می کردم و دو روز بعد تست آن را می زدم.

برای تست زنی در این درس ابتدا به سراغ کتاب آبی پیمانه ای می روم و تست زماندار می زنم.

علاوه بر آن تحلیل درس ریاضی آزمون ها را به دقت انجام می دهم و نکات مهم تست را در کتاب خودآموزم وارد می کردم.

با پیگیری های پشتیبانم توجه پدر و مادرم به درس خواندن و شیوه ی درس خواندن من جدی شد که این امر به من انگیزه ی زیادی می داد این انگیزه تاثیرقابل 

توجهی دررشد وپیشرفت درسی من داشت.     

از دیگردلایل موفقیت من شرکت پیوسته در آزمون های کانون است به هیچ وجه درآزمون های کانون غیبت نمی کنم.زیرا غیبت درآزمون های کانون باعث می شد که از برنامه ی آزمون ها جا بمانم

به کمک پیشتیبانم با بررسی دقیق کارنامه ی آزمونم نقاط ضعفم رو برای آزمون بعد برطرف می کردم.

ارسال شده توسط : زهره قموشی 5 نفر

فاطمه ملکیان
فاطمه ملکیان از شهر اسلام آبادغرب- تراز 6866 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

درس ریاضی:

روش مطالعه و منابع: 

چند از 10 درس ریاضی 7 میباشد.

 • 1- ابتدا کتاب درسی را میخوانم ( حل تمرینات به علاوه ی مثال های متنوع از کتاب آبی کانون)

 • 2- قبل از مدرسه پیشخوانی دارم از روی کتاب درسی اصلی و نکته برداری از درس فردا که از دبیر بپرسم و حل بشه برام.

 • 3- بعد از مدرسه تمرینات همان روز را حل میکنم و از کتاب آبی تستهای مرتبط با همان مبحث را حل میکنم.

 • 4- هفته ای 2 بار درس ریاضی را مطالعه میکنم و روزانه به صورت تقریبی 30 تست آموزشی حل میکنم.

 • 5- تمرین کتاب اصلی به صورت مکرر

 • 6- طول هفته 60 تست آموزشی حل میکنم .

روش استفاده از کتاب آبی:

ابتدا یه بار درسنامه را به دقت میخوانم و نکات مهم درسنامه را یادداشت میکنم

بعد تست از کتاب آبی ، تستهای زماندار به علاوه ی تستهای نشاندار که از قبل مشخص کردم را مجددا مرور میکنم

مرور و جمع بندی:

تحلیل دفترچه ی غیر حضوری ، و حل کردن تمرینات کتاب درسی و خواندن جزوه ی دبیر

مرور و جمع بندی :

تحلیل دفترچه ی آزمون غیرحضوری کانون 2 روز قبل از آزمون، مطالعه ی مباحثی که قبلا معلم تدریس کرده، جزوه ی معلمم. و درس را از خودم میپرسم تا کاملا مسلط بشم و خودم از بین سوالات کتاب درسی ، سوالات تستی در میارم و حل میکنم.


ارسال شده توسط : زهره قموشی 5 نفر

پروین نادی
پروین نادی از شهر شوش دانيال- تراز 6681 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )


  روش درس ریاضی و آمار:

من در این درس8سوال از10سوال را پاسخ می دهم.

 • 1.هر روز یک زمان ثابت برای تست زنی

 • 2.تکرار کردن تست ها حداقل دو بار

 • 3.ابتدا خواندن کتاب و جزوه دبیر و سپس حل چند نمونه سوال تمرینی

 • 4در درس رياضي اول مفهوم كلي درس را ياد میگیرم و فرمول‌ها را حفظ میکنم.

استفاده از کتابهای کانونی:

بعد از حل سؤالات تشريحي سراغ سؤال‌هاي تستي، خلاقانه و دشوارتر، میرفتم و از راحت به سخت حل میکنم.

كم‌تر از 10 تست و بيش‌تر از 15 تست نمیزنم.

بيش‌تر از 15 تست شما رو روخستهمي‌كنه و بازدهي كارتون پايين مياد.

ارسال شده توسط : زهره قموشی 2 نفر

محدثه احمدیان
محدثه احمدیان از شهر شهر قدس- تراز 6491 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از             7               به                9           رساندم.

روش مطالعه

جزوه دبیر مطالعه  میکنم

درسنامه کتاب ابی مطالعه میکنم و حل تست دارم

تمرین کتاب حل میکنم

درسنامه و جزوه دوره  میکنم

منابع مطالعاتی:

آبی کانون

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

محدثه احمدیان
محدثه احمدیان از شهر شهر قدس- تراز 6491 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از             7               به                9           رساندم.

روش مطالعه

مطالعه جزوه دبیر دارم

مطالعه درسنامه کتاب ابی و حل تست دارم

تمرین کتابحل میکنم

درسنامه و جزوه هادوره  میکنم

منابع مطالعاتی:

آبی کانون

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

علی مسلمی
علی مسلمی از شهر تهران- تراز 6183 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از         5          به           7           رساندم.

نام درس ریاضی

ابتدا درسنامه و جزوات سر کلاس  میخوانم 

سپس فقط تست میزنم

روزی یکساعت تست میزنم فقط روزهای زوج تست میزنم

میانگین برای هر ازمون 6 ساعت وقت میگذارم

ساعت مطالعه بالا برای درس ریاضیدارم 

از کتاب های خیلی سبز استفاده میکنم (به خاطر درسنامه جامع و تست زیاد)

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

امیرمحمد آقا گلی
امیرمحمد آقا گلی از شهر تهران- تراز 6388 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از         7          به           9           رساندم.

نام درس ریاضی

ابتدا 15 دقیقه مطالب کتاب را مطالعه میکنم

بیشتر تست میزنم (حدود 99 درصد)

از کتاب ابی قلم چی و کتاب خیلی سبز استفاده میکنم

هفته ای 3 تا 4 روز حدودا 5 ساعت این درس را تست میزنم

حداقل 100 تا تست میزنم

ریاضی رو از پایه قوی هستم و علاقمند هستم خودم ازمون هارو تحلیل میکنم 

و اون قسمتی که توی ازمون ضعیف هستم را توی تست بیشتر کار میکنم .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

زهرا عنابستانی
زهرا عنابستانی از شهر شهريار- تراز 6752 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از          6          به           7           رساندم.

روش مطالعه       

من در هفته حدود 6 الی 7 ساعت را به مطالعه درس ریاضی اختصاص میدهم. 

ابتدا جزوه ی معلم را مطالعه میکنم. 

اگر مطلبی که مطالعه کرده ام کامل نبود ، درس نامه منابع درسی خود و کتاب  آبی را مطالعه میکنم. 

پس ازمطالعه ، تست های کتاب آبی را به صورت آموزشی حل میکنم. 

برای جمع بندی آزمون، تست های نکته دار و آن تست هایی که مشکل داشتم و هایلایت کرده بودم را مرور  میکنم.                    

من در درس علوم و فنون ادبی ، ریاضی پایه و ریاضی آمار 3 از کتاب آبی به علت درسنامه ی کامل و تست های شناسنامه دار و همچنین پیمانه ای بودن سوالات استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

مهشید حسنی
مهشید حسنی از شهر شهريار- تراز 7001 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از          7          به           9           رساندم.

روش مطالعه       

من در درس ریاضی ابتدا جزوه ی معلم را مطالعه میکنم. 

سپس درسنامه ی کتاب آبی را مطالعه  میکنم. 

پس از مطالعه تست های کتاب آبی را به صورت آموزشی حل میکنم. 

نکات مهم تست ها را در دفتر یادداشت میکنم. 

تست هایی که اشکال داشتم یا اشتباه حل کردم را در خود کتاب کنار تست  برای مرور و بررسی مشخص میکنم.             

کتاب آبی به علت درسنامه ی خوب و تست های متنوع و مفیدی که دارد استفاده میکنم.

من برای دروس ریاضی ، علوم و فنون ادبی، فلسفه و منطق از کتاب آبی استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

سحر گروسی
سحر گروسی از شهر شهريار- تراز 6676 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از          5          به           7           رساندم.

روش مطالعه

یکی از عامل های پیشرفت  من در درس سرتاپاگوش بودن در زنگ ریاضی است 

و بعد حل کردن تمرینها و مثال های معلم در تخته ، من خودم در دفتر تمرینم بار دیگر ،بدون نگاه کردن از تخته حل میکنم

و بعد برای زدن تست ها اول به سراغ جزوه ی معلم رفته و بعد درسنامه کتاب آبی قلم چی را میخوانم

و بعد از رفع ابهام ،شروع به زدن تست های این کتاب میکنم. و در آخر من تعدادی از پیمانه های آبی را  زمان دار میزنم.           

من از کتاب علوم و فنون ادبی، فلسفه و منطق و ریاضی و آمار 3 استفاده میکنم. 

ابتدا متن کتاب را میخوانم 

و بعد به سراغ درسنامه کتاب آبی رفته و بعد به تست ها پاسخ میدهم. کتاب آبی  تمام مطالب را پوشش میدهد و تست های استاندارد دارد.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

فاطمه غلام پور
فاطمه غلام پور از شهر بجنورد- تراز 6926 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در ازمون ها 8 از 10 پاسخ میدهم.

: ابتدا کتاب درسی را می خوانم.

2: من در درس ریاضی از ابتدا قوی بودم ولی از همان ابتدا از کتاب آبی قلم چی استفاده می کردم.

3:وکتاب اشتباهات کانون هم کمک زیادی به من کرد.

4:سپس تست آموزشی بعد تست های زمان دار کار میکنم.

در اخر مرور و جمعبندی هم میکنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

حامد سرشار
حامد سرشار از شهر بجنورد- تراز 6478 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در ازمون ها 9 از10 میزنم

در ابتدا که به سراغ درس علوم و فنون میرفتم و به مطالعه ی آن می پرداختم احساس می کردم که در این درس دارای نقاط ضعفی هستم

و نسبت به زمان مطالعه ای که داشتم  و تست هایی که در منزل از کتاب آبی  می زدم درصد های پایینی را در ازمون ها می گرفتم، به سراغ کلاس های خصوصی رفتم و تعداد زیادی کلاس را امتحان کردم اما با زهم درصدم به هدف گذاری های شخصی نمی رسید

پس از مدتی که با نفرات برتر و پشتیبانم مشورت کردم متوجه شدم که من ساعات زیادی را صرف کلاس و کتاب های تست می کنم و نمی توانم از آن ها نتیجه بگیرم و مرور من بسیار کم است ، از آن زمان به بعد با برنامه ریزی منظم و مشخص نمودن زمان های خاصی برای مرور و هم چنین نشان دار کردن تست ها در زمان تست خوانی و مرور تست های نشان دار و افزایش تست زنی به مرور توانستم نقاط ضعف خودم را شناسایی کرده و سپس آن ها را به نقطه ی قوت تبدیل کنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

یاسمن مظفری
یاسمن مظفری از شهر بجنورد- تراز 6413 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در ازمون ها 9 از 10 میزنم

بعد از تدریس معلم ، جزوه ایشان را به صورت روزنامه وار نگاهی انداخته و سپس به سراغ درسنامه کتاب آبی کانون میروم تا فرمول ها و مطالب مهم و کلیدی را مطالعه کنم

 و بعد شروع به حل تست ها میکنم . و تست هایی که برایم دشوار بوده را نشانه دار میکنم و و قبل از آزمون آنها را دوباره حل میکنم تا از یادگیری کامل آنها مطمئن شوم .

 بسیاری از سواالات کتاب آبی ریاضی ، سطح سوالات آن از کنکور بالاتر و دشوار تر بوده و این موضوع باعث شده از کنکور ترسی نداشته باشم و راحت تر بتوانم سوالات کنکور را پاسخ دهم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

فاطمه رحمانی
فاطمه رحمانی از شهر بجنورد- تراز 7181 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در ازمون ها 9 از 10 میزنم

ابتداکتاب درسی ودرسنامه کتاب ابی رامی خوانم

سپس بعدازگذشت چند ساعتی شروع به تست زدن می کنم که اغلب سعی می کنم تست های زمان دار بزنم

واگرسوالی نکته ای داشت کنار ان سوال علامت می زنم وسوال هایی که نمی توانم جواب بدهم یاسوال هایی که اشتباه زدم راعلامت دارمی کنم که درزمان مروریاجمع بندی از ان سوالات استفاده کنم

در اخر هم مرور و جمعبندی میکنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

علی ابراهیم زاده ثانی کریت
علی ابراهیم زاده ثانی کریت از شهر طبس- تراز 6580 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 5 از ده پاسخ می‌دهم

من در این درس ابتدا درسنامه آن را به دقت مطالعه می کنم و بعد از اینکه جزوه معلم را کمی بررسی کردم می روم سراغ تست های آن .

 همچنین بعد از تست زنی آن را تحلیل می کنم و چون ریاضی و آمار درس فراری است من سعی می کنم که در ایام نوروز بیشترین مطالعه را روی این درس داشته باشم.

ارسال شده توسط : معصومه علیزاده كاوافشاری

صفا بصیری
صفا بصیری از شهر عجب شير- تراز 6219 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )


روش مطالعه درس ریاضی:

من در این درس7سوال از10سوال را پاسخ میدهم.

*ابتدا بعد از مطالعه کتاب درسی طبق برنامه ریزی کتاب و برنامه راهبردی به سراغ درسنامه ای که در کتاب های آبی قلم چی به صورت مختصر و مفید و با طرح مثال 

بیان شده می روم تا میزان تسلطم را بر اساس واقعیت مفهومی هر مبحث مشخص کنم.

*سپس بعد از اطمینان از یادگیری مفهومی و عمیق کتب درسی از کتاب آبی قلم چی تعدادی تست را انتخاب کرده و بدون محدودیت زمانی پاسخ می دهم. برای 

تثبیت مطالب و مدیریت زمان نیز از کتابهای سه سطحی و آبی تعدادی تست را به صورت زمان دار پاسخ می دهم. کتابهای سه سطحی به دلیل داشتن سه تیپ مختلف

 سوال برای دوران جمع بندی و آشنایی با انواع سوالات نکته دار و ترکیبی مناسب می باشند.

در مرحله تحلیل و پاسخ نامه سوالات آزمون نیز سوالاتی که به نظرم جالب و نکته دار می باشند با علامت * و به صورت هایلایت مشخص کرده و سوالاتی را که نتوانستم پاسخ دهم با علامت –نشاندارمیکنم تا بعدا به آنها مراجعه کرده و نکاتشان را در دفتر خودآموز یادداشت کنم.

ارسال شده توسط : زهره قموشی 5 نفر

امیرحسین احسانی
امیرحسین احسانی از شهر شهريار- تراز 6847 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از           6               به           8             رساندم.

روش مطالعه      

 من در هفته حدودا 4 ساعت را به مطالعه ی درس ریاضی اختصاص میدهم. 

ابتدا درسنامه کتاب آبی را مطالعه میکنم 

و بعد تمام تست های مربوط به همان مبحث را به صورت آموزشی حل میکنم (50تست در روز). 

