کلکسیون روش های مطالعه

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

زهرا صاعدی
زهرا صاعدی از شهر سراب- تراز 6076 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 10 مرداد 1398 )

درس عربی را پیشخوانی می کنم و هنگامی که معلم عربی ام در کلاس درس می دهد خوب دقت می کنم.

 • بعد از اینکه به خانه رسیدم درس هر روز را می خوانم تا به آن مبحث مسلط باشم و از روش بازیابی هم استفاده کردم.

 • یک یا دو روز بعد از مطالعه کتاب درسی از کتاب عمار تست می زنم.

 • سپس سوالات تشریحی حل می کنم.

این کتاب برای افزایش درصد درس عربی ام در آزمون ها خیلی موثر بود.

ارسال شده توسط : فاطمه نوبخت 7 نفر

مهدی اشتری
مهدی اشتری از شهر اراك- تراز 7092 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )

روش مطالعاتی من در درس عربی به این صورت می باشد که در درجه اول به کلاس و معلم اهمیت می دهم.

بعد از فراگیری مطالب در کلاس، در منزل کتاب درسی ام را بررسی می کنم.

برای تثبیت اطلاعات در ذهنم از کتاب تست کانون استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 24 نفر

رقیه حدبی
رقیه حدبی از شهر سراب- تراز 6427 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 29 تیر 1398 )

این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

 • با دقت و تمرکز بیشتر مطالعه می کنم.

 • بعد از اینکه کاملاً اشکالاتم را برطرف کردم و نکات مهم را که یادداشت برداری کردم ، مرور می کنم.

 • روز بعد از روی کتاب آبی تست می زنم.

 • روز بعد از مطالعه که از کتاب سه سطحی تست زدم سوال هایی که اشتباه علامت زده ام را یادداشت می کنم.

 • آن سوال ها را هر روز مرور می کنم تا کامل یاد بگیرم.

 • بعد از یادگیری با زمان بندی تست می زنم.

ارسال شده توسط : فاطمه راسخ 4 نفر

عسل غفار زادگان
عسل غفار زادگان از شهر تبريز- تراز 6895 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 27 تیر 1398 )

ابتدا در شروع مطالعه معنی لغات را یاد میگرم.

سپس برعکس این کار را هم انجام میدهم. یعنی معنی لغات را از فارسی به عربی تمرین میکنم .

بعد از یاد گرفتن کامل لغات شروع به معنی کردن جملات درون کتاب میکنم و بعد از ان در هفته دوم شروع به حل تمیرانات از کتاب های مکمل میکنم .

از کتاب عربی عمار استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه راسخ 9 نفر

صبا عطايي
صبا عطايي از شهر فريمان- تراز 6682 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

1_ روزی 30 تا تست عربی می زنم

2_ روز قبل از امتحان تعداد تست بیشتری می زنم

3_ من تست ها را به صورت آزمون  از خود می گیرم

4_ در زمان تست زنی از روش ضربدر و منها استفاده می کنم

5_ همیشه پاسخنامه تشریحی کتاب های کانون را مطالعه میکنم

6_ درسنامه های ابتدای هر درس را می خوانم چون نکات مهم درس در آن ذکر شده است.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 5 نفر

اسرا خیرخواه
اسرا خیرخواه از شهر سلماس- تراز 6339 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )

این درس را 9 از ده پاسخ میدهم

از کتاب درسی شروع میکنم

ابتدا معنی واژگان را یاد میگیرم

جمله به جمله هر درس را ترجمه میکنم موجب روان تر شدن این کار برای شما می شود

جملات کتاب را برای یادگیری قواعد صرف میکنم

سپس از کتاب ابی تست میزنم و رفع اشکال میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

نیایش رختیانی
نیایش رختیانی از شهر اسفراين- تراز 6787 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

من در این سئال از 10سوال به8سوال جواب می دهم.

من در این درس ابتدا متن کتاب و سپس ترجمه متن را می خوانم و پس از مطالعه تست کتاب آبی را حل می کنم و پاسخ تشریحی آنها را مطالعه می کنم

از ویژگی این کتاب , کتاب آبی که شامل یک درخت دانش درسنامه و سوالات چهار گزینه ای شناسنامه دار است و تمامی سوالات این کتاب از خط به خط کتاب درسی طراحی شده است .

ارسال شده توسط : فریبا رئوفی 2 نفر

رقیه حدبی
رقیه حدبی از شهر سراب- تراز 6427 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

من در این درس از10سوال به9سوال پاسخ می دهم.

روش مطالعه درس عربی

 • با دقت و تمرکز بیشتر مطالعه می کنم.

 • بعد از این که کاملاً اشکالاتم را برطرف کردم و نکات مهم را که یادداشت برداری کردم ، مرور می کنم.

 • روز بعد تست می زنم.

 • روز بعد از مطالعه که از کتاب سه سطحی تست زدم سوال هایی که اشتباه علامت زده ام را یادداشت می کنم.

 • آن سوال ها را هر روز مرور می کنم تا کامل یاد بگیرم.

 • بعد از یادگیری با زمان بندی تست می زنم.

ارسال شده توسط : فریبا رئوفی 2 نفر

سروش آقا بزرگی
سروش آقا بزرگی از شهر شهرضا- تراز 6467 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا معجم دروس را مطالعه میکنم.

سپس متن هر درس را ترجمه میکنم.

 بعد از آن تمرین های کتاب را حل میکنم.

در مرحله ی بعد جزوه ی مربوط به درس عربی را مطالعه میکنم.

مرور دوباره و کلی میکنم.

و در پایان چندین تست حل میکنم.

منابع من برای درس عربی کتاب عمار می باشد.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

امیرحسین عشقی
امیرحسین عشقی از شهر شهرضا- تراز 6569 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

بعد از تدریس هر درس ابتدا معجم درس را به طور کامل حفظ می کنم.

تمارین کتاب را حل میکنم.

برای تمرین اضافه ، معجم و جملات دیگر درس را معنی کرده و قسمت های مختلف جمله را ، در آن ها مشخص می کنم.

در آخر نکات خوبی که معلم مربوطه ذکر کرده اند را مطالعه و تمرین می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

محمد مهدی قدیمی
محمد مهدی قدیمی از شهر شهرضا- تراز 6469 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

من در رابطه با درس عربی در بیشتر آزمونها درصد های بسیار خوبی گرفتم و در برنامه مطالعه این درس از این موارد استفاده میکنم: جزوه دبیر ( شامل قواعد درسی و نکات تستی ) ، کتب کمک درسی و کتاب درس.

 • اشتباه هات خود را در درس عربی مربوط به آزمون قبل تصحیح میکنم.

 • آزمون غیر حضوری را حل میکنم.

من برای مطالعه این درس روز قبل از امتحان را انتخاب میکنم.

ابتدا جزوه درس را مطالعه می کنم چون قواعد درسی بسیار مهم است و نکات تستی می تواند به راحتر تست زدن در آزمون به من کمک کند.

کتاب های کمک درسی تستی در رابطه درس عربی و انواع متفاوت آنها می تواند به من کمک بسیار زیادی بکند.

کتب درسی را حتما روز قبل مطالعه می کنم چون معجم ها و جمله ها مربوط با آن درس و ترجمه ها بسیار مهم است و 100% در آزمون خواهند آمد.

تصحیح اشتباهات هفته ی قبل باعث می شود تا من آنها را بشناسم و دیگر دچار آن اشتباه ها نشوم.

آزمون غیر حضوری بسیار مهم است چون نمونه ای از سوال های آزمون در آن می باشد.

من برای مطالعه این درس حدود 2 ساعت وقت می گذارم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

امیرحسین عارفان جزی
امیرحسین عارفان جزی از شهر شاهين شهر- تراز 6473 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا قواعد کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم.

سپس تمارین کتاب درسی را حل کرده و با جواب درست آن چک می کنم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تعدادی تست به صورت آموزشی حل می کنم.

در آخر تعدادی تست زمان دار از روی این کتاب حل می کنم و به مبحث مسلط می شوم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

مرضیه امیری
مرضیه امیری از شهر شهربابك- تراز 6509 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

در کلاس درس خوب گوش می دهم تا مطلب را در کلاس بیاموزم.

معنی درس قواعد و لغات را به صورت جداگانه می خوانم.

از قسمت قواعد تعداد تمرین زیادی کار می کنم تا به تسلط برسم.

بعد از تسلط به کتاب درسی به سراغ تست های کتاب آبی می روم و هر روز 20 تست از کتاب آبی تمرین می کنم. 

تست های این کتاب شناسنامه دار هستند.

تست هایی را که اشتباه پاسخ می دهم را به همان صفحه کتاب درسی مراجعه و دوباره مطالعه می کنم.

تست های قواعد را معمولا درست پاسخ می دهم.

پاسخ تشریحی تمام گزینه ها را بررسی می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

ارمیتا حق دوست
ارمیتا حق دوست از شهر رشت- تراز 6616 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 7 به 9 افزایش دادم.

در هفته اول از کتاب درسی و جزوه معلم درس میخوانم.

پس از مطالعه ، تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

در هفته دوم شروع به حل تست ها و آزمون غیرحضوری می کنم.

