کلکسیون روش های مطالعه

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

شیوا فضایلی
شیوا فضایلی از شهر نيشابور- تراز 7032 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

برای مباحث پایه ابتدا مطالب را مرور می کنم و سپس تست می زنم.

برای مباحث دوازدهم ابتدا مطالب را به صورت مفهومی و دقیق می خوانم و سپس تست می زنم .

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 20 نفر

فاطمه یوردخانی
فاطمه یوردخانی از شهر گرمسار- تراز 7583 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا ارتباط بین آیات و متن درس را می یابم و سپس مباحث را به صورت طبقه بندی شده مطالعه می کنم.

تعداد زیادی تست می زنم و اولویت اصلی من با تست های کنکور است.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 11 نفر

نرگس حمیدی پور
نرگس حمیدی پور از شهر دزفول- تراز 7453 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا تست های زوج کتاب کمک درسی را می زنم و سپس متن کتاب درسی را مطالعه می کنم.

بعد از دو روز به تست ها بر می گردم و بقیه تست ها را می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 10 نفر

کیمیا قنواتی
کیمیا قنواتی از شهر اهواز- تراز 7749 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درسنامه را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس تعدادی تست می زنم.

اگر حجم مبحث کم باشد تست زنی را در همان روز انجام می دهم ولی اگر حجم مطلب زیاد باشد تست های آن مبحث را روز دیگری حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 12 نفر

محمدجواد یوسفی
محمدجواد یوسفی از شهر آمل- تراز 7973 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

من در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس تعداد زیادی تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 33 نفر

سید طه حسینی
سید طه حسینی از شهر شيراز- تراز 8069 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و تعداد زیادی تست می زنم.

در روزهای بعد مجددا کتاب درس را مطالعه می کنم و مجددا تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 14 نفر

سیده آمنه موسوی
سیده آمنه موسوی از شهر بهار- تراز 8214 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و مفاهیم آن ها را دریافت می کنم.

سپس آیات را مطالعه می کنم و مفاهیم آن ها را استخراج می کنم و سپس تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 71 نفر

ثمین خرم نژاد
ثمین خرم نژاد از شهر تبريز- تراز 7165 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.

در هنگام حل تست نکات مهم تست ها را در حاشیه کتاب درسی یادداشت می کنم.

در طول هفته آیات کتاب درسی را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 12 نفر

فرزانه پاسبان موسی زاده
فرزانه پاسبان موسی زاده از شهر فريمان- تراز 7216 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

برای مباحث پایه ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و خلاصه نکات را یادداشت می کنم.

برای مباحث دوازدهم در روزهای تعطیل ابتدا کتاب درسی را به صورت روزنامه وار مطالعه می کنم.

پس از چند روز کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه می کنم و سپس نکات مهم را یادداشت می کنم.

سپس تست های کتاب آبی کانون را به صورت زمان دار حل می کنم و تست های مهم تر آن را نشان دار می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 10 نفر

بهاره مهجور
بهاره مهجور از شهر اسفراين- تراز 6628 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس پیام آیات را کار می کنم و بعد از 3 روز تست های کتاب آبی کانون را حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 10 نفر

محمدجواد خادم الشریعه
محمدجواد خادم الشریعه از شهر قزوين- تراز 7402 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : پنج شنبه 3 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و نکات مهم را یادداشت می کنم.

پس از مطالعه درس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 4 نفر

مریم یوسف زاده
مریم یوسف زاده از شهر شيراز- تراز 7721 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

برای دینی پایه ابتدا متن کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و آیات را حفظ می کنم و سپس تست می زنم و آن ها را تحلیل می کنم.

