کلکسیون روش های مطالعه

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

سحر غزایی
سحر غزایی از شهر سنندج- تراز 7537 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

در این ابتدا لغت و گرامر کار می کنم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 11 نفر

فاطمه صادقی
فاطمه صادقی از شهر بجنورد- تراز 7753 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا لغات کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.

3 روز در هفته را به حل درک مطلب اختصاص داده ام و این مبحث را به طور مداوم مرور می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 32 نفر

مرضیه علی یاری
مرضیه علی یاری از شهر اسفراين- تراز 7604 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا لغات را مطالعه می کنم و تست های آن مبحث را پاسخ می دهم و روز بعد گرامر را مطالعه می کنم و تست می زنم.

هر شب به طور مداوم یک درک مطلب حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 18 نفر

کیمیا قنواتی
کیمیا قنواتی از شهر اهواز- تراز 7749 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

این درس در برنامه روزانه من قرار دارد و هر روز 15 دقیقه برای آن زمان می گذارم.

در این درس ابتدا گرامر را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم و هر روز 2 درک مطلب پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 24 نفر

محمدجواد یوسفی
محمدجواد یوسفی از شهر آمل- تراز 7973 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا در کلاس درس با دقت به درس گوش می کنم و سپس روزانه نیم ساعت برای این درس زمان می گذارم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 42 نفر

سید طه حسینی
سید طه حسینی از شهر شيراز- تراز 8069 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا لغات را مطالعه می کنم و از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

در مرحله بعد گرامر را مطالعه کرده و تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 18 نفر

فرزانه پاسبان موسی زاده
فرزانه پاسبان موسی زاده از شهر فريمان- تراز 7216 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 5 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا لغات درس را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم و نکات مهم درس را یادداشت می کنم و از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 8 نفر

علی عباسی
علی عباسی از شهر بابل- تراز 7555 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.

هر شب یک درک مطلب و کلوز کار می کنم. در تایم های اضافه لغات را مطالعه می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 19 نفر

محمدمهدی کاهه
محمدمهدی کاهه از شهر تهران- تراز 7621 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

این درس را در آزمون های کانون 5 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا لغات را مطالعه می کنم و سپس یک روز در میان تست می زنم.

هر دو روز یک درک مطلب و کلوز کار می کنم. در هفته دوم از مبحث گرامر تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 13 نفر

شیوا فضایلی
شیوا فضایلی از شهر نيشابور- تراز 7032 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا گرامر را از جروه دبیر مطالعه می کنم و سپس تست گرامر حل می کنم.

برای لغات نیز ابتدا آنها را مطالعه می کنم و سپس بلافاصله تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 6 نفر

بهاره مهجور
بهاره مهجور از شهر اسفراين- تراز 6628 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : پنج شنبه 3 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس هر شب تعدادی لغت مطالعه می کنم و سپس گرامر درس را مطالعه می کنم و به صورت زمان دار تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 14 نفر

زینب صالح زاده
زینب صالح زاده از شهر بجنورد- تراز 7716 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 5 از ده پاسخ می دهم.

در این درس برای لغات از فلش کارت استفاده می کنم. و هفته ای 3 درک مطلب و کلوز حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 7 نفر

امیرحسین ظروفی آذر
امیرحسین ظروفی آذر از شهر شهر قدس- تراز 7093 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از              8               به                10           رساندم.

روش مطالعه

 • کتاب درسی را به طور کامل می خوانم

 • سپس به منبع طراحی شده توسط دبیر مراجعه می کنم

 • هر روز تست وتمرین گرامر و ریدینگ را دارم

 • سپس تمامی تست های طراحی شده کار می کنم

 • هرشب تست لغت را دارم

منابع مطالعاتی:

 • کتاب کمک آموزشی زبان

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 17 نفر

امیرحسین ظروفی آذر
امیرحسین ظروفی آذر از شهر شهر قدس- تراز 7093 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از             7               به                9           رساندم.