نکات مهم را در دفتر خود آموزم یادداشت میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

غزل ملکی
غزل ملکی از شهر كرج- تراز 6189 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 5 به 7 افزایش دادم.

 بعد از تدریس معلم درس را کامل می خوانیم 

بعد کتاب خود را تمرین هایش را حل می کنم 

 شروع به زدن تست می کنم 

مزایای کتاب عمار این است که بسیار جامع بوده و تمام درس های کتاب و تمرین زیاد و تیزهاوشان نیز دارد و این بسیار عالی بوده و کتاب را کامل کرده است.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

محمدیاسین حسنی طالش
محمدیاسین حسنی طالش از شهر تنكابن- تراز 6387 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 5 به 7 افزایش دادم.

ابتدا معنی کلمات را حفظ کرده سپس معنی جملات پایین معنی کلمات را کامل می کنم

 سپس قواعد را خوانده و تمرین می کنم و در آخر کتاب کمک درسی را باز می کنم و سوالات تشریحی و تستی را می زنم 

 همین طور برای مرور آموزش قواعد بعد در کتاب درسی را نیز می خوانم 

در آخر  نکته های آن را در دفتر یا کتابی وارد می کنم و در آخر هر هفته آنها را مرور می کنم. 

یک روز قبل آزمون یا دو روز قبل آزمون دوباره معنی کلمات قواعد و ... را مرور می کنم تا در آزمون عربی را درصد بالاتر از بالایی بزنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

نیما قاسمی
نیما قاسمی از شهر ساوه- تراز 6412 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 5 به 7 افزایش دادم.

ابتدا کتاب درسی را با دقت زیادی مطالعه می‌کنم 

 سپس از درسنامه کتاب آبی تمام نکات را مرور می‌کنم.

تمام تست‌های کتاب آبی را می‌زنم.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

مبینا کبریایی
مبینا کبریایی از شهر سبزوار- تراز 6295 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

چند از ده: 10 از 10

1-سر کلاس به تدریس معلم به دقت گوش می‌دهم.

2-همان روز بعد از اینکه به خانه آمدم دوباره خودم متن درس را همراه با ترجمه می‌خوانم، معنی لغات را یاد می‌گیرم، سپس قواعد را از روی کتاب می‌خوانم و تمرین‌های کتاب را حل می‌کنم.

3-از کتاب پرتکرار سؤال‌های مربوط به هر درس را حل می‌کنم.

4-چند روز قبل از آزمون تست‌های کتاب سه سطحی را هم در زمان مشخص می‌زنم و تصحیح می‌کنم اگر اشتباه داشتم دوباره به کتاب درسی مراجعه می‌کنم.

5-روز قبل از آزمون هم سؤال‌های آزمون غیرحضوری را حل می‌کنم.ارسال شده توسط : فاطمه نوبخت 2 نفر

فاطمه ربانی فخاری
فاطمه ربانی فخاری از شهر گناباد- تراز 6140 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

این درس را 9 از 10 پاسخ میدهم.

کتاب درسی شامل 3قسمت شیمی زیست وفیزیک می باشد.ومن اولاازقسمت شیمی شروع کردم  به این صورت که ابتدامتن راازروی کتاب کامل خوانده ام وبعدازان نکاتی که معلم گفته مرورمی کنم وتست درس شیمی راازکتاب ابی میزنم وبه تحلیل تست هامی پردازم وروش های جدیددرسوالات تست رایاداشت برداری می کنم.

 بعدازان درس فیزیک راابتداازجزوه معلم تمرین هارادوباره حل می کنم

وبعدازمتن کتاب می خوانم وازکتاب کارتست این قسمت رامیزنم

وبعدقسمت زیست راازروی کتاب کامل مطالعه کرده وتست ازکتاب ابی میزنم بعدازان برای هر3قسمت ازروی کتاب 3سطحی تست به صورت نسبتادشوار دشوارودشوارتربه صورت تست زمان دارحل می کنم وقبل ازازمون نکات یادگرفته ازحل تست هارا مرورمی کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

مطهره حسن زاده
مطهره حسن زاده از شهر تربت حيدريه- تراز 6966 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را 10 از 10 پاسخ میدهم.

عربی یکی از درس هایی است که در نقطه پایدار من قرار گرفته است و توانسته ام در این درس نمره کامل 100 را کسب کنم.

 برای درس عربی ابتدا من از روش پیش خوانی استفاده می کنم و در کلاس درس که معلمم درس می دهد چون کمی با درس آشنا هستم خیلی سرکلاس با انگیزه و فعال هستم و اگر نکته ای بود یادداشت می کنم.

برای پاسخگویی به سوالات عربی ما باید به لغات وترجمه آنها از عربی به فارسی و از فارسی به عربی تسلط کافی داشته باشیم که من برای این منظور روزانه 30 تا 45 دقیقه را برای حفظ و یادگیری کامل لغات عربی صرف می کنم و برای بخش  قواعد هم من در همان روز که معلمم درس داده از درسنامه کتاب آبی که تمام نکته های پراکنده کتاب را بصورت مرتبط با هم بیان کرده استفاده می کنم و از نکات مهم آن دوباره یادداشت برداری می کنم و بعداز اجرای این چند روش یادگیری، تست ها و تمرینات کتاب آبی را  برای تسلط بیشترحل می کنم و در آخر به ارزیابی کار خودم می پردازم و اگر اشتباهی داشتم بدنبال علت و نکته اشتباهم می روم تا آن را برطرف کنم.

در هفته دوم از سوالات سطح بندی شده کتاب سه سطحی که برای تثبیت مطالب بسیار مفید است و مرور یادداشت برداری هایم استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

ساجده رحمانی
ساجده رحمانی از شهر تربت حيدريه- تراز 6456 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را 9 از 10 پاسخ میدهم.

برای خواندن هر درسی ابتدا باید در کلاس درس هنگام تدریس گوش داد؛ این موضوع برای درس عربی اهمیت زیادی دارد.

درس عربی شامل 2 بخش ترجمه و بخش قواعد است که من ابتدا برای حفظ معنی لغات به فارسی و ترجمه جملات عربی روزانه نیم ساعت وقت می گذارم.

 و برای درک مطلب درس عربی از کتاب عربی عمار که شامل پرسش های چهارگزینه ای در بخش درک مطلب و منطبق با محتوای هر درس است در هفته دوبار استفاده می کنم که خیلی کمک کننده است وبعد از اینکه به این بخش مسلط شدم برای قواعد عربی ابتدا کتاب و جزوه معلم را با دقت می خوانم

و بعد سراغ درسنامه کتاب عربی عمار و آبی می روم و نکات قواعد را یادداشت می کنم و تست های آموزشی این دو کتاب را می زنم و در روز قبل از آزمون درسنامه و خلاصه نویسی هایم را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

مبینا رمضانی
مبینا رمضانی از شهر تربت حيدريه- تراز 6098 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

این درس را 10 از 10 پاسخ میدهم.

درس عربی به گونه ای هم حفظی( لغات) و هم مفهومی(قواعد) طراحی شده است.

 کاری که من برای حفظ کردن لغات انجام میدهم این است که لغات عربی را که ستون ستون نوشته شده اند یکی یکی از ستون اول شروع به حفظ کردن می کنم

بعد از حفظ کردن لغات به دو روش از خودم بازیابی می کنم یعنی معنی لغات عربی به فارسی را می گویم و بعد معادل لغات عربی، فارسیش را می گویم تا معنی لغات را از عربی به فارسی و از فارسی به عربی خوب مسلط شوم.

برای مبحث هایی که مفهومی هستند و قواعد برای خودم رمزگذاری کرده ام تا با یادآوری آنها قواعد عربی را بهتر بخاطر بسپارم.

از درسنامه کتاب آبی و عربی عمار برای بهتر فهمیدن قواعد استفاده می کنم و بعد سراغ تمرین و تست های این دو کتاب رفته و پاسخ می دهم در آخر هم آنها را بررسی می کنم که ببینم چندتا را درست پاسخ داده ام و به چندتا پاسخ اشتباه داده ام. اگر تعداد اشتباهاتم زیاد بود دوباره درس را می خوانم تا یادگیری من کامل شود و در روز جمعه بعد از آزمون با بررسی دفترچه سوالات، آنهایی که اشتباه زده ام با نکته اش در کتاب خودآموزم می نویسم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

فهیمه آخوند
فهیمه آخوند از شهر تربت حيدريه- تراز 6002 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را 9 از 10 میزنم.

بیشتر یادگیری من در کلاس درس و از صحبت های معلمم است و سعی می کنم درس داده شده در همان روز را روزخوانی کنم تا مطالب درس داده شده دوباره در ذهنم مرور و تکرار شود.

 در ابتدا لغات عربی را می خوانم تا بتوانم لغات را هم از عربی به فارسی و هم از فارسی به عربی یاد بگیرم.