برای دینی دوازدهم ابتدا آیات را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس ارتباط بین آیات و متن درس را می یابم و سپس تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 8 نفر

زینب صالح زاده
زینب صالح زاده از شهر بجنورد- تراز 7716 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی و پیام آیات را مطالعه می کنم و سپس ترجمه را مطالعه می کنم. سپس تعدادی تست می زنم و نکات مهم آن ها را به کتاب درسی اضافه می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 4 نفر

علی عباسی
علی عباسی از شهر بابل- تراز 7555 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس آیات را حفظ می کنم و تست می زنم. نکات مهم تست ها و متن کتاب را یادداشت می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 13 نفر

محمدحسن مقتدری
محمدحسن مقتدری از شهر شيراز- تراز 6946 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 8 از 10 می‌زنم. 

در درس دینی تسلط بر پیام آیات بسیار مهم است.

ابتدا ارتباط بین آیات و روایات با متن کتاب درسی را پیدا می‌کنم.

هر پاراگراف مفهوم یک آیه را تشریح می‌کند. بعد از آن سراغ تست‌زنی می‌روم. 

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 7 نفر

مینو پرستار
مینو پرستار از شهر اردبيل- تراز 6456 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 6 از 10 می‌زنم. 

در کتاب درسی  نکات تستی مطالب مهم را حاشیه نویسی می‌کنم. 

با تمرین بیشتر و درگیر شدن با تست های بیشتر خودم را جهت تثبیت مطالب آماده می کنم. 

من از کتاب آبی کانون به صورت پیمانه ای تست کار می کنم.  وجود تست‌های شناسنامه‌‌دار و استاندارد کمک شایانی در روند یادگیری‌ام می کند.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 2 نفر

نیلوفر شعبانی
نیلوفر شعبانی از شهر اصفهان- تراز 5928 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم. 

ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و مفاهیم آن را حاشیه‌نویسی می‌کنم.

سپس آیات را مطالعه می کنم و مفاهیم آن ها را استخراج می کنم و برای خودم یادداشت می‌کنم.

سپس از کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 5 نفر

نگار حجتی
نگار حجتی از شهر بجنورد- تراز 6004 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در ازمون ها 8 از 10 جواب میدهم.

من تایم های مطالعاتیم ۱.۱۵ دقیقه  برای مرور درس همان روز است

اولین تایم مطالعاتیم مختص به مرور درس های همون روزه و تایم های بعدیم سه درس اختصاصی و دو درس عمومی میخونم

نیم ساعت اخر درس خوندنم هم لغت زبان یا قرابت معنایی میخونمواسه درس جامعه شناسی هم هفته اول خلاصه نویسی میکنم و هفته دوم برای مرور خلاصه هاشو میخونم و برای درس ادبیات هم مبحثی کار میکنم و بیشتر تست میزنم و قرابت هم که هرشب کار میکنم

دینی رو هم سعی میکنم بیشتر روی ایه ها تمرکز کنم و پیام ایه ها رو سعی میکنم از متن درس استخراج کنم و اگر ارتباط مفهومی با سال های قبل داشت انها را یادداشت کنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

امین        امیرلو ابهریان
امین امیرلو ابهریان از شهر ابهر- تراز 6616 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم. 

در درس دین و زندگی ابتدا مطالب درسی را با توجه به برنامه راهبردی می‌خوانم. سپس از کتاب آبی تست می‌زنم.

در هفته دوم  خلاصه درس‌ها را مرور می‌کنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 1 نفر

زهرا صابری زاده
زهرا صابری زاده از شهر آذرشهر- تراز 6452 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 پاسخ می‌دهم. 

من در درس دین و زندگی ابتدا کتاب‌های درسی را دقیق می‌خوانم بعد اینکه به کتاب مسلط شدم از کتاب آبی پیمانه‌ای کانون تست‌هایی که مربوط به بخش تالیفی است می‌زنم.

چند روز بعد برای جلوگیری از فراموشی درس‌نامه کتاب آبی را مطالعه می‌کنم و تست‌‌هایی که مربوط به بخش کنکور است تمرین می‌کنم. 

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 3 نفر

نسرین  پورداود
نسرین پورداود از شهر بيرجند- تراز 6712 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 پاسخ می‌دهم. 

در درس دین و زندگی 3 ابتدا چند از ده مطلوبی نداشتم اما روشم را عوض کردم و چند مورد از این راه حل‌ها را در ذیل عرض می نمایم:

1- سرکلاس بهتوضیحات معلم خوب گوش می‌دهم.

