کلکسیون روش های مطالعه

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

مهدی لاغری
مهدی لاغری از شهر بابل- تراز 6918 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 31 مرداد 1398 )

یکی از ضعف‌های من در درس ادبیات بود.

من در این درس موفق شدم چند از 10 خود را از 3 از 10 به 7 از 10 برسانم.

طبق راهنمایی و مشاوره‌های پشتیبانم تصمیم گرفتم روش مطالعه‌ام را تغییر دهم و به جای چند بار خواندن از روش بازیابی استفاده کنم.

وعدة مطالعاتی خودم را به‌جای بازخوانی با حل چند نمونه تست شروع می‌کردم.

من ابتدا متن کتاب درسی به همراه معنی کلمات و اعلام مربوطه به درس را می‌خوانم.

نکات مربوط به آرایه آن درس را بررسی می‌کنم و سپس سراغ تست می‌روم.

کتاب سه سطحی  ادبیات کانون از نظر تنوع سؤالات بسیار عالی است.

من وعده مطالعاتی خود را با تست‌های بیش‌تر جایگزین کردم و همین کار باعث دقت و افزایش تمرکز من در آزمون و تست‌زنی شد.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 91 نفر

علی عباسی
علی عباسی از شهر بابل- تراز 7555 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

ابتدا از آرایه و قرابت و دستور زبان تست می زنم و هر شب برای یکی از این مباحث وقت می گذارم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 96 نفر

سحر غزایی
سحر غزایی از شهر سنندج- تراز 7537 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس بیشتر روی قرابت معنایی کار می کنم و سپس روی واژه و املا کار می کنم و از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 58 نفر

کیمیا قنواتی
کیمیا قنواتی از شهر اهواز- تراز 7749 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

من این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم و هر روز تمام مباحث را مطالعه می کنم.

در این درس مطابق با برنامه راهبردی آزمون های کانون پیش می روم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 33 نفر

علی محمدنیا
علی محمدنیا از شهر بجنورد- تراز 7594 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم و در برنامه روزانه من قرار دارد.

ابتدا درس را مطالعه می کنم و تست های غلط خود را دوباره بررسی می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 70 نفر

محمدجواد یوسفی
محمدجواد یوسفی از شهر آمل- تراز 7973 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در ادبیات عمومی به صورت موضوعی کار می کنم و مطابق با برنامه راهبردی پیش می روم. ابتدا لغات و قرابت را مطالعه می کنم و سپس روز بعد متن کتاب درسی را مطالعه می کنم.

در ادبیات اختصاصی ایتدا به طور کامل بر کتاب درسی تسلط می یابم و سپس تست های کتاب آبی را پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 115 نفر

شیوا فضایلی
شیوا فضایلی از شهر نيشابور- تراز 7032 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا نکات هر درس را مطالعه می کنم و سپس آرایه و قرابت معنایی را مطالعه می کنم.

پس از تسلط بر درس، از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

برای ادبیات اختصاصی ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس بلافاصله تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 27 نفر

ثمین خرم نژاد
ثمین خرم نژاد از شهر تبريز- تراز 7165 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس لغات را می خوانم.

پس از چند روز تست های آن مبحث را حل می کنم.

برای ادبیات اختصاصی ابتدا مطالب را مطالعه می کنم و خلاصه نکات را یادداشت می کنم و سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 33 نفر

محمدجواد خادم الشریعه
محمدجواد خادم الشریعه از شهر قزوين- تراز 7402 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس مطالب را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

ابتدا آرایه ها و لغات را مطالعه می کنم و از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 14 نفر

مریم یوسف زاده
مریم یوسف زاده از شهر شيراز- تراز 7721 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی کار می کنم. در این درس هر شب تست لغت و قرابت کار می کنم.

ادبیات اختصاصی را به طور منظم مطالعه می کنم و برای عروض و قافیه نیز تست زیاد حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 21 نفر

فاطمه یوردخانی
فاطمه یوردخانی از شهر گرمسار- تراز 7583 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا تمامی واژه ها را مطالعه می کنم و سپس آرایه را مطالعه می کنم و تعداد زیادی تست از کتاب آبی کانون می زنم.

نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی و آن ها را با تست بهبود می بخشم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 23 نفر

سیده آمنه موسوی
سیده آمنه موسوی از شهر بهار- تراز 8214 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا لغات کتاب را مطالعه می کنم و به آن ها مسلط می شوم.

این درس را به صورت درس به درس مطالعه می کنم و به صورت سطحی تست می زنم.

در ادبیات اختصاصی برای آرایه تست زیاد حل می کنم و تاریخ ادبیات را مطالعه می کنم.

پس از چند روز از روی کتاب آبی کانون تست می زنم و تست های نکته دار را نشان دار می کنم.

برای مرور از روش بازیابی استفاده می کنم. به این شکل که مطالب را با حل تست مرور می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 244 نفر

بهاره مهجور
بهاره مهجور از شهر اسفراين- تراز 6628 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس برای مباحث ادبیات عمومی به صورت زمان دار تست می زنم.

برای مباحث ادبیات اختصاصی ابتدا عروض و قافیه و تاریخ ادبیات را مطالعه می کنم و سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 11 نفر

زهرا عبدی
زهرا عبدی از شهر ساري- تراز 8008 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 5 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

من در این درس ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس تعدادی تست می زنم.

برای تاریخ ادبیات کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.

برای آرایه و عروض قافیه تست زیاد حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 11 نفر

سید طه حسینی
سید طه حسینی از شهر شيراز- تراز 8069 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 5 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم و طبق برنامه راهبردی پیش می روم.

برای ادبیات اختصاصی ابتدا تاریخ ادبیات را مطالعه می کنم و روز های بعد اشتباهات خود را بررسی می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 24 نفر

زینب صالح زاده
زینب صالح زاده از شهر بجنورد- تراز 7716 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 5 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

هر شب تعدادی تست از این درس می زنم و لغات را مطالعه می کنم.

برای ادبیات اختصاصی در هنگام مطالعه نکات مهم را یادداشت می کنم تا در دوران جمع بندی از آن ها استفاده کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 10 نفر

زهرا ذکریائی
زهرا ذکریائی از شهر جويبار- تراز 7100 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم.

سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم و تست های مهم را نشان دار می کنم.

برای ادبیات اختصاصی ابتدا کتاب درسی را به طور کامل و دقیق مطالعه می کنم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم و نکات آن ها را یادداشت می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 15 نفر

فرزانه پاسبان موسی زاده
فرزانه پاسبان موسی زاده از شهر فريمان- تراز 7216 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم و تست می زنم.