تست های را که اشکال دارم و غلط زدم را مشخص کرده و آنها را مرور و بررسی میکنم. 

در آخر به سراغ کتاب سه سطحی رفته و تست های هر سه سطحی را زمان دار میزنم.

درسنامه  این کتاب را من بعد از مطالعه کتاب درسی و جزوه معلم مطالعه میکنم. 

نکات مهم آن را وارد کتاب درسی میکنم و بعد به سراغ تست های آن میروم.

تقریبا تمام کتاب های چاپ شده آبی را تهیه کرده ام و این کتاب به افزایش ترازم کمک زیادی میکند.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

علی رضا خزایی
علی رضا خزایی از شهر شهريار- تراز 6718 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از           7               به           9             رساندم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

فاطمه موسوی شیخطبقی
فاطمه موسوی شیخطبقی از شهر شهريار- تراز 6569 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از           5               به           7             رساندم.

روش مطالعه       

من حدود یک چهارم روزهای هفته را به مطالعه ی درس ریاضی اختصاص میدهم.

ابتدا درسنامه ی کتاب و جزوه ی معلم را مطالعه میکنم 

 بعد از تسلط  کامل روی مطالب ، از تست های کتاب آبی به صورت آموزشی استفاده میکنم. 

سپس تست ها را نشانه دار کرده و سوالاتی را که اشتباه حل کردم یا مشکل داشته ام را مرور و بررسی میکنم. 

 از کتاب سه سطحی نیز به صورت آموزشی استفاده میکنم.

دلیل استفاده من از این کتاب سه سطحی آشنایی با تیپ سوالات آزمون است. این کتاب را من معمولا در هفته دوم آزمون استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

الناز افتخاری
الناز افتخاری از شهر شهريار- تراز 7566 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از           7               به           9             رساندم.

روش مطالعه        

من هر شب بستگی به سختی درس 1 الی 2 ساعت را به درس ریاضی اختصاص می دهم.

اول جزوه ی معلم را مطالعه میکنم بعد به سراغ تست های آموزشی میروم. به خوبی تحلیل کردن تست ها برایم از زمان دار زدن تست ارجحیت دارد.( این تست ها آموزشی هستند) 

 برای مباحثساده یا تکراری فقط تست میزنم. 

در آخر به سراغ کتاب سه سطحی رفته و به صورت زمان دار از خود آزمون میگیرم.

کتاب سه سطحی را من در هفته ی دوم استفاده میکنم. نکات مهم و کلیدی آن را در جزوه ی دبیر وارد کرده و روز چهارشنبه قبل از آزمون به سراغ آن نکته ها میروم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

فاطمه آذرشب خانقاه
فاطمه آذرشب خانقاه از شهر شهريار- تراز 5940 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از           3               به           5             رساندم.

روش مطالعه 

 اول درسنامه را از  کتاب آبی می خونم 

و بعد به سراغ تست میروم

متن کتاب درسی را نمی خونم

کتاب آبی تست های خیلی خوبی دارد(تست های کنکور ، آزمون های کانون)  تست ها را به ترتیب می زنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

سیده فاطمه مرتضوی
سیده فاطمه مرتضوی از شهر شهريار- تراز 6766 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از            7               به            9             رساندم.

روش مطالعه 

 هر شب یا یک شب در میان در حد یک ساعت مطالعه میکنم و اولویت  با جزوه دبیر هست           

درس نامه را از کتاب آبی می خوانم و بعد شروع به تست زنی میکنم.

 کتاب آبی این کتاب به نکات خیلی خوبی اشاره کرده است ، نکاتی که با خواندن متن کتاب درسی دستگیرم نمیشد و خیلی دقت نمیکردم .

 زمانی که را که به تست زدن اختصاص میدهم تست ها را به ترتیب میزنم.                                    

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

سمیرا راعی
سمیرا راعی از شهر اصفهان- تراز 6209 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من در این درس پیشرفت داشته‌ام و به دهدهی 8 رسیدم.

روش مطالعه من دراین درسها اول اینکه در برنامه هرروز بود ومرور شبانه همان روز راداشتنم وشبی ۱۰۰تست می زدم.

تست‌هایم ابتدا آموزشی به مدت یک هفته ی اول بود و درهفته دوم بیشترتسلطی و زمانداربود.

مهم ترین منبعی که داشتنه ام کتاب آبی کانون وکتاب سه سطحی ریاضی بود.

ارسال شده توسط : فرزانه پورعلیرضا 1 نفر

حجت خان بابائی
حجت خان بابائی از شهر بناب- تراز 6829 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )


ریاضی

من در این درس9سوال از10سوال را پاسخ می دهم.

هر درس نحوه مطالعه خاص خود را دارد. ریاضی  از جمله درسهایی است که کلید موفقیت در آن درک عمیق مفاهیم مربوطه به آن است.

من در مدرسه توجه ویژه ای به سخنان و تدریس معلم دارم و با هوشیاری به معلم گوش می کنم.

درصد درس ریاضی من در آزمون های برنامه ای قلم چی همواره کمتراز پنجاه بود و رفته رفته کمتر می شود به همین دلیل اغلب تراز پایینی می اوردم و 

نمیتوانستم جزو ده نفر اول شهر شوم به این نتیجه که هر طور که شده باید درس  ریاضی را تقویت می کردم . 

من در چند مرحله با پشتیبان خود مشورت کردم و او کتاب آبی ریاضی  را به من پیشنهاد کرد .کتاب آبی به دلیل تدریس مغهومی و بیان نکته های مهم درس 

توضیح مفهوم  ریاضی و تست های طبقه بندی شده و مفهومی توجهم را جلب کرد .کتاب آبی را تهیه کردم و این کتاب تاثیر به سزایی در پیشرفت ریاضی من 

داشت داشت.

ارسال شده توسط : زهره قموشی

الهه آقاپابائی
الهه آقاپابائی از شهر مباركه- تراز 6292 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )


نام درس: ریاضی

در این درس 10سوال از10سوال را پاسخ میدهم.

من برای درس  ریاضی اول به سراغ متن کتاب درسی میروم متن را با دقت میخوانم فرمولها را تجزیه تحلیل میکنم همزمان نکات مهم را نشان دارمیکنم

 در حاشیه کتابم مطالب مهم  مربوط به هر فرمول را حاشیه نویسی می کنم بعد

به سراغ  جزوه کلاسی میروم که معلم مفاهیم را تکمیل تر توضیح داده و تمرین ها را حل میکنم 

بعد به سراغ کتاب تست میروم درس نامه را مرور میکنم نکات کلیدی را نشان دار میکنم 

بعد به سراغ تست های آن کتاب میروم تستها را حل میکنم نکات تستی که در زمان خواندن متن فراموش کرده ام را در کنار هر تست می نویسم، اگر پاسخ

تست را شک داشته باشم به سراغ کتاب درسی یا پاسخ نامه میروم اشکالم را برطرف میکنم و مجددا آن تست را حلمیکنم.

من یک روز بعد به سراغ تست های سخت تر را  میروم آنها را حل میکنم من با استفاده از این روش توانستن این درس را در آزمون اخیر بهطور 100درصد پاسخ دهم ودر این درس تراز 8000 بگیرم .

ارسال شده توسط : زهره قموشی 3 نفر

زینب بنی اسدی
زینب بنی اسدی از شهر سرايان- تراز 6800 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در کانون 8 از 10 جواب میدهم

در این درس ابتدا به دقت تمرین های کتاب درسی را مورد بررسی قرار دهم تا به طور کامل بر مباحث کتاب درسی مسلط شوم

پس از ان از درسنامه کتاب ابی استفاده می کنم و تست های هر مبحث را به صورت زوج و فرد حل می کنم تست هایی که احساس می کنم نکته ی مهمی دارند را علامت دار کرده تا در دوران جمع بندی و همچنین قبل از ازمون ها یک بار دیگر انها را مرور کنم

باقی تست های باقی مانده را در یک پیمانه ی درسی دیگر در طول هفته به صورت زمان بندی شده حل می کنم
مرور و جمعبندی نیز میکنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

مرضیه ثقفی
مرضیه ثقفی از شهر سرايان- تراز 6043 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

 ریاضی را در کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

در درس ریاضی و آمار ابتدا جزوه دبیر را به صورت کامل مطالعه می‌کنند

 و سپس کتاب درسی و بعد به سراغ تست میروم

همیشه تستها را در همه سطوح ساده متوسط سخت حل می کنم

همچنین تست های علامت دار را چندین بار حل می کنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

مهدی عزیزی
مهدی عزیزی از شهر نائين- تراز 6370 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

دهدهی من در این درس 7 می‌باشد.

ابتدا سر کلاس درس با دقت گوش می‌دهم و عصر همان روز با توجه به مطالبی که آموخته‌ام و در ذهنم است شروع به تست‌زدن می‌کنم و بازیابی اطلاعات می‌کنم.

سپس در روزی که قرار است رياضي را مطالعه کنم همان مبحث رياضي را می‌خوانم .

سپس کتاب کمک آموزشی را مطالعه می‌کنم و بعد تست می‌زنم. 

طبق گفته پشتیبان در 2 روز مانده به آزمون تست‌های کتاب کمک اموزشی را کار می‌کنم که هم مطالب یادآوری شوند و هم تست بیش‌تری کار کرده باشم.

ارسال شده توسط : معصومه علیزاده كاوافشاری

عبدالرحیم جلال زاده گمشادزهی
عبدالرحیم جلال زاده گمشادزهی از شهر سراوان- تراز 6154 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )


درس ریاضی:

ابتدا در درس ریاضی خیلی ضعیف بودم و بیشتر وقت ها صفر می گرفتم و منفی میزدم. 

از زمانیک ه کتاب آبی پیمانه ای قلم چی رو تهیه کردم و از آن استفاده کردم چند از دهم به 6 رسیده است.

روش مطالعه ام به این صورت است که: 

ابتدا جزوه معلم را با دقت مطالعه می کنم و سپس سراغ کتاب آبی پیمانه ای می روم و یک پیمانه را تست کار میکنم. 

 خوبی کتاب پیمانه ای این است که سوالات استاندارد و مهمی دارد که آنها نشان دار می کنم. تعداد تستهای کتاب آبی کاملا متناسب است.

ارسال شده توسط : زهره قموشی 5 نفر

اسماعیل نوری
اسماعیل نوری از شهر سراوان- تراز 6410 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )


ریاضی:

من در این درس7سوال از 10سوال را پاسخ می دهم.

ریاضی درسی است که دارای مباحث محاسباتی است و لازم است قبل از هر چیز سرکلاس خوب به تدریس دبیر گوش داده شود. 

من خوب گوش میکنم و یادداشت برداری می کنم. 

در دروس محاسباتی سعی میکنم محاسبه ها رو مطابق تدریس معلم یاد بگیرم و سپس به مطالعه دقیق کتاب درسی می پردازم و بهصورت عمقی میخوانم تا به تسلط برسم. با زدن تست متوجه نقص های یادگیری ام میشوم و تمام تلاشم رو میکنم که درست یاد  بگیرم.

برای تست کار کردن بهترین منبع کتاب آبی کانون است و همیشه از آن استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : زهره قموشی 17 نفر

زهرا زارعی
زهرا زارعی از شهر يزد- تراز 6509 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.

به این دلیل که علاقه زیادی به درس ریاضی دارم ساعت مطالعه بالایی را به این درس اختصاص می‌دهم.

ابتدا کتاب  و جزوه معلم را با دقت مطالعه و تمرین‌های کتاب راحل می‌کنم.

من تایم مطالعاتی اول هر روز را به این درس اختصاص می‌دهم و این باعث شده است چند تا از ده تایم در این درس افزایش پیدا کند.

حل سوالات متنوع هم در آشنایی با تیپهای مختلف سوالات کمک زیادی به من کرده است.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 1 نفر

اقلیما رازقیان
اقلیما رازقیان از شهر يزد- تراز 6524 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.

روش  مطالعه من در این درس به این صورت است که پس از مطالعه دقیق کتاب تمرین‌های تشریحی آن را حل می‌کنم با افزایش ساعت مطالعه ام در این درس وقت بیشتری را به تست زنی اختصاص می‌دهم

ارسال شده توسط : سارا شريفي

الهام بهاریه
الهام بهاریه از شهر ميبد- تراز 6811 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 8 از ده جواب می‌دهم.

ابتدا کتاب را به صورت کامل مطالعه و تمام تمرین‌های آن را حل می‌کنم.

سوال های آزمون‌های قبل و آزمون‌های غیرحضوری را به صورت دقیق حل و رفع اشکال می‌کنم.برای تسلط بیشتر بر مباحث مطالعه شده  تست‌های بیشتری کار می‌کنم.جعبه ابزار کارنامه برای افزایش چند از ده تایم بسیار مفید بود.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 1 نفر

شاداب فرجی
شاداب فرجی از شهر زنجان- تراز 4029 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

 این درس را 9 از 10 میزنم

در کلاس فرمول ها را به طور کامل در کتاب یادفتریادداشت میکنم و جزواتی که مربوط به این درس است به طور دقیق گردآوری میکنم

کتاب های درسی را به طور دقیق مطالعه میکنم و بعد  جزوات را میخوانم

بعد از خواندن جزوه و کتاب درسنامه کتاب را میخوانم و تست تألیف حل میکنم تا مطالب را بهتر یاد بگیرم

درس ریاضی احتیاج به تمرین وتکرار دارد وفقط باحل تمرین و تست زیاد میتوان به تسلط ویادگیری دست یافت وحل تست فراوان باعث میشودمیزان تسلط بر مطالب بیشتر و یادگیری بیشتر و درنتیجه بازدهی بهتر خواهد بود


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

سید احمد موسوی
سید احمد موسوی از شهر زنجان- تراز 7204 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

 این در س را در ازمون ها 8 از 10 جواب میدهم.

من در این درس ابتدا جزوه­ دبیر و کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم

پس از بررسی کتاب درسی به سراغ کتاب تست می روم و تعداد زیادی تست حل می کنم و نکات تست ها، کتاب درسی و جزوه معلم را در دفتری وارد می کنم.

قبل از هر آزمون به بررسی این دفتر و زدن چند تست به صورت رندوم می پردازم .

همچنین بعد از هر آزمون و بررسی آزمون، سوالاتی که نکته دار هستند یا دارای دام آموزشی هستند را وارد دفترم میکنم.

دفترچه ای از نکات شیمی برای خود درست کرده ام که حداقل هفته ای یکبار آن را بررسی می کنم.

بعد با کتاب سوالات پر تکرار یک بار دیگر تمرین همان مبحث را حل می کنم تا آن مبحث برایم تثبیت شود سپس به سراغ کتاب آبی درس ریاضی می روم.

البته معمولا 1یا 2 روز بعد از مطالعه تشریحی و تست ها را به صورت تیپ بندی انتخاب و حل می نمایم..

در هنگام مطالعه بعد از آموزش در مدرسه تست زنی را شروع میکنم تا اشکالاتم مشخص شود..

سپس در مرحله دوم سعی می کنم به صورت مفهومی تر و دقیق تر این کار را انجام دهم.

نکات مهم را در حاشیه کتاب می نویسم .

