کلکسیون روش های مطالعه

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

محمدطاها سالاری
محمدطاها سالاری از شهر كهنوج- تراز 7254 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 3 آذر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا قواعد را به طور کامل مطالعه می کنم.

سپس متن کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم.

لغات را می خوانم و حفظ می کنم.

سپس تست های آن مطلب را حل می کنم.

در این درس از کتاب جامع پایه کانون استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 4 نفر

مهرگان شاهرخی
مهرگان شاهرخی از شهر خرم آباد- تراز 7533 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 1 آذر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم.

سپس درسنامه کتاب کمک درسی را می خوانم و تست می زنم.

تست ها را ابتدا به صورت آموزشی و سپس به صورت زمان دار حل می کنم.

هر شب یک درک مطلب از این درس حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 19 نفر

الهام وطن خواه
الهام وطن خواه از شهر تبريز- تراز 7625 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 1 آذر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا قواعد درس را مطالعه می کنم.

سپس کتاب درسی را با دقت می خوانم تا در ترجمه قوی تر شوم.

سپس درسنامه کتاب کمک درسی را به طور مختصر مطالعه می کنم و از روی آن تست می زنم.

در هنگام حل تست ، سوالات مهم تر را نشان دار می کنم تا بعدا برای مرور و جمع بندی دوباره آن ها را حل کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 9 نفر

رضا گل محمدیان
رضا گل محمدیان از شهر مراغه- تراز 7417 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا قواعد را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس تست می زنم. تمرکز اصلی من روی کتاب درسی است.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 33 نفر

امیر نجفی
امیر نجفی از شهر تبريز- تراز 7664 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 40 نفر

پویا پرهیزکار
پویا پرهیزکار از شهر لاهيجان- تراز 7663 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

برای مباحث پایه ابتدا جزوه دبیر را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس بلافاصله تست های کتاب کمک درسی را به صورت زمان دار پاسخ می دهم.

برای مباحث دوازدهم ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس درسنامه کتاب کمک درسی را می خوانم و پس از یک روز تست های آن مبحث را پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 36 نفر

سعید محمدزاده
سعید محمدزاده از شهر تربت حيدريه- تراز 7795 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا متن درس را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس ترجمه ها را مطالعه می کنم. سپس تست لغت و قواعد زده می شود.

در هفته دو یا سه درک مطلب پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 45 نفر

محسن راستکار
محسن راستکار از شهر تبريز- تراز 7857 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 28 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا متن کتاب و جزوه را مطالعه می کنم و سپس چند روز بعد تعداد زیادی تست می زنم و مطالب را یادآوری می کنم.

هر دو روز یک درک مطلب پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 50 نفر

کیمیا درمیانی
کیمیا درمیانی از شهر بيرجند- تراز 7577 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس به صورت زمان دار تست می زنم.

چند شب در هفته درس را به صورت خیلی کوتاه مرور می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 22 نفر

فاطمه وشوشادی
فاطمه وشوشادی از شهر اصفهان- تراز 7571 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا درسنامه را مطالعه می کنم و سپس تست ها را در طول هفته حل می کنم.

قبل از آزمون کانون درسنامه و نکات را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 21 نفر

فاطمه مومنی
فاطمه مومنی از شهر كرمان- تراز 7672 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی و درسنامه را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.

درک مطلبو ترجمه را به صورت جداگانه کار می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 16 نفر

مهلا قادری پور
مهلا قادری پور از شهر كرمان- تراز 7462 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا تست ها را به صورت زمان دار پاسخ می دهم و بعد از چند روز کتاب درسی را مطالعه می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 12 نفر

سمانه توتونچیان
سمانه توتونچیان از شهر تبريز- تراز 7893 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : چهارشنبه 16 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی می خوانم.

هر دو روز یک بار لغات را مرور می کنم.

برای ترجمه و درک مطلب تعداد زیادی تست حل می کنم و هر هفته 2 درک مطلب به طور جداگانه حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 106 نفر

منیره کیاقادی
منیره کیاقادی از شهر آمل- تراز 7568 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا مطالب را به طور کامل در مدرسه یاد می گیرم و سپس تعداد زیادی تست از روی کتاب آبی در منزل حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 5 نفر

هانیه سهیلی مقدم
هانیه سهیلی مقدم از شهر نيشابور- تراز 7609 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا جزوه دبیر و کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس به صورت زمان دار تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 13 نفر

آرمان نمازی
آرمان نمازی از شهر خوي- تراز 7665 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا لغات را مطالعه می کنم و سپس درسنامه را می خوانم و تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 20 نفر

درسا قربان سروی
درسا قربان سروی از شهر آمل- تراز 7680 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت درس به درس مطالعه می کنم و هر شب یک درک مطلب کار می کنم.

ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و تمارین آن را حل می کنم و سپس تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 12 نفر

علی طرزمنی
علی طرزمنی از شهر تبريز- تراز 7606 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا لغات و ترجمه متن کتاب درسی را به دقت مطالعه می کنم.

پس از تسلط به متن کتاب درسی تعدادی تست حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 4 نفر

ریحانه فرخی ملکی
ریحانه فرخی ملکی از شهر رشت- تراز 7515 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا برای ترجمه تست می زنم و سپس تست بقیه مطالب را به صورت زمان دار از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 31 نفر

علی حیدری
علی حیدری از شهر سنندج- تراز 7632 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا کتاب درسی و جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس لغت و قواعد را می خوانم و تست می زنم.

در این درس هر 2 شب، یک درک مطلب حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 23 نفر

حسین گله دار
حسین گله دار از شهر كرمان- تراز 7837 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 24 نفر

علی عشرتی ملکی
علی عشرتی ملکی از شهر ملكان- تراز 7732 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس فقط تست می زنم. ابتدا نصف تست ها را پاسخ می دهم و پس از یک هفته بقیه تست ها را می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 11 نفر

ساحل غلامی
ساحل غلامی از شهر تبريز- تراز 7437 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم و لغات را می خوانم.

سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم. هر شب یک درک مطلب حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 19 نفر

سید علی موسوی
سید علی موسوی از شهر تبريز- تراز 7377 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا لغات کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس قواعد را مطالعه می کنم و تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 9 نفر

دانیال نظری
دانیال نظری از شهر گنبد- تراز 7423 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس لغات درس را به صورت جداگانه می خوانم.

پس از مطالعه کتاب درسی تعدادی تست حل می کنم.

قبل از آزمون کانون، تعدادی تست به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 7 نفر

محمدجواد منصوری
محمدجواد منصوری از شهر زرند- تراز 6239 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 10 مرداد 1398 )

لغات جدید هر درس را به‌خوبی خوانده و سعی می‌کنم آن‌ها را به‌خاطر بسپارم.  

متن درس را از کتاب درسی خوانده و به‌ طور کامل و با دقت ترجمه می‌کنم.