در این درس ابتدا مطالب را از روی کتاب درسی به طور کامل مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 7 نفر

محمدمهدی کاهه
محمدمهدی کاهه از شهر تهران- تراز 7621 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم. در این درس ابتدا قرابت معنایی کار می کنم و سپس یک روز در میان لغت و تاریخ ادبیات می خوانم و سپس تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 21 نفر

ابوالفضل اوژن پور
ابوالفضل اوژن پور از شهر آبادان- تراز 6949 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )

در این درس معمولا تراز خوبی کسب میکنم و روش مخصوص خودم را دارم.

در بخش عروض تنها راه موفقیت این است که با انبوهی از ابیات دست و پنجه نرم کرد و سعی کرد که وزن هر بیتی که با آن روبرو میشویم را بدست آوریم تا دستمان در این کار روان شود.

در بخش آرایه سعی میکنم هر شب 10 دقیقه برای آن وقت بگذارم.

از منابع خوبی استفاده میکنم وسعی میکنم با زدن تست های ترکیبی خودم را بسنجم تا اگر در آرایه خاصی مشکل داشتم برگردم و تست های مربوط به همان آرایه را کار کنم.

در بخش تاریخ ادبیات سعی میکنم تا جایی که میتوانم حاشیه نویسی در کتاب داشته باشم.

برای شاعران و نویسندگانی که چندین اثر دارند و حفظ کردن آنها مشکل است از کدگذاری استفاده میکنم تا راحت تر به خاطر بسپارم و به یاد بیارم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 21 نفر

مریم جاویدان
مریم جاویدان از شهر اردبيل- تراز 6405 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا کتاب درسی را کامل مطالعه و سپس از کتاب آبی تمرین تست و تکرار و در صورت نیاز مراجعه مجدد به کتاب درسی و یادگیری خود را کامل میکنم و مجدد از کتاب آبی بقیه تست ها را تمرین و نشان دارمیکنم.

کتاب آبی علوم و فنون به خاطر دارا بودن درس نامه خلاصه و کاربردی کمک زیادی برای جمع بندی و مرور پس از متن کتاب میکند.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 13 نفر

آرمین  زارع
آرمین زارع از شهر شيراز- تراز 6335 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

روش مطالعه من در این درس به این صورت بود که در ابتدا مطالب کتاب درسی را بطور کامل می­خواندم.

به علت علاقه‌ای که به ادبیات داشتم به منظور تثبیت بیش­تر مطالب از کتاب­‌هایی نظیر شاهنامه و حافظ استفاده می­کردم.

دلیل این­کار این بود که بتوانم با دید گسترده‌­تری به نکات آموزشی آن نگاه کنم. اینکار در درک بهتر موضوع بسیار کمکم کرد.

برای تسلط بر روی مطالب این درس از کتاب آبی در این درس استفاده کردم.

تست­های موجود در این کتاب بسیار مفید بود.

همچنین به دلیل اینکه تست­های این کتاب شامل سوال­های سال­های گذشته کنکور و آزمون­های سال­های گذشته کانون بود،بنابراین تست­‌ها فوق‌العاده استاندارد بود.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 11 نفر

نسرین  رضایی جوشقان
نسرین رضایی جوشقان از شهر اسفراين- تراز 6275 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

من ابتدا متن کتاب‌ درسی ادبیات را مطالعه میکنم و بعد از مطالعه هر درس نکات مهم را در دفترم خلاصه نویسی  میکنم .

سپس به تعداد لازم از هر پیمانه کتاب آبی تا زمان تسلط بر مبحث تستهایی را کار میکنم تا بتوانم به هدفگذاری برای هر ازمون برسم.

بعد از مطالعه درسنامه کتاب آبی هر درس تعدادی تست را انتخاب میکنم و با زمان به پاسخگویی تست‌ها میپردازم و هر آزمون یک واحد به هدفگذاریم اضافه میکنم.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 9 نفر

سید روح الله حسینی
سید روح الله حسینی از شهر مهريز- تراز 6236 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 20 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و به آن مسلط می شوم.

سپس درسنامه کتاب آبی کانون را مطالعه می کنم.

تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون به صورت زمان دار حل می کنم.

در هنگام حل تست زدن ، تست های نکته دار را نشان دار می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 13 نفر

سپیده حاجی عزیزی
سپیده حاجی عزیزی از شهر همدان- تراز 7229 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 8 از 10 پاسخ می‌دهم.

ابتدا لغات کتاب را مطالعه می‌کنم و درس به درس و سطحی تست می‌زنم.

در ادبیات اختصاصی برای بخش آرایه بیش‌تر تست می‌زنم و بعد تاریخ ادبیات را مطالعه می‌کنم و سپس از کتاب آبی تست می‌زنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 16 نفر

مبینا سادات ذاکر فرد
مبینا سادات ذاکر فرد از شهر اصفهان- تراز 7418 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

 • ابتدا درسنامه هر مبحث را می خوانم.

 • به سراغ تست های همان مبحث از کتاب آبی می روم.

 • بررسی آزمون های گذشته در درس ادبیات را از ابتدا انجام داده ام.

 • در مبحث قرابت بررسی آزمون های گذشته را انجام دادم.

 • کتاب زرد عمومی را به صورت کنکوری کار می کنم ( از لحاظ زمان و تعداد تست ).

 • پاسخنامه کتاب زرد بسیار کمک دهنده بوده است.

 • نکته نویسی را در کتاب خودآموز انجام داده و با رنگ زرد هایلایت می کنم که مشخص شود خلاصه هایم مربوط به کتاب زرد است.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

علی خاک زاد
علی خاک زاد از شهر آباده- تراز 6279 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )


روش مطالعه  فارسی:

من در این درس 7سوال از10سوال را پاسخ می دهم.

1-وقتی میخواهم یه درس را بخونم اول تاریخ ادبیات را میخوانم ،یه دور سرسری،دور بعدی با دقت و حفظ کردن مابقی

2-بعد میرفتم سراغ متن، هر جمله یا خط یا بیتی رو که میخواندم به نکاتش توجه میکردم و اونارو یاد میگرفتم.

3-بعد از دو یا سه روز تست حل میکنم

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی:

1-بعد از هر بار مطالعه و به فاصله یک یا دو روز سراغ تست های نسبتا دشوار میروم.

2- برای تست زدن زمان رو محاسبه میکنم.

3- از تکنیک تست زنی + و- استفاده میکنم

ارسال شده توسط : زهره قموشی 7 نفر

زهره عابدی
زهره عابدی از شهر پاكدشت- تراز 6347 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از         6          به           8           رساندم.

روش مطالعه   ادبیات

بخش مهارتی کتاب علوم و فنون نیاز به تکرار و تمرین بسیار دارد که از طریق تست زنی میتوانم درآن مهارت کسب کنم

حتی اگر شبی5 ساعت تست مهارتی بزنم که همراه با دقت و تمرکز باشد بعد از مدتی نتایج مطلوب آن آشکار میشود.