و بعد از مطالعه کتاب و جزوه معلم از کتاب آبی استفاده می کنم که در این کتاب درسنامه های خیلی عالی وجود دارد که اگر مطالب مهم کتاب را از یاد برده باشم با خواندن این درسنامه ها که مطالب پراکنده کتاب درسی را واضح شرح داده و جمع کرده،  یادگیری من کامل می شود حتی در مدرسه هم نمره ی این درسم بهتر شده است

بعد از تسلط بر قواعد درس من تستهای آموزشی کتاب آبی را با زمان مشخص پاسخ می دهم تا سرعت عملم هم بالاتر شود و در آخر با توجه به پاسخ های صحیح آخر کتاب، پاسخ های خودم را مورد بررسی قرار می دهم و اگر اشتباهی داشتم با ذکر دلیل و نکته اش درکنار سوال سعی می کنم دیگر دچار اشتباه نشوم و آن را برطرف کنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

آرمان حسینخانی
آرمان حسینخانی از شهر اراك- تراز 6283 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

من چندین بار کتاب درسی ام را مطالعه میکنم. 

گاهی اوقات از کتابم نکته برداری میکنم و حتی فلش کارت تهیه میکنم. بستگی دارد چه درسی را می خوانم. برای عربی و فارسی همیشه فلش کارت تهیه میکنم و در زمان های مناسب آنها را بررسی می کنم.


با خواندن تست های کتاب آبی  خیالم راحت است که تسلط خوبی روی متن و آرایه ها  پیدا میکنم. حجم این کتاب بسیار مناسب است. نه خیلی زیاد و خسته کننده است و نه کم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

نيايش رختياني
نيايش رختياني از شهر اسفراين- تراز 6787 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

من در این درس ابتدا متن کتاب و سپس ترجمه متن را می خوانم و پس از مطالعه تست کتاب آبی را حل می کنم و پاسخ تشریحی آنها را مطالعه می کنم


ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

الميرا خوش اندام
الميرا خوش اندام از شهر مشهد- تراز 6976 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 7 سوال پاسخ مي دهم.

ابتدا قواعد را چندین بار می خوانم و سپس تعداد زیادی تست می زنم.

از خودم هر هفته آزمون می گیرم و اشکالاتم را مشخص می کنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

زهرا شكوهي
زهرا شكوهي از شهر عنبرآباد- تراز 5956 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 6 سوال پاسخ مي دهم.

ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و تمرین های کتاب را با کمک معلم حل می کنم و نکات مهم درس را یادداشت می کنم و با استفاده از کتاب سوالهای پرتکرار نیز سوالات پرتکرار آزمون های سال های قبل را بررسی می کنم و نکات مهم آن ها را نیز یادداشت می کنم و در پایان نیز با استفاده از کتاب های سه سطحی تست کار می کنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

ثمين رستميان
ثمين رستميان از شهر اردبيل- تراز 6561 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

روش مطالعه : ابتدا در شروع مطالعه، لغات را با دقت حفظ میکنم و بعد متن کتاب را ترجمه میکنم

 بعد از مطالعه هر مبحث از کتاب درسی در هفته دوم 2 ساعت حداقل 50 تست از  کتاب سه سطحي استفاده میکنم

دلیل استفاده : کتاب سه سطحی هم فصل محور بوده و دارای سه سطح جدا گانه میباشد که بعد از پایان هر فصل و بهترین ابزار برای سنجیدن وضعیت خودم استفاده از کتاب سه سطحی میدانم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

عسل غفار زادگان
عسل غفار زادگان از شهر اردبيل- تراز 6402 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )


من به 9 سوال از 10 سوال پاسخ می‌دهم

نام درس :عربی  :

روش مطالعه : ابتدا در شروع مطالعه معنی لغات را یاد میگرم ( از عربی به فارسی ) سپس برعکس این کار را هم انجام میدهم یعنی معنی لغات را از فارسی به عربی تمرین میکنم بعد از یاد گرفتن کامل لغات شروع به معنی کردن جملات درون کتاب میکنم و بعد از ان در هفته دوم شروع به حل تمیرانات از کتاب های مکمل میکنم .

منبع کانونی : عربی عمار  

روش استفاده : بعد از مطالعه هر مبحث از این کتاب استفاده میکنم و تغریبا میتوان گفت 1.5 ساعت در هفته دوم اط این کتاب استفاده میکنم .

دلیل استفاده : این کتاب هم دارای سوالات تشریحی است و هم تمرینات تستی سوالات تشریحی این کتاب سبب پیشرفت من از نظر معنی کردن جملات میشود که در ازمون های مدرسه نیز موثر است . همچنین این کتاب باعث اطمینان یافتن از اموخته هایم میشود


ارسال شده توسط : حمید لنجان زاده اصفهانی

پارسا محرابی زاده
پارسا محرابی زاده از شهر كرمان- تراز 6389 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )


من به 9 سوال از 10 سوال پاسخ می‌دهم

روش مطالعه درس عربی

 با حواس جمع در کلاس درس حاضر شدن

مراجعه به درسنامه و dvd  های آموزشی

کار کردن نمونه سوالات کامل و دقیق

نحوه ی استفاده از کتاب پرتکرار

مطالعه درس نامه آموزشی این کتاب که بطور کامل و دقیق آورده شده است.

               کارکردن سوالات شناسنامه دار همراه با پاسخ تشریحی این کتاب 

              سنجش آموخته های خود با استفاده از درخت دانش موجود در کتاب.

            تمرکز روی سوالات مهمی که چندین بار در امتحانات تکرار شده اند که در کتاب پرتکرار مشخص شده است.

ارسال شده توسط : حمید لنجان زاده اصفهانی 1 نفر

زهرا کیانی
زهرا کیانی از شهر ايذه- تراز 6250 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : جمعه 30 فروردین 1398 )


من به 9 سوال از 10 سوال پاسخ می‌دهمروش مطالعه درس  عربی

 • برای تسلط در بخش ترجمه در ابتدا لغات مربوط به درس را می خوانم

 • تمرین و تکرار مکرر دارم

 • بعد از لغات قوائد را میخوانم

 • سپس به تمرینات کتاب درسی می پردازم

 • برای تمرین و تکرار از کتاب کار عربی استفاده می کنم
ارسال شده توسط : حمید لنجان زاده اصفهانی 1 نفر

كميل افشنگ
كميل افشنگ از شهر مياندوآب- تراز 6903 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من این درس را 9 از 10 پاسخ میدهم.

در درس عربی بعد از هر آزمون و دریافت دفترچه پاسخ آن درس را در دفتر خود آموز خود نوشته و آن را مرور میکنم تا باعث شود اشتباهاتم را تکرار نکنم.

مطالعه مفهومی و دقیق کتاب های مدرسه همچنین تست زدن بعد از آن و خواندن جزوه و نمونه سوالات دبیر مربوطه به یادگیری بهتر من کمک کرده است.

ارسال شده توسط : حمیدرضا رحیم خانلو 1 نفر

اميررضا بهارگوگاني
اميررضا بهارگوگاني از شهر مراغه- تراز 6710 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )
 • من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم

 • ابتدا، يكباركل قواعد درس را از روي جزوه ، كتاب درسي يا كتاب كمك آموزشي (كتاب عمار) مي خوانم و سعي مي كنم قواعد درس را كامل ياد بگيرم و در كنار آن نكات مهم و ريز را در برگه اي مي نويسم (خلاصه برداري از قواعد مهم).

 • لغات انتهاي درس را ياد گرفته و يكبار، ابتدا تا انتهاي درس را به همراه تمرين ها و مثال ها ترجمه مي كنم.

 • قواعدي را كه در مرحله اول ياد گرفتم، روي متن ها پياده مي­كنم يعني متن درس را صرف و نحو مي­كنم، آنقدر اينكار را انجام مي دهم تا با قواعد آن درس كاملا آشنا شوم.

 • بعد از يادگيري قواعد و ترجمه، به سراغ تمرين ها رفته و سعي مي­كنم بدون نگاه كردن به جزوه آن ها را حل كنم.

 • بعد از 2روز وقفه، شروع به  تست زني از كتاب آبي يا عمار كانون و خلاصه برداري از نكات مهم مي نمايم .

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 3 نفر

هلنا آقاعلي زاده
هلنا آقاعلي زاده از شهر اردبيل- تراز 6204 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

روش مطالعه :  در ابتدا کتاب درسی را با دقت میخوانم و سبس خلاصه درس را میخوانم  

منبع کانونی : سه سطحی عمومی  

روش استفاده : بعد از مطالعه کتاب درسی تمامی سوالات فصل مربوطه را از این کتاب حل کرده و بررسی میکنم و در هفته دوم دوباره ان ها را مرور ميکنم .

دلیل استفاده : کتاب سه سطحی دارای سوالات استاندارد میباشد

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

نسيم نوجوان
نسيم نوجوان از شهر اردبيل- تراز 6853 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

روش مطالعه : ابتدا قبل از شرکت در کلاس مباحث را پیشخوانی میکنم و در کلاس هم با دقت به تدریس معلم گوش میدهم  

روش استفاده : بعد از مطالعه هر مبحث از کتاب عمار استفاده میکنم

دلیل استفاده : این کتاب هم دارای درسنامه کامل و هم پرسش ها و سوالات خوبی دارد همجنین دارای نکات مهمی هم میباشد .

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

الينا الهياري
الينا الهياري از شهر اردبيل- تراز 6892 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم. 