با توجه به زیاد شدن تست های ترکیبی سعی می کنم که اگر مطلب به بخش های دیگر کتاب یا کتاب های سال های دیگر مرتبط بود حتما ارتباط آن ها را پیدا کنم و آن را در حاشیه نویسی وارد کنم.

برای تسلط بیشتر از کتاب سه سطحی و آبی قلمچی تست هایی را انتخاب می کنم و به حل دقیق آن ها می پردازم..

کتاب آبی حاوی سوال های است که لازم است بر درسنامه تسلط لازم داشته باشیم.

کتاب دارای تست های طبقه بندی شده و تیپ بندی شده است و میتوان به راحتی به سوالات هر مبحث دسترسی پیدا کرد


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

میلاد حاتم پور
میلاد حاتم پور از شهر قوچان- تراز 5994 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در ازمون ها 8 از 10 میزنم.

بعد از این مراحل تست های مربوطه را با توجه به برنامه راهبردی و تعداد پیمانه ها حل میکنم

و تست های حل شده اعم از صحیح ، غلط و نزده را تحلیل میکنم و نکات مهم پاسخنامه تشریحی را یادداشت میکنم.

کتاب سه سطحی را نیز برای یادگیری بیشتر و استفاده از سوالات دسته بندی شده در سه سطح نسبتا دشوار ، دشوار و دشوارتر و چالش بیشتر حل میکنم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

شاداب فرجی
شاداب فرجی از شهر زنجان- تراز 6782 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )


روش مطالعه درس ریاضی:

من در این درس8سوال از10سوال را پاسخ می دهم.

در کلاس فرمول ها را به طور کامل در کتاب یا دفتر یادداشت میکنم و جزواتی که مربوط به این درس است به طور دقیق گردآوری میکنم.

کتاب های درسی را به طور دقیق مطالعه میکنم و بعد  جزوات را میخوانم.

بعد از خواندن جزوه و کتاب درسنامه کتاب را میخوانم و تست تألیف حل میکنم تا مطالب را بهتر یاد بگیرم

درس ریاضی احتیاج به تمرین وتکرار دارد وفقط باحل تمرین و تست زیاد میتوان به تسلط و یادگیری دست یافت و حل تست فراوان باعث میشودمیزان تسلط بر 

مطالب بیشتر و یادگیری بیشتر و در نتیجه بازدهی بهتر خواهد بود.

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی

بعد از کتاب پر تکرار قلم چی و یاد گیری مطالب برای تثبیت بهتر سوالات از کتاب یه سطحی استفاده میکنم

تست ها را ابتدا از نسبتا دشوار و بعد دشوار و دشوارتر میزنم به صورت طبقه بندی شده که کاملا در ذهن و حافظه ام ماندگار شود

تعدادی از تست ها را انتخاب کرده و برای پاسخگویی به آن زمانی را تعیین میکنم و تمام سعی خود را میکنم که در زمان پاسخ بدهم و این گونه مدیریت وقت و زمانم را در جلسه آزمون حفظ کنم

ارسال شده توسط : زهره قموشی

رضا غنی زاده
رضا غنی زاده از شهر زرند- تراز 6799 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

 1-خواندن متن کتاب درسی و حل کردن تست ها و تمارین

2-درسنامه کتاب آبی را به طور کامل مطالعه می کنم و نکات را یادداشت می کنم

3-تست های کتاب آبی پیمانه ای را کار میکنم

4-یادداشت کردن اشکالات هر مبحث و مرور کردن آن پس از تست زنی

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 3 نفر

فاطمه مهدیان
فاطمه مهدیان از شهر تويسركان- تراز 6652 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

 یکی از موارد اصلی مطالعه کردن مطالعه دروس در همان روز تدریس است که می تواند مفید واقع شود چرا که مطالب یکبار وارد ذهن میشود و بار دیگر با خواندن دوباره آنها در منزل تثبیت می شود.

یکی دیگر از موارد موفقیت آمیز در تثبیت بیشتر مطالب این است که مرور و حتی خواندن مطالب با تست انجام شود چراکه توجه مارا به مطالب مهم و کاربردی در هنگام مطالعه بیشتر می کند .

من در مورد درس ریاضی از کتاب آبی کانون استفاده می کنم و ویژگی های این کتاب ،درسنامه های جامع ، تستهای کنکور و تستهای تالیفی است که مطمئنا با چند بار خواندن می توان درصد بالای 80 را بدست آورد .


ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 5 نفر

امیرمهدی حیدری
امیرمهدی حیدری از شهر شهريار- تراز 7594 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )


روش مطالعه در درس ریاضی:

من در این درس10سوال از10سوال را پاسخ م یدهم.

 1.سعی می کنم  یادگیریم در کلاس درس باشد.

 2. بعد از مدرسه و در همان روز جزوه دبیر را مرور می کنم.

3.بعد از خواندن جزوه دبیر تعدادی تست را انتخاب می کنم و فقط با دید یادگیریتست می زنم

 4.چند روز بعد  از کتاب آبی  تست زمان دار می زنم و اگر سوالی رو نتونم درست جواب بدم همان لحظه با مراجعه به کتاب درسی و جزوه دبیر اشکالم را برطرف کنم.


تست ها را از این کتاب میزنم و برای رفع اشکال تست ها 
درسنامه کتاب را میخوانم.
نحوه استفاده از کتاب آبی : این کتاب از لحاظ تیپ بندی در سطح خوبی است.

ارسال شده توسط : زهره قموشی 1 نفر

عالیه عرب
عالیه عرب از شهر خواف- تراز 6379 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )


 • مطالعه درس رياضي و آمار

 • من در این درس 7سوال از 10سوال را پاسخ می دهم.

 • روش مطالعه من به صورت زیر می باشد:

 • *حل كامل تمرين هاي كتاب درسي

 • *دقت در جزوه دبير

 • *تست زدن مرتب

 • منبع مطالعاتي

 • كتاب آبي رياضي و آمار    

 • به دلیل وجود تستها مناسب  

 • وجود پيوستگي در كاركردن تستها و چند بار كار كردن كتاب آبيارسال شده توسط : زهره قموشی 3 نفر

زهرا زینلی
زهرا زینلی از شهر نظرآباد- تراز 6130 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 6 از 10 می‌زنم. 

در درس ریاضی من ابتدا جزوه دبیر را می خوانم

بعد تست‌های همان درس را از کتاب آبی ریاضی و آمار  حل می‌کنم.

در هر بار مطالعه فقط یک پیمانه حل می‌کنم. 

بعد از زدن تست‌ها به پاسخ تشریحی مراجعه می‌کنم.

بعد پیمانه بعدی را زمان‌دار حل می‌کنم. 

ساعت مطالعه هفتگی من برای درس ریاضی 20 ساعت است و در هفته 80 الی 90 تست کار می‌کنم.

در هفته دوم تست‌‌های نشان‌دار کتاب آبی را مرور می‌کنم.

و برنامه‌ام این است با افزایش ساعت مطالعه چند از ده خود را به 7 یا 8 از ده برسانم. 

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 4 نفر

محمدرضا کدخدایی
محمدرضا کدخدایی از شهر اصفهان- تراز 6856 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

روش مطالعه در درس ریاضی:

من در این درس 7سوال از10سوال را پاسخ می دهم.

من در درس ریاضی همیشه بعد از تدریس معلم از خودم یک امتحان میگیرم  تا بدانم برای کدام قسمت وقت بیشتری بگذارم در قسمتهایی که برایم سخت است 

حتی در بعضی مواقع تا چند مرتبه یک تست را حل میکنم

مراحل خواندن ریاضی:

1-گوش دادن سر کلاس

2- همان روز در خانه یک آزمون میدهم

3- شناخت نقاط ضعف

4- حل تست و تمرین

5- برای نقاط ضعف مجددا تست حل میکنم


ارسال شده توسط : زهره قموشی

محمد صادقی مقدم
محمد صادقی مقدم از شهر شيروان- تراز 6884 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )


روش مطالعه در درس ریاضی:

من در این درس 8سوال از 10سوال را پاسخ می دهم.

*ابتدا در کلاس درس با دقت به درس گوش می کنم.

*من در درس ریاضی همیشه بعد از تدریس معلم از خودم یک امتحان میگیرم تا بدانم برای کدام قسمت وقت بیشتری بگذارم.

*در قسمتهایی که برایم سخت است حتی در بعضی مواقع تا چند مرتبه یک تست را حل میکنم.

*همان روز در خانه از خود یک امتحان از مطالب می دهم و نقاط ضعف خود را سعی میکنم بهبود ببخشم.

*سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم و تست های مهم را نشان دار می کنم.

ارسال شده توسط : زهره قموشی 4 نفر

فائزه حسن زاده
فائزه حسن زاده از شهر تربت حيدريه- تراز 6061 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

در این درس رشد سه برابری داشتم و 7 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا کتاب درسی را می خواندم و به آن کاملا تسلط می یافتم.

سپس درسنامه ی کتاب آبی قلم چی را می خواندم.

پس از مطالعه ی درسنامه، تعدادی تست به صورت کلی حل می کردم.

از کتاب آبی قلم چی، تیپ های مختلف را حل می کردم.

درس اقتصاد به دو بخش تشریحی و تستی تقسیم می شود.

من برای این درس از کتاب آبی استفاده می کردم و تلاش می کردم تمام مسائل را حل کنم و همه را یاد بگیرم.

روش من در این درس  متن کتاب درسی را به طور کامل و خط به خط می خواندم.

پس از مطالعه ی کامل کتاب، تعداد زیادی مسئله از کتاب آبی قلم چی حل می کردم.

مسائل را به صورت فرمول یاد می گرفتم و بنابراین مشکلی برای حل سوالات با حجم بالا نداشتم.

سپس مجددا مباحث را مطالعه می کردم و این بار بقیه تست ها را حل می کردم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

محیا علیزاده گیوی
محیا علیزاده گیوی از شهر شهر قدس- تراز 6247 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

روش مطالعه در درس ریاضی

در این درس چند از ده خود را از 4  به 6  افزایش دادم.

روش مطالعه 

1-خواندن دقیق درسنامه کتاب آبی کانون

2- خواندن جزوه معلم سر کلاس

3- حل کردن تست ها بعد از یادگیری دقیق درس برای ارزیابی

4-بررسی پاسخ تشریحی از انتهای کتاب

5-حل دوباره تست ها

6-مرور راه حل ها

در این درس کتاب آبی کانون به من کمک زیادی کرده است.

ارسال شده توسط : زهره قموشی

   میترا ضرابی
میترا ضرابی از شهر در‌گز- تراز 6377 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می‌دهم.

ابتدا پیش مطالعه ای از کتاب درسی دارم  تا با کلیات مبحث آشنا بشوم سپس  جزوه و نکات مهمی که دبیر بر اهمیت آن تاکید کرده است را مطالعه می‌کنم.

هم چنین حل سوالات تشریحی از کتاب پر تکرار در درس ریاضی بسیار به یادگیری مفهومی من در این درس کمک کرده است. هم چنین مطالعه درسنامه و حل سوالات تستی از کتاب های آبی نقش بسیاری در افزایش سرعت من داشت و اگر سوالی را بلد نبودم حتما پاسخ تشریحی آن را مطالعه می‌کردم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار

محمدجواد گائينى
محمدجواد گائينى از شهر قم- تراز 7388 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون  8 از ده پاسخ می‌دهم.

ابتدا سرکلاس کامل و گوش می‌دهم و با تدریس دبیر با موضوع آن بحش آشنا می‌شوم. و در هنگام تدریس نکات را نکته برداری و یادداشت می‌کنم.بعد از کلاس درس از هر مبحث که تدریس شده است 5 تمرین به صورت تشریحی از تمرینات کتاب حل می‌کنم و بعد از آن به کتاب آبی مراجعه کرده و در مرحله اول 5 تست به صورت تشریحی و کتاب باز (open book) حل می کنم و بعد از آن 20 سوال  را زمان دار کار می‌کنم و درصدم را محاسبه می‌کنم..در آخر پاسخ های اشتباه را رفع اشکال کرده و در آزمون نیر با تحلیل سولات تسلط خود را بر مبحث افزایش می‌دهم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار

محدثه بیگی
محدثه بیگی از شهر اسفراين- تراز 6223 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.

نحوه مطالعه درس ریاضی

مطالعه کتاب درسی و جزوه معلم و تمرینات کتاب درسی ام را حل و تک تک سوالات را بررسی میکنم نکات لازم را یادداشت میکنم.

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی ریاضی

به ترتیب شروع میکنم و از سطوح مختلف کتاب سه سطحی سوالات را حل میکنم تا بتوانم به 5 سوال از هر 10سوال پاسخ درست دهم.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 2 نفر

یگانه فخرو
یگانه فخرو از شهر سمنان- تراز 6647 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.

من در درس ریاضی پایه پیشرفت داشته ام اولین آزمونم که 30 مهر بود حدودا 30 درصد زدم ولی آزمون قبلی که 30آذر بود 70 درصد

توانستم از عدد 3 از 10 به 5 از 100 برسم

و دلیل آن این بود در اوایل به این درس زیاد اهمیت نمیدادم و تست خیلی کمکار میکردم ولی هر بار سعی کردم بیشتر کار کنم و تست بیشتری بزنم در این راستا از کتاب آبی کانون استفاده کردم به نظر من درسنامه این کتاب عالی بود و من هر بار بعد از مطالعه و حل تمرین به سراغ تست های این کتاب میرفتم و بعد از تست زدن از پاسخ نامه تست های مربوطه را بررسی و اشکال یابی میکردم 

ارسال شده توسط : سارا شريفي 1 نفر

ميلاد داوطلب
ميلاد داوطلب از شهر ملارد- تراز 6281 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.

در درس ریاضی و آمار 3 ابتدا سر کلاس مطالب را به خوبی گوش می کنم

بعد از مدرسه  در منزل مطالب را تمرین می کنم (همان روز) و نکات مهم را در یک دفتر یاداشت می کنم 

هر مطلبی که یاد نگرفتم را از کتاب آموزش سبز استفاده می کنم هر قسمت را که متوجه نشدم با ماژیک علامت می زنم و در جلسه بعد از معلم سوال می پرسم

کتاب های آبی کانون چون پیمانه ای هست بسیار زیاد مورد استفاده من است. تست های خیلی خوب داره و بعد زدن تست ان را تحلیل می کنم و اشتباه های خودمو برطرف می کنم و چون تراز من بالا هست از کتاب های 3 سطحی هم زیاد استفاده می کنم به ترتیب از تست های نسبتا دشوار بعد آن از تست های دشوار و بعد هم از دشوارتر استفاده می کنم تا آماده بشم   

ارسال شده توسط : سارا شريفي 6 نفر

اميرمهدى حنفى
اميرمهدى حنفى از شهر شهريار- تراز 7688 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم. 

من برای درس  ریاضی یک روز جدا اختصاص میدهم.

ابتدا از روی درسنامه کتاب آبی مطالعه میکنم

 به مدت یک ساعت پس از مطالعه حدود 150 تست در دو ساعت به صورت آموزشی پاسخ میدهم. 