خودم از کتاب آبی ادبیات عمومی استفاده میکنم و بسیار عالی است.

نحوه استفاده من از کتاب آبی ادبیات عمومی اول درسنامه کتاب میخوانم

بعد تست زدن و تمرین زمانبندی تا زمان ازمون زمان کم نیارم

آزمون های کانون خیلی در پیشرفت من تاثیر داشته است.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

فاطمه جعفری
فاطمه جعفری از شهر گرگان- تراز 5776 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

چند از ده خود را از         4          به           5           رساندم.


روش مطالعه درس  ادبیات

برای یادگیری درس ادبیات ابتدا کتاب را یکبار به صورت اجمالی پیشخوانی انجام می دهم 

و سپس در کلاس خوب به حرفهای دبیرم گوش می دهم  و یاد می گیرم و بلافاصله بعد از مدرسه همان مبحث را دوباره می خوانم 

و درس هر روز همان روز را اجرا می کنم و بعد به طور عمیق کتاب درسی را مطالعه می کنم تا مطالب در ذهن تثبیت شود و سعی می کنم نکته برداری و خلاصه نویسی کنم . 

اگر در مبحثی مشکل داشتم از فیلمها ی آموزشی و دی وی دی استفاده می کنم .

از کتاب آبی پیمانه ای برای یادگیری و تسلط بیشتر مطالب استفاده می کنم .

ابتدا درسنامه کتاب آبی را مطالعه می کنم سپس تست ها را کار کرده و نشاندار می کنم 

و دوباره آنها را در در فرصتی دیگر مرور می کنم . 

با توجه به اهمیت مبحث پیمانه ای 20 سوالی و 10 سوالی را کار می کنم 

و نکات تستی را یادداشت کرده و مطالب مهم و با ارزش را خلاصه نویسی می کردم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

علی محمد نیا
علی محمد نیا از شهر بجنورد- تراز 4418 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

 این درس را 9 از 10 میزنم

 برای مطالعه این درس ابتدا نگاه کلی به مباحث و مطالعه روزنامه وار و در نهایت مرور ریز به ریز مطالب که بازه بیشترزمانی را به خود اختصاص می دهد برای درک کامل مفاهیم دارم.

 سعی میکنم هر روز مباحث مختلف آن را به صورت جداگانه مطالعه کنم. در هفته اول تمام تست ها را از کتاب آبی می زنم به صورت آزمایشی برای تمام درس هایم ولی برای فنون تقریبا یک روز در میان چند تست کار میکنم

بعد از تسلط به مباحث در پایان هفته بر اسا اهمیت مباحث از کتاب سه سطحی استفاده می کنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

زهرا بهادری
زهرا بهادری از شهر اراك- تراز 6364 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.

مباحث کتاب را به طور دقیق مطالعه میکنم 

پس از اتمام فصل ابتدا نکات مربوط به آن را میخوانم و پس از آن که به مبحث تسلط کامل پیدا کردم به سراغ کتاب آبی میروم 

سعی میکنم تستها رو به صورت آموزشی حل کنم نکات مهم را در می‌آورم و در کتاب درسی وارد میکنم

نکات را چند بار تکرار میکنم تا تسلط کامل و کافی پیدا کنم

پس از آن به سراغ کتاب سه سطحی میروم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 5 نفر

حدیثه کریمی
حدیثه کریمی از شهر نجف آباد- تراز 6230 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

7از 10 پاسخ داده ام


درس ادبیات و دروس عمومی :

من از منابع کانونی فقط زرد عمومی و کتاب آبی را استفاده می کنم ، دروس مثل : ادبیات ، علوم و فنون ، ریاضی و . . .

که بیشترین پیشرفت را در ادبیات داشتیم ، تابستان درصد ادبیات از 40 بالاتر نمی آمد اما پس از خریدن کتاب آبی تا 87 درصد نیز داشته داشته ، زیرا من در قرابت معنایی خیلی ضعف داشتم و با زدن تست های این کتاب آرام آرام پیشرفت کردم ، همچنین در زبان انگلیس نیز خیلی ضعف داشتم حتی درصد منفی هم داشتم اما با کتاب کانون تا 40 و 50 درصد نیز رسیده.


ارسال شده توسط : فاطمه حسین زاده 3 نفر

شقایق احمدی
شقایق احمدی از شهر زنجان- تراز 6954 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

 این درس را 8 از 10 جواب میدهم.

در کلاس معانی بیت ها و لغات را به طور کامل در کتاب یادداشت میکنم و جزواتی که مربوط به این درس است به طور دقیق گردآوری میکنم

کتاب های درسی را به طور دقیق مطالعه میکنم و بعد  جزوات را میخوانم

بعد از خواندن جزوه و کتاب درسنامه کتاب تست را میخوانم و تست تألیفی حل میکنم تا مطالب را بهتر یاد بگیرم

روش خواندن علوم فنون ادبی به صورت مبحثی است و در این صورت میزان تسلط بر مطالب بیشتر و یادگیری بیشتر و درنتیجه بازدهی بهتر خواهد بود


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

ایمان داودی
ایمان داودی از شهر قوچان- تراز 6210 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

 این درس را 8 از 10 پاسخ میدهم.

قسمت تاریخ ادبیات این کتاب بعد از مطالعه برای جمع بندی بسیار مفید است.

 مطالعه بصورت بخش به بخش بعد از هر دوره مطالعه یک درس، 10 تست بصورت آموزشی و جهت مرور تست ها کار می کنم

 و با پیدا کردن ایرادات و نواقص از قسمت درسنامه مرور می نمایم

بررسی دقیقف دفترچه های ازمون مرا یاری میدهد


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

هلیا نادری بگه جانی
هلیا نادری بگه جانی از شهر رشت- تراز 6458 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )


 • 1-نکات زبانی و لغت را مورد بررسی قرار می دهم

 • 2-در مقوله دستور نیز نکات را در این کتاب کامل توضیح داده است

 • 3-در مقوله تاریخ ادبیات از سرنخ بندی استفاده می کنم

 • 4-از پیمانه های بیستایی کتاب آبی بهره کامل را می برم

 • 5-توجه کامل به دفترچه های گذشته کانون دارم

 • 6-سعی می کنم یادگیری های ناقصم را به کامل تبدیل کنم


ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 1 نفر

کوثر رسولی قاجر
کوثر رسولی قاجر از شهر بوكان- تراز 6557 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 )

این درس را 8از 10 پاسخ میدهم

ابتدا متن کتاب درسی را سطر به سطر مبی خوانم

و در حین خواندن از خلاصه نویسی استفاده می کنم

 بعد تست های کتاب آبی را حل می کنم

و بعد از آن تست های نشان دار را حل می کنم

مرور مطالب را هم به خوبی انجام میدهم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 11 نفر

امیرحسین احسانی
امیرحسین احسانی از شهر شهريار- تراز 6847 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.