2- تمامی نکات کنکوری را که دبیر سر کلاس گفتن بعد از کلاس مرور می‌کنم. 

از کتاب کار  استفاده می‌کنم و تا حد امکان تست می‌زدم و اگر سوالی را اشتباه می‌زنم از قسمت پاسخ نامه چک می کنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 2 نفر

راحله نصیری راد
راحله نصیری راد از شهر بيرجند- تراز 6205 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 پاسخ می‌دهم. 

سعی می‌کنم درس هر روز را همان روز بخوانم.

سرکلاس خوب گوش می‌کنم تا یک محتوای کلی از درس در ذهنم شکل بگیرد.

بر روی آیات درس تمرکز می‌کنم چون آیات نقش بسیار مهمی دارند.

سعی می‌کنم خلاصه‌ای جامع و مفید از هر درس تهیه کنم.

در درس دینی از کتاب‌های جامع کانون استفاده می‌کنم.

ابتدا تست های آیات را می‌زنم.

اگر مشکل داشتم به متن درس مراجعه می‌کنم.

سپس تست متن را می‌زنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 4 نفر

مهدی منصوری
مهدی منصوری از شهر شهر قدس- تراز 7110 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.

1-قبل از کلاس پیش خوانی از مطالب دارم.

2-با دقت به تدریس دبیر گوش فرا می‌دهم.

3-بعد از کلاس در خانه سعی میکنم درس را یکبار بخوانم و آیات درس را با متن درس ارتباط دهم.


روش استفاده از کتاب آبی دین وزندگی

1-سعی میکنم همه ی درسنامه این کتاب را با دقت بخوانم و همه نکات آنرا فرابگیرم.

2-اگر درس آیات یا احادیث داشته باشد حتما آن ها را حفظ میکنم.

3-بعد از آن چند تست آموزشی کار میکنم.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 4 نفر

محدثه فیض بخش
محدثه فیض بخش از شهر رشت- تراز 6949 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 7 از ده میزنم

در مطالعه دروس عمومی ابتدا کتاب را با دقت مطالعه کرده

سپس با فاصله زمانی نسبتا یک الی دو روزه شروع به تست زنی می کنم

. نکات مهمی که از تست ها آموختم مخصوصا برای درس دین وزندگی در کتاب درسیم وارد می کنم

. برای افزایش سرعت عمل از کتاب زردعمومی استفاده می کنم ویا دیگر کتاب های آموزشی را به صورت زمان دار تست می زنم .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

فاطمه ولی زاده
فاطمه ولی زاده از شهر بندپي- تراز 6818 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

1 این درس را در ازمون ها 8 از 10میزنم

ابتداکتاب درسی رامطالعه میکنم سپس سراغ درسنامه ها و جزوه ی معلم میروم

2درخانه درسی که معلم داد رادوباره مرورمیکنم

3درساعات زنگ تفریح درس رارخلاصه میکنم

ازدرسنامه هرمبحث  کتاب پرتکرارشروع میکنم

پس از ان به سراغ  سوالات تستی همان مبحث میروم

و از کتاب ابی کانون نیز استفاده میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 6 نفر

حسن اکرمی
حسن اکرمی از شهر دهدشت- تراز 6652 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

روش مطالعه در درس دین و زندگی:

من در این درس7سوال از10سوال را پاسخ می دهم.

 اصولا کسانی این درس را صد خواهند زد که خط به خط کتاب را حفظ باشند و آیات را با ترجمه یاد بگیرند.