تحلیل کردن تست ها خیلی مهم است. 

اگر سوالی را غلط زده ام ، بعد از مشاهده پاسخ و تحلیل آن ، بار دیگر آن را حل میکنم و همچنین آن سوال را مارک دار میکنم. 

نزدیک آزمون مباحثی بار دیگر سؤال‌های نشان‌دار خود را مرور میکنم.


نحوه ی استفاده از کتاب سه سطحی:                

من در هفته دوم آزمون حتما به سراغ کتاب های سه سطحی ام میروم 

برای مرور و جمع بندی از این کتاب ها استفاده میکنم. 

سوالات این کتاب را به صورت زمان دار میزنم و نکات مهم آن را در جزوه ام وارد میکنم

و دو روز مانده به آزمون به سراغ آن نکته ها رفته و بار دیگر مرور میکنم.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 212 نفر

نازنين فرزانه ليلى
نازنين فرزانه ليلى از شهر شهريار- تراز 7381 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.


1) من معمولا سه روز در هفته ، روزانه 2 تا 3 ساعت را به مطالعه ی درس ریاضی اختصاص میدهم.

2) برای مطالعه این درس ، ابتدا درسنامه‌ی کتاب آبی و جزوه معلم را مطالعه میکنم. 

3) سپس تست آموزشی از همان کتاب کار میکنم.

4) از تست های کتاب سه سطحی برای تسلط و یادگیری بهتر به صورت زمان دار استفاده میکنم.


نحوه ی استفاده از کتاب آبی قلم چی:    

                

ابتدا درسنامه‌ها را مطالعه می‌کنم.

سپس به سراغ تست های آن میروم.

این کتاب به علت داشتن سوالات متفاوت و کمک در آزمون های گواه ، در افزایش تراز و درصد در کارنا‌مه‌ام کمک میکند.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 1 نفر

یاسمن  خدارحمی
یاسمن خدارحمی از شهر اصفهان- تراز 7447 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 9 از ده پاسخ می‌دهم

اول اینکه این درس در برنامه هر روز من  بوده و مرور شبانه همان روز را دارم و شبی  ۱۰۰تست آموزشی در هفتۀ اول می‌زنم و در هفته دوم بیشتر تست‌ها را تسلطی و زماندار می‌زنم

مهمترین منبع کتاب آبی کانون و کتاب سه سطحی ریاضی است

اول کتاب درسی را مطالعه و درمرحلۀ بعد درسنامه‌های کتابهای آبی کانون و سه سطحی و در مرحلۀ‌ بعد زدن تستهای آموزشی، زماندار

دلایل پیشرفت  من در این درس مرور هر روز و مداوم این درس بوده است

ارسال شده توسط : معصومه علیزاده كاوافشاری

مرضیه گلی
مرضیه گلی از شهر ساري- تراز 7388 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 9 از ده پاسخ می‌دهم

 من قبل از تدریس معلم پیش خوانی می‌کنم

 از کتاب آبی تستهایش را به‌طور کامل میزنم و تستهایی را که اشتباه زده یا وقتگیر بوده‌اند را دوباره مرور می‌کنم.

ارسال شده توسط : معصومه علیزاده كاوافشاری

فائزه برمکی
فائزه برمکی از شهر ساري- تراز 7046 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من در این درس از 3 از ده به 8 از ده رسیدم

روش مطالعۀ من در این درس به این شکل است که از کتاب آبی تستهایش را به‌طور کامل می‌زنم و درسنامه آن را با دقت می‌خوانم و نکته‌های خوب آن را یاد داشت می‌کنم و این درس را در برنامه هر روزه خود گنجانده‌ام.

ارسال شده توسط : معصومه علیزاده كاوافشاری

مهدیه زارع
مهدیه زارع از شهر ساري- تراز 7034 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

 من این درس را در آزمون‌های کانون 9 از ده پاسخ می‌دهم

 روش مطالعه من در این درس به این شکل است که درس هر روز را همان روز می‌خوانم و سر کلاس با دقت به معلم گوش می‌دهم و اشکالاتم را برطرف می‌کنم و تکالیف و تستهایی که معلم تعیین می‌کند را تمرین می‌کنم.


ارسال شده توسط : معصومه علیزاده كاوافشاری

زینب ولی‌پور
زینب ولی‌پور از شهر ساري- تراز 7538 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در ازمون‌های کانون 9 از ده پاسخ می‌دهم

برای خواندن درس ریاضی وامار ابتدا کتاب درسی را مطالعه می‌کنم به‌طوری‌که بتوانم به سوالات تشریحی پاسخ کامل بدم

سپس سراغ کتابهای کمک اموزشی می‌روم

و برای تست زدن از کتاب ۳ سطحی کانون استفاده می‌کنم تا به تسلط برسم

خیلی از این کتاب و سطح سوالاتش راضی هستم

ارسال شده توسط : معصومه علیزاده كاوافشاری 2 نفر

فاطمه زهرا شریفی
فاطمه زهرا شریفی از شهر قائم شهر- تراز 6418 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

 در ریاضی به 8 از 10 رسیده ام

شیوه درس خواندن من به گونه ای است که من در طول مدتی که دارم تمام سعی ام بر این است که بتوانم با تمرکز بالا درس را بخوانم

وبعد آن اکثر تست ها را بزنم

.در درس ریاضی من خیلی زیاد از تدریس اساتید راضی هستم و بدین وسیله تونستم خودم را تا حدودی در درس ریاضی بالا بیاورم.

بعد از گوش کردن به تدریس استاد سراغ کتاب تست ام رفته و مقدار زیادی تست کار میکنم

تا بتوانم به طور کامت در آن درس تسلط پیدا کنم

.نقطه عطف کار من مرور زیادی است که بعد درس انجام میدهم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

محمد قربانی
محمد قربانی از شهر رحيم آباد- تراز 6566 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 در این درس 7 از 10 هستم

تکرار مطالعه درس های مدرسه در همان روز و  پیش خوانی درس هابمن خیلی کمک کرده است

در کلاس رفع اشکالم با کمک دبیر این کار را انجام می دهم

نمونه تست های کتاب آبی را کار می کنم و تکرار آن ها به تسلط من کمک خواهد کرد.

حجم کتاب سه سطحی:کم است و تست های دام دار را پوشش می دهد و از این جهت مطالعه من را پوشش کامل می دهد و

برای تثبیت مطالعه از این کتاب استفاده می کنم .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

علی غلامی
علی غلامی از شهر رحيم آباد- تراز 6791 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 8 از ده میزنم

جدا نشدن از برنامه راهبردی اولین اصلی است که رعایت میکنم چون به همه جنبه های برنامه درسی توجه شده است

به دفعات فرصت مرور مطالب درسی را دارم و تحلیل آزمون در اولین فرصت مطالعاتی من انجام می دهم

و در هر زمان سعی می کنم کیفیت مطالعه ام را حفظ نمایم و در این زمینه از راهنمایی های برادرم که از رتبه برتر های سال قبل بود نیز نهایت استفاده را می برم

 در کلاس یکی از اساتید مطرح نیز شرکت می کنم و رفع اشکال می کنم چون باید در این درس بیشتر تقویت شوم چون رمز موفقیت من خواهد بود

. هر مبحثی را که مطالعه می کنم بلافاصله تست ها ی آن را از کتاب آبی تمرین می کنم تا باعث شود که نکات مهم را خوب به خاطر بسپارم و یادگیری من تثبیت شود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

امیر محمد فضلی
امیر محمد فضلی از شهر ساري- تراز 7830 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

: در درس ریاضی به 9 از ده رسیدم

به کمک کتاب آبی و سپس سه سطحی کانون توانستم درصدم در این درس را از 70 به 90 برسانم

این کتاب تمام مطالب درسی را توضیح و حتی فراتر از کتاب با وسواس بیشتری به شفاف‌سازی مباحث می‌پردازد و با تست‌های فراوان تمام مطالب ریز را پوشش می‌دهد.

یک از علت‌های دیگر پیشرفت درس ریاضی خوب گوش دادن سر کلاس اساتید بود

از آنجایی که دروسی مانند ریاضی دیربازده است باید در مدت زمان طولانی و متناوب به یادگیری آن پرداخت.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

امیر ارسلان زارع
امیر ارسلان زارع از شهر ساري- تراز 7094 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 10 از 10 پاسخ میدهم

: در آزمون های اولیه در درس ریاضی به نسبت تراز کلم دچار مشکل و دغدغه‌ بودم

اما پس از تهیه کردن کتاب آبی ریاضی کانون قلم‌چی در دروس آمار و ریاضی و تمرین منظم و مرتب تست‌های شناسنامه دار واستاندراد و پیمانه‌ای این کتاب به پیشرفت محسوسی دست پیدا کردم

و در آزمون‌های متوالی به درصد 100 رسیدم. بعد از مطالعه کتابل و جزوه به سراغ تست‌ها می‌رفتم

در زمان خستگی از سایر دروس نیز به این رجوع می‌کردم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

امیر حسین رسولی
امیر حسین رسولی از شهر قائم شهر- تراز 6782 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من در درس ریاضی قوی هستم  و 7 از ده پاسخ میدهم

اول جزوه دبیر مربوطه را می خوانم

بعد از آن درس نامه کتاب آبی را مطالعه می کنم

سپس از تست های کتاب ها بهره می برم

. ترازم در این درس حدود 200 تا ترازم افزایش پیدا کرده

و نکات آن برای من مفید واقع شده است به دلیل داشتن تست های پیمانه ای کمک خوبی به من کمک کرده است.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

سید جاوید رضوانی
سید جاوید رضوانی از شهر آمل- تراز 6307 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من در درس ریاضی و آمار از وضعیت 0از 10 به وضعیت3 از ده رسیدم.

نکته قابل ذکر توجه من به کتاب درسی بود.

بعد از آن به کتاب های قلم چی و درسنامه آنها توجه بیشتری نمودم و

درسنامه کتاب آبی برای درس ریاضی بسیار راهگشا بود

سپس تست های آن را بصورت مبحثی و پیمانه ای می زدم

در آخر تمرکز و مرور را بر روی غلط ها می گذاشتم و این سوالات را نشان دار می کردم تا بعدا مرور شود

.کتاب آبی ریاضی واقعا یکی از بهترین کتاب های کانون است که آنرا به تمام دانش آموزان پیشنهاد می کنم.

پیمانه های ده تایی این کتاب برای درک بهتر تست ها واقعا معجزه می کند.  


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

سید جاوید رضوانی
سید جاوید رضوانی از شهر آمل- تراز 6307 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من در درس ریاضی و آمار از وضعیت 0از 10 به وضعیت3 از ده رسیدم.

نکته قابل ذکر توجه من به کتاب درسی بود.

بعد از آن به کتاب های قلم چی و درسنامه آنها توجه بیشتری نمودم و شاهد مثال ها را با دقت بیشتری تکرار می کردم.

درسنامه کتاب آبی برای درس ریاضی بسیار راهگشا بود

سپس تست های آن را بصورت مبحثی و پیمانه ای می زدم و بیشتر وقت را بر روی پاسخنامه تشریحی آن می گذاشتم.

در آخر تمرکز و مرور را بر روی غلط ها می گذاشتم و این سوالات را نشان دار می کردم تا بعدا مرور شود

.کتاب آبی ریاضی واقعا یکی از بهترین کتاب های کانون است که آنرا به تمام دانش آموزان پیشنهاد می کنم

.پیمانه های ده تایی این کتاب برای درک بهتر تست ها واقعا معجزه می کند.  

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

عرفان صوفی
عرفان صوفی از شهر آمل- تراز 7486 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من در درس ریاضی و آمار از وضعیت 5از 10 به وضعیت8 از ده رسیدم

. نکته قابل ذکر توجه من به کتاب درسی بود.

بعد از آن به کتاب های قلم چی و درسنامه آنها توجه بیشتری نمودم و شاهد مثال ها را با دقت بیشتری تکرار می کردم.

درسنامه کتاب آبی برای درس ریاضی بسیار راهگشا بود

سپس تست های آن را بصورت مبحثی و پیمانه ای می زدم و بیشتر وقت را بر روی پاسخنامه تشریحی آن می گذاشتم

. در آخر تمرکز و مرور را بر روی غلط ها می گذاشتم و این سوالات را نشان دار می کردم تا بعدا مرور شود.

کتاب آبی ریاضی واقعا یکی از بهترین کتاب های کانون است که آنرا به تمام دانش آموزان پیشنهاد می کنم.

پیمانه های ده تایی این کتاب برای درک بهتر تست ها واقعا معجزه می کند.  

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

فاطمه امان اللهی
فاطمه امان اللهی از شهر رشت- تراز 6284 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 در این درس 7 از ده هستم

ابتدا مطالب کتاب درسی وجزوه معلم را می خوانم وفرمول ها را دسته بندی می کنم.

سپس تمرین های تشریحی حل می کنم.

 سپس تمرینات متنوع تری از کتاب آبی حل میکنم.

سپس تست ها را تحلیل می کنم و تک تک نکات مهم را در قسمت مربئط به هر درس وارد می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

مهدیه عابدی
مهدیه عابدی از شهر بابل- تراز 6218 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 6 از ده میزنم

من برای این درس ابتدا جزوه ی معلم را می خوانم

سپس مثال های آن را بدون اینکه به پاسخ نگاه کنم حل می کنم

.سپس برای یادگیری چند تست از تیپ های مختلف کتاب آبی حل می کنم

سپس تست های این کتاب را زمان دار حل می کنم

.برای تسلط بیشتر از کتاب سه سطحی استفاده می کنم

تست های مهم تر را علامت دار می کنم

.برای مرور هم سعی می کنم از تست های علامت دار استفاده کنم

.اگر مطلبی را فراموش کردم از روی درسنامه ی کتاب آبی قلم چی مرور می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

علیرضا کرد اقا جایی
علیرضا کرد اقا جایی از شهر بندپي- تراز 6604 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 7 از ده پاسخ میدهم

- سعی می کنم به همراه مطالعه کتاب درسی مقداری تست کار کنم.

- در هنگام مطالعه حتما نکته برداری می کنم تا مطالب انباشته نشود و بتوانم مرور کنم. 

- اگر سوالی را بلد نبودم آنرا نشانه دار می کنم و در مطالعه بعدی اول آنها را رفع اشکال می کنم و بعد درس را شروع می کنم.

- بعد از کتاب پرتکرار قلمچی و یادگیری کامل مطالب برای تثبیت بهتر سوالات از کتاب سه سطحی استفاده می کنم.

- تست ها را ابتدا از نسبتا دشوار و بعد دشوارتر میزنم بصورت طبقه بندی شده که کاملا در ذهن و حافظه ام ماندگار شود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

ملیکا کریمی
ملیکا کریمی از شهر شهريار- تراز 6105 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم. 

سعی می کنم در کلاس درس مطالب را یاد بگیرم و مرور مطالب را در همان روز انجام دهم. 

در هفته دوم تست می‌زنم. 

تست‌ها را از کتاب آبی به ترتیب مباحث کتاب درسی می‌زنم و همان لحظه پاسخ تست را بررسی می کنم و اگر پاسخ اشتباه

 داده باشم درس‌نامه را میخوانم و اشکالاتم را همان موقع رفع می‌کنم.