من در هفته حدود 4 ساعت را به مطالعه ی درس ریاضی اختصاص میدهم.

ابتدا درسنامه کتاب آبی را مطالعه میکنم و بعد تمام تست های مربوط به همان مبحث را به صورت آموزشی حل میکنم (50تست در روز).

تست هایی را که اشکال دارم و غلط زدم را مشخص کرده و آنها را مرور و بررسی میکنم. در آخر به سراغ کتاب سه سطحی رفته و تست های هر سه سطحی را زمان دار میزنم.

            

نحوه استفاده از کتاب آبی قلم چی:

درسنامه  این کتاب را من بعد از مطالعه کتاب درسی و جزوه معلم مطالعه میکنم. نکات مهم آن را وارد کتاب درسی میکنم و بعد به سراغ تست های آن میروم این کتاب به افزایش ترازم کمک زیادی کرده است.

ارسال شده توسط : سارا شريفي

فاطمه عباس‌زاده
فاطمه عباس‌زاده از شهر شهر قدس- تراز 6992 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده پاسخ می‌دهم.

بعد از مطالعه کتاب درسی و جزوه معلم از کتاب آبی علوم و فنون استفاده می کنم 

با مطالعه دقیق پاسخ تشریحی سعی بر افزایش تسلطم می کنم.  

شناسنامه دار بودن سؤالات اهمیت مباحث و سوالات را برای من بیشتر مشخص میکند. 

با استفاده از کتاب آبی یادگیری‌ام کامل می شود و مطالب کاملا پوشش داده می شود.

ارسال شده توسط : سارا شريفي 2 نفر

کیمیا پور قربان
کیمیا پور قربان از شهر قائم شهر- تراز 7408 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )

 من این درس را 9 از ده پاسخ میدهم

کتاب آبی ریاضیات +DVD ریاضی را استفاده میکنم

من شیوه ی مطالعاتی منظمی  دارم

در واقع به گونه ای سعی دارم درسها را بخوانم که بتوانم مرور و تکرار زیادی از طریق تست ها وسوالات تشریحی داشته باشم.

ابتدا سعی ام بر این است که کلاس های درس را به طور منظم شرکت کنم وبعد از آن درخانه تست ها را به طور کامل در درس مورد نظر حل کنم

. در درس ریاضی هم چون درسی است که با تمرین و حل مسئله بهتر یاد میگیریم

بعد از خواندن کامت جزوه معلم و حل تمارین بصورت تک به تک به سراغ کتاب کار رفته و به طور دقیق تست ها را حل میکنم.

کتاب آبی یک خوبی که داره اینکه در درسنامه یکسری تکنیک های تست زنی را نیز گفته که با کمک آنها حل تست ها راحت تر میشود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

میثم کریمی
میثم کریمی از شهر رحيم آباد- تراز 6964 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 8 از ده میزنم

تمام متن هایی را که در کتاب علوم و فنون ادبی و حتی در کتاب فارسی است را به صورت تحلیلی مطالعه می کنم

درمدرسه نیز معلم ما را با سبک های معرفی شده در کتاب آشنا می کند

. استمرا ر در مطالعه را رمز موفقیت خودم در تمام درس هایم می دانم.

تحلیلی سوالات آزمون را با دقت در هر آزمون انجام می دهم و اجازه نمی دهم که اشکالات من تکرار شوند.

در کتاب کانون بسیاری از اشعار و متون ادبی مورد سوال قرار گرفته اند و شیوه های مختلف طاراحی سوالات و شیوه های پاسخگویی به آنها را تمرین می کنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

صدیقه بیرقدار
صدیقه بیرقدار از شهر تنكابن- تراز 7039 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

این درس را به 8 از 10 رساندم

-در بخش آرایه فقط و ققط تست کار می کنم.چون دقیقا مثل حل مسائل ریاضی است

.برای افزایش سرعت، آرایه ها را اولویت بندی می کنم و با آرایه های آسان حذف گزینه انجام می دهم

2-در بخش تاریخ ادبیات ابتدا متن کتاب را خوب می خوانم تا تسلط پیدا کنم

سپس تست می زنم و نکات تست هایی را که اشتباه یا با شک جواب داده ام مارک دار می کنم.

3-در بخش عروض و قافیه  تمرین های شنیداری خود را زیادکردم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

حدیثه بهاری
حدیثه بهاری از شهر فومن- تراز 6671 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 7 از ده میزنم

در درس علوم و فنون ابتدا کتاب درسی و سپس جزوه معلم را میخوانتم و چند روز بعد تست مبحثی

شیوه رمز گردانی برای بخش تاریخ ادبیات نیز موثر بود و پاسخ گویی به آزمون غیرحضوری نیز بسیار تاثیرگزار است .

افزایش ساعت مطالعه همراه با افزایش تست زنی برخی دروس اختصاصی چون جامعه شناسی منطق و اقتصاد موجب عملکرد من در این دروس شده است

موارد بالا تصمیماتی هستند که با راهنمایی و مشاوره پشتیبان من گرفته و نتیجه بخش بوده است .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

مایده رحمانی
مایده رحمانی از شهر قائم شهر- تراز 6202 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 من این درس را 7 از ده میزنم

در ابتدا درسنامه کتاب ها را میخوانم و بعد از اینکه کامل مسلط شدم ,شروع میکنم به تست زدن ان

ومتناسب با ایراداتی که در تست ها دارم کتاب را دوباره مرور میکنم 

.هر شب تا جایی که میتوانم تست درس هایی که ایراد دارم را میزنم

مثلا روزهای زوج تست قرابت و روزهای فرد تست ارایه و چند روز مانده به ازمون هم ,به درس های اختصاصی میپردازم

به مرور کتاب های درسی و قسمت هایی را که نیاز دارم بیشتر مطالعه کنم.

 ازکتاب جمع بندیاستفاده میکنم

من در دوران جمع بندی وهمچنین برای امادگی برای ازمون از این کتاب استفاده میکنم .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

محمد مهدی محمدی
محمد مهدی محمدی از شهر بندپي- تراز 6908 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را به 8 از ده رساندم

من در تابستان روی دروس پایه تمرکز کردم و سعی کردم تا به طور کامل مطالب پایه را یاد بگیرم و بدون هیچ مشکلی وارد پایه دوازدهم شوم

از اول مهر هفته ها را به دو قسمت تقسیم کردم

: ۵ روز دروس دوازدهم و ۲ روز دروس پایه را مطالعه می کنم.