روش مطالعه

 • کتاب درسی را به طور کامل می خوانم

 • سپس به منبع طراحی شده توسط دبیر مراجعه می کنم

 • هر روز تست وتمرین گرامر و ریدینگ را دارم

 • سپس تمامی تست های طراحی شده کار می کنم

 • هرشب تست لغت را دارم

منابع مطالعاتی:

 • کتاب کمک آموزشی زبان

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

رامتین شجاعی
رامتین شجاعی از شهر شهر قدس- تراز 6332 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از          5          به            7           رساندم.

روش مطالعه

لغات مربوط به هردرس رابه خوبی مطالعه میکنم.

گرامر مربوط به درس رانیز مطالعه میکنم(کتاب آبی کانون).

سپس نکات مهم گرامرراخلاصه نویسی میکنم وچند تست از آن مباحث تمرین میکنم.

درطول هفته لغات رابا استفاده از جعبه لایتنرمرورمیکنم وتست ترکیبی تمرین میکنم.

من برای مطالعه گرامر ازاین کتاب استفاده میکنم .

تست هایی که کار میکنم ازاین کتاب است .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

نگار کاتبی
نگار کاتبی از شهر تهران- تراز 6777 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

1در کلاس، سعی می کنم به خوبی قواعد درس را یاد بگیرم

2مطالب یاد گرفته شده را (قواعد)؛ همان روز مطالعه می کنم.

3. بعد از فراگیری قواعد، بر روی حفظ گرفتن لغات وقت میگذارم

4.بعد از یادگیری لغات؛ بر روی متن درسی و ترجمه متن تمرکز میکنم

4. بعد از کتاب درسی سراغ کتاب کمک آموزشی می روم و تست زنی را تمرین می کنم


ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 9 نفر

حمزه احمدی
حمزه احمدی از شهر آمل- تراز 6813 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من در درس زبان از وضعیت 1از 10 به وضعیت4 از ده رسیدم.

من در این درس بسیار ضعیف بودم و اعتماد به نفس زدن تست های آن را نداشتم

اما از زمانی که تصمیم گرفتم بر این غول غلبه کنم شروع به مطالعه شبانه روزی این درس نمودم

و هر شب واژه می خوانم و با کمک کتاب زرد سوالات کنکور را مرور می کنم و با سوالات و سبک سوالات آشنا می شوم.

با این روش حدود3%پیشرفت داشتم و می خواهم به این روش ادامه دهم

. به نظر من رمز موفقیت در درس زبان استمرار در مطالعه آن و استفاده از یک کتاب خوب به اسم زرد عمومی است

. خواندن همیشگی و مستمر، سوخت لازم برای پیشرفت زبان است

کتاب زرد به منزله یگ جی پی اس است که به خوبی مرا هدایت کرد تا در مسیر پیشرفت گام بر دارم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 9 نفر

امیر عباس خورشیدی
امیر عباس خورشیدی از شهر بابل- تراز 7567 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

در این درس چند از 10 م را به 8 از 10 رساندم

برای بخش لغات سعی میکنم هرشب تست لغات را بزنم تا دایره ی واژگانم گسترش یابد

برای گرامر ابتدا درس نامه و خود کتاب درسی را میخوانم و سپس تعداد زیادی تست میزنم

برای کلوز پسیج و ریدینگ هم سعی میکنم در هفته چند شب را به آن ها اختصاص دهم

. . منبع من برای این درس کتاب ابی زبان است. من تست های تالیفی را سعی میکنم در اولویت قرار دهم به علت تغییراتی که در کتاب درسی بوجود آمده .

ابتدا تس آموزشی میزنم و سپس تست هارا برای مرور بعدی نشان دار میکنم و با فاصله تست زمان دار میزنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 8 نفر

زهرا محمدی
زهرا محمدی از شهر سربيشه- تراز 6272 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )


روش مطالعه:

من در این درس 9سوال از10سوال را پاسخ می دهم.