کلمات مترادف و متضاد را پیدا کرده و از بر می کنم.     

درسنامة کتاب زرد عمومی را با دقت خوانده و از کنار هیچ جمله یا تذکری به راحتی عبور نمی‌کنم .

بعد از مطالعة درسنامه از تست‌های این کتاب استفاده می‌کنم.

سپس پاسخ تشریحی هر تست را می‌خوانم و نکات جدید را یادداشت می‌کنم .

کنار هر تستی که غلط زدم علامت می‌زنم تا بعداً دوباره حلش کنم و تست‌های نکته‌دار را با علامت ستاره مشخص می‌کنم و نکات آن را به خاطر می‌سپرم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 15 نفر

محمد سجاد ترکمان
محمد سجاد ترکمان از شهر بروجرد- تراز 7431 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 3 مرداد 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا لغات و ترجمه متن درس را با دقت مطالعه می کنم و سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم.

چند روز مانده به آزمون کانون تعدادی درک مطلب حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 10 نفر

بهنام سالاروند
بهنام سالاروند از شهر آبادان- تراز 6948 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : چهارشنبه 2 مرداد 1398 )

سوالات درس عربی شامل سوالات ترجمه ،درک مطلب ،حرکت گذاری ،تجزیه و تحلیل و قواعد است.

برای  قسمت سوالات ترجمه، بعد از فراگیری نکاتی پیرامون اسم معرفه و نکره ،مفرد و جمع  وخلاصه برداری از این نکات سراغ تست های سراسری می روم که برای این کار از کتاب آبی قلمچی استفاده می کنم.

در انتها  نکات جدیدی که از تست ها یادگرفته ام را وارد خلاصه نویسی می کنم.

برای قواعد بعد از یادگیری نکات کتاب درسی و جزوه ام  ،کتاب عربی را باز می کنم و متن آن را تجزیه و تحلیل می کنم.

مهم ترین نکته از نظر من خلاصه نویسی است.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 30 نفر

مهرداد بهبودی
مهرداد بهبودی از شهر شيراز- تراز 7606 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 31 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا کتاب درسی و جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس تست می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 5 نفر

مبینا حسن‌بیگ- پشتیبان:نرجس قاسم نژاد
مبینا حسن‌بیگ- پشتیبان:نرجس قاسم نژاد از شهر كرج- تراز 6439 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 24 تیر 1398 )

من در این درس چند از ده خود را از 2 به 8 افزایش دادم

ابتدا کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم.

سپس تعدادی تست حل می کنم.

نکات تست ها را یادداشت می کنم.

سوالات آزمون های سال های قبل کانون را حل می کنم و نکات تست ها را استخراج می کنم.

ارسال شده توسط : آرین فلاح اسدی 6 نفر

ترنم بالی چلندر
ترنم بالی چلندر از شهر بابل- تراز 6211 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 23 تیر 1398 )

من در درس عربی از هر 10 سؤال به 8 سؤال پاسخ می‌دهم.

1- در مدرسه با دقت به درس گوش می‌کنم و همان روز مباحث یاد داده شده را می‌خوانم.

2- دفعة بعد دوباره درس را می‌خوانم و از آن برای خود خلاصه‌ای تهیه می‌کنم.

3- تست‌های آن مبحثی که فرا گرفته‌ام را می‌زنم و نکاتش را یاداشت می‌کنم.

4- هر 3 روز مباحث را دوره می‌کنم و تست‌های نشان‌دار کرده‌ام را دوباره تمرین می‌کنم.

5- تست‌های نشان‌دار شده را از کتاب زرد عمومی‌ام انتخاب کرده‌ام و برای آزمون‌های جامع از این تست‌ها استفاده می‌کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 5 نفر

زهرا حصاری
زهرا حصاری از شهر بجنورد- تراز 6511 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 23 تیر 1398 )

من در درس عربی از هر 10 سؤال به 8 سؤال پاسخ می‌دهم.

 • در روزهای تعطیل ابتدا کتاب درسی را به‌صورت روزنامه‌وار مطالعه می‌کنم.

پس از چند روز کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه می‌کنم و نکات مهم آن را یادداشت می‌کنم.

سپس به سراغ تست زدن از کتاب آبی می‌روم و تست‌ها را به صورت زمان‌دار حل می‌کنم و تست‌های مهم‌تر آن را نشان‌دار می‌کنم و در نهایت به مرور دوبارة آن‌ها می‌پردازم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 1 نفر

زهرا خليلي
زهرا خليلي از شهر ازنا- تراز 6650 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 23 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 8 از 10 پاسخ می‌دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را به‌طور دقیق و سپس ترجمة آن را می‌خوانم.

پس از مطالعة ترجمه، قواعد درس را می‌خوانم و درسنامه را بررسی می‌کنم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تست می‌زنم و پاسخ تشریحی آن‌ها را کامل مطالعه می‌کنم.

تست‌های مهم را نشان‌دار می‌کنم تا در دوران جمع‌بندی برایم منبع مناسبی باشند.

برای جمع‌بندی مطالب از کتاب زرد عمومی استفاده می‌کنم و آموخته‌هایم را در آن مرور می‌کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 9 نفر

 امیر عباس رستمی
امیر عباس رستمی از شهر بيجار- تراز 6651 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 23 تیر 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

 • در این درس ابتدا متن کتاب و سپس ترجمة متن را می‌خوانم.

 • پس از مطالعة ترجمه، قواعد درس را می‌خوانم و درسنامه را بررسی می‌کنم.

 • سپس از روی کتاب آبی کانون تست می‌زنم و پاسخ تشریحی آن‌ها را مطالعه می‌کنم.

 • تست‌های مهم را نشان‌دار می‌کنم تا در دوران جمع‌بندی منبع مناسبی برایم باشند.

 • برای جمع بندی مطالب از کتاب زرد عمومی استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 10 نفر

احمدرضا رحمتی
احمدرضا رحمتی از شهر خميني شهر- تراز 6191 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

من در این درس در ابتدا مشکل داشتم و جزو نقاط ضعفم بود. 

پس از صحبت با پشتیبان و معلم درس ، به این نتیجه رسیدم که ابتدا باید تمامی قواعد عربی را بخوانم و حتی ترجمه‌ها را با استفاده از قواعد انجام دهم.

پس از حل تست‌ های کتاب آبی کانون و مطالعه درس نامه‌ های آن و خواندن قواعد به صورت کلی مشکلم در این درس برطرف شد و تبدیل به یکی از نقاط قوتم در دروس عمومی شد.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 10 نفر

نگین جعفرزاده اسکوئی
نگین جعفرزاده اسکوئی از شهر مشهد- تراز 6016 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 21 اردیبهشت 1398 )

من درس عربی را 8 ار 10 پاسخ میدهم.

من برای درس عربی روزانه یک ساعت وقت می‌گذارم و هر روز با تست زدن مرور قواعد را انجام می‌دهم.