برای تست زدن بعد از پایان هر درس بلافاصله تست های آن مبحث را تمرین می کنم تا دچار فراموشی نشوم و

همچنین نکات آموزشی تست ها را در دفتر یادداشت می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

فرهاد محسن تبار
فرهاد محسن تبار از شهر بندپي- تراز 6277 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 من این درس را به 7 از ده رساندم

من برای مطالعه تمام دروس اولویت را با کتاب و جزوه معلم گذاشتم

هدفم این است که ابتدا این منابع را خوب مطالعه کنم و آخر هر هفته را برای تست برنامه ریزی می کنم.

بیشتر سعی می کنم دروس را به صورت مفهومی مطالعه کنم و کمتر حفظ کنم.

در برنامه ریزی سعی می کنم دروسی که نقطه ضعف من به شمار می آیند را در ساعات پایانی شب مطالعه کنم.

برای جمع بندی مطالب از روش خلاصه نویسی استفاده میکنم تا از آن بتوانم در چرخه مطالعه استفاده کنم اما این چرخه را مرحله ای اجرا کنم تا وقت زبادی برای مرور داشته باشم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

افشین احسانی
افشین احسانی از شهر آمل- تراز 6221 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من در درس علوم و فنون از وضعیت 3از 10 به وضعیت5 از ده رسیدم.

به کتاب های آبی قلم چی و درسنامه آنها توجه بیشتری نمودم 

سپس تست های آن را بصورت مبحثی و پیمانه ای می زدم و بیشتر وقت را بر روی پاسخنامه تشریحی آن می گذاشتم

. در آخر تمرکز و مرور را بر روی غلط ها می گذاشتم و این سوالات را نشان دار می کردم تا بعدا مرور شود

.زدن 10تست در هر شب در برنامه من نیز تاثیر زیادی در پیشرفت این درس داشته است.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

مسعود خوشدل
مسعود خوشدل از شهر آمل- تراز 6396 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من در درس علوم و فنون از وضعیت 2از 10 به وضعیت4 از ده رسیدم.

نکته قابل ذکر توجه من به کتاب درسی و هم گام شدن با برنامه آزمون ها بود.

بعد از آن به کتاب های آبی قلم چی و درسنامه آنها توجه بیشتری نمودم و شاهد مثال ها را با دقت بیشتری تکرار می کردم.

درسنامه کتاب آبی برای درس فنون بسیار راهگشا بود

سپس تست های آن را بصورت مبحثی و پیمانه ای می زدم

بیشتر وقت را بر روی پاسخنامه تشریحی آن می گذاشتم.

در آخر تمرکز و مرور را بر روی غلط ها می گذاشتم و این سوالات را نشان دار می کردم تا بعدا مرور شود.

زدن 10تست در هر شب در برنامه من نیز تاثیر زیادی در پیشرفت این درس داشته است.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

سیده معصومه سادات چوبه
سیده معصومه سادات چوبه از شهر رشت- تراز 6321 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را به 7 از ده رساندم

برای یادگیری مباحث مختلف درس علوم و فنون ادبی به ویژه تاریخ ادبیات،یادگیری صرف و بدون تکرار و تمرین پیوسته برایم مناسب و ماندگار نیست.

ابتدا خواندن دقیق کتاب و استفاده از روش درختی در گام اول

مرور و تکرار منظم با تست های کتاب، به ویژه تست های تیپ بندی شده (مثل کتاب ابی قلمچی)در گام بعد، باعث یادگیری درست و ماندگار من  میشود.

سپس  تک تک تست های حل شده  را تحلیل میکنم

نکات مربوط به هرتست.را یادداشت میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

علیرضا نجار
علیرضا نجار از شهر بندپي- تراز 6297 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )
من این درس را در ازمون ها 7 از ده پاسخ میدهم

ابتدا کتاب درسی را مطلعه میکنم

- بعد از مطالعه هر درس، حتما باید برای وقت بعدی برنامه ریزی کنم و بدانم که در وقت بعدی چه مطالبی را باید بخوانم.

- در هنگام مطالعه حتما نکته برداری می کنم تا مطالب انباشته نشود و بتوانم مرور کنم. 

- بعد از حل سوالات تشریحی کتاب پرتکرار اول برای خودم توضیح می دهم و بعد با جزئیات کامل یادداشت می کنم.

- اگر سوالی را بلد نبودم آنرا نشانه دار می کنم و در مطالعه بعدی اول آنها را رفع اشکال می کنم و بعد درس را شروع می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

سید محمد اندرامی
سید محمد اندرامی از شهر ساري- تراز 6194 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

این درس را از 3 از ده به 10 از 10 رساندم

روش کار من این بود که تمام درس را مطلاعه میکردم

بعد از آن  درسنامه کتاب آبی را مرور میکردم ،

بعد تمام تست های آماده برای یکی درس را زده و برسی میکردم

، بعد از آن به خاطر تاینکه کتاب آبی از تمام جزئیات درس سوال طرح میکرد

هیچ قسمت نخوانده ای باقی نمیماند و از آن به خلاصه نویسی میپرداختم که باعث شد بسیار به این درس مسلط شوم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

کوثر بابایی
کوثر بابایی از شهر بابل- تراز 7159 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 8 از ده میزنم

اول کتاب درسی را میخوانم حاشیه نویسی میکنم 

بعد تست های آموزشی پر میکنم  بعد از 2روز تست زمان دار میزنم

لغات و تاریخ ادبیات ها در برنامه روزانه قرار میدهم

از کتاب ابی  جمعبندیقلم چی برای تست استفاده میکنم

میخواهم به نقاط قوت پایدارم برسد

قبل از امتحان مرور کلی و اجمالی دارم .

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

صدیقه شکر نژاد
صدیقه شکر نژاد از شهر بابل- تراز 6507 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 7 از 10 تا پاسخ میدهم

.به تدریس معلم گوش می دهم و صحبت هایش را یادداشت می کنم

2.بعد از ظهر همان روز درسنامه کتاب آبی مربوطبه آن درس را می خوانم

درسنامه کتاب آبی مختصر اما مفید و جامع است و استفاده از آن در این درس خیلی به من کمک کرد و توانستم چند از ده خود را افزایش بدهم.

3 .تست های کتاب آبی را حل می کنم

4. سوالات مربوط به این مبحث در  جزوه هوشمندم را حل می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

رضا رحمان زاده
رضا رحمان زاده از شهر بندپي- تراز 6499 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

این درس را به 9 از 10 رساندم

- سعی می کنم به همراه مطالعه کتاب درسی مقداری تست کار کنم.

- بعد از مطالعه هر درس، حتما باید برای وقت بعدی برنامه ریزی کنم و بدانم که در وقت بعدی چه مطالبی را باید بخوانم.