ابتدا درشرکت در کلاس درس مباحث را پیشخوانی میکنم و در کلاس هم با دقت به تدریس معلم گوش میدهم  و حدود 30 دقيقه روزانه عربی را مرور میکنم چون درسی است که امسال به لیست درس های ما اضافه شده

بعد از مطالعه هر مبحث از كتاب عمار استفاده میکنم و تقريبا میتوان گفت حدود 1  ساعت در هفته دوم ازاین کتاب استفاده میکنم  .

این کتاب هم دارای سوالات تشریحی است و هم تمرینات تستی سوالات تشریحی این کتاب سبب پیشرفت من از نظر معنی کردن جملات میشود که در ازمون های مدرسه نیز موثر است  همچنین این کتاب باعث اطمینان یافتن از اموخته هایم میشود .

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

الهه تکلوی نژاد
الهه تکلوی نژاد از شهر اردبيل- تراز 6480 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

ابتدا در شروع مطالعه معنی لغات را یاد میگرم بعد از یاد گرفتن کامل لغات شروع به معنی کردن جملات درون کتاب میکنم وعبارات ها را معنا میکم 

در هفته اول بعد از تدرسی معلم از کتاب کار استفاده میکنم حدودا 30 دقیقه الی 1 ساعت .

این کتاب دارای خلاصه درس و نکات مهم بوده  و برای هر مبحث هم دارای سوالات تشریحی و جای خالی و تستی میباشد .  

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

كيميا كاظمي
كيميا كاظمي از شهر اردبيل- تراز 6388 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 7 سوال پاسخ مي دهم.

 ابتدا قبل از شرکت در کلاس درس پیشخوانی درس را انجام میدهم و هنگام تدریس معلم با دقت و تمرکز  در کلاس به گفته های معلم  گوش میدهم. در شروع مطالعه معنی لغات را یاد میگرم بعد از یاد گرفتن کامل لغات شروع به معنی کردن جملات درون کتاب میکنم وعبارات ها را معنا میکم .  


در هفته اول، اول کتاب درسی را مطالعه کرده و سپس از کتاب عربی عمار تست حل میکنم

این کتاب هم دارای درسنامه کامل و هم پرسش ها و سوالات خوبی دارد همجنین دارای نکات مهمی هم میباشد و همچنین باعث اطمینان از اموخته هایم میباشد ..  

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

آيلين عبدالاحدی
آيلين عبدالاحدی از شهر اردبيل- تراز 6301 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

از 10سوال تا 8 سوال را پاسخ مي دهم.

ابتدا در شروع مطالعه معنی لغات را یاد میگرم بعد از یاد گرفتن کامل لغات به سراغ قواعد میروم و به هیج وجه قواعد را حفظ نمیکنم سعی میکنم مطالب را درک کرده و یاد بگيرم و بعد از خواندن لغات و قواعد امادگی کافی برای ترجمه به دست میاورم  و پس از ان سراغ کتب کمک درسی میروم . 

 بعد از خواندن کتاب درسی در هفته اول و یادگیری کامل سراغ تست آبي میروم تا با حل کردن تست متوجه شوم که در کدام مبحث یادگیری ناقص داشتم تا ان را هم برطرف کنم .

چون کتاب بسیار خوبی است و برای همه دانش اموزان قابل استفاده است علاوه بران مبحثی بودن کتاب خیلی خوب و مفید میباشد .

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

پارسا محمدنژاد
پارسا محمدنژاد از شهر آمل- تراز 6096 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 7 سوال پاسخ مي دهم.

در درس عربی پیشرفت داشتم. در ابتدا نکاتی را که معلم در کلاس گفت به خوبی مطالعه کردم و از DVD عربی استفاده کردم. همچنین از سه سطحی تست زدم

از کتاب سه سطحی استفاده کردم. دارای سطح های مختلف است و ما میتوانیم خود را بسنجیم که در چه سطحی قرار داریم. و همچنین میتوانیم با زدن تست های نیمه دشوار دشوار و دشوارتر پایه درس خود را قوی کنیم و خود را برای ازمون ها اماده کنیم.  همچنین پاسخنامه تشریحی خوبی دارد.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 3 نفر

زهرا دهقان
زهرا دهقان از شهر بم- تراز 6207 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

کتاب عمار بسیار کتاب خوبی است و من فایل صوتی اش را هم خوب گوش میدهم  و اما تیزهوشانش را بادقت میخوانم و آزمون های آخر هر فصل را هم حل میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

تارا كمالي فر
تارا كمالي فر از شهر اردبيل- تراز 6787 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

من هنگام مطالعه باتوجه به گفته پشتیبانم مراحل مطالعاتی را رعایت میکنم ،ابتدا برای درس عربی کتاب درسی و جزوه معلم را خوب مطالعه میکنم سپس کتاب  عربی عمار رابا دقت میخوانم و سوالاتی راکه بلد نیستم سعی میکنم یادبگیرم سپس با کتاب سه سطحی عمومی تست میزنم روزانه ۳۰ الی۴۰تست حل میکنم

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

ائلمان اكبرنژاد درخشانى
ائلمان اكبرنژاد درخشانى از شهر تبريز- تراز 6053 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 6 سوال پاسخ مي دهم.

روش اول:مطالعه کتاب درسی

روش دوم:نکته برداری از کتاب و خلاصه نویسی

روش سوم :حفظ کردن مطالب مهم کتاب درسی

روش چهارم:مرور کردن دروس

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

سهيل سلجوقي
سهيل سلجوقي از شهر سرخس- تراز 6395 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

روش درس خواندن: روزی 20دقیقه درس عربی را مطالعه می کنم .

تمرکز من یشتر بروی اشتباهات و نقاط ضعف خود هست و سعی می کنم با تمرین انها را جبران کنم. استفاده از معلمان برای درک سوالات مفهومی آزمون یکی از کارهای است که من آن را انجام می دهم.

در روزهای قبل از ازمون، آزمون غیرحضوری را حل کرده و پس از آن به درک اشتباهاتم می پردازم ، کارنامه آزمونم را همیشه تحلیل می کنم همیشه تست می زنم و درصد تست زدنم را حساب می کنم.

من بیشتر از کتاب های آبی و سه سطحی در روزهای قبل از آزمون استفاده می کنم من از کتاب هایم راضی هستم و من به شما توصیه می کنم که از این منابع استفاده کنید از همه مهم تر هم کتاب برنامه ریزی است که به پیشرفت بنده کمک بسیار کرده است .

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 3 نفر

زهرا رضازاده
زهرا رضازاده از شهر شيروان- تراز 6266 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

من ابتدا کتاب درسی را مطالعه میکنم سپس سوالات تشریحی را خوانده و جواب می دهم.

سپس شروع میکنم با استفاده از کتاب ابی  کانون تست های مربوطه را میزنم.

این کتاب دارای  درسنامه و تست های متنوع می باشد.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 2 نفر

اميرحسين ايماني
اميرحسين ايماني از شهر اردبيل- تراز 6500 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

درس هر روز را همان روز نگاه کردم تست زمان دار زدم

هر روز نیم ساعت درس عربی را خواندم هفته اول و بعد هفته دوم تست بیشتر کار میکردم اول کتاب درسی را خوب و عمیق میخواندم بعد تمرین و بعد تست

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

نرگس زماني
نرگس زماني از شهر اردبيل- تراز 5924 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 6 سوال پاسخ مي دهم.

ابتدا در کلاس درس به سخنان معلم با جدیت گوش میدهم . سپس در  شروع مطالعه به صورت تشریحی از کتاب درسی و جزوه معلم  میخوانم و همجنین بعد از خواندن کتاب درسی  و جزوه معلم از کتاب تشریحی و تستی استفاده میکنم .

در هفته اول بعد از کتاب درسی مطالعه از خلاصه درس موجود از کتاب سه سطحی  را انجام میدهم و پس از ان از تست های سطح اول کتاب شروع میکنم . روزانه 10 تست .و هفته دوم هم از تست های نشان داری که در هفته اول علامت گذاری شده استفاذه میکنم  و همجنین سطح دوم و سوم کتاب تست میزنم .


ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

كيژان نگهدار پنيرانى
كيژان نگهدار پنيرانى از شهر سنندج- تراز 6080 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )
 • چند از 10 : 9

 • کتاب درسی را نکته به نکته حفظ میکنم

 • همیشه سعی می کنم لغات اعلام اخر کتاب را حفظ باشم

 •  ترجمه درس ها رو انجام می دهم


هفته ی دوم به سفارش پشیتیبانم درس عربی را از روی کتاب کار عربی حل می کنم و این کار کمک می کند که مطالب از یادم نرود .


ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

ایلیا گسیلی
ایلیا گسیلی از شهر اردبيل- تراز 6778 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

من چند از ده خود را از 7 به 9 افزایش دادم.

در ابتدای سال عربی من ضعیف بود حتی به این فکر افتادم کلاس ثبت نام کنم.

با پشتیبانم که مشورت کردم با توجه به شناختی که از من داشت گفت این دوهفته را با کتابها و برنامه هایی که به من می دهد تمرین  کنم.

اگر از پیشرفتم راضی نبودم در کلاس ثبت نام کنم .

برنامه درسی من اینطور بود ابتدا مباحث کتاب درسی را مو به مو بصورت مفهومی و عمیق میخوانم و بعد اگر معلم جزوه و یا نکاتی گفته بود را حل می کنم.