 کسانی که در ابتدا این درس را می خواهند مفهومی یاد بگیرند، سخت در اشتباه هستند. این درس مفهومی نیست! این درس بازی کلید واژه ها و مسابقه حفظ کردن است. کسانی که حافظه قوی دارند باید خط به خط را حفظ کنند و بهترین روش خواندن درس دین و زندگی برای آنها حفظ کردن مطلق است. کسانی که حافظه ضعیفی

 دارند باید پارگراف به پارگراف را مانند معلم برای در و دیوار توضیح دهند. روش معلم سر خود برای این درس بهترین روش است. هیچوقت در دور اول این درس را 

خلاصه نویسی نکنید. هیچ وقت تستها را به آخرین روزها موکول نکنید. هیچوقت مفهومی نخوانید. این درس را حفظ کنید و توضیح دهید. از دور سوم به بعد خلاصه 

برداری کنید. تستها را در هر دور بزنید و به هیچ تستی رحم نکنید. از دور سوم به بعد مفاهیم را یاد بگیرید. دلیل این امر این است که بعد از دور سوم تقریباً مطالب تا 

حدی در یاد شما می ماند و باید به ارتباطات قسمتهای مختلف در کتابهای گوناگون پی ببرید. اگر مفهوم را در اینجا دریابید به راحتی می توانید ارتباطات را پیدا کنید. اما 

استراتژی باید چگونه تعریف شود:

کسانی که حافظه قوی و درک دینی بالایی دارند، باید از همان دور اول شروع به حفظ کردن کنند و بعد از مدتی تستها را بزنند. دور دوم را مانند دور اول ولی سریعتر بخوانند و دور سوم نوبت خلاصه برداری و ارتباطات و تفهیم مطالب می باشد. از دور چهارم باید تست زنی بی نهایت و خواندن خلاصه ها را انجام دهند.


ارسال شده توسط : زهره قموشی 4 نفر

فاطمه عباس زاده
فاطمه عباس زاده از شهر شهر قدس- تراز 6992 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 5  به 9  افزایش دادم.

1-خواندن دقیق درسنامه

2-برقراری ارتباط بین ایات و متن

3-مرور تست نشان دار

4-دوره درسنامه و نکات مهم

5-نکته برداری

6-تست زدن با فاصله زمانی

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 2 نفر

یونس حاجیوند قالبی
یونس حاجیوند قالبی از شهر دورود- تراز 6659 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

پیشرفت : دین و زندگی

از 6 به 10 افزایش چند از ده داشتم.

ابتدا آیات ومتن کتاب را مطالعه می کنم به طور دقیق ونکته برداری می کنم

سپس به سراغ کتابهای آبی کانون می روم و تست های این درس را کار می کنم تا مطمئن شوم که تسلط کامل روی این درس را دارم یا نه .

درصورتی که تسلط نداشتم وتست اشتباه ویا شک دار داشتم . دوباره کتاب درسی ونکات مهم را مطالعه می کنم تا زمانی که تسلط کامل پیدا کنم .


ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی 4 نفر

محمدرضا رنجبر
محمدرضا رنجبر از شهر داراب- تراز 6297 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )


پیشرفت: دینی

از 2 به 10 رسیدم.

روش مطالعه:                            

 من ابتدا کتاب درسی را خط به خط میخوانم و زیر قسمت های مهم را خط میکشم و این کار به من کمک میکند که بتوانم سریع تر نکات مهم را مرور کنم.

 بعد به سراغ آیات میروم و آنها را تجزیه و تحلیل میکنم.

این باعث میشود آن را خوب به خاطر بسپارم و بعد به سراغ احادیث میروم.

آن را با دقت میخوانم و در آخر از کتاب آبی برای تست زدن استفاده میکنم .

با پاسخگویی به تست زیاد میتوانم به بالا رفتن درصد درس ها و فراگیری بهتر و سریعتر در آن درس به خودم کمک کنم.

 در پایان هر هفته از کتاب آبی تعدادی تست مشخص میکنم و از خودم آزمون میگیرم.


ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی 5 نفر

امیر حسین    اله قلی لو
امیر حسین اله قلی لو از شهر جلفا- تراز 6728 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

 

.برای مطالعه درس به صورت هفته ای من پیش می روم به طوری که من در برنامه ام دو هفته در نظر می گیرم:

.در هفته اول به مطالعه کامل کتاب درسی به صورت بخش به بخش و خط به خط و مطالعه کمک آموزشی درسی می پردازم ،

. چیزی که برای من بیشتر از همه در مطالعه این درس اهمیت دارد این است که پس از آن به تست زنی به نکته  بردای از تست ها می پردازم و نکته های مهم و اشتباهات خود را در کتاب درسی حاشیه نویسی می کنم.