- در هنگام مطالعه حتما نکته برداری می کنم تا مطالب انباشته نشود و بتوانم مرور کنم. 

- بعد از حل سوالات تشریحی کتاب پر تکرار اول برای خودم توضیح می دهم و بعد با جزئیات کامل یادداشت می کنم.

- اگر سوالی را بلد نبودم آنرا نشانه دار می کنم و در مطالعه بعدی اول آنها را رفع اشکال می کنم و بعد درس را شروع می کنم.:

- تعدادی از تست ها را از کتاب سه سطحی: انتخاب کرده و برای پاسخگویی آن زمانی را تعیین می کنم و

تمام سعی خودم را می کنم که در زمان پاسخ بدهم و این وقت و زمان ا در سر جلسه آزمون حفظ کنم.

- تعدادی تست ها وجود دارند که بعد از خواندن درسنامه باید بزنم

انها را بلافاصله بعد از مطالعه درسنامه شروع می کنم و نکات آنرا یادداشت می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

محمد حسین محمدی
محمد حسین محمدی از شهر بندپي- تراز 6244 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 8 از ده پاسخ میدهم

- درس هایی که هم مفهومی هستند و هم فرمولی را با تعداد تست بیشتری می خوانم تا مطالب برایم هضم شود.

- در خانه درسی که معلم داده را دوباره مرور می کنم.

- ابتدا از درسنامه از هر مبحث  کتاب پرتکرار:شروع می کنم.

- اگر سوالی را بلد نبودم آنرا نشانه دار می کنم و در مطالعه بعدی اول آنها را رفع اشکال می کنم و بعد درس را شروع می کنم.

- بعد از کتاب پرتکرار قلمچی و یادگیری کامل مطالب برای تثبیت بهتر سوالات از کتاب سه سطحی استفاده می کنم.

- تست ها را ابتدا از نسبتا دشوار و بعد دشوارتر میزنم بصورت طبقه بندی شده که کاملا در ذهن و حافظه ام ماندگار شود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

فاطمه وهابی پور
فاطمه وهابی پور از شهر دهدشت- تراز 6639 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

پیشرفت: ادبیات

از 3 به 7 مرحله به مرحله افزایش پاسخ دهی داشتم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را می خواندم و سپس به صورت متناوب تست می زدم.

ابتدا متن کتاب درسی را می خواندم و سپس تست می زدم.

پس از تست زدن، کتاب درسی را مجددا می خواندم اما این بار به صورت عمیق تر مطالعه می کردم.

در این درس تمرکز اصلی و تاکیدم بر روی مطالعه ی کتاب درسی بود

ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی 5 نفر

محمدباقر سپاه منصوری
محمدباقر سپاه منصوری از شهر پلدختر- تراز 6372 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

روش مطالعه :

ادبیات را 7 میزنم.

درس ادبیات چون مهمترین درس رشته انسانی است با ضریب بالا هر روز انرا مطالعه می کنم

این درس شامل قسمتهای مختلفی است که برای قسسمت قرابت معنایی وآرایه تعداد تستهای زیادی حل میکنم وشعرهای زیادی را مطالعه میکنم

به مفهوم آنها کاملا توجه میکنم برای قسمت املا وتاریخ ادبیات به متن کتاب توجه میکنم

از تستهای کتاب آبی استفاده میکنم 

برای تاریخ ادبیات از رمز وکد گذاری استفاده می کنم تا با نام نویسندگان با آثار شان بیشتر در ذهنم جای بگیرد 

کلماتی را که از نظر تلفظ شبیه هم هم هستند اما ازنظر نوشتاری با هم متفاوت هستند را در کتاب خود آموز یا دفتر نکته برداری هایم کنار هم می نویسم آنها را روزانه حدود 15 دقیقه مرور میکنم


ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی 2 نفر

امیرحسین نظری
امیرحسین نظری از شهر زنجان- تراز 7049 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من در این درس8سوال از10سوال را پاسخ میدهم.

من در این درس ابتدا جزوه ­دبیر و کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.

پس از بررسی کتاب درسی به سراغ کتاب تست می روم و تعداد زیادی تست حل می کنم و نکات تست ها، کتاب درسی و جزوه معلم رادر دفتری وارد میکنم.

قبل از هر آزمون به بررسی این دفتر و زدن چند تست به صورت رندوم می پردازم .

همچنین بعد از هر آزمون و بررسی آزمون، سوالاتی که نکته دار هستند یا دارای دام آموزشی هستند را وارد دفترم میکنم.

بعد با کتاب سوالات پر تکرار یک بار دیگر تمرین همان مبحث را حل می کنم تا آن مبحث برایم تثبیت شود سپس به سراغ کتاب آبی درس ریاضی می روم.

البته معمولا 1یا 2 روزبعد ازمطالعه تشریحی و تست ها رابه صورت تیپ بندی انتخاب و حل مینمایم..

در هنگام مطالعه بعد از آموزش در مدرسه تست زنی را شروع میکنم تا اشکالاتم مشخص شود..

سپس در مرحله دوم سعی می کنم به صورت مفهومی تر و دقیق تر این کار را انجام دهم.

ابتدا کتاب درسی، مثالهای حل شده کتاب و جزوه معلم و نمونه سوالات ایشان را خوب مطالعه و حل می‌کنم.

سپس به حل تمرین از کتاب آبی می‌پردازم.

ابتدا سوالات مشابه کتاب درسی، سپس سوالات سالهای گذشته آزمون های سراسری و سپس سوالات آزمون های کانون و سوالات تألیفی را از روی کتاب آبی حل می کنم.

سوالاتی که نکته دارند یا آنها را اشتباه پاسخ می‌دهم علامت گذاری می‌کنم و در آخر هفته یکبار دیگر آنها را حل می کنم.

سعی دارم هر زمان که از مبحث جدید تمرین حل میکنم، تعدادی تست هم از مباحث قبلی برای تکرار و تمرین حل کنم

ارسال شده توسط : زهره قموشی 1 نفر

حسین مصباحی شاکر
حسین مصباحی شاکر از شهر زرين آبادخدابنده- تراز 6947 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

درس ادبیات اختصاصی

من در این درس8سوال از10سوال را پاسخ می دهم.

روش مطالعه:در این درس باتوجه به اینکه باید مبحثی خونده بشوند من هم مبحثی میخوانم

در مبحث تاریخ ادبیات به علت علاقه شدید و همچنین خلاصه وجامع بودن نوشته ها.ابتدا کتاب درسی را مطالعه نموده سپس خلاصه درس را از کتاب ابی مطالعه 

میکنم و در حدود پنج تست ابتدا حل میکنم سپس سه روز پس از ان شروع به تست زنی بیشتر میکنم.