من برای درس زبان بیشتر  تمر کزم روی حفظ واژگان  پایه اول تا سوم است. و این کار را رمز موفقیت خودم می دانم. 

در مطالعه واژگان کلماتی که نسبت به آنها مشکل دارم نشانه گذاری کرده و به شکل ویژه روی انها کار می کنم و از کتاب آبی تست می زنم  قواعد و گرامر را با تست زدن 

مدام یاد می گیرم و سعی می کنم بیشتر روی کلوز تمرکز داشته باشم با استفاده از تکنیک  ضربدر – منها و تکنیک زمان های نقصانی سر جلسه آزمون وقتم را تنظیم

 کرده و تقریبا به همه سئوالات زبان را پاسخ می دهم. درس ربان نقطه پایدار است ؛ با این شیوه مطالعه توانسته ام درصد درس زبان را به 91./. برسانم.

ارسال شده توسط : زهره قموشی 6 نفر

سروناز شاهانی
سروناز شاهانی از شهر بابل- تراز 6472 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

8 از 10 زبان را می زنم. 

روش مطالعه زبان انگلیسی

ابتدا تمامی لغات جدید متن کتاب را استخراج کرده و در برگه ای جداگانه یادداشت میکنم و هر شب 10 الی 20 لغت جدید را حفظ میکنم سپس کتاب را کامل خوانده و سراغ تست می روم

در منزل هم درسی که معلم داده را بلافاصله مطالعه میکنم

نحوه استفاده از کتاب پرتکرار

1.ابتدا درسنامه را می خوانم

2.سپس سراغ سوالات تستی همان مبحث می روم

3.تکنیک ضبدر و منها را حتما اجرا می کنم

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی

1.بعد از کتاب پرتکرار و یادگیری کامل مطالب برای تثبیت بیشتر و بهتر به سراغ کتاب سه سطحی می روم

2.تست ها را ابتدا از نسبتا دشوار و بعد دشوار و دشوارتر می زنم و به صورت طبقه بندی شده که کاملا در ذهن و حافظه ام ماندگار شود

ارسال شده توسط : فاطمه فلاحت پیشه 3 نفر

شیوا فضایلی
شیوا فضایلی از شهر نيشابور- تراز 7119 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : جمعه 23 فروردین 1398 )

من درس زبان انگلیسی را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم. 

من در این درس ابتدا لغات هر درس را می‌خوانم سپس متن کتاب درسی را ترجمه می‌کنم

 بعد از کتاب زبان کنکور تست حل می‌کنم 

بعد خلاصه درسنامه را برای گرامر می‌خوانم و تست‌های مربوط به آن را حل می‌کنم.

برای لغات از فلش‌کارت استفاده می‌کنم.

 هر شب یک درک مطلب کار می‌کنم و لغات جدید آن را یادداشت می‌کنم.


ارسال شده توسط : زهرا دامیار 1 نفر

سارا عشقی
سارا عشقی از شهر نيشابور- تراز 6888 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : جمعه 23 فروردین 1398 )

چند از ده من در درس زبان انگلیسی از 1 از 10 به 5 از 10 افزایش یافت.

من در این درس هر شب 45 دقیقه مطالعه دارم و از کتاب آبی زبان کنکور استفاده می‌کنم.

 روش استفاده‌ی من از این کتاب این است که بعد از تدریس معلم در کلاس ابتدا لغات هر درس را از کتاب درسی خوانده و سپس لغات را از درسنامه‌ی این کتاب مرور می کنم سپس سراغ تست‌های لغات از کتاب آبی می‌روم و در هر شب یک پیمانه از تست‌های لغات می‌زنم 

و بعداز آن سراغ کلوزتست‌های آن درس و درک مطلب‌های آن می‌روم و هر شب یک نمونه کار می‌کنم.