دامنة لغاتم را هم با زدن روزانه یک درک مطلب عربی، قوی می‌کنم تا بتوانم لغت‌های بیشتری را به دامنة لغاتم اضافه کنم.

در این درس برای زدن تست ترجمه نیاز زیادی به کلمه نیست و فقط باید بیشتر، تکنیک زدن آن‌ها را فراگرفت مثلا ضمیر یا جمع بستن‌ها که کتاب آبی برای فراگیری این تکنیک بسیار عالی است.

علاوه بر کتاب آبی، کتاب‌های آقای عمار تاج بخش نیز در همة مباحث به من کمک زیادی کردند تا توانستم عربی را نقطة قوت خود کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 4 نفر

سجاد زارع
سجاد زارع از شهر مرودشت- تراز 7007 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

 عربی را 9 از ده میزنم

روش مطالعه‌ی من در درس عربی به این شکل است که ابتدا برای مبحث ترجمه، لغات را مرور می‌کنم تا اگر به واژه دشواری در تست‌ها برخورد کردم و نیاز به دانستن معنای آن باشد، بتوانم جواب آن تست را بدهم.

بعد از آن به بررسی و یادگیری اساس قواعد عربی که برای زدن تست‌های عربی خیلی کارساز و مفید است ، می پردازدم.

برای یادگیری بهتر و زدن تست‌های عربی کتاب جامع کانون را تهیه کرده ام که بیشتر قواعد عربی در درسنامه آن توضیح داده شده است.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

ثمین سادات خلیفه سلطانی
ثمین سادات خلیفه سلطانی از شهر زرين شهر- تراز 6586 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

ابتدا قبل از شروع مطالعه از درس عربی پیشخوانی انجام داده و در حد 3 سوال از متن درس برای خودم طرح میکنم ( سوال گذاری ).

بعد از آن سراغ جزوه رفته و شروع به مطالعه آن میکنم و از جزوه یادداشت برداری نیز انجام میدهم.

بعد از مطالعه جزوه حتما سراغ مطالعه کتاب و تمرین های کتاب میروم.

بعد از مطالعه کتاب سراغ تست آموزشی میروم و هرشب 20 تست آموزشی میزنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 22 نفر

زهرا سادات میری
زهرا سادات میری از شهر كاشان- تراز 6313 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 9 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از  10 پاسخ میدهم.

درس عربی در آزمون های امسال نقطه قوت من بوده است. 

به نظر من لغات این درس نیاز به مرور زیادی دارند و مثل لغات زبان و فارسی فرار هستند. 

یک شب در میان لغات عربی را به همراه جمع و مفرد هر لغت مرور میکنم. 

برای قوائد ابتدا جزوه ی دبیرم را به صورت جزئی با تمام نکات ریز و فرعی اش مطالعه کرده و بعد به سراغ تست های آن قوائد میروم تا در آن قسمت به تسلط کافی برسم.

از نظر من کتاب جامع عربی کانون برای افزایش درصد میتواند خیلی کمک کننده باشد چون نظم و طبقه بندی زیادی در نکات و تست ها دارد و میتواند مفید باشد.

من در کنار مرورهایی که هر شب میکنم ، تعدادی تست هم به صورت مقرری از کتاب جامع عربی کانون می‌زنم و تست هایی که نکته داشته اند و یا اینکه اشتباه زده ام را علامت زده و در شب های آتی مرور می‌کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

امیرحسین بیاتی
امیرحسین بیاتی از شهر تهران- تراز 6189 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

عربی را 8 از ده میزنم 

 از تکنیک ضربدر منحنا استفاده میکنم  

درس عربی : متن کتاب درسی را  به دقت تحلیل میکنمو  از روش خط به خط مطالعه کتاب درسی استفاده میکنم

 زدن تست های کنکور سال های  گذشته  

 نهایتا مطالعه بیشتر و یادگیری به نسبت بیشتر جهت تثبیت نکته ها

 برای درس عربی از کتاب آبی دین و زندگی که شامل سوالات کنکور سال های گذشته است استفاده کردمارسال شده توسط : سپیده عرب 3 نفر

محمد امین چزانی
محمد امین چزانی از شهر اسلام‌شهر- تراز 6100 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

عربی را 8 از ده میزنم 

1-مباحث عربی را به صورت موضوعی مطالعه میکنم.

2-ابتدا مطالعه را با ترجمه شروع میکنم وسعی میکنم دامنه ی حفظ معنی لغات را افزایش دهم.

3-سپس با دقت کامل قواعد را مطالعه میکنم ونکات مهم را یادداشت میکنم.

4-از کتاب آبی استفاده میکنم وحل تست را با سوالات کنکور سراسری شروع میکنم و بعد سوالات تالیفی را حل میکنم.

5-سوالات قواعد را از طریق مهارتی که در ترجمه دارم پاسخ میدهم..


ارسال شده توسط : سپیده عرب 1 نفر

محدثه نجاری
محدثه نجاری از شهر اصفهان- تراز 6299 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

من عربی را 7 یا 8 از ده میزنم 

در درس عربی برای ترجمه بعد از خواندن کلی نکات به سراغ تست سراسری و تالیفی مهم می روم،برای درک متن نیز بعضی از شب ها تعدادی متن کار میکنم و برای قواعد ابتدا تست های سراسری را مسلط می شوم سپس برای یادگیری بیشتر به سراغ تست های تالیفی می روم،در درس عربی تست پیوسته روزانه بسیار تاثیر گذار است.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 3 نفر

طهورا پوست چیان
طهورا پوست چیان از شهر مشهد- تراز 6261 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

من عربی را 8 یا 9 از ده میزنم 

عربی یکی از مهم ترین و تراز آور ترین درس های کنکور سراسری و آزمون های کانون است که خیلی از دانش آموزان با آنرابطه خوبی ندارند اما با یک سری شناخت ها به راحتی میتوان از پس این درس بر آمد و آن را به سکوی پرشی در آزمونهای کانون و به خصوص در کنکور سراسری تبدیل کرد.

اول از همه باید بدانیم که عربی در کنکور سراسری ۲۵ سوال دارد

۱_داشتن اطلاعات کامل درباره سوالات یا حتی شماره آنها مخصوصا برای کسانی که میخواهند سوالاتی را در کنکور حذفکنند

۲_بعد از انتخاب سوالاتی که میخواهید پاسخ بدهید (همان روش چند از۱۰البته به صورت دقیق تر که با مشخص کردنموضوع سوالات هم همراه است)روی آنها کار کنید و تسلط پیدا کنید و شما میتوانید در آزمون نتیجه تلاش خود را ببینید

آزمون های کانون دقیقا جای آزمون و خطا هاست برای موفقیت در آزمون اصلی که کنکور است.