فردای آن روز شروع به حل تمرینات عربی عمار می کنم.

هفته اول را به این کتاب و هفته دوم را به کتاب آبی عربی اختصاص می دهم.

ارسال شده توسط : حمیدرضا رحیم خانلو 1 نفر

آريانا آزادی چگنی
آريانا آزادی چگنی از شهر خرم آباد- تراز 6163 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

من ابتدا کتاب درسی عربی را میخوانم و بعد از کتاب عربی عمار استفاده میکنم چون به زبان خیلیرساده توضیح داده شده است و بعد تست کتاب آبی را حل میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

پرنيان سادات سيداحمد لواسانى
پرنيان سادات سيداحمد لواسانى از شهر تهران- تراز 6744 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

من برای گرفتن نمره ی بالاتر در درس عربی ازبرنامه ریزی درست استفاده کردم و با دقت برنامه را اجرا کرده ام .از کتاب های ابی و سه سطحی کانون استفاده کرده ام وبعضی موقع ها تست ها را اشتباه پاسخ میدادم اما سعی میکنم پاسخ درست را یاد بگیرم .همیشه برای تست زنی زمان بندی دارم . یکی از روش های من برای یادگیری عربی مکالمه هست که در حین مکالمه خوب یاد میگیرم . در همان روزی که در مدرسه درس را خواندیم ازکتاب های کانون تمرین حل میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

کسرا پورمحمد
کسرا پورمحمد از شهر اردبيل- تراز 6729 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من این درس را 9 از 10 پاسخ میدهم.

نحوه ی مطالعه ی من در این درس اینگونه است که ابتدا لغات درس را یاد می گیرم.

سپس عبارت های داده شده را با استفاده کلمه هایی که یاد گرفته ام ترجمه میکنم و سپس قواعد را می خوانم.

کتابی که من از آن استفاده می کنم کتاب آبی عربی است.

نحوه ی مطالعه ی من برای این کتاب این گونه است که تعداد صفحات کتاب را با توجه به فرصتم برای هر روز تقسیم می کنم

وقتی این کتاب را کار می کنم روی سوال ها تمرکز می کنم.

سوالاتی که بلدم را می زنم و سوالاتی که بلد نیستم یا اشتباه زده ام را دور شماره سوال آنها خط می کشم و معمولا برای امتحان ها روی آن سوال ها متمرکز می شوم.

ارسال شده توسط : حمیدرضا رحیم خانلو 1 نفر

سبحان هاشمي
سبحان هاشمي از شهر نهبندان- تراز 6810 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

ابتدا کتاب درسی رایکی دو دور مطالعه میکنم وبرخی مباحث راهمان موقع وبرخی دیگر را روز های بعدتست میزنم.

ازآن جایی که درکتاب سوالات پرتکرار هم سوالات جاخالی هم تستی هم تشریحی دارد کمک زیادی درفهم مطالب کتاب درسی به من میکند.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 2 نفر

اميرمحمد بيارسن
اميرمحمد بيارسن از شهر تهران- تراز 5873 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 7 سوال پاسخ مي دهم.

عملکرد خوب من نتیجه برنامه ریزی دقیق و حساب شده و همچنین پی گیری های اولیام می باشد . اولیاي من مرتب بر مطالعه بنده نظارت داشته و ارتباط منسجمی نیز با  پشتیبان داشته اند. از ویژگی های مثبت دیگر می توان به پر کردن دفتر برنامه ریزی اشاره كرد که به طور دقیق با هدف گذاری که بعد هر آزمون انجام می دادم پر می کردم. یکی دیگر از نکات نوشتن مستمر کتاب خودآموز می باشد من همواره بعد از هر آزمون بلافاصله به بررسی آزمون می پردازم و در کتاب خود آموز اشکالات و نکات کلیدی را یادداشت می کنم. تمیز نویسی  نیز از ویژگی های قابل ذکر است که من سعی می کردم کتاب خود آموز و دفتر برنامه ریزی و جزوات درسی مدرسه را با چند رنگ و در دفترهای جدا یادداشت نمایم. غیبت کم در آزمون ها نیز یکی از دلایل برای عملکرد خوب من می باشد.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

حسين صالح آبادي
حسين صالح آبادي از شهر چمستان- تراز 5978 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 7 سوال پاسخ مي دهم.

من این درس را هر روز میخوانم و پیش خوانی و روز خوانی هم مرتب دارم و به کمک مادرم ابتدا لغت هارا میخوانم سپس به سراغ قواعد میروم و درست وقتی که مطمئن شدم کتاب درسی را کامل مسلط هستم شروع به تست زدن میکنم.

اول چند تست و بعد رفتن به پاسخ تشریحی و تصحیح اشتباهات و در نهایت دوباره خواندن لغات و ترجمه متن

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

سينا مددي
سينا مددي از شهر تهران- تراز 6421 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

 اول متن درس رو  مطالعه میکنم وبعد تست میزنم واز روی پاسخ نامه چک میکنم وبعد از متوجه شدن پاسخ های غلط : روی ان ها متمرکز میشود ودوباره مرور میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

محمدحسين حاتمي
محمدحسين حاتمي از شهر اسلام آبادغرب- تراز 6228 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من 7 سوال از 10 سوال پاسخ مي دهم.

ابتدا آیه ها را مطالعه می کنم و کلمات کلیدی را هایلایت و حفظ می کنم.

تمام موضوعات مهم از قبیل اسم اشاره ، مثنی ، مذکر را روی آیه ها انجام می دهم و نکاتی را که خیلی مهم هستند را مدام تکرار می کنم.

تست های کتاب آبی و سه سطحی را حل می کنم.

سوالات آزمون را کامل تحلیل و اشکالات را از معلم می پرسم.

روزانه چند کلمه را به صورت تمرینی برای خودم تکرار می کنم تا توی ذهنم ماندگار بشه.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

آريا صادق زاده
آريا صادق زاده از شهر تهران- تراز 7067 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

1-جزوه معلم را به خوبی میخوانم.

2-از تمرین های آسان شروع میکنم.

3- نکات تستس را سعی میکنم به دست آورم نه حفظ کنم.

4-غلط های خود را پیگیری میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 3 نفر

فاطمه ايزدي
فاطمه ايزدي از شهر يزد- تراز 6033 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 7 سوال پاسخ مي دهم.

ابتدا درس کتاب و نکات معلم را مطالعه کردم و نکته ها را برای خود توضیح دادم و بعد کتاب کارهایم را مانند کتاب آبی و خیلی سبز را کارکردم کتاب آبی دارای درسنامه ای است که بسیار به من کمک کرد و سوالات آن بخش بندی شده است.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

آسو حيدري
آسو حيدري از شهر دالاهو- تراز 6273 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

اولویت را کتاب درسی قرار دادم و آن را خیلی دقیق بررسی کردم طوریکه لغات درس جدید را میخواندم و یاد میگرفتم و سپس جمله ها و ایه های درس را بررسی و معنی میکردم.بررسی من به این شکل بود که فعل ها و ضمیر ها را مشخص میکردم،منبع حل سوال برای من سوالات کتاب سه سطحی بود،این کتاب به دلیل داشتن سوالات با سطح متفاوت که مهم ترین ویژگی ان است خیلی به من کمک کرده است،.ودراخر سعی میکنم تعدادی تست مشخص را به طور زماندار حل کنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 5 نفر

محمدحسين فريدون پور
محمدحسين فريدون پور از شهر شيراز- تراز 5791 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 6 سوال پاسخ ميدهم.

از صحبت های معلمم سرکلاس درس نکته برداری میکنم تا بعد ها به عنوان نکته و درسنامه بخونم تا به حافظه هدایت بشه.

تست آموزشی: به فرض ۱۰ تست انتخاب میکنم و به کمک پاسخنامه بهش جواب میدهم یعنی ابتدا پاسخ رو حدس می زنم  بعد به پاسخنامه نگاه می کنم  

چند تست رو انتخاب می کنم  و زمان می گیرم 

نکاتی که از تست ها و پاسخنامه ها کشف و استخراج میشن رو درکنار همون تست یادداشت میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

ماني كعبي پور
ماني كعبي پور از شهر شيراز- تراز 6386 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 7 سوال پاسخ مي دهم.

توجه کامل به تدریس معلم سر کلاس درس و حضور صددرصدی در جلسات درس.

مطالعه ی قسمت تدریس شده همون روز درمنزل حدود ۱۵ دقیقه(برای تثبیت).

مشخص کردن تست هایی که قراره به صورت آموزشی و برای ياددگیری بزنیم.

زدن تست ها به صورت زمان دار و غیر آموزشی.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

نسترن موساييان
نسترن موساييان از شهر ماه شهر- تراز 6730 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )
 • من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

 • ابتدا مطالب کتاب درسی را مطالعه می کنم

 • سپس مطالب را با دقت و کلمه به کلمه مرور می کنم

 • بعد از آن به حل تمرین کتاب می پردازم

 • و سپس تستها را  از ساده به دشوار حل میکنم

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

ماني محمدي
ماني محمدي از شهر رشت- تراز 7051 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : دوشنبه 26 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 7 سوال پاسخ ميدهم.