 سپس ابتدا گرامر را از کتاب درسی مطالعه و بعد درسنامه را می‌خوانم و هر شب یک پیمانه از تست‌های گرامر حل می‌کنم و در پنج‌شنبه قبل آزمون یا آزمون‌های جمع‌بندی آزمون جامع آن درس‌ها را کار می‌کنم.

 این کتاب چون به صورت درس به درس کلوزتست و درک مطلب دارد در تقویت این بخش خیلی به من کمک کرد.

ویژگی های کتاب زبان کنکور:

درس‌نامه‌ی جامع که به صورت طبقه‌بندی شده از واژگان و قواعد به صورت جداگانه به زبان ساده توضیح داده شده است.

دارای درک مطلب و کلوزتست به صورت درس به درس است.

دارای آزمون های جامع ترکیبی از گرامر.کلمه.کلوزتست و درک مطلب در انتهای هر درس است.

دارای تست‌های شناسنامه‌دار و پیمانه‌ای که به برنامه‌ریزی بهتر و آشنا شدن با سؤالات استاندارد کمک می کند.

پاسخ‌نامه‌ی کاملاً تشریحی که نکات هر تست کنار هر سؤال ذکر شده است و تمام گزینه‌های یک تست بررسی و ترجمه شده است.


ارسال شده توسط : زهرا دامیار 3 نفر

مهدیه صادقی اخیجهانی
مهدیه صادقی اخیجهانی از شهر آذرشهر- تراز 6351 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

 

من این درس را 9 از 10 جواب میدهم

اول گرامر مربوطه را از کتاب و جزوه معلم می خوانم

 سپس همان مباحث را از کتاب ابی تست می زنم

 بعد لغت هارا می خوانم و تست می زنم

 قسمت هایی که اشتباه داشتم دوباره تست میزنم و می خوانم

 وهر روز یک در میان یک ریدینگ و یک کلوز کار می کنم

ودر چند روز اخر پیوسته مرور میکنم.

.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 6 نفر

فاطمه یحیی پورخلیق
فاطمه یحیی پورخلیق از شهر بابل- تراز 7348 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

اول کتاب درسی ولغات را میخوانم بعد تست های آموزشی پر میکنم  بعد از 2روز تست زمان دار میزنم.

در برنامه روزانه لغات و قواعد قرار میدهم.

از کتاب ابی  جمع بندی قلم چی برای تست استفاده میکنم.

اولویتم این است که نقاط قوتم به نقاط قوت پایدارم برسد.قبل از امتحان نیز مرور کلی و اجمالی دارم .

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 4 نفر

 سمیرا ساوه
سمیرا ساوه از شهر سمنان- تراز 5996 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

من در درس فلسفه پیشرفت خوبی داشتم و توانستم از درصد 7 درصد به درصد 46 درصد در این آزمون برسم من اوایل این درس را مفهومی مطالعه نمیکردم و تست نیز کم کار میکردم ولی در آزمون قبل تمام تلاش خود را کردم و درس را کاملا مفهومی مطالعه کردم و سعی کردم به جای باز خوانی مطالب  وقتی مطالب را خواندم بازیابی کنم و تست بیشتر کار کنم  به این که مطالعه این کتاب را هر شب در برنامه خود قرار دادم و هر شب از آن تست میزدم و در انتها تست ها را تحلیل و بررسی میکردم و اگر نکته ای جدید در تست ها بود آن ها را استخراج میکردم و در بالای همان مبحث در کتاب یا در کتاب خود آموزی خود یادداشت میکردم بازیابی تست و دوره عامل موفقیت من بود

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 3 نفر

 پرهام قصلانی
پرهام قصلانی از شهر سنندج- تراز 7111 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

: ابتدا به طور کامل مطالب درسی را در مدرسه می خوانم

و چندین بار کتاب ها را مرور میکنم و هرجایی که مشکل یا نقطه ضعفی

داشته باشم بر طرف میکنم .