۳_مباحث ترجمه و متن و تحلیل صرفی حدود۵۰درصد کار است بعد از این موارد که به دست آوردنش هم کار خیلی سختینیست اگر خواستید به سراغ قواعد دیگر بروید و روی آنها کار کنید

(به نظرم از بین قواعد هم قواعد سال سوم مثل حال و مستثنی و منادا و.. راحت تر از قواعد سال سوم است و میتوان از پسشبه راحتی برآمد)

۴_برای قواعد اول باید منبع خود را به طور دقیق مطالعه کنید و همان جا چند تست آموزشی بزنید

توجه داشته باشید که برای تست های آموزشی نیاز به گرفتن زمان نیست

بعد در جلسه مطالعاتی بعد خود قسمتی از تایم آن جلسه را به مرور تیتر وار و نکات مبحث قبل خود بپردازید حدود۵دقیقه وبعد شروع به تست زنی آن کنید و قسمت بعدی تایم خود را به مطالعه مبحث بعد اختصاص دهید

تذکر : همان روز اول همه ی تست های آن مبحث را نزنید مثلا تست های زوج را بزنید و به بررسی آن بپردازید

عربی با اینکه یک درس عمومی است اما مانند یک درس اختصاصی نیاز به صبر و تمرین زیاد برای تسلط دارد هیچ وقتتوقع نداشته باشید که مثل درس دین و زندگی که با خواندن یک شب آن را در آزمون خوب بزنید برای عربی وقت بگذارید وبعد از مدتی خودتان تاثیر آن را خواهید دید

۵_بعد از انجام این کار ها در طول هفته شب قبل از آزمون یک نگاهی هم به نکات و بی دقتی هایتان بیندازید

منابع

من خودم برای درس عربی اول جزوه معلم پارسالم را میخوانم و برای تست های آموزشی هم تست های همان جزوه که زیاد همنیست را در همان روز میزنم حدودا۱۰تا۲۰تست

و روز های بعد که میخواهم تست آن مبحث را بزنم از تست های آبی کانون استفاده میکنم

خلاصه های آخر هر مطلب کتاب آبی کانون هم برای مرور خوب هستند و میتوانید از آن ها استفاده کنید

اما برای ترجمه و تعریب با پیشنهاد پشتیبانم کتاب۳۶۰درجه آقای عمارتاج را تهیه کردم و آخر شب ها۱۰الی۱۵تست از آنمیزنم

کتاب متن عربی هم هست که میتوانید استفاده کنید تا عید مثلا و بعد از آن به سراغ سوالات کنکور سال های اخیر تمامی رشتهها بروید

در آخر هم از جناب آقای امیر رضایی رنجبر استاد محترمم هم پارسال معلمم بودند و امسال هم از جزوه هایشان استفاده میکنمکه امسال هم جز تیم طراحان سوالات کانون شده اند و به من در این درس خیلی کمک کردند تشکر و قدردانی کنم.

پرتلاش و شاد باشید.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 17 نفر

سیدامیرسجاد طباطبائی
سیدامیرسجاد طباطبائی از شهر يزد- تراز 6596 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 8 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

من در درس عربی بدون کمک گرفتن از معلم خصوصی و با مطالعه کتاب عربی کانون درصد خود را بالا برده ام.

متن کتاب درسی و تمرین های آن را با دقت مطالعه میکنم.

اشکالات خود را یادداشت کرده و با مطالعه مداوم ، آن ها را به نقاط قوت خود تبدیل میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

محمدمهدی میمنی
محمدمهدی میمنی از شهر يزد- تراز 6699 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 7 اردیبهشت 1398 )

این درس را 6 از ده می‌زنم.


من در درس عربی وضعیت خوبی نداشتم ولی با راهنمایی های پشتیبانم توانستم به موفقیت برسم.

در این درس من از دی وی دی های آقای تاجبخش استفاده کردم و تاثیر خیلی خوبی در کار من داشت.

نکته مثبت دی وی دی این بود که از پایه شروع کرده بود همچنین مبحث به مبحث به پیش رفته بود.

و در ادامه نیز با تست زنی از کتاب آبی کانون و کتاب خود آقای تاجبخش توانستم به تراز خوبی برسم.


ارسال شده توسط : لیلا فیروزی 1 نفر

زهرا عبدالرشیدی
زهرا عبدالرشیدی از شهر كرج- تراز 6391 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

من ادبیات را 8 از ده میزنم

 درس به درس قواعد را مطالعه می کنم و در تایم اول مطالعه تعدادی تست اموزشی کار میکنم .

سپس متن کتاب درسی را تحلیل می کنم . هر شب یک درک مطلب نیز پاسخ می دهم .


ارسال شده توسط : سپیده عرب 1 نفر

ناهید بخشی
ناهید بخشی از شهر فردوس- تراز 6249 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 6 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در ازمونها 9 از 10 میزنم

برای یادگیری درس عربی مطالعه موضوعی را انجام می دهم. ابتدا ادبیات را به چهار قسمت تاریخ ادبیات 2- املا و لغات 3- آرایه های ادبی 4- قرابت معنایی تقسیم می کنم .

سپس در بخش عربی هر روز تعدادی لغت تمرین میکنم و در آخر هفته لغت هایی که مشکل داشتم را مرور می کنم . در قسمت آرایه های ادبی بعد از یادگیری مفاهیم آرایه ها سراغ تست ها می روم و هر شب پنج تست کار می کنم .

در قسمت قرابت معنایی سعی می کنم هر شعری که می خوانم مفهوم کلی آن را پیدا کنم و البته درست خواندن شعر ها هم تاثیر زیادی در فهم مفاهیم شعر ها دارد که سعی می کنم شعر هایی که در فهم آن مشکل دارم به شیوه های مختلف بخوانم یا از دوستانم برای بهتر خواندن شعر کمک بگیرم.

بعد از هر آزمون کلیه سوالات عربی را  تحلیل می کنم که باعث آشنایی من با سلیقه طراحان سوال می شود و با معانی دور و نزدیک لغات آشنا شوم .


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

سحر رستگارمقدم
سحر رستگارمقدم از شهر بيرجند- تراز 6879 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

 این درس را در ازمون ها 8 از 10 میزنم

در درس عربی پایه من ابتدا جزوه دبیر را به طور دقیق و کامل مطالعه میکنم

سپس به سراغ واژه های درس های مربوطه رفته و سعی میکنم آنها را به طور کامل یاد بگیرم

(با تکرار انها در طول دو هفته سعی میکنم انهارا به طور کامل به خاطر بسپارم)

و بعد شروع به زدن تست در هردو قسمت قواعد و ترجمه میکنم.زدن تعداد تست بالا در درس عربی برای بالا بردن درصد آن از اهمیت زیادی برخوردار است.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

دنیا علی پاشایی
دنیا علی پاشایی از شهر اشنويه- تراز 6990 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

این درس را در آزمون های قلم چی  8 از 10 می زنم .