. در هفته دوم تا روز آزمون به مرور کتاب درسی و نکته های یادداشت شده در کتاب درسی می پردازم این کار سبب تثبیت و تسلط من بر نکته های مهم می شود و باعث می شود تعداد غلطهایم در این درس به صورت کامل کاهش یابد


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

افسانه کریمی
افسانه کریمی از شهر كاشان- تراز 6841 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من این درس را در ازمون های کانون 8 از ده جواب می دهم.

در درس دینی ابتدا مفاهیم آیات را کاملاً درک و بین مفاهیم مرتبط آیات درس‌های مختلف ارتباط برقرار می کنم. و به این صورت نیست که فقط حفظ کنم و بعد از مدتی نیز فراموشم شود. بعد از یادگیری بدین طریق به حل تستهای مختلف می پردازم تا با تیپهای مختلف تست آشنا شوم. تستهای مهم، دامدار و چالشی را نیز نشان دار کرده و نکاتش را یادداشت میکنم تا در دفعات بعدی، مرور و جمع بندی بهتر و مفیدتری داشته باشم.

نام درس و منبع کانونی: کتابهای سه سطحی و دینی جامع آبی کانون

نحوه استفاده از منبع: من برای یادگیری بهتر مطالب و نکات کتاب، اول از تستهای کتاب آبی کانون که شامل تستهای شناسنامه دار و کنکور می باشد، استفاده میکنم و سپس برای تثبیت و یادگیری بهتر از کتابهای سه سطحی کانون که در سه سطح نسبتا دشوار، دشوار و دشوارتر  تهیه شده و شامل سوالات آزمونهای کانون در چند سال اخیر می باشد، استفاده میکنم.این کتاب در افزایش درصد من تاثیر به سزایی داشته است.


ارسال شده توسط : سارا شريفي 1 نفر

سیدپارسا بهشتی صدر
سیدپارسا بهشتی صدر از شهر كاشان- تراز 6512 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 8 از 10 می‌زنم. 

در درس معارف ابتدا حفظ کردن صرف مطالب کتاب را کافی می‌دانستم و خیلی به برقراری ارتباط بین درس‌ها، فکر نمی‌کردم.

 وقتی نتیجه بسیار ضعیفم را در این درس دیدم، به تغییر روش مطالعه در این درس فکر کردم و مفهومی‌تر این درس را خواندم و خیلی زود نتیجه مطلوب را در  آزمون‌ها کسب کردم.

 یکی از روش‌های من در این درس مرور و تکرار است در پایان نکات مرتبط هر سه کتاب را استخراج می‌کنم.

من در این درس از کتاب آبي دين و زندگي استفاده می‌کنم و با حل تست‌های موضوعی پیشرفت زیادی داشتم و نقاط ضعفم برطرف شد.

حل تست‌های متنوع باعث می‌شود که بفهمم کدام مطالب را کامل یا ناقص یاد گرفتم. تست زدن باعث می شود استرس ما کمتر شود و با شرایط کنکور آشنایی پیدا کنم دو روز پس از مرور اول، شروع به تست زدن مي‌كنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 3 نفر

علیرضا طاهری
علیرضا طاهری از شهر ايذه- تراز 7217 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : جمعه 16 فروردین 1398 )

علیرضا طاهری - نام شهر: ایذه - میانگین تراز: 7241 - روش مطالعه دین‌وزندگی


من این درس را در آزمون‌های کانون 9 از 10 می‌زنم.

در درس دین و زندگی ابتدا کتاب درسی را مطالعه می‌کنم.

 سپس درس‌نامه‌های کتاب آبی را مرور می‌کنم و بعد شروع به تست زدن می‌کنم.