ابتدا مطالعه ی کتاب درسی را در دستور کار خود قرار میدهم به این صورت که وازه نامه ی درس ها را خوانده و سپس

سراغ متن هایی که باید ترجمه شوند میروم و در مرحله بعد به مطالعه ی قواعد و نکات از روی کتاب درسی میپردازم.

پس از مطالعه ی عمیق کتاب درسی و طی مرحله ادراک به حل کردن تست های کتاب عمار میپردازم ونکات ان را استخراج میکنم و یادداشت میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

رقیه حدبی
رقیه حدبی از شهر سمنان- تراز 6833 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

10 از 10

 • 1-با دقت و تمرکز بیشتر مطالعه می کنم.

 • 2-بعد از اینکه کاملاً اشکالاتم را برطرف کردم و نکات مهم را که یادداشت برداری کردم ، مرور می کنم.

 • 3-سؤال‌ها ی کتاب پرتکرار را حل می‌کنم.

 • 4-روز بعد از مطالعه که از کتاب سه سطحی تست زدم سوال هایی که اشتباه علامت زده ام را یادداشت می کنم.

 • آن سوال ها را هر روز مرور می کنم تا کامل یاد بگیرم.

 • 5-بعد از یادگیری با زمان بندی تست می زنم.

ارسال شده توسط : فاطمه نوبخت

زینب ایرانی اقدم
زینب ایرانی اقدم از شهر سراب- تراز 6264 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

چند از ده: 9 از 10

روش مطالعه درس عربی

 • 1-هنگامی که معلم هنوز تدریس نکرده درس مورد نظر را می خوانم و مرور می کنم.

 • 2-بعد از تدریس بلافاصله در مدرسه آن درس را مرور می کنم تا در ذهنم آمادگی کافی داشته باشم.

 • 3-لغت‌ها را همان روز حفظ می کنم.

 • 4- در خانه از کتاب آبی استفاده می‌کنم  درس ‌نامه را به دقت می‌خوانم و بعد سؤال‌ها را حل می‌کنم.

 • 5- در مرحله بعد از کتاب پرتکرار عربی استفاده می‌کنم و همه سؤال‌های مربوط به درسی که معلممان تازه داده، حل میکنم.

 • 6-در بعضی موارد به کمک پشتیبانم از روش بازیابی استفاده می کنم که در چندین جلسه پیشرفت داشته ام.

 • 7-گاهی کتاب ها را به مدرسه می برم و بعد از درس در زنگ تفریح با دوستانم تست

 • می زنیم و در آن هایی که اشکال دارم برطرف می شود.


ارسال شده توسط : فاطمه نوبخت

مایده سید عباسی
مایده سید عباسی از شهر مرند- تراز 6499 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

من این درس را 9 از ده پاسخ میدهم.

 گاهی پیش می آید که درس را در کلاس متوجه نمی شوم در این موارد پس از مطالعه ی کتاب درسی به مطالعه ی درس نامه ی دو کتاب تست می پردازم.

 تا بتوانم نکات مشترک آن ها با کتاب درسی را به خوبی بشناسم و یاد بگیرم

.اغلب هم به درس نامه تست ها که مطالبی برای یادگیری دارند به آن ها رجوع می کنم و بعد از آن که به یادگیری کامل رسیدم به حل تست های مطالب می پرداختم

. در زمان حل تست ها اگر به تستی می رسیدم که زمان زیادی را صرف کرده بودم تا راه مناسب را بیابم یا راه حلمن طولانی و زمان بر بود و یا نتوانسته بودم آن را حل کنم علامت گذاری می کردم تا در ایام جمع بندی دوباره بهآن ها مراجعه کنم .

.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

سينا گرانفر
سينا گرانفر از شهر گرگان- تراز 6162 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

درس روز را در همان روز میخوانم تا از یاد نبرم.

در هفته اول از کتاب درسی و جزوه معلم درس میخوانم و در هفته دوم شروع به حل تست ها و آزمون غیرحضوری می کنم.

نکات مهم را در خود آموزم یادداشت میکنم.


ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

پارسا مهيمني
پارسا مهيمني از شهر گرگان- تراز 6285 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 7 سوال پاسخ مي دهم.

روش مطالعاتی من در درس عربی به این صورت می باشد که اول به کلاس و معلم اهمیت می دهم.بعد از فراگیری مطالب در کلاس، در منزل کتاب درسی ام رادقیق میخوانم می کنم.برای تثبیت اطلاعات در ذهنم از کتاب تست کانون استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 2 نفر

جواد جديدي
جواد جديدي از شهر تهران- تراز 6341 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 7 سوال پاسخ مي دهم.

از کتاب درسی به صورت خط به خط درس ها را مطالعه میکنم و برای خودم یادداشت برداری میکنم.

سپس از کتاب آبی تمرین ها را حل میکنم و از آزمون غیر حضوری تست میزنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

آرميتا علي مرادي
آرميتا علي مرادي از شهر ايلام- تراز 6464 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

به نظر من درس عربی به دلیل داشتن قواعد گسترده، درسی با اهمیت بالاست. برای یادگیری این درس مهم ابتدا از معلم نکات کامل را می آموزم و بعد با حل تمرینات کتاب دقت یادگیری ام را می سنجم . علاوه بر این برای به خاطر سپردن لغات جدید هر درس از فلش کارت و مرور مکرر آن ها استفاده می کنم .

برای درس عربی من از کتاب عربی عمار استفاده می کنم که بسیار کتاب مفیدی است و با داشتن تصاویر و انواع سوالات تشریحی و تستی تمام نیاز من را برآورده می سازد . در کنار این کتاب می توانم از کتاب آبی نیز نام ببرم که با داشتن تست های استاندارد ، برای موفقیت بیشتر من در آزمون ها کمک می کند .

من بعد از مشاوره با پشتیبانم میزان تمرین و تست خود را در این درس در طول هفته به میزان 5 ساعت بالا بردم و نتیجه مطلوب را گرفتم .

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

صبا خليلي
صبا خليلي از شهر ساوه- تراز 6251 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من 9 سوال از 10 سوال پاسخ مي دهم.

من در درس علوم و عربی پیشرفت داشتم زیرا با کمک و پیشنهاد پشتیبانم ابتدا از کتاب پرتکرار استفاده کردم و بیشتر وقتم را روی سوالات تشریحی گذاشتم تا مطالب را بهتر یاد بگیرم . سپس سراغ حل سوال های تستی میروم  و این روش به من کمک کرد تا امتحانات مدرسه هم نمره خوبی کسب کنم.

البته من غلط ها و سوال های نزده در دفترچه ازمون هم مجددا بررسی میکردم و تا کاملا مطالب را یاد نمیگرفتم به سراغ مبحث جدیدی نمیرفتم.

 کتاب ابی و سه سطحی هم در تسلط یافتن مطالب به من کمک کرد.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 2 نفر

سحرناز آرامشي مقدم
سحرناز آرامشي مقدم از شهر نيشابور- تراز 6227 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

من توانسته ام در تعدادی از ازمون ها درصد عربی و پیام و فارسی و اجتماعی را زیاد بزنم. روش مطالعه من در این دروس این است که اول، قبل و بعد از مطالعه از خودم ازمون بگیرم . من برای تست زنی از کتاب های سه سطحی و ابی استفاده میکنم و علت این كه از سه سطحی استفاده میکنم که طبقه بندی شده و برای هر ترازی تعیین شده.  

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

پوريا كيهانيان
پوريا كيهانيان از شهر تنكابن- تراز 6645 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من 8 سوال از 10 سوال پاسخ مي دهم.

هنگام تدریس معلم در کلاس درس خوب به صحبت های ایشان توجه می کنم و درس را در کلاس یاد می گیرم.به طوری که پیش از جلسه بعد تنها با یک نگاه و مرور ساده همه مطالب را متوجه می شوم.همچنین در آزمون ها حضور مستمر دارم و در جلسه آزمون روی سوالات تمرکز می کنم که کمک می کند در این درس پاسخ گویی خوبی داشته باشم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

حسين پورطهماسبي
حسين پورطهماسبي از شهر ماسال- تراز 6144 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

از روی کتاب درسی ابتدا شروع به مطالعه می کنم و متون عربی آن را معنی می کنم.

سوالات آزمون غیرحضوری را حل می کنم.

سوالات آزمون را در درس عربی به دقت بررسی می کنم و نکات و دام ها را یادداشت می نمایم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

اميرحسام جهانگيري
اميرحسام جهانگيري از شهر كلاردشت /حسن كيف- تراز 5949 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )
 • من 6 سوال از 10 سوال پاسخ مي دهم.

 • گفته های معلم سر کلاس درس را یکبار مرور میکنم.

 • وقتی که از مدرسه به خانه می آیم تمرین کتاب را حل میکنم.