روش من در این درس به این شکل است که ابتدا کتاب درسی را به صورت موضوعی می خوانم

و از قواعد و لغات و نکات ترجمه ای خلاصه ای را تهیه می کنم و سریعا تست های کتاب آبی را کار می کنم.

رمز موفقیت من در این درس موازی کار کردن  کتاب زرد عمومی بود که بعد از کتاب آبی ؛ از زرد عمومی بهره می بردم. تست های این دو کتاب را همیشه نشاندار کرده و قبل از آزمون ها مرور می کردم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

امین دانشور
امین دانشور از شهر اشنويه- تراز 6421 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

چند از 10 من در این درس 7 از 10 می باشد.

مطالعه ی این درس را به دوقسمت تقسیم کرده ام .

در هفته ی اول کتاب درسی و جزوه ی معلم و کتاب آبی را کار می کنم.  و تست های نشاندار را نیز تهیه می کنم. در هفنه ی دوم علاوه بر مرور تست های نشاندار به سراغ تست های بیشتری می روم و آنها را به صورت موضوعی و تیپ کار می کنم. در آخر و قبل از آزمون به بررسی سوالات آزمون غیرحضوری می پردازم.

مرور درس نامه ی کتاب آبی و خلاصه نویسی های شخصی سازی شده نیز کمک شایانی به من کرد

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

آیدا خزائی
آیدا خزائی از شهر زاهدان- تراز 6229 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

این درس را 8از 10 میزنم

بنده از کتاب عربی کنکور تجربی و ریاضی استفاده می کنم.

این کتاب شامل درسنامه و تست های عربی دوره متوسطه است.کتاب عربی کنکور دارای درسنامه جامع و کاملی از هر درس و توجه بیشتر به ترجمه لغات و افعال است.

در درسنامه این کتاب مانند کتاب درسی توجه خاصی به انواع فعل شده است و نکته دیگری که سبب تمایز نسبت به کتاب های مشابه می شود

داشتن جمع و مفرد کلمات هر درس به صورت یک جدول در درسنامه همان درساست که در حل تست ها و بخصوص بخش ترجمه که مهمترین بخش تست های عربی کنکور باشد کمک شایانی می کند.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

ویدا عباسی
ویدا عباسی از شهر مباركه- تراز 6719 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

عربي را 7 از 10 پاسخ مي‌دهم.

من درس عربی را ابتدا از روی کتاب درسی کامل مطالعه میکنم هم قواعد و هم کلمات و ترجمه را، بعد تمرین‌هاي كتاب درسي را حل میکنم.

از کتاب آبی کانون و کتاب زرد عمومی تست میزنم. همه نکات و قواعد را كه نكته‌برداري كرده‌ام در روز قبل آزمون مرور میکنم.

ارسال شده توسط : الهه مرزوق 3 نفر

مبینا سلگی
مبینا سلگی از شهر نهاوند- تراز 6293 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 )

7 از 10 پاسخ داده اممن مطالعه درس عربی را همانند مباحث سوالات این درس به ۳ قسمت کلی تقسیم بندی کرده بودم و برای هر قسمت روش ویژه ای داشتم:

ترجمه و قواعد و درک مطلب!

1 ترجمه:

_قواعدی را که در پاسخگویی به تست های ترجمه لازم بود را به دقت می خواندم.

_در پاسخگویی به تست ها از روش رد گزینه استفاده میکردم.

2قواعد:

_تمامی تمرین های کتاب درسی را کامل و دقیق میخواندم.

_درسنامه کتاب تستم را میخواندم و ده عدد تست آموزشی حل می کردم.

_بعد از دو روز سراغ تست ها میرفتم و تا میتوانستم تست کار می کردم.

_برای مرور از تست های نشان دار و کارنامه اشتباهاتم استفاده می کردم.

3 درک مطلب:

_به طورثابت هر شب یک متن میخواندم و سوالاتش را حل می کردم.

_سر جلسه نیز استراتژی خاصی داشتم به این صورت که ابتدا بدون مطالعه متن،سوالات قواعد مطرح شده از متن را جواب میدادم و سپس متن را مطالعه کرده و4 سوال درک مطلب را جواب می دادم.ارسال شده توسط : فاطمه حسین زاده 3 نفر

سینا کریمی چرکندی
سینا کریمی چرکندی از شهر قره‌ضياءالدين- تراز 6111 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 )

 این درس را 8 از 10 میزنم

من در این درس ابتدا به کتاب مسلط بوده و تمام نکات و مسائل مهم را در کتاب خوانده و به بررسی جز ء به جزء کتاب می پردازم

*سپس به حل آزمون پرداخته و نکات آن را به کتاب منتقل کرده و سپس کتاب آبی را حل و نکته های تست  دار آبی را شامل سوالات کنکور را میشود

*به کتاب انتقال داده و تمامی مباحث مهم را روز قبل آزمون مرور میکنم


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 4 نفر

محمدرضا رحتمی
محمدرضا رحتمی از شهر خميني شهر- تراز 6195 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

من در مدرسه ی نسبتا خوبی درس می خوانم و خداراشکر معلمان خوبی دارم.

آن ها با اینکه نظام آموزشی جدید شده ، خود را سریعا تغییر داده اند و با کتاب های جدید شروع به درس دادن کرده اند.

من با جزوه ی معلمان جلو می آیم و به نسبت درصد های خوبی کسب کرده ام.

درس عربی هم درسی است که باید حسابی تمرین کرد و به قول مشاوران این درس ،  درس ریاضی برای دروس عمومی می باشد و مهارتیست.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

مهدیه نجفی
مهدیه نجفی از شهر تربت حيدريه- تراز 6232 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

این درس را 9 از 10 میزنم.

من چون ساعت مطالعه ی پایینی برای دروس عمومی داشتم و همیشه برای این درس یک درصد متعادلی را کسب میکردم هیچ وقت تلاش نکردم تا درصد خود را برای این درس افزایش دهم تا اینکه از اهمیت درصد های عمومی در کنکور با خبر شدم و تصمیم گرفتم با کتاب آبی عربی3 پایه درصد عربی خود را افزایش دهم و میدانستم با اندکی تست زدن درصدم رشد خواهد کرد و استعدادم در این درس بیشتر از اینها ست.

با تست عربی از کتاب آبی توانستم به درصد قابل قبولی برسم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

الهه توکلی
الهه توکلی از شهر تربت حيدريه- تراز 6154 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

این درس را 7 از 10 پاسخ میدهم.

من برای دروس عمومی خیلی وقت نمیگذارم ، برای درس عربی چون همیشه میانگین درصد 40 را داشتم راضی بودم و قانع میشدم و هیچ وقت دنبال افزایش درصد آن نبودم.

تا اینکه تصمیم گرفتم تراز عمومی های خود را افزایش دهم به همین دلیل ساعت مطالعه را بالا بردم و دروس عمومی را در برنامه قرار دادم.