من در این درس از کتاب آبی استفاده می‌کنم. 

تست‌های این کتاب با پیمانه‌های 10 یا 20 سؤالی مشخص شده است. این ویژگی باعث شد تا زمانی را که برای تست زدن نیاز دارم، محاسبه کنم. 

ارسال شده توسط : سارا شريفي 2 نفر

فاطمه قلی پور
فاطمه قلی پور از شهر بابل- تراز 7235 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 من این درس را به 8 از ده رساندم

من در ابتدا جزوه معلم را می خوانم و بعد خلاصه کتاب آبی را مطالعه می کنم

.نکات جدید را به جزوه معلم خود اضافه می کنم و کتاب آبی را تست زده و باز نکات جدید را به جزوه یا کتاب اضافه می کنم

سپس نکات جدید را خوانده و برای تمرین بیشتر به کتاب های سه سطحی مراجعه کرده و همه را تست زده

پاسخ نامه ها را با دقت مطالعه می کنم

نکات زیادی دارد که در جزوه دیده نشده بود و باز آن ها را هم به جزوه اضافه می کنم تا جزوه ام منبع کاملی باشد برای خواندن

بعد آزمون های قلم چی مشابه پارسال را با زمان زده و با دقت بررسی می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

مایده عابدی
مایده عابدی از شهر بابل- تراز 6929 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را به 7 از 10 رساندم

در کلاس درس خوب به صحبت ها و توضیحات معلم گوش می دهم.

بعد از ظهر همان روز درس روز را از روی کتاب درسی و جزوه معلم خوانده و تست های کتاب آبی را حل می کنم.

تست هایی که نتوانستم حل کنم از روی پاسخنامه تشریحی کتاب خوانده و مشکلاتم را رفع می کنم.

برای تسلظ بیشتر تست های کتاب سه سطحی را هم حل می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

بهناز عسگری
بهناز عسگری از شهر بابل- تراز 6547 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 7 از 10 میزنم

جزوه ی معلم و کتاب درسی ام را با دقت میخوانم

نکته برداری میکنم و فرمول های ریاضی.را یک جا مینویسم

درسنامه ی کتاب آبی قلم چی را میخوانم

 از کتاب آبی پیمانه ای برای تست مبحثی.استفاده میکنم

 از کتاب سه سطحی برای تثبیت مطالب در ذهن.استفاده میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

سیده زینب کاظمی
سیده زینب کاظمی از شهر بابل- تراز 6507 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 7 از 10 میزنم

ریاضی آبی سوالات خوبی دارد و پیمانه ها به من کمک میکنند که تعداد تست هایی که باید بزنم را بدانم

برای جمع بندی سوالاتی را که در حین تست زدن علامت زدم را دوباره میزنم

از کتاب سه سطحی استفاده میکنم

تست های نشاندار را بار ها مرور میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

مهدیه شمس تبار
مهدیه شمس تبار از شهر بندپي- تراز 6230 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 من این درس را 8 از ده پاسخ میدهم

ابتدا درس را پیش مطالعه می کنم تا در حین درس دادن مدرس فهم بهتری از  درس داشته باشم.

  ازنمونه سوال دبیران همیشه استفاده می کنم                                                     

پس از تدریس معلم آن رادرخانه مرور میکنم

واز کتاب های آبی وسه سطحی با توجه به فهمم از کلاس وآموخته های قبلی تست کار می کنم.

پس ازبررسی و ارزیابی تست ها کتاب درسی را به صورت دقیق مطالعه می کنم

وپس از تسلط کامل بر کتاب درسی درسنامه ی کتاب هایی که نسبت به کتاب های دیگر کامل تر هستند مثل مجموعه ی طبقه بندی شده را مطالعه می کنم.

سپس دوباره تست می زنم.هفته ای حداقل1000تست کار می کنم.

درس ریاضی واقتصادرا بیشتر اهمیت می دهم .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

زهرا نوریان
زهرا نوریان از شهر جويبار- تراز 7412 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 درس :ریاضی را به 9 از 10 رسانده ام

1-سوال های تشریحی را  برای یادگیری اولیه  میخوانم

2- از تست های مختلف آموزشی  استفاده میکنم

3- از تست های دشوار یا آزمون های سراسری تمرین میکنم

4-ا از آزمون های جمع بندی هر فصل استفاده میکنم

ازآبی ریاضی و آمار پایه استفاده میکنم برای مرور تست های نشاندار شده و برسی کامل تست ها


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

حسین آسمار
حسین آسمار از شهر بندپي- تراز 6812 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 در ین درس 8 از ده هستم

- سر کلاس به حرف های معلم گوش می دهم، هر گاه سوالی به ذهنم می رسد همان موقع سوالم را می پرسم.

- در سر کلاس سعی می کنم حتما مطالبی که معلم می گوید را خودم یادداشت کنم تا مطالبی که باید بخوانم کامل باشد و نیازی نباشد که از بچه ها بگیرم.

- ابتدا از درسنامه از هر مبحث کتاب پرتکرار:  شروع می کنم.

- بعد از سوالات تشریحی اول برای خودم توضیح می دهم و بعد با جزئیات کامل یادداشت می کنم.

- بعد از کتاب پرتکرار قلمچی و یادگیری کامل مطالب برای تثبیت بهتر سوالات از کتاب سه سطحی استفاده می کنم.

- تست ها را ابتدا از نسبتا دشوار و بعد دشوارتر میزنم بصورت طبقه بندی شده که کاملا در ذهن و حافظه ام ماندگار شود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

مهدی رضائی اسرمی
مهدی رضائی اسرمی از شهر ساري- تراز 7277 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم

در درس ریاضی که به عنوان یکی از درس‌های با اهمیت رشتۀ ما محسوب می‌شود کمی نوسان داشتم و به کمک کتاب آبی و سپس سه سطحی کانون توانستم درصدم را افزایش دهم و این کتاب تمام مطالب درسی را توضیح و حتی فراتر از کتاب با وسواس بیشتری به شفاف‌سازی مباحث می‌پردازد و با تست‌های فراوان تمام مطالب ریز را پوشش می‌دهد.

ارسال شده توسط : معصومه علیزاده كاوافشاری 1 نفر

هلیا فلاح نفتی
هلیا فلاح نفتی از شهر تهران- تراز 6095 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

  پیشرفت ریاضی

از 5 به 9 افزایش داشتم.

  روش مطالعه درس : ریاضی

1.  قبل از شروع 5 تا سوال از خودم امتحان میگیرم

2. بعد متن کتاب را به دقت میخوانم و از خودم میپرسم اگر بلد بودم که هیچ اگر نه دوباره میخوانم.

نحوه استفاده از کتاب آبی:

این کتاب را چند روز قبل از ازمون استفاده میکنم چون سوالات دشوارتری دارد.

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی:

سوالات را به صورت بسته های 15 تایی از هر سه سطح حل میکنم سپس چک میکنم بعد سراغ بسته های بعدی میروم.


ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی

فاطمه مهدوی
فاطمه مهدوی از شهر زرين دشت- تراز 6182 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

پیشرفت ریاضی

از 3 به 6 به صورت تدریجی و کم کم افزایش چند از ده داشتم.

روش مطالعه درس ریاضی 

1-من ابتدا مرور اجمالی برمبحثی که  قرار است درکانون امتحان دهم می اندازم.

2-من قبل ازخواندن عمیق باتوجه به اینکه پارسال خوندم تست کارمی کنم.

3-من مطالب رابه صورت ریز به ریز مطالعه می کنم.

4-من پایان هرمبحث مجددا تست کار می کنم.

5-من تست را با فاصله کار می کنم.

نحوه استفاده ازکتاب آبی کانون:

من قبل ازشروع مطالعه و بعد از تمام کردن مبحث از تستهای آبی کانون استفاده می کنم.

پایان هرفصل تستهای اخر مبحث در کتاب کانون به صورت زمان دار کار می کنم.

نحوه استفاده ازکتاب سه سطحی کانون:

دراخرهفته دوم ازکتاب سه سطحی استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی 2 نفر

عارفه طاهری
عارفه طاهری از شهر بجنورد- تراز 6958 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

پیشرفت ریاضی

از 2 به 6 ئافزایش تدریجی چند از ده داشتم.

روش مطالعه ریاضی :

مطالعه ی کتاب و جزوه ی معلم و حل تست برای این درس بهترین روش مطالعه است و موثر می باشد .

 درصد ریاضی من ابتدا 17 بود اما با قرار دادن این درس در برنامه هر شب و حل تست و تمرین بیشتر توانستم درصدم را افزایش دهم و حتی در بعضی آزمون ها به 90 در صد هم رسیدم .

منبع مطالعاتی من کتاب درسی و کتاب آبی کانون است .

روزانه تست می زنم و نکات هر تست را می‌نویسم.


ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی

هستی معماریان
هستی معماریان از شهر قم- تراز 6777 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.

روش مطالعه:

ابتدا تمرین‌های کتاب درسی را حل می‌کنم.

از جزوه معلم استفاده می‌کنم و یک بار دیگر سؤال‌های حل‌شده در جزوه را حل می‌کنم.

هر شب یک پیمانه 20 سؤالی از کتاب آبی حل می‌کنم.

در هفته دوم تست‌های کتاب آبی را به صورت زمان‌دار حل می‌کنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار

نسرین بزاز
نسرین بزاز از شهر كاشمر- تراز 6547 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.


روش مطالعه کتاب آبی ریاضی:

در مرحله اول درس نامه کتاب را مطاله می‌کنم

 مثال های آن را کامل حل می‌کنم و بعد از درک مطلب سراغ تست ها میروم 

بلافاصله بعد از هر تست به پاسخ نامه مراجه می‌کنم.

این کتاب به نظر من کمک بسیار خوبی برای یادگیری حل تست های ریاضی هستند.

کتاب های آبی کانون به علت داشتن نمونه سوالات کنکور و پاسخ نامه تشریحی برای تست زنی مناسب است .

یکی دیگر از ویژگی های بارز کتاب آبی کانون این است که :برای هر درسی جداگانه همه  سوالات کنکور مربوط به همان مبحث را گرد آوری کردند.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 2 نفر

امیرحسین نظری
امیرحسین نظری از شهر زنجان- تراز 7049 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

پیشرفت ریاضی

از 3به 6 رسیدم.

من در این درس ابتدا جزوه­ دبیر و کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم

پس از بررسی کتاب درسی به سراغ کتاب تست می روم و تعداد زیادی تست حل می کنم و نکات تست ها، کتاب درسی و جزوه معلم را در دفتری وارد می کنم.

قبل از هر آزمون به بررسی این دفتر و زدن چند تست به صورت رندوم می پردازم .

همچنین بعد از هر آزمون و بررسی آزمون، سوالاتی که نکته دار هستند یا دارای دام آموزشی هستند را وارد دفترم میکنم.

دفترچه ای از نکات شیمی برای خود درست کرده ام که حداقل هفته ای یکبار آن را بررسی می کنم.

بعد با کتاب سوالات پر تکرار یک بار دیگر تمرین همان مبحث را حل می کنم تا آن مبحث برایم تثبیت شود سپس به سراغ کتاب آبی درس ریاضی می روم.

البته معمولا 1یا 2 روز بعد از مطالعه تشریحی و تست ها را به صورت تیپ بندی انتخاب و حل می نمایم..

در هنگام مطالعه بعد از آموزش در مدرسه تست زنی را شروع میکنم تا اشکالاتم مشخص شود..

سپس در مرحله دوم سعی می کنم به صورت مفهومی تر و دقیق تر این کار را انجام دهم.

ابتدا کتاب درسی، مثالهای حل شده کتاب و جزوه معلم و نمونه سوالات ایشان را خوب مطالعه و حل می‌کنم.

سپس فرمول ها را به همراه نکات آن ها برای خود یادداشت میکنم.

سپس به حل تمرین از کتاب آبی می‌پردازم.

ابتدا سوالات مشابه کتاب درسی، سپس سوالات سالهای گذشته آزمون های سراسری و سپس سوالات آزمون های کانون و سوالات تألیفی را از روی کتاب آبی حل می کنم.

سوالاتی که نکته دارند یا آنها را اشتباه پاسخ می‌دهم علامت گذاری می‌کنم و در آخر هفته یکبار دیگر آنها را حل می کنم.

سعی دارم هر زمان که از مبحث جدید تمرین حل میکنم، تعدادی تست هم از مباحث قبلی برای تکرار و تمرین حل کنم


ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی

حسین صفابخش
حسین صفابخش از شهر خنج- تراز 6539 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )


من در این درس6سوال از10سوال را پاسخ می دهم.           رشد تراز:300

نحوه مطالعه درس ریاضی:

1-اول کتاب درسی را بادقت کامل می خوانم.

2- سپس درسنامه کتاب ابی را مطالعه میکنم تا خوب مسلط شوم.

3-در هفته اول تمام تست ها را حل میکنم و در هفته دوم هم تمام تست هارا مرور میکنم.

4-تست هایی را که نتوانستم حل کنم را علامت گذاری میکنم و پنج شنبه قبل از ازمون حل میکنم.

روش استفاده از کتاب ابی ریاضی:

1-ایندا درس نامه را مطالعه میکنم.

 2- سپس تست ها حل میکنم. 

3-اگر تستی بلد نبودم از پاسخ نامه تشریحی کتاب استفاده میکنم.

4-نکاتی را که از هر مبحث مینویسم را روز قبل از ازمون یا روز قبل از امتحانات مرور میکنم.

ارسال شده توسط : زهره قموشی 1 نفر

مصطفی فلسفیان مقدم
مصطفی فلسفیان مقدم از شهر ياسوج- تراز 6122 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

پیشرفت ریاضی

از 4 به 10 رسیدم و افزایش پاسخ دهی داشتم

از روش مطالعه ریاضی

 ابتدا با جزوه معلم شروع میکنم و تمرین های آن را حل میکنم .

در مرحله بعد به سراغ کتاب کمک درسی میروم و تعدادی ازسوال ها را حل کرده و سوال های مهم و آنهایی که بلد نیستم یا اشتباه حل کرده ام را علامت دار میکنم.

در بازه زمانی بعدی درس ریاضی ابتدا سراغ سوال های نشان دار مبحث قبل میروم مجدد آنها را حل کرده و تعدادی از سوال های حل نشده را نیز حل میکنم.

سپس به سراغ مطلب جدید میروم.

 در هر مبحثی که به تسلط رسیدم برای آن بازه های مروری انتخاب میکنم و فقط سوال های نشاندار را حل میکنم.


ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی

سید امیرمسعود نبوی
سید امیرمسعود نبوی از شهر زنجان- تراز 6999 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من در این درس6سوال از10سوال را پاسخ می دهم.

قبل از مطالعه فهرست کتاب را به دقت بررسی می کنم و با محتوای کتاب آشنا می شوم.این درس جزو نقاط قوت من است.

در این درس ابتدا کتاب درسی را بهطور مفهومی مطالعه میکنم و سپس تمرینها ومثالهای کتاب را نکته به نکته میخوانم.