نحوه استفاده از کتاب ابی: کتاب ابی از لحاظ کیفیت و تعداد سوالات از اهمیت بالای برخوردار است و از نظر درسنامه مطالب را به صورت مفید بیان می کند . تست های این کتاب از ازمون های کنکور سالهای گذشته گرفته شده است.

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 3 نفر

 زهرا محمدی
زهرا محمدی از شهر ايلام- تراز 6249 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

من برای درس زبان بیشتر  تمر کزم روی حفظ واژگان  پایه اول تا سوم است. و این کار را رمر موفقیت خودم می دانم. در مطالعه واژگان کلماتی که نسبت به آنها مشکل دارم نشانه گذاری کرده و به شکل ویژه روی انها کار می کنم و از کتاب آبی تست می زنم  قواعد و گرامر را با تست زدن مدام یاد می گیرم و سعی می کنم بیشتر روی کلوز تمرکز داشته باشم با استفاده از تکنیک  ضربدر – منها و تکنیک زمان های نقصانی سر جلسه آزمون وقتم را تنظیم کرده و تقریبا به همه سئوالات زبان را پاسخ می دهم. درس ربان نقطه پایدار است ؛ با این شیوه مطالعه توانسته ام درصد درس زبان را به 91./. برسانم.

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 3 نفر

نگين تركمانى قشلاقى
نگين تركمانى قشلاقى از شهر آذرشهر- تراز 6311 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : شنبه 10 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

اول گرامر مربوطه را از کتاب و جزوه معلم می خوانم

سپس همان مباحث را از کتاب آبی تست می زنم 

بعد لغت ها را می خوانم و تست می زنم 

قسمت هایی که اشتباه داشتم دوباره تست میزنم و می خوانم 

و هر روز یک در میان یک ریدینگ و یک کلوز تست کار می کنم.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 8 نفر

حمزه احمدی
حمزه احمدی از شهر آمل- تراز 6813 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : دوشنبه 13 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 1 به 4 افزایش دادم.

من در این درس بسیار ضعیف بودم و اعتماد به نفس زدن تست‌های آن را نداشت.

اما از زمانی که تصمیم گرفتم بر این غول غلبه کنم شروع به مطالعه شبانه‌روزی این درس نمودم و هر شب واژه می‌خوانم.

با کمک کتاب زرد عمومی کانون سوالات کنکور را مرور می‌کنم و با سوالات و سبک سوالات آشنا می‌شوم.

به نظر من رمز موفقیت در درس زبان استمرار در مطالعه آن و استفاده از یک کتاب خوب به اسم زرد عمومی است .

ارسال شده توسط : سارا شريفي 8 نفر

ثمین خرم نژاد
ثمین خرم نژاد از شهر تبريز- تراز 7165 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : پنج شنبه 2 اسفند 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

برای لغات فقط کتاب درسی را می خوانم و چند بار آن را مرور می کنم.

برای گرامر تعداد زیادی تست از روی کتاب آبی حل می کنم.

سعی می کنم گرامر را با تست زیاد یاد بگیرم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 8 نفر

مریم یوسف زاده
مریم یوسف زاده از شهر شيراز- تراز 7721 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا گرامر را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم و تست ها را تحلیل می کنم.

هر شب دو درک مطلب و کلوز کار می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 2 نفر

زهرا عبدی
زهرا عبدی از شهر ساري- تراز 8008 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

در این درس برنامه ریزی مخصوص خودم را دارم و بر اساس آن پیش می روم. پس از مطالعه درس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 5 نفر

سیده آمنه موسوی
سیده آمنه موسوی از شهر بهار- تراز 8214 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

روزانه یک درک مطلب حل می کنم. ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و از روی جزوه‌ی دبیر گرامر را می خوانم و سپس تست می زنم.

در این درس برای جمع بندی از کتاب زرد عمومی استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 53 نفر

مرضیه گلى كلكنارى
مرضیه گلى كلكنارى از شهر ساري- تراز 7388 - روش مطالعه درس زبان (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.

هر یک روز در میان، یک درک مطلب حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 2 نفر