در مبحث ارایه ادبی: سوالات کتاب ابی  در این بخش فوق العاده هستن. و روش مطالعه هم مثل مبحث تاریخ ادبیات میباشد.

در قسمت قافیه و عروض: هم ابتدا کتاب ابی مطالعه میشود سپس به سراغ کتاب درسی رفته وتک مطالب مربوطه راتحلیل میکنم سپس سه روز پس از ان از تست 

های کتاب ابی استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : زهره قموشی

 امیرمحمد رمضانی
امیرمحمد رمضانی از شهر تهران- تراز 6142 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم

 • - ابتدا کتاب درسی  را مطالعه می کنم.

 • 2-بعد تست آن درس را  زماندار می زنم

 • 3- تست های را تجزیه و تحلیل می کنم و اشتباهاتم را متوجه می شوم

 • 4-در آخر دروسی که ضعف دارم را دوره می کنم.

ارسال شده توسط : معصومه شاعری 4 نفر

زهرا نادرپور سینی
زهرا نادرپور سینی از شهر مشهد- تراز 5900 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

 

این درس را 9 از 10 پاسخ میدهم

اول به کمک درسنامه کتاب آبی مطالعه انجام می دهم

 و سپس سراغ کتاب درسی می روم و مجدد خط به خط مطالعه میکنم

سپس سراغ تست می روم .

 هر 10 سوال کتاب آبی از پیمانه ها انتخاب می کنم و بعد اگر اشتباه بود سراغ مجدد کتاب درسی می روم

و در انتها چند تست دیگر از همان پیمانه مورد نظر می زنم 

نکته مثبت آبی : پیمانه بندی به اندازه کافی بابت هر مبحث

و در اخر اموخته ها را مرور می کنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

احمد منصوری
احمد منصوری از شهر تهران- تراز 7211 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

مطالعه کتاب درسی ریز به ریز و مفهومی مرور و روخوانی مطالب و درسنامه های کتاب های کمک اموزشی را کامل مطالعه میکنم، جزوات سال های گذشته را مرور میکنم و جاهایی که حس میکنم نفهمیده ام را دوباره زمان میگذارم و از خودم سوال میپرسم

سعی میکنم به صورت موضوعی مطالعه کنم از آنجایی که درس ادبیات به چند قسمت تاریخ و ادبیات ، املا ، لغات ، قواعد و ... تقسیم بندی میشود سعی میکنم مطالب رو تقسیم بندی کنم و آن ها را مبحث به مبحث بخوانم و مثلا یک ساعت تمرکز روی لغات یک مبحث دارم و ساعتی دیگر تمرکز روی تاریخ و ادبیات و .... .

چند روز بعد تست میزنم از کتاب ابی قلم چی و دوباره مرور میکنم سعی میکنم در هفته دوم تست هایی که علامت زده ام در دور اول تست زده ام را مرور کنم تا تسلطم بیشتر شود البته این تست های مشکل دار را حتما از پشتیبان پیگیری میکنم

کتاب ابی قلم چی همچنین درسنامه های غنی داردو سطح سوالات آن نیز در حد معقولی وجود دارد. من سوالات ازمون های سراسری را حتما تست میزنم تا با سطح سوالات کنکور های سال های قبل اشنایی لازم را پیدا کنم.

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 6 نفر

الهه آقائی جاده کناری
الهه آقائی جاده کناری از شهر صومعه سرا- تراز 7313 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

روش مطالعه من در این درس به طور کلی خلاصه می شود در:

*خواندن لغات هرشب

*مطالعه دقیق تمام مطالب

*زدن تست روزانه و منظم

*هایلات کردن نکات مهم

*زدن تست سراسری

*بررسی آزمون

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 5 نفر

محمدمهدی باقری
محمدمهدی باقری از شهر كاشان- تراز 6812 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌‌زنم. 

من در درس ادبیات ضعف داشتم چند از ده من درآزمون‌ها بسیار نوسانی بود به این دلیل سعی کردم روش مطالعه‌ام را از درس به درس خواندن به موضوعی خواندن تغییر بدهم. برای لغت و تاریخ ادبیات و املا کتاب‌های جمع بندی را استفاده می‌کنم تا بر تمام مباحث تسلط کامل پیدا کنم. در قرابت معنایی تست می‌زنم تا مفاهیم را در تست‌ها یاد بگیرم.

در درس ادبیات، با حل تست‌های موضوعی پیشرفت زیادی داشتم و نقاط ضعفم برطرف شد. 

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 22 نفر

سجاد تقدسي
سجاد تقدسي از شهر كاشان- تراز 6098 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 8 از 10 می‌زنم. 


من درس ادبیات را به صورت موضوعی می‌خوانم. 

 برای لغت علاوه بر لغت‌های پایان کتاب، از لغت‌های غیر ستاره‌دار هم یک جزوه تهیه کرده‌ام. هر لغت غیر ستاره‌داری که در آزمون‌های کانون یا کنکورهای سال‌های قبل آمده باشد را یادداشت می‌کنم.

برای املا هم ابتدا لغت‌هایی که تحت عنوان املا در زبان فارسی آمده است، می‌خوانم بعد سراغ تست می‌روم و آن کلمه را در یک برگه با کلمات مشابه می‌نویسم.

تاریخ ادبیات هم نیاز به مرور و تکرار دارد بهتر است به جای این‌که یک ساعت تاریخ‌ادبیات بخوانید در زمان‌های متفاوت چهار تا یک ربع یا سه تا بیست دقیقه بخوانید با این شیوه مطلب بهتر در ذهن ثبت می‌شود.

برای زبان فارسی جزوه‌های مبحثی می‌نويسم. در سال یازدهم برای مبحث تکواژ و واژه روزانه ۱۰ تا تست می‌زدم و همه واژه‌هایی که دشوار بود در یک برگه نوشتم بعد از حدود دو هفته یه جزوه سه‌صفحه‌ای داشتم از همه لغات دشوار تکواژ و واژه …

در زبان فارسی حتماً تست می‌زنم. در تست‌های قرابت معنایی مفاهیم کتاب درسی را خوب یاد می‌گیرم با تست زدن بیش‌تر مرور می‌کنم در یک هفته سه بار هر بار بیست تست قرابت می‌زنم و این روند تقریباَ ثابت است.

در این درس از کتاب آبی ادبيات دوازدهم استفاده می‌کنم.

حل تمارین تستی باعث می‌شود که بفهمم کدام مطالب را کامل یا ناقص یاد گرفتم. دو روز پس از مرور اول، شروع به تست زدن مي‌كنم.