برای درس عربی از کتاب آبی کانون استفاده کردم و توانستم خیلی سریع میانگین درصد خود را افزایش دهم ، برای تثبیت این درصد در عربی سعی کردم هر آزمون تست را در برنامه قرار دهم.

و قواعد را عمیقا یاد گرفتم و در متن کتاب تجزیه و تحلیل کردم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

آریا کمالی
آریا کمالی از شهر كرمان- تراز 7219 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

من درس عربی را به صورت موضوعی میخوانم.

آن را به قسمت های مختلف تقسیم میکنم و هر بار ۳ قسمت را میخوانم و تست های مربوط به آنها را میزنم.

لغات آخر کتاب را با این تکنیک میخوانم که رابطه ای معنایی بین آنها ایجاد میکنم تا ماندگاری آنها بیشتر شود.

همیشه تمام متن کتاب و تمرین ها را به طور کامل ترجمه میکنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

پدرام محمدی
پدرام محمدی از شهر كرمانشاه- تراز 6256 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

7 از 10پاسخ داده ام

اوایل درس خواندن که شروع به مطالعه درس عربی کردم مشکلات زیادی درحل تست ها داشتم و همیشه درصدهای کمی کسب میکردم .بعدازمدتی تصمیم به خواندن جدی عربی گرفتم و بعداز چندی فکر کردن و سنجیدن روش های مختلف به جمع بندی رسیدم.

تصمیم گرفتم که برای درک بهتر و توانایی بیشتر درجوابگویی به سوالات درک مطلب وترجمه ،تمامی لغات آخر کتاب و خط به خط تمامی دروس ۳پایه رو مطالعه کنم که این روش کمک‌زیادی دراین زمینه به من کرد.البته نباید از تاثیر  قواعدهم در پاسخگویی به این دسته از سوالات غافل شد.

به دلیل اینکه درک مطلب عربی واقعا راه حل و قلق خاصی ندارد تصمیمم براین شدکه به صورت روزانه ۱یا۲درک مطلب را از کنکور سالهای گذشته درکتابهای جامع عمومی حل کنم ابتدا بدون تایم و درآخر کار به صورت زماندار...

برای قواعد هم ابتدا جزوه ای تهیه کردم و روش های خاص را داخل آن نوشتم و به مطالعه ی روزانه آن پرداختم .هرسری درس گذشته هم مرور میکرد!البته به موازات تکرار زیاد قواعد حفظی ازحل تست هم غافل نشدم و اکثر مباحث را با تست تمرین کردم.

درکل در درس عربی قلق گیری برای تست ها لازم است و این به دست نمی آید مگر ازطریق تمرین وتکرار مرتب و زدن تست های کنکورهای سالهای قبل چه زماندار و چه بی زمان....

ارسال شده توسط : فاطمه حسین زاده

مهدیه علی نژاد
مهدیه علی نژاد از شهر بابل- تراز 6419 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

 این درس را 7 از ده میزنم

من ابتدا کتاب درسی را یکبار می خوانم تا مطلب برای روشن شود

سپس برای بار دوم مطالب کتاب را به صورت ریزتر و با توجه به تصاویر و نمودارها دقیق تر می خوانم

و زیر نکات مهم خط می کشم

بعد از روی کتاب آبی  پیمانه ای تست حل میکنم

نکاتی که در حین تست زدن یاد میگیرم در حاشیه کتاب درسی یادداشت می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

سید سپهر حسینی
سید سپهر حسینی از شهر سيرجان- تراز 6437 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من عربی را 8 از ده میزنم

من در این درس ابتدا لغات و متن کتاب درسی را به طور کامل مطالعه می کنم و سپس تمارین کتاب را به طور کامل مطالعه می کنم

ارسال شده توسط : سپیده عرب 1 نفر

مهدی حسین زاده
مهدی حسین زاده از شهر قائم شهر- تراز 6336 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

 درس عربی را 9 از ده پاسخ میدهم

برای مطالعه اصولی درس عربی من قسمت های ترجمه و قواعد را جداگانه مطالعه می کنم 

در مباحث ترجمه بیشتر بر روی فنون ترجمه تمرکز می کنم و در بحث قواعد اقدام به تست زنی از روی کتاب آبی می نمایم.

برای تسلط بیشتر اقدام به تیپ شناسی در میان تست های قواعد می نمایم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

عرفان نبوی‌کیوی
عرفان نبوی‌کیوی از شهر اردبيل- تراز 6188 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 7 از ده می‌زنم.

در این درس ابتدا متن کتاب و سپس ترجمه‌ی متن را می‌خوانم.

پس از مطالعه‌ی متن، قواعد درس را می‌خوانم و درسنامه را به دقت بررسی می‌کنم.

سپس از روی کتاب تستی که دارم تست می‌زنم.

تست‌های مهم را نشان‌دار می‌کنم.

ارسال شده توسط : فرهاد حسین پوری 1 نفر

پارسا کامیاب
پارسا کامیاب از شهر رفسنجان- تراز 7126 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

من در درس عربی 7 سؤال از 10 سؤال را پاسخ می‌دهم.

اول نکات مهم درس را از روی جزوه‌ی دبیرم مطالعه می‌کنم.

سپس تست‌های قواعد و ترجمه‌ی مرتبط با مبحث مطالعه شده را از کنکورها و آزمون‌های سال‌های قبل کانون می‌زنم و نکات آن را استخراج می‌کنم.

سپس آموخته‌هایم را  به دو روش بازیابی و بازخوانی، مرور مستمر می‌کنم.

بعد از آن شروع به زدن تست‌های شناسنامه‌دار از کتاب‌های آبی و کتاب جمع بندی و کتاب زرد عمومی کانون می‌کنم.
ارسال شده توسط : فرهاد حسین پوری 5 نفر

سیاوش حسینجانزاده
سیاوش حسینجانزاده از شهر كاشمر- تراز 6430 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

این درس را 9 از 10 میزنم.

در این درس ابتدا کتاب درسی و جزوه دبیر را مطالعه می کنم

سپس تعدادی تست حل می کنم.

من برای درس عربی تعداد زیادی تست کار میکنم تا بتوانم در موضوع مسلط شوم

به علاوه من از پدرم که استاد دانشگاه هستند کمک میگیرم و هر جا مشکا داشتم ایشان برایم رفع اشکال میکنند.

با مطالعه دقیق کتاب درسی و استفاده کامل از کتاب عربی کانون میتوان نتیجه خوبی در کنکور گرفت.

بررسی دفترچه های ازمون نقش مهمی در پیشرفت من دارند

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

جواد جنیدی
جواد جنیدی از شهر كاشمر- تراز 6238 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

 این درس را 9 از 10 میزنم.

زحمات دبیرم را فراموش نمی کنم.

یادداشت برداری از لغات کمک شایانی به من کرده است

من در ابتدا درس را کلمه به کلمه از روی کتاب کار عربی کانون ترجمه اش را میخوانم

 سپس کلمات را می خوانم تا بتوانم بروم سراغ حل تست های ترجمه.