در گام بعد جزوه معلم را مرور و مثالها و تمرینهای ایشان را حل می کنم .

بعد با کتاب سوالات پر تکرار یک بار دیگر تمرین همان مبحث را حل می کنم تا آن مبحث برایم تثبیت شود سپس به سراغ کتاب آبی درس ریاضی می روم.

کتاب آبی حاوی سوال های است که لازم است بر درسنامه تسلط لازم داشته باشیم.

کتاب دارای تست های طبقه بندی شده و تیپ بندی شده است و میتوان به راحتی به سوالات هر مبحث دسترسی پیدا کرد.

ارسال شده توسط : زهره قموشی 2 نفر

خدیجه سلطانی
خدیجه سلطانی از شهر بجنورد- تراز 6053 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

روش مطالعه درس ریاضی :

از 6 به 10 رسیدم و ثابت ماندم.

به دلیل علاقه ای که به این درس دارم و از ضریب بالای آن مطلعم و اینکه اکثر دانش آموزان این رشته در این درس ضعف دارند هر روز برای این درس زمانی را در نظر گرفته ام.

تمام تست های کتاب آبی کانون را حل میکنم و برای هر آزمون حتما مطالب مطالعه شده را دوباره مرور میکنم .

 این موضوع باعث شده تقریبا در همه آزمون ها بتوانم ریاضی را 100% پاسخ دهم .

به نظر من مهمترین ویژگی کتاب آبی تعداد سوالات آن میباشد.

 اینکه بسیاری از سوالات تالیفی آن مشابه کنکور بوده و این خود باعث کاهش استرس و آمادگی بیشتر برای کنکور میشود .


ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی 1 نفر

زهرا پیروی ریوشی
زهرا پیروی ریوشی از شهر كاشمر- تراز 6172 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

  پیشرفت: ریاضی

از4 به 7 افزایش پاسخ گویی داشتم.

 متوجه شدم که ریاضی بر خلاف تصوری که بیشتر دانش آموزان از آن دارنددرسی است بسیار قابل هضم البته به شرط تمرین مداوم وتکرار منظم آن .

در ابتدا من با خواندن جزوه معلم شروع کردم .

 بعد از ان تمارین کتاب ونمونه سوالاتی که سر کلاس گفته می شد را حل کردم.

پس برای تکمیل کردن اطلاعاتم راجع به آن درس سراغ درس نامه کتاب کانون رفتم وتمرین هارا مرتب حل کردم .

ان سوالاتی که به نظرمی امد سخت است یادرحل کردن ان دچارشک شوم نشانه دارکردم تا برای دوروز بعد انها را دوباره بررسی کنم .

هرسوالی که حل میکردم واطلاعات جدیدی از ان به دست می اید در برگه ای جداگانه یاداشت میکردم.

حالا متوجه شدم ریاضی را فقط میشود با تمرین و تکرار تقویت کرد.

اینکه با تمرین زیاد نه تنها در زمینه ریاضی پیشرفت میکنیم وبا نمونه سوالات مختلف آشنا میشویم بلکه گنجایش ذهنی خود را درکسب اطلاعات مختلف بالا میبریم.

سرعت فوق العاده ای در حفظ آنها مشاهده خواهیم کرد (درک وپردازش اطلاعات زیاد میشود ).

البته آشنا شدن با سوالات مختلف به مرور به کاهش استرس ما در این درس می انجامد


ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی 3 نفر

کوثر هشبری لکی
کوثر هشبری لکی از شهر عجب شير- تراز 6847 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

روش مطالعه درس ریاضیات 

از 3 به 6 رشد داشتم.

ابتدا به مطالعه کتاب درسی و جزوه های آموزشی می­پردازم سپس قسمت­های مهم درس را در کتاب و یا جزوه علامتگذاری می‌کنم.

   نکات مهم آن را یادداشت می­کنم.

طبق برنامه ریزی خود به سراغ درسنامه کتاب آبی قلم چی که به صورت مختصر و مفید است می­روم و از این قسمت نیز نکات مهم را یادداشت می­کنم.

در گام بعدی تعدادی تست از کتاب آبی را انتخاب کرده و بدون محدودیت زمانی پاسخ می­دهم.

در نهایت در صورت تسلط بر این تست­ها، تعدادی تست را انتخاب کرده و با هدف‌گذاری و رعایت زمان مشخص شده، پاسخ می­دهم.

 سپس به سراغ تحلیل پاسخ سوالات رفته و سوالات جالب و نکته دار را در دفترخودآموز یادداشت می­کنم.


ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی 2 نفر

فاطمه حسینی
فاطمه حسینی از شهر شيراز- تراز 6151 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )


پیشرفت ریاضی3

از 2 به 7 رسیدم و رشد داشتم.

روش مطالعه :

 من در درس ریاضی که هر دو از درس های یادگرفتنی و تمرینی هستند و نیاز به تمرکز دارند، همیشه طبق مشاوره و برنامه ریزی پشتیبانم ابتدا کتاب درسی را مطالعه میکنم .

 سپس به  سراغ کتاب‌های آبی و جامع کانون قلم‌چی می روم و سعی می‌کنم با استفاده از این کتابها توانایی های خود را بالا ببرم.

کتابهای آبی با داشتن تست های متنوع نیاز مرا به یادگیری نکات جدید پاسخ داده  و همپچنین باعث افزایش تراز و درصد من شده است.

من همیشه از مراحل تکمیل یادگیری به روش کانون قلم چی استفاده میکنم

در مرحله اول ابتدا به سراغ تست آبی میروم و با کمک فرایند تست ها در زمان تعیین شده پاسخ میدهم .

پس از درصد گیری سعی میکنم به سراغ تست هایی که پاسخ اشتباه داده ام بروم نیاز و مشکلم در آن سوالات را رفع کنم .

چند روز بعد مجدد تست‌هایی را که اشتباه پاسخ داده بودم را دوباره پاسخ میدهم .


ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی 1 نفر

فائزه پایا
فائزه پایا از شهر بهمئي- تراز 6494 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )


درس ریاضی:

من در این درس5سوال از10سوال را پاسخ م یدهم.

اول درس نامه کتاب آبی کانون را  با دقت میخوانم و مثال های آن را حل میکنم بعد به سراغ تست های کتاب آبی کانون میروم و بعد هرکجا به تست دشوار برخورد 

کنم کنار آن علامت ستاره میگذارم و پاسخ آن را بلافاصله در پاسخ نامه میخوانم و دوباره سوال را حل میکنم تا به روش حل آن پی ببرم.

هرگاه نکته یا روش جدیدی در تست ها پیداکنم آن را در درس نامه یادداشت میکنم و این کار را تا آخرین تست هرمبحث انجام میدهم.

در نوبت های بعدی مطالعه درس ریاضی بازهم اول درس نامه و سپس یادداشت های شخصی را میخوانم و فقد تست های ستاره دار را حل میکنم. در جلسه آزمون

 تست هایی که دشوار هستند یانکته ای تازه دارند را علامت میزنم و بعد از جلسه آزمون مجددا آنها را حل میکنم و نکات مهم آنها را در درس نامه کتاب آبی یادداشت میکنم و خود تست هعا را در کلاسور ارزیابی آزمون یادداشت میکنم و از آن ها به عنوان منابع تست استفاده میکنم


ارسال شده توسط : زهره قموشی 1 نفر

زهرا کهدوئی
زهرا کهدوئی از شهر يزد- تراز 6596 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

چند از ده من در درس ریاضی از 3 از 10 به 6 از 10 رسیده است.

4 ساعت در هفته را به درس ریاضی اختصاص می‌دهم.

از DVDهای رهپویان استفاده می‌کنم.

آزمون‌های کانون را تحلیل می‌کنم و نکته‌های تستی را یادداشت می‌کنم.

سوالات تستی آزمون‌های غیرحضوری را حل می‌کنم.

تست‌های کتاب آبی کانون را حل می‌کنم و بعد تک تک تست‌ها را بررسی می‌کنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 1 نفر

زهرا باغیانی
زهرا باغیانی از شهر يزد- تراز 6401 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

چند از ده من در درس ریاضی از 0 از 10 به 6 از 10 رسیده است.

1- از کتاب آبی کانون روزانه به طور مستمر یک پیمانه 10 یا 20 سؤالی را تمرین می‌کنم. 

2- آزمون‌ها را تحلیل و بررسی می‌کنم.

3- دفترچه غیرحضوری را هر بار قبل از آزمون حل می‌کنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 1 نفر

فاطمه اندرخورافر
فاطمه اندرخورافر از شهر بناب- تراز 7398 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

من این درس را 9 از ده پاسخ میدهم

ابتدایک روخوانی ساده ازدرس دارم.

قسمت های مهم درسی راعلامتگذاری میکنم.

خلاصه یک درس ازکتاب درسی رادریک پاراگراف از زبان خودم یادداشت میکنم.

ازدرسنامه کتاب آبی استفاده میکنم بااستفاده ازکتاب های آبی شروع به تست زنی میکنم

حداقل 1پیمانه 20 سوالی راحل میکنم.درمطالعه بعدی 2یا 3روزبعدبااستفاده ازکتاب سه سطحی ازتست های نسبتادشوارشروع به تستزنی میکنم.

وقتی تسلط کافی پیداکردم به سراغ سوالات باسطح دشوارمیروم وازپاسخنامه تشریحی این قسمت برای یادگیری کاملتروآمادگی برای رفتن به سوالات چالشی تراستفاده میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

فاطمه  فخارزاده
فاطمه فخارزاده از شهر يزد- تراز 6549 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

من درس ریاضی را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم. 

من در درس ریاضی ساعت مطالعه خود را افزایش دادم.

تمام آزمون‌ها را تحلیل می‌کنم و کلاسور ارزیابی را درست می‌کنم.

درس را در کلاس درس به خوبی یاد می‌گیرم.

برای هر آزمون هدف‌گذاری می‌کنم و پیشرفت تدریجی دارم.

ارسال شده توسط : سارا شريفي

یگانه گلستانی
یگانه گلستانی از شهر يزد- تراز 7098 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

چند از 10 من در درس ریاضی از 2 از 10 به 5 از 10 رسیده است.

روش مطالعه من در این درس به این صورت است:

1- ابتدا کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم.

2- درسنامه کتاب آبی کانون را به طور دقیق مطالعه می‌کنم.

3- بعد از مطالعه درس‌نامه تست آموزشی می‌زنم.

4- کلاسور ارزیابی را بعد از هر  آزمون کامل می‌کنم.

5- دفترچه غیرحضوری را قبل از هر آزمون کار می کنم.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 2 نفر

مینا خدابنده اویلی
مینا خدابنده اویلی از شهر نوشهر- تراز 6980 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

من در درس ریاضی و آمار سعی میکنم مطالب را به صورت مفهومی و عمیق یاد بگیرم مثلا وقتی درسی در کلاس آموزش داده می شود ، من نکات را یادداشت میکنم و تمام سعیم این است که مطلب را در کلاس یاد بگیرم و در همان لحظه آن مبحث را از چند جهت ببینم. .بعد از کلاس ، در همان روز ، آن مبحث را با دقت بیشتر می خوانم و سوالاتی که شاید برایم ایجاد شود را در جلسه ی بعدی حتما از معلمم می پرسم تا ابهاماتم برطرف شود.

من حس میکنم در درس ریاضی ، نوع نگاه به سوالات از همه ی موارد مهم تر است که این نوع نگاه را دبیر خوبمان در من ایجاد کرده است.

من در مرحله ی تست زدن از کتاب آبی ریاضی هم برای دوازدهم و هم پایه استفاده میکنم و تست ها را در مرحله ی اول بدون زمان کار میکنم و در همین مرحله  تست ها را نشاندار میکنم وسپس در زمان بعدی فقط تست های نشانه دار شده را کار میکنم . معمولا قبل از  آزمونهای جمع بندی کانون به سراغ این تست های نشاندار می روم و انها را به صورت زماندار حل میکنم.

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 11 نفر

سید محمود موسوی
سید محمود موسوی از شهر قائم شهر- تراز 6850 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

تمرین کتاب بسیار مهم است . به نظر من حل تست های زیاد و بررسی دقیق در ردس رباضی خیلی کمک می کند از سی دی های اموزشی هم استفاده می کنم . از تیپ های مختلف سوالات کتاب ابی برای تسط بیشتر تست می زنم.

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 2 نفر

هانیه فخاریان
هانیه فخاریان از شهر سمنان- تراز 6985 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

برای این درس خواندن کتاب درسی ۵۰ درصد راه است و در ادامه نیاز است به تمرین و تست و البته نکات مهمی که از تست استخراج میشود!

من هم برای ریاضی پایه و هم برای امسال یعنی دوازدهم از میان سیل کتب تست منتشر شده برای کنکور، کتاب آبی کانون را انتخاب کرده ام به چند دلیل

۱.درسنامه های مختصر و صد البته مفید؛

تکرار مکررات کتاب و مدرسه در آن نیست و نکاتی جدید و کاربردی برای تست ها دارد

۲.تست هایی پیمانه

۳.طبقه بندی مباحث که برای من به شخصه نظم مطالعاتی می آورد و آزمون جمع بندی در پایان هر درس که محکی است تا در آخر ببینیم کجای کاریم!

۴.و پاسخ نامه تشریحی که تیر خلاص را میزند؛

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده

الهه قاسمی
الهه قاسمی از شهر گتوند- تراز 6095 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

۱.سر کلاس خوب به صحبت های معلم گوش میدهم و درس را سر کلاس یاد میگیرم

۲.بعد اینکه به  منزل رسیدم آن درس را میخوانم و تمرین حل میکنم

۳.بعد از فهمیدن کامل درس به تست زدن از همان مبحث میپردازم اول تست آموزشی و بعد تست زمان دار

۴.اینقد این کار را تکرار میکنم تا به تسلط برسم

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 10 نفر

مریم قربان زاده پاشا
مریم قربان زاده پاشا از شهر بندپي- تراز 6469 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

شیوه ی مطالعه ی درس ریاضی۳

از 5 به 9 رساندم.

1ابتداکتاب درسی رامطالعه میکنم سپس سراغ درسنامه ها و جزوه ی معلم میروم

2درخانه درسی که معلم داد رادوباره مرورمیکنم

3درساعات زنگ تفریح درس را خلاصه میکنم

استفاده از کتاب پرتکرار:

ازدرسنامه هرمبحث شروع میکنم

پس از ان به سراغ  سوالات تستی همان مبحث میروم

و از کتاب ابی کانون نیز استفاده میکنم


ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی 1 نفر

شقایق فیروزی
شقایق فیروزی از شهر خدابنده- تراز 6583 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

روش مطالعه ی ریاضی:

از 4 به 7 سوال پاسخ میدهم و افزایش چند از ده دارم.

ریاضی یکی از نقاط قوت پایدار من است و میانگین درصدم ۷۰ است.

من آمار را که نسبت ب سه کتاب دیگر حجم کمتر و مطالب ساده تر دارد یک دور کامل کتاب آمار را خوانده ام و نکات مهم را یادداشت کرده ام.