 • کلیپ آموزشی نگاه میکنم و اشکالات خودرا  با کمک مادرم رفع میکنم

 • ازکتاب آبی کانون استفاده میکنم و تستهای انرا حل میکنم

 • ازمون قبلی را رفع اشکال میکنم

 • در هفته دوم ازمون غیر حضوری را کار میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

هنگامه عزیزی
هنگامه عزیزی از شهر اروميه- تراز 6845 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : جمعه 23 فروردین 1398 )


در این درس چند از ده من 8 است

من از روش مطالعه(پ س خ ب ا) استفاده میکنم

1.پیشخوانی : مرور  کلی بر فصل ها برای بیشتر اشنا شدن با مباحث را همیشه دارم

2. سوال کردن: در این مرحله از خودم میپرسم که مولف در این بخش چه مفهومی را در نظر داشته است

3.خواندن: در مرحله مطالب هر فصل یا بخش را میخوانم و زیر مطالب و واز های کلیدی خط میکشم

4.به خود پس دادن: در این مرحله سعی میکنم مطالب حفظ شده را به خودم بگویم و نسبت تطبیق مطالب را با کتاب چک میکنم تا از حفظ آن ها مطمئن بشوم

5.آزمون: در این مرحله از خودم هر چه را یاد گرفتم آزمون میگیرم و اگر نمره م کامل نبود  دوباره کتاب را تا رسیدن به نمره ی کامل مرور میکنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

مهدیس داوری
مهدیس داوری از شهر ساوه- تراز 6268 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

در این درس چند از ده خود را از 6 به 7 افزایش دادم.

پس از مطالعه کتاب درسی ابتدا از کتاب پرتکرار استفاده کردم و بیشتر وقتم را روی سوالات تشریحی گذاشتم تا مطالب را بهتر یاد بگیرم . 

سپس سراغ حل سوال های تستی میروم و این روش به من کمک کرد تا امتحانات مدرسه هم نمره خوبی کسب کنم.

البته من غلط ها و سوال های نزده در دفترچه آزمون را هم مجددا بررسی میکردم و تا کاملا مطالب را یاد نمیگرفتم به سراغ مبحث جدیدی نمیرفتم.

 کتاب آبی و سه سطحی هم در تسلط یافتن مطالب به من کمک کرد.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

اشکان اسدی
اشکان اسدی از شهر دليجان- تراز 6426 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم. 

روش من به گونه ای است که درس هر روز را همان روز تمرین می کنم یعنی پس از تدریس معلم، کلمات آن درس را در خانه تمرین و بعد از مطالعه متن کتاب با حل تست و مسائل تشریحی یادگیری ام را تقویت می کنم.

 از کتاب پرتکرار تمرین تشریحی و از کتاب آبی تست حل می کنم.

نکات مهم تستها را برای خودم یادداشت می کنم. 

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

معین الدین زمانی زاده
معین الدین زمانی زاده از شهر دليجان- تراز 6474 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم. 

 این درس را  هر روز می خوانم و برای این درس از روش نوشتن استفاده می کنم من در کنار نوشتن کار دستی هایی با کارتون می سازم که باعث می شود تا از درس لذت ببرم.

 با نوشتن خلاصه هر درس از کتاب عربی هم از راه دیدن، هم شنیدن و عادت کردن دست اطلاعات را در ذهن خود ذخیره میکنم.

 بعد از هر تست زنی(از کتاب های آبی و سه سطحی)غلط های خود را مشخص کرده و بعد از پیدا کردن کل غلط هایم آن ها را در جزوه (که همان خلاصه ها باشند) می نویسم.

من بعد از هر آزمون به مرور آزمون داده شده  می پردازم و اشتباهاتم را در جزوه یادداشت میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

فخر السادات مرتضوي زاچ
فخر السادات مرتضوي زاچ از شهر يزد- تراز 6099 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )
 • من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

 • زیاد تست کار کردم.

 • بیشتر خواندم.

 • تمرین های کتاب کار را حل کردم.

 • از نکته ها یادداشت برداری کردم و آنها را مطالعه کردم

 • تست از کتاب های کمک درسی مختلف کار کردم

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

ريحانه كمالي زاده
ريحانه كمالي زاده از شهر يزد- تراز 6070 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 6 سوال پاسخ مي دهم.

قبل از تدریس پیشخوانی کرده  سپس بارها مرور میکنم.

از کتاب های تست متنوع استفاده میکنم.

ساعت مطالعه خود را افزایش دادم

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

شيرين تدين تفت
شيرين تدين تفت از شهر يزد- تراز 6112 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

بیشتر تست زدم.

دقیق تر مظالعه کردم.

با خلاصه نویسی،نکات مهم  را یکجا جمع آوری کردم.

مطالب و نکته ها را چندین بار مرور کردم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

محمدرضا شب زنده
محمدرضا شب زنده از شهر تبريز- تراز 6462 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )
 • من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

 • 1. ابتدا کتاب درسی را می خوانم

 • 2. معنی درس ها را کاملا می خوانم و متوجه می شوم

 • 3. قواعد درس را می خوانم (جزوه معلم+کتاب کمک درسی) 

 • 4. تست های مربوط به آن درس را حل میکنم      

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

محمد ميري
محمد ميري از شهر شيراز- تراز 6221 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

1-من ابتدا متن درس را ترجمه میکنم و لغت هایی که بلد نیستم زیر آن ها خط میکشم.

2-سپس معنی لغت های جدید راپیدا کرده و آن ها را در جمله حفظ میکنم.

3-قواعد عربی را هم از فلش کارت های کانون استفاده میکنم.

من تست را بیشتر از کتاب عربی عمار استفاده میکنم.

و برای هر تست عربی 1 دقیقه زمان در نظر میگیرم.

و تست ها و پاسخ آن ها را چک میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

حسين فاضلي پرور
حسين فاضلي پرور از شهر اردبيل- تراز 5961 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

 من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ ميدهم.

برنامه درسی من اینطور بود ابتدا مباحث کتاب درسی را مو به مو بصورت مفهومی و عمیق میخوانم و بعد اگر معلم جزوه و یا نکاتی گفته بودند  را حل می کنم. فردای آن روز شروع به حل تمرینات عربی عمار می کنم.

هفته اول را به این کتاب اختصاص می دهم و هفته دوم آبی عربی.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

ثمین رستمی
ثمین رستمی از شهر تبريز- تراز 6803 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )

به 8 از ده سوال پاسخ می‌دهم


در ابتدا کتاب درسی و جزوه دبیر را به دقت مطالعه میکنم .بعد از مطالعه آن دو به سراغ کتاب ابی و واژه نامه جامع و سایر کتابهای تستی می روم و این کتابهارا را مطالعه میکنم.

بعد از اتمام مطالعه به سراغ تستهای کتاب ابی میروم و برای ترجمه و درک مطلب و قواعد به طور کلی تست  میزنم.

در هفته دوم برای تثبیت بهتر بار دیگر درسنامه کتاب اب را مرور میکنم و تعدادی تست میزنم .


ارسال شده توسط : فاطمه راسخ

نازنین مصری زاده
نازنین مصری زاده از شهر تبريز- تراز 6348 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : چهارشنبه 21 فروردین 1398 )

به 8 از ده سوال پاسخ می‌دهم

در ابتدا کتاب درسی و جزوه دبیر را به دقت مطالعه میکنم و همراه با مطالعه برای قواعد نکته برداری میکنم.بعد از مطالعه آن دو به سراغ کتاب ابی می روم و درسنامه این کتاب را مطالعه میکنم.

برای ترجمه از واژه نامه جامع استفاده میکنم ولغاتی را که خیلی زود فراموش میکنم برای تثبیت بهتر در کاغذهای کوچک چسبان می نویسم و به دیوار اتاق جلوی میز تحریرم نصب میکنم که جلو چشمم باشه.

بعد از اتمام مطالعه به سراغ تستهای کتاب ابی میروم و حدود 40 تست میزنم.در هفته دوم برای تثبیت بهتر مطالبی که نکته برداری کرده بودم را مرور میکنم و بار دیگر حدود 40 تست از کتاب ابی و کتاب های دیگر میزنم.

ارسال شده توسط : فاطمه راسخ

رویا محمودی
رویا محمودی از شهر شهربابك- تراز 5900 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

به 9 سوال از ده سوال پاسخ می‌دهم
روش مطالعه من در درس عربی: در کلاس درس به گفته های معلم به خوبی گوش می دهم تا در کلاس درس یاد بگیرم. و عصر همان روز واژه های جدید را از آخر کتاب پیدا می کنم و در دفتر یادداشت می کنم و درس را خودم بدون کمک گرفتن از جزوه معلم ترجمه می کنم و با ترجمه معلم مقایسه می کنم. واز قواعد چند تمرین کار می کنم.

کتاب آبی عربی هفتم

روش مطالعه کتاب آبی:

بعد از خواندن کتاب درسی به سراغ کتاب آبی می روم و 10 تا 20تست از کتاب آبی تمرین می کنم و پاسخ های تشریحی را با دقت بررسی می کنم و نکات مربوطه را در کتاب درسی یادداشت می کنم.سوالات کتاب آبی شناسنامه دار هستند و باعث می شود بتوانم به راحتی سوالاتی را که اشتباه پاسخ می دهم از صفحات کتاب درسی پیدا کنم و مجدد مرور کنم.


ارسال شده توسط : فاطمه راسخ 3 نفر

آيلين پاكروان
آيلين پاكروان از شهر مشهد- تراز 6880 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

به 8 سوال از ده سوال پاسخ می دهم
روش مطالعاتی من در درس عربی به این صورت می باشد که در درجه اول به کلاس و معلم اهمیت می دهم و بعد از فراگیری مطالب در کلاس، در منزل کتاب درسی ام را بررسی می کنم. برای تثبیت اطلاعات در ذهنم از کتاب تست کانون استفاده میکنم.برای آماده شدن در آزمون های کانون هم از تست های تیزهوشانی کمک می گیرم.