ارسال شده توسط : زهرا دامیار

رامتین شجاعی
رامتین شجاعی از شهر شهر قدس- تراز 6332 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )
 • مطالعه مبحثی

 • مطاالعه موردی و ریز نکات

 • خلاصه نویسی برای تاریخ

 • استفاده از جعبه لایتنر

تسلط کامل بر کتاب درسی وتمرین تست

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 1 نفر

عباس دارابی
عباس دارابی از شهر اسفراين- تراز 6692 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

 استفاده از شیوه بازیابی

مرور درس

استفاده از کتاب آبی کانون

من در درس ادبیات پیشرفت کردم.ابتدا کتاب را مرور می کنم .بعد نکات مهم را یادداشت می کنم .بعد تست میزنم ونکات مهم تست را یادداشت میکنم.

چند از 10 : 7 از 10  پیشرفت : 8 از 10

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 1 نفر

 مجتبی گل محمدی
مجتبی گل محمدی از شهر شهر قدس- تراز 6841 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )
 • این درس رابه صورت مبحثی می خونم

 • خواندن لغات با استفاده از جعبه به یاد

 • تست آرایه به صورت آیتم هرروز

ارسال شده توسط : اردوان دهبوده 3 نفر

زهرا سادات واحدی
زهرا سادات واحدی از شهر اراك- تراز 6585 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

زهرا سادات واحدی - شهر اراک- میانگین تراز: 6646 - روش مطالعه فارسی

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم.

من ابتدا در درس ادبیات بسیار مشکل داشتم و در آزمون‌ها نسبت به بقیه عمومی‌ها چند از ده پایینی داشتم. من در این درس از روش‌هایی که برای پیشرفت درس‌های دیگرم استفاده می‌کنم کمک گرفتم. یکی از روش‌های من افزایش حجم تست‌زنی از کتاب آبی و سه‌سطحی بود.ارسال شده توسط : زهرا دامیار

مبینا آقابابایی
مبینا آقابابایی از شهر اراك- تراز 5937 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

مبینا آقابابایی - شهر اراک- میانگین تراز: 6163 - روش مطالعه فارسی

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم.

ابتدا از کتاب درسی مباحث را به طور دقیق مطالعه می‌کنم و پس از اتمام آن فصل ابتدا نکات مربوط به آن را جمع‌بندی می‌کنم، پس از آن که بر مبحث تسلط کامل پیدا کردم به سراغ کتاب سه‌سطحی می‌روم و سعی می‌کنم تست‌ها را به صورت آموزشی حل کنم. نکات مهم تست‌ها را استخراج می‌کنم و در کتاب درسی وارد می‌کنم و نکات را چند بار تکرار می‌کنم.ارسال شده توسط : زهرا دامیار

هلیا نادری بگه جانی
هلیا نادری بگه جانی از شهر سنندج- تراز 6358 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

هلیا نادری بگه جانی - شهر سنندج - میانگین تراز: 6439 - روش مطالعه ادبیات فارسی

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از 10 می‌زنم. 

ابتدا نکات زبانی و لغات هر درس را مورد بررسی قرار می دهم. بعد نکات دستور زبان را از کتاب آبی مطالعه می‌کنم. در بخش تاریخ‌ادبیات از شیوه سرنخ‌بندی استفاده می‌کنم.

از کتاب آبی کانون بسته‌های 20 تایی را هر روز به طور پیوسته برای مطالعه انتخاب می‌کنم. برای مرور بیش‌تر سؤالات آزمون‌های کانون را بررسی می‌کنم و سعی می کنم یادگیری‌های ناقصم را به کامل تبدیل کنم.


ارسال شده توسط : زهرا دامیار 2 نفر

مرضیه گلى كلكنارى
مرضیه گلى كلكنارى از شهر ساري- تراز 7388 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : شنبه 18 اسفند 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا تعدادی تست از هر مطلب حل می کنم . سپس مطالب را مرور می کنم.

برای ادبیات اختصاصی ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم.

سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

تست ها را ابتدا به صورت آموزشی حل می کنم.

پس از چند روز بقیه تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 11 نفر

بیتا  بنی اسدی
بیتا بنی اسدی از شهر سمنان- تراز 6480 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : پنج شنبه 9 اسفند 1397 )

من توانستم از 2 از ده به 7 از ده برسم.

من از کتاب آبی علوم و فنون ادبی 3 استفاده کردم 

 اوايل که 2 از ده میزدم  در وزن عروض مشکل داشتم از پشتيبانم کمک خواستم ایشون کتاب آبی کانون را به من معرفی کرد

 من همیشه کتاب درسی را مطالعه و بعد سراغ درس نامه های کتاب آبی میروم و بعد تست میزنم

 برای تقویت مهارت در تقطیع هجایی باید تست های آموزشی زیادی را بررسی کنم 

شناسنامه دار بودن سوالات در ارزیابی سوالات خیلی به من کمک میکند 

 و هم چنین استفاده از درخت دانش در این کتاب به من کمک میکند قبل از شروع مطالعه یک دید کلی نسبت به مبحث و میزان تسلط خودم را در آن مبحث مشخص ميکنم

ارسال شده توسط : زهرا دامیار 3 نفر

مهدی حسینعلی پور
مهدی حسینعلی پور از شهر رباط كريم- تراز 7035 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی می خوانم.

لغت و تاریخ ادبیات را همگام با برنامه راهبردی پیش می روم.

برای ادبیات اختصاصی فقط متن کتاب درسی و دیوان حافظ را می خوانم و فعلا تست نمی زنم.

آرایه و قرابت را هم هر هفته چند ساعت از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 7 نفر

محمدابراهیم سلیمانی
محمدابراهیم سلیمانی از شهر شهريار- تراز 7765 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی می خوانم.

برای ادبیات اختصاصی ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و تعداد زیادی تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 23 نفر

فاطمه صادقی
فاطمه صادقی از شهر بجنورد- تراز 7753 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس تست ها را به صورت زمان دار پاسخ می دهم.

ادبیات اختصاصی را به صورت موضوعی می خوانم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 15 نفر

نرگس حمیدی پور
نرگس حمیدی پور از شهر دزفول- تراز 7453 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا تست می زنم و سپس کتاب درسی را مطالعه می کنم.

برای ادبیات اختصاصی در کلاس درس همگام با دبیر پیش می روم و در همان روز تدریس تعداد زیادی تست از آن مبحث حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 16 نفر

مرضیه علی یاری
مرضیه علی یاری از شهر اسفراين- تراز 7604 - روش مطالعه درس ادبيات (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا لغات را از روی کتاب درسی می خوانم و سپس تعداد زیادی تست می زنم و نکات مهم تست ها را یادداشت می کنم.

برای ادبیات اختصاصی همگام با دبیر پیش می روم و سپس کتاب درسی را مطالعه می کنم و از کتاب آبی تست می زنم ونکات مهم را یادداشت می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 14 نفر