 معنی آیات را همراه با خود آیه از کتاب درسی استخراج می‌کنم و به صورت جداگانه یادداشت‌برداری می‌کنم و نکات مهم و کلیدی آن را می‌نویسم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 11 نفر

امیرحسین سلیمی کوچی
امیرحسین سلیمی کوچی از شهر شيراز- تراز 7337 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : پنج شنبه 16 اسفند 1397 )

من درس دین و زندگی را با تکرار زیاد یاد میگیرم.

بار اول فقط روخوانی میکنم و به طور سریع مطالب را میخوانم که به طور کلی از مبحث آگاهی پیدا کنم.

نگاهی به چند تست میکنم که ببینم از این مباحث چگونه سوال میاید.

سپس کتاب درسی را خط به خط میخوانم و آن کار را پیوسته انجام میدهم.

بعد از خواندن کتاب درسی برای مرور بعد از چند روز از درسنامه کتاب آبی را میخوانم که هم مرور کنم هم مطالب مهم اگر جا افتاده یاد بگیرم.

بعد از چند روز تست میزنم.

برای اینکه مطالب فراموش نشود بعد از گذشت زمانی تست هایی را که یک بار زدم مجدد میزنم و تستهای مشکل را مارک میکنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 12 نفر

امیر رضا فرزام کیا
امیر رضا فرزام کیا از شهر شيراز- تراز 7083 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : پنج شنبه 16 اسفند 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا خط به خط کتاب درسی را میخوانم.

بار اول آیه ها را زیاد اهمیت نمیدهم تا کلیات مطلب و کلید واژه ها را یاد بگیرم. 

دفعه دوم فقط آیه ها را میخوانم و سعی میکنم با کلماتی آشنا آنها را در ذهن بسپارم. 

بعد از گذشت دو یا سه روز همان مطالب را به صورت پیوسته و پشت هم میخوانم.

 بعد از گذشت یک هفته به صورت مضربی از کتاب آبی تست میزنم.

 این کار را بدون مرور انجام میدهم تا ببینم چقدر مطالب را به یاد دارم. 

بعد از یک ماه بعد از مرور مابقی تستها را میزنم. 

مطالبی را که مشکل دارم جدا یادداشت میکنم و بازخوانی انجام میدهم.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 8 نفر

محمدابراهیم سلیمانی
محمدابراهیم سلیمانی از شهر شهريار- تراز 7765 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس ارتباط بین آیات و متن کتاب درسی را پیدا می کنم. بعد از گذشت دو روز تست های آن مطلب را می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 10 نفر

فاطمه صادقی
فاطمه صادقی از شهر بجنورد- تراز 7753 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا دروس پایه و سپس دروس دوازدهم را مطالعه می کنم و ارتباط بین آن ها را پیدا می کنم.

بعد از چند ساعت تست های آن مبحث را پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 8 نفر

زهرا عبدی
زهرا عبدی از شهر ساري- تراز 8008 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم. سپس مجددا به کتاب درسی باز می گردم و غلط هایم را بررسی می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 8 نفر

مرضیه علی یاری
مرضیه علی یاری از شهر اسفراين- تراز 7604 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی و نکات یادداشت شده خودم را مطالعه می کنم و پیام آیات را بررسی می کنم و تست می زنم.

برای دینی دوازدهم فقط جزوه دبیر را می خوانم و همگام با آن پیش می روم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 9 نفر

مهدی حسینعلی پور
مهدی حسینعلی پور از شهر رباط كريم- تراز 7035 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا آیات را مطالعه می کنم و سپس متن کتاب درسی را می خوانم و ارتباط بین آیات و متن درس را پیدا می کنم.

بعد از دو روز تست های کنکور آن درس را می زنم و به مبحث مسلط می شوم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 10 نفر

زهرا ذکریائی
زهرا ذکریائی از شهر جويبار- تراز 7100 - روش مطالعه درس ديني (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل و دقیق مطالعه می کنم.

بعد از چند بار مطالعه کامل و دقیق کتاب درسی، درسنامه کتاب کمک درسی را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 5 نفر