کتاب عربی عمار هفتم:

این کتاب از لحاظ تعداد و کیفیت سوال ها بی نظیر است و همچنین تست های هر بخش و تست های تیزهوشانی آن به همراه پاسخ تشریحی بسیار موثر است و برای کسانی که می خواهند در تست های آزمون های کانون (در بخش عربی) درصد خوبی را کسب کنند توصیه می کنم. همچنین سوالات ارزشیابی و تشریحی و نکات خارج از درس آن برای نمره ی مستمر امتحانات در حد عالی است.


ارسال شده توسط : فاطمه راسخ

مانی رونیاسی زاده
مانی رونیاسی زاده از شهر همدان- تراز 6998 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من این درس را 10 از 10 پاسخ میدهم

 هنگام تدریس معلم با دقت گوش میدهم

تمامی قواعد را نکته نویسی میکنم و در منزل هم مرور میکنم و مطالب کتاب را نیز مطالعه میکنم

معنی لغات و کلمات کتاب را حفظ میکنم

تمرین های کتاب  را حل میکنم واز  کتاب ابی عربی و عمار هم برای تست زنی استفاده میکنم

ارسال شده توسط : بیژن مهبودی 3 نفر

 دیبا  ساعدی
دیبا ساعدی از شهر تهران- تراز 6440 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

چند از ده: 10 از 10


1- درس عربی که معمولا 100 میزنم از کتاب های عربی عمار و تست عربی استفاده میکنم و در امتحان نیمسال اول 20 شدم .

2-همیشه زمانی که معلم مدرسه عربی درس میدهد همان روز از قواعد ان سوال تشریحی حل میکنم و کلمات جدید را حفظ میکنم و به سراغ تست های ترجمه از کتاب تست می روم بعد از دو سه روز تست های قواعد و درک مطلب هم میزنم و نزدیک به آزمون انهارا دوره میکنم


ارسال شده توسط : فاطمه نوبخت 3 نفر

محمدحسین خروشی
محمدحسین خروشی از شهر كرمانشاه- تراز 6952 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من در این درس 9 از 10 پاسخ می دهم.

من در تمام درسهایم پیشرفت داشتم، ولی به نظر خودم بیشتر در دروس عمومی بوده و به ویژه درس عربی

روش مطالعه ی من هم به این صورت است که بعد از خواندن کتاب های درسی که برایم در اولویت هستند کتاب را می بندم و مطالب مربوطه را از حفظ برای خودم می گویم

به شیوه ی تدریس معلم و سوال و جواب

بعد از خواندن کامل کتاب درسی نیز کمی تست کار میکنم از کتابهای مختلف و به ویژه آبی قلم چی

به نظرم کتاب های آبی همه ی مطالب را پوشش داده و در راستای ازمون های کانون هستند

روشم در تست زدن هم اینگونه است که بعد از اتمام تست زدن سریع درصد گرفته و برای سوالاتی که مهم هستند یا غلط جواب دادم به پاسخ تشریحی مراجعه کرده و پاسخا رو میخونم

و سپس مجددا مبحث مورد نظر رواز کتاب درسی مطالعه میکنم و همچنین از مباحث مورد نظر تست های بیشتری کار میکنم

به قواعد و ترجمه و معنی هردو به یک میزان در درس عربی توجه میکنم

حتما هم سر جلسه ی ازمون از تکنیک ضربدر و منها  و زمان های نقصانی که پشتیبانم اموزش داده استفاده میکنم

ارسال شده توسط : احسان عالی زاده

حسانه الهامی
حسانه الهامی از شهر خسروشاه- تراز 6003 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

8 از 10

1)باتوجه به اینکه فاصله بین دو آزمون دو هفته است سعی میکنم هفته اول کتاب را بصورت دقیق بخوانم و نکات مهم را هایلایت کنم.

۲)وقتی درس را مطالعه میکنم هرروز برای مبحث مطالعه شده تعدادی تست حل میکنم.

۳)فردای همان روز تست های مبحث مورد نظر را بطور کامل حل میکنم و برای خودم درصد میگیرم.

۴)پس از بررسی تست ها پاسخ هایی که بلد نبوده ام را مشخص میکنم تا دوباره آنها را بخوانم و مباحث دشوار را از دی وی دی های کانون یکبار دیگر بخوانم.

۵)مباحث دشوار را چندین بار درروز های متوالی مرور میکنم تا ملکه ذهنم باشند.

ضمنا سعی میکنم شب ها به موقع بخوابم و روزها پس از رسیدن از مدرسه حدود یک ساعت استراحت کنم تا با تمرکز بیشتری درس بخوانم.


ارسال شده توسط : فاطمه نوبخت

نجمه طاهری
نجمه طاهری از شهر رفسنجان- تراز 6127 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )
این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 می زنم.

1-ابتدا کتاب درسی را مطالعه کردم و خلاصه نویسی انجام دادم.

2-از کتاب ابی تست ها را زدم. ان هایی را که بلد نبودم نشان دار می کنم و از معلمم  می پرسم.

3-سوال های کتاب ابی تمام جزییات کتاب و مطلب درسی را شامل میشود و از خط به خط کتاب سوال دارد. با حل سوال های کتاب ابی مطمئن میشوم که درس را به طور کامل یاد گرفتم یا نه


ارسال شده توسط : فاطمه نوبخت

زینب ایرانی اقدم
زینب ایرانی اقدم از شهر سراب- تراز 4530 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 10 فروردین 1398 )

من این درس را در ازمون های کانون 9 از ده پاسخ میدهم

 • هنگامی که معلم هنوز تدریس نکرده درس مورد نظر را می خوانم و مرور می کنم.

 • بعد از تدریس بلافاصله در مدرسه آن درس را مرور می کنم تا در ذهنم آمادگی کافی داشته باشم.

 • همان روز آن ها را حفظ می کنم و همان روز تست کار می کنم.

 • در بعضی ها به کمک پشتیبانم از روش بازیابی استفاده می کنم که در چندین جلسه پیشرت داشته ام.

 • گاهی کتاب ها را به مدرسه می برم و بعد از درس در زنگ تفریح با دوستانم تست می زنیم و در آن هایی که اشکال دارم برطرف می شود.

 • بعضی اوقات هم بعد از خواندن درس در خانه تست آن ها را می زنم.

ارسال شده توسط : بیژن مهبودی 1 نفر

مینا نصیری
مینا نصیری از شهر مشهد- تراز 6722 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : یکشنبه 12 اسفند 1397 )

در درس عربی ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس درسنامه را می خوانم و تست می زنم

هر شب یک درک مطلب از این درس حل می کنم و بعد از تمرین کتاب عمار استفاده میکنم واقعا به تمام دانش آموزان توصیه میکنم از عربی عمار استفاده کنند بدون شک 100% میزنند

ارسال شده توسط : فاطمه نوبخت 3 نفر

 زینب ایرانی اقدم
زینب ایرانی اقدم از شهر سراب- تراز 6116 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : سه شنبه 7 اسفند 1397 )
 • هنگامی که معلم هنوز تدریس نکرده است، درس مورد نظر را می خوانم و مرور می کنم.

 • بعد از تدریس بلافاصله در مدرسه آن درس را مرور می کنم تا در ذهنم آمادگی کافی داشته باشم.

 • همان روز آن ها را حفظ می کنم و همان روز تست کار می کنم.

 • در بعضی ها به کمک پشتیبانم از روش بازیابی استفاده می کنم که در چندین جلسه پیشرت داشته ام.

 • گاهی کتاب ها را به مدرسه می برم و بعد از درس در زنگ تفریح با دوستانم تست می زنیم و در آن هایی که اشکال دارم برطرف می شود.

 • بعضی اوقات هم بعد از خواندن درس در خانه تست آن ها را می زنم.

ارسال شده توسط : محیا عباسی 1 نفر

نغمه وطن پور
نغمه وطن پور از شهر آمل- تراز 6303 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : شنبه 4 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 7 به 9 افزایش دادم.

علاوه بر دقیق خواندن مطالب کتاب درسی و جزوه معلم از فیلم های موجود در سایت کانون هم استفاده میکنم و از خودم امتحان میگیرم.

درس روز را در همان روز میخوانم تا از یاد نبرم.

در هفته اول از کتاب درسی و جزوه معلم درس میخوانم و در هفته دوم شروع به حل تست ها و آزمون غیرحضوری می کنم.

نکات مهم را در خود آموزم یادداشت میکنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 11 نفر

یسنا شاعری
یسنا شاعری از شهر آمل- تراز 6332 - روش مطالعه درس عربی هفتم (زمان ارسال : پنج شنبه 2 اسفند 1397 )

در این درس چند از ده خود را از 7 به 9 افزایش دادم.

در هفته اول از کتاب درسی و جزوه معلم درس میخوانم.

پس از مطالعه ، تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

در هفته دوم شروع به حل تست ها و آزمون غیرحضوری می کنم.

نکات مهم را در دفتر خود آموزم یادداشت میکنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 8 نفر