 به نظر من قواعد را با ترجمه می توان یاد گرفت زیرا در ترجمه انواع افعال وجود دارد ومی توان به تست های ترجمه پاسخ داد. من تمام تست های این کتاب را یک شبه تمام نمیکنم و تعدادی از آنها را که از نظر خودم برای جمع بندی شب آزمون مناسب است کنار گذاشته و به روز قبل آزمون موکول می کنم و برای مرور قبل آزمون از آن تست ها استفاده می کنم.

من از این کتاب به این جهت استفاده می کنم که در ابتدای هر درس معنی هر درس کلمه به کلمه ترجمه شده ود پایان هر بند معنی کامل آن را نوشته است . بعد از آن کلمات ، مترادف و متضادها و گفتگو ها وجود دارد که در هر کدام ترجمه نیز شده است. در صفحات بعدی قواعد آن درس بصورت کامل و خلاصه و با ذکر مثال وجود دارد که با خواندن آن جای هیچ کم کاری نمی ماند.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

بیتا بافنده
بیتا بافنده از شهر كاشمر- تراز 6064 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 )

 این درس را 8 از 10 پاسخ میدهم

من در ابتدا درس را کلمه به کلمه از روی کتاب کار عربی کانون ترجمه اش را میخوانم

 سپس کلمات را می خوانم تا بتوانم بروم سراغ حل تست های ترجمه. به نظر من قواعد را با ترجمه می توان یاد گرفت زیرا در ترجمه انواع افعال وجود دارد ومی توان به تست های ترجمه پاسخ داد.

 من تمام تست های این کتاب را یک شبه تمام نمیکنم و تعدادی از آنها را که از نظر خودم برای جمع بندی شب آزمون مناسب است کنار گذاشته و به روز قبل آزمون موکول می کنم و برای مرور قبل آزمون از آن تست ها استفاده می کنم.

من از این کتاب به این جهت استفاده می کنم که در ابتدای هر درس معنی هر درس کلمه به کلمه ترجمه شده ود پایان هر بند معنی کامل آن را نوشته است .

 بعد از آن کلمات ، مترادف و متضادها و گفتگو ها وجود دارد که در هر کدام ترجمه نیز شده است. در صفحات بعدی قواعد آن درس بصورت کامل و خلاصه و با ذکر مثال وجود دارد که با خواندن آن جای هیچ کم کاری نمی ماند.


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی

فاطمه حیدری نسب
فاطمه حیدری نسب از شهر سيرجان- تراز 6555 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

چند از 10 خود را از 5 به 7 رساندم


* تماشای دی وی دی های کانون فرهنگی آموزش، با تدریس آقای تاج بخش.

*برای تسلط به درک مطلب و افزایش سرعت عمل در خواندن متن های عربی، هر شب یک درک مطلب کار می کردم.

*بعد از فراگیری قواعد عربی، پیرامون این قواعد تست های زیادی کار میکردم.

ارسال شده توسط : زهراالسادات غیاثی

مهدی حسین پور
مهدی حسین پور از شهر مياندوآب- تراز 6322 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

من عربی را 8 یا 9 از ده میزنم

وقتی به میانگین درصدهای درس عربی در میان پذیرفته شده گان کنکور در سالهای اخیر نگاه میکنیم
با میانگین درصدهای خیلی کمی نسبت به سایر دروس عمومی دفترچه کنکور مواجه میشویم.
علت اصلی این امر این است که اغلب داوطلبان کنکور این درس را،درسی سخت و وقت گیر تلقی میکنند وبا مشاهده سوالات مفهومی این درس ،
داوطلبان در طول پروسه مطالعه کنکور توجه کمی به آن میکنند ویا آن را حذف میکنند وسعی میکنند با زدن درصد های بیشتر در سایر دروس آن را جبران کنند .
دراین مقاله به شما کمک میکنیم تا بتوانید با مطالعه مباحث مهمی از این درس که در کنکور درصد بیشتری
از سوالات را به خود اختصاص میدهند وسوالات شان به نسبت آسان وقابل حل هستند، به درصد قابل توجهی دراین درس برسید .
به علت این که درس عربی در کنکور از میانگین خیلی کمی برخوردار است و عده زیادی به تعداد کمی از سوالات این درس پاسخ میدهند،
اگر داوطلبی به این درس توجه کند وبتواند درصد متوسطی را در این درس کسب

کند ،میتواند شاهد افزایش چشمگیری در رتبه کنکور خود باشد.

ولی ریشه اصلی این کم توجهی وترس داوطبان از این درس در نداشتن اطلاعات کافی در مورد نحوه مطالعه بخش های مختلف
این درس است که ما در این مقاله آن را توضیح خواهیم داد.
کل 25 سوال درس عربی به سه بخش اصلی تقسیم میشوند که در زیر هر بخش را به طور جداگانه مورد بحث قرارداده ونحوه مطالعه ان را شرح میدهیم

بخش اول: ترجمه و تعریب
8 سوال از این بخش در کنکور طرح میشود که شامل هفت سوال ترجمه عربی به فارسی و
1 سوال تعریب (ترجمه فارسی به عربی) است سوالات این بخش کاملا قابل حل هستند وگزینه ها به راحتی رد میشوند
وگزینه خوبی برای افزایش درصد در این درس هستند.
برای مطالعه این بخش سعی کنید ابتدا تمام لغات دروس عربی دوم وسوم ولغات متن درس وتمرین هارا به خوبی یاد بگیرید
وتا میتوانید دایره لغات خود را افزایش دهید.
ولی روش وتکنیک اصلی در پاسخ به سوالات این بخش، توجه به چهار چیز است،که عبارتند از