درسنامه آبی کانون را هم میخوانم.  نکات مهم را یادداشت میکنم و وقتی میخواهم دوباره بخوانم نکاتی که یادداشت کرده ام را میخوانم و تست کار میکنم .

 در درس ریاضی هم یک دور کامل مباحث را از روی کتاب درسی میخوانم و سوالات مهم تمرین های کتاب را حل میکنم و بعد از کتاب ؛ درسنامه های آبی کانون را میخوانم .

چون ریاضی در آزمون ها ثابت است در فاصله ی دو هفته تا آزمون هفته اول تست های کنکور  و در هفته دوم تست های تالیفی و کانون را حل میکنم و در بعضی مباحث که فرمول زیادی دارند

 مثل دنباله ها و لگاریتم و... خودم فلش کارت درست کرده ام که حجم کمتری دارند و در دوباره خوانی از آنها استفاده میکنم.

برای مرور تست های نشان دار خود کتاب یا تست هایی که خودم نتونستم حل کنم یا کنارشون علامت زدم مهم، حل میکنم .

 تو تحلیل آزمون اول سوالاتی که اشتباه زدم و حل میکنم و نکاتشونو مینویسم بعدم اون سوالاتی که نتونستم جواب بدم و حل میکنم.


ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی 5 نفر

سارا حضرتی
سارا حضرتی از شهر ميانه- تراز 6226 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من این درس را 7 از ده پاسخ میدهم

روش مطالعه من در این درس به این شکل است که ابتدا سعی میکنم سره کلاس درسی تدریس آموزگار را با تمرکز و دقت بالا گوش کنم

.قبل از تست زنی برای این درس کتاب و جزوه ی تدریس شده آموزگاررا کامل خوانده و تمامی مثال و تمرین های کتاب را حل میکنم.

 سپس سراغ درسنامه کتاب آبی قلم چی برای مرور کوتاه بر مباحث و کامل شدن یادگیری میروم.

دلیل پیشرفت من در این کتاب تستهای طبقه بندی شده از ساده به دشوار است که باعث ایجاد انگیزه در حل سوالات میشود.

همچنین تنوع تستی بالای این کتاب باعث آشنایی من با انواع سوالات کنکوری و پرتکرار آزمونها و کنکور میشود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

علی اقایاری
علی اقایاری از شهر ميانه- تراز 6515 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من این درس را 8 از ده پاسخ میدهم

جزوه هایی را که در کلاس درس و از کلاس های بیرون جمع آوری کرده ام به دقت مطالعه می کنم.

در کلاس درس ریاضی به دقت به سخنان معلم گوش فرا می دهم.

 در ابتدا دروس را بصورت اجمالی می خوانم سپس به مطالعه دقیق آن می پردازم.

ابتدا کتاب های دیگر کانون را مطالعه می کنم و پس از تثبیت یادگیری به سراغ کتاب سه سطحی می روم.

 تست ها را طبقه بندی کرده و بصورت زمان دار به آن ها پاسخ می دهم..

 پاسخ سوالاتی را که در آن ها مشکل دارم به دقت مطالعه می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 8 نفر

الناز موسوی
الناز موسوی از شهر ميانه- تراز 8025 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من این درس را 9 ازده پاسخ میدهم

من هم برای درس ریاضی از کتاب پیمانه ای قلمچی استفاده کردم.

 روش مطالعه من برای کتاب درسی ریاضی به این شکل است که ابتدا در هنگام تدریس معلم به دقت به توضیحاتش گوش میدهم تا به خوبی متوجه شوم

و درس هر روز را همان روز میخوانم.

پس درسنامه این کتاب را به دلیل جامع بودن و داشتن نکات مهم با دقت مطالعه میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

فاطمه عشقی نژاد
فاطمه عشقی نژاد از شهر اصفهان- تراز 6804 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 8 از 10 پاسخ می‌دهم.

درس ریاضی در برنامه روزانه من وجود دارد روزانه 10 تست کار می‌کنم.

در هفته اول بیش‌تر تست آموزشی کار می‌کنم و در هفته دوم تست زماندار حل می‌کنم .

مهم‌ترین منبع من برای مطالعه کتاب آبی و کتاب سه‌سطحی ریاضی است.

روش استفاده از این کتاب‌ها:

منبع اصلی من کتاب درسی است و در مرحله‌ی بعد از کتاب آبی کانون و سه‌سطحی استفاده می‌کنم.

دلایل پیشرفت من در این درس مرور روزانه و مداوم بوده که باعث شده در این درس رشد تراز داشته باشم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 2 نفر

سحر گلومکی
سحر گلومکی از شهر بردسير- تراز 5963 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من این درس را در ازمون های کانون 6 تا از ده تا جواب می دهم.

روش مطالعه:من ابتدا كتاب  درسي وجزوه را به طور كامل مطالعه  و مثال ها وتمرين هاي تشريحي  آنها را حل ميكنم واين   باعث آشنايي نسبي  من با مبحث درس مي شود و سپس به درس نامه كتاب آبي مراجعه ميكنم و تمام نكاتي را كه در آن توضيح داده  شده را مي خوانم و مثال هاي درس نامه را بدون مراجعه به پاسخ حل ميكنم تا بدانم كه نكته را خوب متوجه شده ام يانه بعد از خواندن درس نامه تست هاي كتاب آبي را كار ميكنم اول تست هايي راكه در كنكور هاي سال هاي گذشته آمده را حل ميكنم  بعد به سراغ بقيه تست ها مي روم اگر نكته اي از تست را متوجه نشدم آن را در كتاب خودآموزي مينويسم تا آن را هر روز مرور كنم و از ديگر نكته ها متمايز باشد.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 1 نفر

هادی اکبری
هادی اکبری از شهر اردبيل- تراز 6464 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من این درس را در ازمون های کانون 5 از ده جواب میدهم.

نحوه مطالعه من در درس ریاضی به این صورت است که ابتدا مباحث و نکات موجود در کتاب درسی را مطالعه سپس جزوه ی معلم را به دقت مطالعه میکنم از کتاب آبی در هفته های آزمون و 1 یا 2 روز قبل از آزمون به عنوان جمع بندی و مرور استفاده میکنم.

مهمترین ویژگی کتاب آبی  سوالات استاندارد  و حجم کم میباشد علاوه بر این موارد به علت اینکه سوالات آن مشابه سوالات کانون و کنکور سراسری هست پس یک منبع مفید برای موفقیت در کنکور و آزمون های کانون می باشد .


ارسال شده توسط : زهرا دامیار 1 نفر

کوثر پورالطافی خلجان
کوثر پورالطافی خلجان از شهر تبريز- تراز 7197 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

در مدرسه معلم ما علاوه برتدریس کتاب درسی، سوال های کنکوری را نیز در کلاس حل می­کند. برای این درس من  جزوه مخصوص دارم که معلم تدریس می­کند. قبل از هر چیز جزوه را کامل و با دقت می­خوانم، کتاب درسی را فقط در زمان امتحانات یا زمانی که مشکلی دارم استفاده می­کنم تا در زمان صرفه­ جویی کنم. تمرینات کتاب را با دقت و تمرکز حل می­کنم. من برای این درس از کتاب آبی کانون استفاده می­کنم. نمونه سوالات این کتاب واقعا مفید و خوب است. قبل از اینکه تست کار کنم درسنامه آن مبحث را با دقت می خوانم بعد تمام تست های مربوط به آن بخش را کار می­کنم. در هنگام بررسی جواب ها به سوالات مهم و سوالاتی که اشتباه پاسخ داده ام  توجه می­کنم و با دقت خوانده و در صورت نیاز نکات مهم را یادداشت می­کنم.

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 4 نفر

فاطمه شوبکلائی
فاطمه شوبکلائی از شهر بابل- تراز 7290 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

اول از کتاب درسی فرمول ها را میخوانم بعد تست های آموزشی پر میکنم. بعد از 2روز تست زمان دار میزنم.

این درس را برنامه روزانه قرار میدهم. از کتاب آبی جمع بندی قلم چی برای تست استفاده میکنم؛

میخواهم این درس به نقاط قوت پایدارم برسد.

قبل از امتحان نیز مرور کلی و اجمالی دارم .


ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 1 نفر

کیمیا پورقربان
کیمیا پورقربان از شهر قائم شهر- تراز 7408 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من شیوه ی مطالعاتی منظمی  دارم در واقع به گونه ای سعی دارم درسها را بخوانم که بتوانم مرور و تکرار زیادی از طریق تست ها وسوالات تشریحی داشته باشم.ابتدا سعی ام بر این است که کلاس های درس را به طور منظم شرکت کنم وبعد از آن درخانه تست ها را به طور کامل در درس مورد نظر حل کنم. در درس ریاضی هم چون درسی است که با تمرین و حل مسئله بهتر یاد میگیریم بعد از خواندن کامل جزوه معلم و حل تمارین بصورت تک به تک به سراغ کتاب کار رفته و به طور دقیق تست ها را حل میکنم.کتاب آبی یک حسن که دارد این است که در درسنامه یکسری تکنیک های تست زنی را نیز ذکر کرده که با کمک آنها حل تست ها راحت تر میشود.

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 1 نفر

سحر عسلیان
سحر عسلیان از شهر مشهد- تراز 7266 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

ابتدا سرکلاس به خوبی به تدریس دبیر دقت میکنم، بعد در منزل به حل تمارین و مثال های کتاب می پردازم تا بر کتاب درسی مسلط باشم، بعد در زمان تست یعنی در هفته ی آینده بعد از مطالعه به سراغ تست های دبیر و کتاب آبی کانون میروم. من این کتاب را با توجه به معرفی پشتیبانم و تعریف دوستانم تهیه کردم. همچنین در این درس کتاب سه سطحی آن را تهیه کرده و آن را کار میکنم با حل تست ها دریافته ام که حتی سوال های سه سطحی از سطح کانون دشوار تر است و این من را خشنود؛ میکرد چرا که من را نسبت به سوال های این درس آماده تر میکرد.


ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 1 نفر

زهرا سرچاهی
زهرا سرچاهی از شهر نيشابور- تراز 7343 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من ابتدا جزوه ی معلم را برای این درس می خوانم سپس سراغ درسنامه ی این کتاب که به زبان ساده نوشته شده می رفتم وسپس سراغ کتاب درسی می روم بعد از کتاب درسی با توجه به مبحثی که معلم تدریس کرده نگاه می کردم چند پیمانه سوال را این موضوع شامل می شود مثلا اگه سه پیمانه بود در سه مرحله ی متفاوت ودر زمان های متفاوت در هرزمان یک پیمانه از سوالات ان را حل می کردم وتست هایی را که مشکل داشتم نشانه دار می کرد ونکات مهم که از کتاب یاد می گرفتم برای خودم یادداشت می کردم در وعده ی مطالعاتی بعدی زمانی که میخواستم پیمانه ی دوم را حل کنم ابتدا نشانه دارهای پیمانه ی قبل را چک بعد سراغ پیمانه ی دوم می رفتم ودر ازمون های جمع بندی ودوره امتحانات فقط تست های نشانه دار را کار می کردم.ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 4 نفر

زهرا نوریان واسوکلائی
زهرا نوریان واسوکلائی از شهر جويبار- تراز 7412 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

دستاورد من در این درس8 از است.روش مطالعه من در این درس:

1-خواندن یوال های تشریحی برای یادگیری اولیه  

2-استفاده از تست های مختلف آموزشی  

3-استفاده از تست های دشوار یا آزمون های سراسری

4-استفاده از آزمون های جمع بندی هر فصل

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 3 نفر

مهدی منصوری
مهدی منصوری از شهر شهر قدس- تراز 7110 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

- مطالعه مفاهیم درسی وتشریح مطالب

2- سپس به مطالعه جزوه دبیر م پردازم

3- سپس به حل تست می پردازم

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 1 نفر

مصطفی بهلولی حسینی
مصطفی بهلولی حسینی از شهر سربيشه- تراز 6272 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

تمرین زیاد توجه در سر کلاس به مطالب وتوضیحاتی که معلم می دهد و استفاده از کتاب های آبی کانون وپاسخ نامه تشریحی آن باعث یادگیری بیشتر می شود

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 3 نفر

سارینا خادمی
سارینا خادمی از شهر سنندج- تراز 6509 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

سارینا خادمی - شهر سنندج - میانگین تراز: 6645 - روش مطالعه ریاضی

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم.

من ابتدا تمرین‌های کتاب درسی را پاسخ می‌دهم. بعد از مباحثی که در آن‌ها ضعف دارم تمرین حل می‌کنم.

از کتاب آبی ریاضی دوازدهم انسانی به صورت پیمانه‌ای تست می‌زنم. این کتاب پوشش کاملی از مباحث کتاب درسی است. 

سؤالاتی که در آن‌ها مشکل دارم یا پاسخ غلط داده‌ام از روی پاسخنامه تشریحی که به‌صورت جامع است، بررسی می‌کنم. در پایان فرمول‌های خاص کتاب درسی را نکته‌برداری می‌کنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 1 نفر

امیرمحمد غفاری
امیرمحمد غفاری از شهر دليجان- تراز 6486 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

این درس را 6 از ده زده‌ام.

با اين رويكرد كه ابتدا درسنامه مختصر و سپس تست هاي آموزشي مهم هستند به سراغ كتاب ميروم.

روند حل سوالات و الگوريتم حل را بررسي نموده و به تعداد پيمانه ها توجه ميكنم.آموزش از روي تست اصلي ترين قسمت كار من است.

طراحي خوب كتاب و ضريب توازن آن نمره درس رياضي مرا 20 و درصدهاي من را در آزمون بالاي 70درصد كرده است.

نام منبع كانوني و نحوه استفاده از كتاب كانون :آبي رياضي انساني(پيمانه اي)


ارسال شده توسط : لیلا فیروزی 2 نفر

امید شهمیرزادی
امید شهمیرزادی از شهر سمنان- تراز 6138 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

این درس را 8 از 10 زده‌ام.

یکی از دروس معدود رشته انسانی که نیاز به استعداد حفظ کردن به غیر از قسمت آمار ندارد درس ریاضی و آمار است پس باید روشی متفاوت نسبت به بقیه دروس در این رشته داشت.یکی از روشها که من استفاده میکنم گذاشتن این درس در برنامه روزانه است که میتواند موثر باشد.

کتاب های آبی پیمانه ای یکی از منابع کنکوری مهم برای دانش آموزان می تواند باشد پس کمی درباره ی آن البته مختص به درس ریاضی را برایتان شرح میدهم:

1-اولین ویژگی را می توان از نام خود کتاب فهمید،بله پیمانه ای بودن این کتاب یکی از ویژگی های مهم این کتاب است که اهمیت هر بخش را به شما نشان میدهد.

2-شناسنامه دار بودن این تست های کتاب ویژگی دیگری است که میتواند قابل توجه باشد و دانش آموز از شناسنامه دار بودن تست ها میتواند بفهمد تست ها از کدام قسمت کتاب درسی یا کدام سال کنکور یا در کدام آزمون آمده .

3-درسنامه کامل و جامع این کتاب که به قول معروف جامع و مانع است.

4-تست های تالیفی متنوع که در درس ریاضی یکی از ویژگی های کتاب کمک درسی باید تنوع در تست های تالیفی باشد تا دانش آموز با انواع سوالات آشنا بشود.

کتاب آبی ریاضی و آمار قلمچی در آزمون های قلمچی بسیار برای من تاثیر گذار بوده و از جمله نقاط قوت من در آزمون درس ریاضی بوده به طوری که با کمک این کتاب من توانستم درصد های بالایی در آزمون ها بزنم و در رشد تراز من تاثیر داشته باشد و از عوامل موفقیت من در درس ریاضی بوده است.

ارسال شده توسط : لیلا فیروزی 2 نفر

سيداميرمسعود نبوى
سيداميرمسعود نبوى از شهر زنجان- تراز 6999 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

سيداميرمسعود نبوى از شهر زنجان- تراز 6421 - روش مطالعه درس ریاضی

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.


نحوه مطالعه درس ریاضی:


قبل از مطالعه، فهرست کتاب را به دقت بررسی می کنم و با محتوای کتاب آشنا می شوم. این درس جزو نقاط قوت من است.

در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور مفهومی مطالعه می کنم و سپس تمرین‌ها و مثال‌های کتاب را نکته به نکته می خوانم.

در گام بعد جزوه معلم را مرور و مثال‌ها و تمرین‌های ایشان را حل می کنم .

بعد با کتاب سوالات پر تکرار یک بار دیگر تمرین همان مبحث را حل می کنم تا آن مبحث برایم تثبیت شود سپس به سراغ کتاب آبی درس ریاضی می‌روم.

البته معمولا 1یا 2 روز بعد از مطالعه تشریحی و تست ها را به صورت تیپ بندی انتخاب و حل می نمایم.

در هنگام مطالعه بعد از آموزش در مدرسه تست زنی را شروع میکنم تا اشکالاتم مشخص شود.

سپس در مرحله دوم سعی می کنم به صورت مفهومی تر و دقیق تر این کار را انجام دهم.

نکات مهم را در حاشیه کتاب می نویسم .

با توجه به زیاد شدن تست های ترکیبی سعی می کنم که اگر مطلب به بخش های دیگر کتاب یا کتاب های سال های دیگر مرتبط بود حتما ارتباط آن ها را پیدا کنم و آن را در حاشیه نویسی وارد کنم.

برای تسلط بیشتر از کتاب سه سطحی و آبی قلم‌چی تست هایی را انتخاب می کنم و به حل دقیق آن ها می پردازم..

کتاب آبی حاوی سوال های است که لازم است بر درسنامه تسلط لازم داشته باشیم.

کتاب دارای تست های طبقه بندی شده و تیپ بندی شده است و میتوان به راحتی به سوالات هر مبحث دسترسی پیدا کرد.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 2 نفر

مرضیه   علی نیا
مرضیه علی نیا از شهر اسفراين- تراز 6899 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

کتاب آبی ریاضی برای من بسیار مفید است

من بعد از مطالعه کتاب درسی و درسنامه کتاب آبی در هر مبحث تست های کتاب آبی را ابتدا بصورت آموزشی و بعد از تسلط کافی بصورت سنجشی حل می نمایم. ارزیابی و تحلیل آزمون و هدف گذاری چند از ده به من کمک کرده است .

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 2 نفر

الهام جبارخلجی
الهام جبارخلجی از شهر بناب- تراز 6254 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

در درس ریاضی از کتاب آبی کانون و سه سطحی استفاده می کنم و دردرس اقتصاد هم از کتاب آبی کانون استفاده میکنم و رشد تراز داشتم .

کتاب ریاضی آبی کانون : در این درس ابتدا درسنامه ی کتاب آبی را که بسیار خلاصه و مفید است و همین طور حاوی برخی نکات تستی ارزشمند می باشد را مطالعه می کنم. سپس بلا فاصله بعد از مطالعه درسنامه به سراغ تست می روم و از تیپ های مختلفی در این کتاب هست کار میکنم .

ریاضی جزء دروسی است که با تشریحی خواندن و حفظ کردن پیشرفتی در آن حاصل نمی شود. به نظم کلیات را باید در درسنامه آموخت و سپس برای تثبتیت آنها و فراگیری جزئیات و نکات تستی از تیپ های متنوع تست زد که یکی از مزایای کتاب آبی دارا بودن تیپ های مختلف از تستهای کنکور سراسری سال های اخیر و آزمونهای کانون است یکی از مزایای دیگری که کتاب آبی نسبت به دیگر کتب دارد پاسخ نامه ی تشریحی و کامل و جامع آن می باشد.
به طوریکه با مراجعه به آن فهم سوال بسیار آسان شده و پاسخ به طور کامل برای دانش آموز جا می افتد.

روشی که باعث شد من در این درس پیشرفت کنم تست زنی بسیار در نوبت های مختلف بود به طوریکه کتاب آبی را دو یا سه بار حل کردم.

تستهایی که اشتباه پاسخ میدادم ویا قادر به پاسخگویی نبودم را نشان دار میکردم و در نوبت های بعدی تست زنی به سراغ آنها میرفتم.

 پس از اینکه در درس ریاضی به تسلط کافی رسیدم برای ایجاد چالش جدید کتاب سه سطحی را تهیه کردم.

کتاب سه سطحی برای تمام دانش آموزانی که تراز بالای 5000 دارند مفید است و می توانند با توجه به سطح خود از آن استفاده کنند من با توجه به ترتیب کتاب سه سطحی ابتدا سوالات نسبتا دشوار سپس دشوار و در آخر سوالات دشوارتر را پاسخ میدهم.
این کتاب باعث شده در جلسه آزمون نگرانی در این درس نداشته باشم و در این درس به ده از ده برسم.

از مزایای کتاب سه سطحی می توان به جامع آماری آزمون، درصد مراجعه به سوال ودرصد پاسخگویی به آن را اشاره کرد که پس از پاسخ دادن به این سوالات احساس اعتماد به نفس خوبی به دانش آموز منتقل می شود.

یکی از کتابهای بسیار عالی کانون که به جرات میتوانم بگویم در بازار بی رقیب است و با اختلاف بسیار بهترین کتاب در نوع خود می باشد کتاب ابی اقتصاد است.

این کتاب با داشتن درسنامه کامل و بسیار عالی و قابل فهم برای تمامی دانش آموزان ، تمامی مسائل اقتصاد کنکور که یکی از مشکلات داوطلبان در درس اقتصاد است را پوشش داده و با داشتن انواع تیپ های تستی از کنکورهای آزاد، سراسری و آزمون های کانون ، دست طراحان کنکور برای داوطلبان باز کرده است.

همین طور با داشتن پاسخنامه تشریحی بسیار کامل در تشریح سوالات پاسخ به آنها بسیار موفق بوده است.

نوع دیگر سوالات کنکور ، سوالات حفظی که مبتنی بر متن کتاب درسی است ، می باشد که این کتاب در این نوع سوالات هم بسیار خوب عمل کرده است و با اطمینان 99 درصد متن کتاب درسی را هم پوشش داده است و با ایجاد نمودار ها و جداول، حفظ این مطالب را برای دانش آموزان راحت تر کرده است.

در ابتدای تابستان این درس را با 2 از 10 شروع کردم و در آزمون جمع بندی تابستان توانستم 10 از ده پاسخ دهم و آزمون های طول سال هم این 10 از ده را حفظ و تثبیت کردم.

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 2 نفر

هادی عبدالهی
هادی عبدالهی از شهر ايذه- تراز 6132 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

هادی عبدالهی - نام شهر: ایذه - میانگین تراز: 6689- روش مطالعه ریاضی و آمار


من این درس را در آزمون‌های کانون 9 از 10 می‌زنم.

در کلاس درس خوب گوش می‌کنم تا مطالب را همان‌جا یاد بگیرم.

بعدازظهر همان روز آن درس را مطالعه می کنم و از آن مبحث تست هم کار می‌کنم.

برای تسلط بیشتر بر مباحث از کتاب آبی کانون استفاده می‌کنم.

قبل از هر آزمون سؤال‌های آزمون قبل را مرور می‌کنم.ارسال شده توسط : زهرا دامیار 2 نفر

میثاق طهماسبی
میثاق طهماسبی از شهر ايذه- تراز 6447 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

میثاق طهماسبی - شهر ایذه - میانگین تراز: 6383 - روش مطالعه درس ریاضی


من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم. 

پیش مطالعه: قبل از تدریس معلم، مثال‌های حل شده کتاب درسی و تمرین‌ها را مرور می‌کنم.

حضور در کلاس: حتماً در کلاس درس حاضر می‌شوم.

درس را بعد از کلاس مطالعه می‌کنم و بعد از کتاب آبی کانون تست می‌زنم.

نکته‌برداری از تست‌های غلط و نزده کتاب‌ آبی

نکته‌برداری از نکات مهم و کاربردی همان درس

تست‌هایی را که در حل آن‌ها مشکل دارم و یا از نظر من نکته مهمی دارند برای مرور در دفعات بعد نشان‌دار می‌کنم.

از وقتی ترازم به بالای 5800 رسیده است از کتاب سه‌سطحی استفاده می‌کنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 5 نفر

صبا خشتی‌آذر
صبا خشتی‌آذر از شهر اروميه- تراز 7198 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

صبا خشتی‌آذر - شهر ارومیه - میانگین تراز: 7084 - روش مطالعه درس ریاضی


من این درس را در آزمون 7 از 10 می‌زنم. 

من ابتدا تمرین‌های کتاب درسی را حل می‌کنم. درست است که این تمرین‌ها ساده هستند اما در تثبیت مطالب مؤثر می‌باشند. سپس از این مباحث تست تمرین می‌کنم تا بر مطالب درسی مسلط شوم.

در پایان برای مرور بیش‌تر تست‌های نشان‌دار را چندین بار تمرین می‌کنم.ارسال شده توسط : زهرا دامیار

عرفان میرزایی
عرفان میرزایی از شهر اراك- تراز 6920 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : شنبه 10 فروردین 1398 )

   من این درس را در آزمون های به طور میانگبن 7 از 10پاسخ می دهم.

الف) ابتدا فصل را به صورت اجمالی میخوانم تا به یک ذهنیت کلی از فصل برسم.

ب) بعد از مطالعه ی اجمالی درباره آنچه میخواندم، تفکر میکردم.

ج)از کتاب آبی کانون با توجه به پیمانه ها تست میزنم و تحلیل میکنم

د) مطالب مهم را خلاصه نویسی می کردم و درخت دانش و درس نامه کتاب آبی نیز در این بحث خیلی موثر بود.

ارسال شده توسط : بیژن مهبودی 2 نفر

عرفان میرزایی
عرفان میرزایی از شهر مامونيه / زرنديه- تراز 6399 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 27 اسفند 1397 )

من این درس را در آزمون های به طور میانگبن 7 از 10پاسخ می دهم.

1-ابتدا فصل را به صورت اجمالی میخوانم تا به یک ذهنیت کلی از فصل برسم.

2-بعد از مطالعه ی اجمالی درباره آنچه میخواندم، تفکر میکردم.

3-از کتاب آبی کانون با توجه به پیمانه ها تست میزنم و تحلیل میکنم

4- مطالب مهم را خلاصه نویسی می کردم و درخت دانش و درس نامه کتاب آبی نیز در این بحث خیلی موثر بود.

ارسال شده توسط : مهدی غفاری 4 نفر

سید مهدی هاشمی
سید مهدی هاشمی از شهر جويبار- تراز 7405 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 19 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 6 به 8 افزایش دادم.

در این درس ابتدا مطالب را در کلاس درس یاد می گیرم.

سپس کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.

سپس جزوه دبیر را می خوانم.

پس از مطالعه کامل درس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 6 نفر

ثمین خرم نژاد
ثمین خرم نژاد از شهر تبريز- تراز 7165 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : یکشنبه 19 اسفند 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم .

سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

تست های کتاب آبی کانون را به صورت زمان دار حل می کنم.

تست های مهم را علامت دار می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 3 نفر

جاوید رضوانی
جاوید رضوانی از شهر آمل- تراز 6307 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : دوشنبه 13 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 0 به 3 افزایش دادم.

دلیل اصلی پیشرفت من توجه به کتاب درسی بود.

بعد از آن به کتاب‌ آبی قلم چی و درس‌نامه آن‌ها توجه بیشتری نمودم و مثال‌ها را با دقت بیشتری تکرار می‌کردم.

درس‌نامه کتاب آبی برای درس ریاضی بسیار راهگشا بود سپس تست‌های آن را بصورت مبحثی و پیمانه‌ای می‌زدم و بیشتر وقت را بر روی پاسخ‌نامه تشریحی آن می‌گذاشتم.

در آخر تمرکز و مرور را بر روی غلط‌ها می‌گذاشتم و این سوالات را نشان‌دار می‌کردم تا بعدا مرور شود.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 1 نفر

مریم یوسف زاده
مریم یوسف زاده از شهر شيراز- تراز 7721 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درس را در کلاس یاد می گیرم و هر روز از روی کتاب آبی و سه سطحی تست می زنم.

در هفته اول تست ها را به صورت آموزشی و در هفته دوم تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 4 نفر

محمدابراهیم سلیمانی
محمدابراهیم سلیمانی از شهر شهريار- تراز 7765 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

این درس را در تابستان مطالعه کردم و الان فقط از کتاب آبی کانون تست می زنم و اشتباهاتم را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 7 نفر

فاطمه صادقی
فاطمه صادقی از شهر بجنورد- تراز 7753 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

این درس را ابتدا در کلاس به طور کامل یاد می گیرم و سپس تعداد زیادی تست از کتاب آبی کانون حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 8 نفر

زهرا عبدی
زهرا عبدی از شهر ساري- تراز 8008 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درسنامه را به طور خلاصه مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 4 نفر

نرگس حمیدی پور
نرگس حمیدی پور از شهر دزفول- تراز 7453 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس فقط از روی کتاب آبی کانون تست می زنم و درس را با تست یاد می گیرم. اگر در جایی مشکل داشته باشم به کتاب رجوع می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 9 نفر

مرضیه علی یاری
مرضیه علی یاری از شهر اسفراين- تراز 7604 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا نکات را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.

در ریاضی دوازدهم ابتدا جزوه را می خوانم و از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 6 نفر

محمدجواد یوسفی
محمدجواد یوسفی از شهر آمل- تراز 7973 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی تست می زنم.

دو روز در هفته را برای این درس اختصاص می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 33 نفر

سید طه حسینی
سید طه حسینی از شهر شيراز- تراز 8069 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس فقط تست می زنم و درس را با تست یاد می گیرم.

ابتدا از روی کتاب آبی تست می زنم و سپس تست های کتاب سه سطحی را پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 18 نفر

سیده آمنه موسوی
سیده آمنه موسوی از شهر بهار- تراز 8214 - روش مطالعه درس رياضي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس تعدادی تست می زنم. برای ریاضی دوازدهم از کتاب آبی کانون استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 49 نفر

لف و نشر -متناقض نما - تضاد از علوم وفنون ادبی3
دوازدهم انساني     دبیر : محمد نورانی