1-جمع ومفرد 2.معرفه ونکره 3.ضمایر 4. فعل ها
هنگامی که شما میخواهید به یک تست ترجمه پاسخ دهید در صورت سوال، زیر این چهار مورد خط بکشید
و در گزینه ها ترجمه صحیح آن ها را یافته وبه راحتی به رد گزینه های غلط بپردازید
بخش دوم:درک مطلب
9 سوال از این بخش در کنکور طرح میشود که 4 سوال ازمتن داده شده است و2 سوال مربوط به شکل و3 سوال از تحلیل صرفی واعراب
در این بخش ابتدا باید به پاسخ گویی سوالات مربط به متن بپردازیم زیرا نسبت به سوالات حرکت گذاری واعراب آسان تر وقابل حل تر هستند.
سوالات درک مطلب عموما دارای 4 عنوان،تعیین جمله درست یا غلط،مفهوم متن ،عنوان مناسب برای متن ویا در مواردی تکمیل جمله از روی مفهوم متن است.
برای حل سوالات ابتدا متن را سریعا و با دقت مطالعه کرده وسعی میکنیم مفهوم کلی متن را درک کنیم نه ترجمه لغط به لغط متن را .
حتی اگر معنی جمله ای را متوجه نشدیم سعی میکنیم از جملات اطراف معنی آن را حدس بزنیم.
برای پیدا کردن عنوان مناسب به دنبال عنوانی در گزینه ها میگردیم که زیاد ربطی به متن ندارد وحالت مفهومی وتعلیمی دارد
وکلی بوده وتمام لغات متن را در بر میگیرد.
برای حل سوالت حرکت گذاری واعراب باید به قواعد عربی کاملا مسلط باشیم ودر حل سوالات حرکت گذاری باید در گزینه ها
سراغ کلمات یکسان بگردیم وبعد از مشخص کردن شکل صحیح کلمه،گزینه های غلط را حذف کرده وتا رسیدن به گزینه صحیح این کار را تکرار میکنیم.
در پاسخ گویی به سوالات اعراب نیز باید مبحثی را که سوال از آن طرح شده را از گزینه ها پیدا کرده و درستی آن را با صورت سوال تطبیق دهید
برای مثال در مباحث مشترک مانند فعل از نظر زمان،ثلاثی مجرد و مزید ، فعل لازم و متعدی و فعل معلوم و مجهول،
فعل صحیح و انواع فعل معتل،مجرورات،اسم از نظر جنس و تعداد ، جامد و مشتق ، معرفه و نکره ، معرب و مبنی. را در گزینه ها پیدا کرده
و درستی ان را با کلمه مورد نظر سوال تطبیق می دهیم وگزینه های غلط را حذف میکنیم ...
بخش سوم:قواعد
8 سوال از این بخش در کنکور طرح میشود که شامل
یک سؤال از اعلال، 2 سؤال مرفوعات،3 سؤال منصوبات و1 سؤال از انواع اعراب و 1 سؤال از صفت و مضاف الیه و....است
برای پاسخ گویی به سوالات این باید ابتدا قواعد عربی دوم وسوم را به طور کامل مطالعه کرده وبه حل تمرینات هر درس بپردازید.
در مبحث قواعد سعی کنید به مطالعه منصوبات یعنی مفاعیل ، حال ، تمییز، مثتسنی ،منادا که دروس3 تا 7 عربی سال سوم را تشکیل میدهند
توجه زیادی داشته باشید چون سوالات این مباحث نسبتا آسان وقابل حل هستند .بعد از مطالعه هر مبحث از قواعد سعی کنید
تست های کنکور سال های اخیر را حل کنید و تسلط خود را بالا ببرید.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 9 نفر

سعید کاظمی
سعید کاظمی از شهر مراوه تپه- تراز 6513 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )
 • عربی را  بطور میانگین  9 از 10 می زنم.

 • ابتدا قواعد کتاب  درسی را به طور مفهومی و دقیق مطالعه می کنم و نکات مهم را یادداشت می کنم.

 • سپس تمرین های  کتاب درسی را حل می کنم و سپس ارزیابی می کنم.

 • سپس از روی کتاب آبی کانون تعدادی تست به صورت آموزشی حل می کنم.

 • پس از چند روز بقیه تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم و تست های نکته دار را نشان دار می کنم.

 • پس از حل تست های کتاب آبی کانون ، تست های کتاب سه سطحی کانون را به صورت زمان دار حل می کنم.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 14 نفر

محمد حسین نیک پور
محمد حسین نیک پور از شهر بابل- تراز 6509 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

عربی را به 8 از ده رساندم

درس عربی جزنقاط ضعف من محسوب میشد اما با کمی تحقیق کردن در مورد نحوه خواندن این درس

متوجه شدم که افردای که این درس را خوب میزنند تعداد تست های بالایی دارند و صرف خواندن

جوابی نمیدهد

بعد از ان تصمیم گرفتم که خواندن این درس را به حداقل برسانم و تعداد تست در این درس  را بالا ببرم

به اینصورت که هر شب 30دقیقه وقتم را در اخر وقت به زدن تست عربی اختصاص بدهم

که یک شب ترجمه شب بعد قواعد شب بعد ان یه متن از کتاب های ابی کانون بزنم

که این کتاب تست های متنوعی داشت و در صد عربی من بالا رفت

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 3 نفر

فاطمه خان بابا پور
فاطمه خان بابا پور از شهر بابل- تراز 6617 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

من در درس عربی 8 از10 جواب میدهم

درس عربی را مثل ادبیات موضوعی میخوانم ان را به بخش های لغت قواعد ترجه مفهوم تحلیل  تقسیم  میکنم و هر روز 2 بخش را مطالعه میکنم

لغت را از وازه نامه انتهای کتاب  سال 11 میخوانم جمعهای مکسر و مترادفها و متضادها افعال لازم متعدی و نیز افعالی که یک ریشه دارند  دسته بندی میکنم

 برای قواعد جز  دبیر  درسنامه تمرین کتاب درسی را مطالعه میکنم بعد تست میزنم

در ترجه ابتدا متن درسی را ترجمه میکنم وتمرین های ترجه کتاب را انجام میدهم

 برای در ک مطلب از سوالات کنکور سالهای گذشته استفاده میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 5 نفر

محمد حسین محمودی
محمد حسین محمودی از شهر ساري- تراز 6658 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )
 •  این درس را 8 از ده میزنم

 • ابتدا سراغ کتاب درسی میروم 

 • تمام جملات و تمرینات کتاب را کلمه به کلمه تجزیه و تحلیل میکنم.

 • سپس با استفاده از کتاب سوالات پر تکرار تمام مباحث را میخوانم.

 • این کار به صورت ترکیبی باعث تسلط روی همه مباحث میشود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

مهدی علی آبادی
مهدی علی آبادی از شهر سبزوار- تراز 6640 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 25 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده می زنم.

من در مبحث قواعد، تمرین زیادی انجام می دهم.

بعضی اوقات ممکن است جواب ها بسیار نزدیک به هم باشند اما تنها تفاوت کوچکی در قواعد ممکن است پاسخ را برای شما روشن کند .

حتی در تست های ترجمه که به گفته خیلی از افراد نیازی به قواعد نیست، دانستن قواعد بسیار برای پیدا کردن جواب کمک خواهد کرد مخصوصا در این سال های اخیر که سوالات کنکور مفهومی تر از گذشته است .

بنابراین ابتدا قواعد را مطالعه می کنم و سپس سراغ روش های ترجمه می روم.

در مبحث درک مطلب، با تمرین و تکرار و تجزیه و تحلیل متن های مختلف و سوالات موجود در کتاب ها مهارت خود در این سوالات را بالا می برم.


ارسال شده توسط : سید محمد علی مرتضوی 1 نفر

مرضیه مرشد خنامان
مرضیه مرشد خنامان از شهر رفسنجان- تراز 6377 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 24 فروردین 1398 )

روش مطالعه درس عربی:

من معمولاً از هر 10 سؤال عربی به 7 سؤال پاسخ درست می‌دهم.

ابتدا جزوه دبیر و کتاب درسی را می‌خوانم.

سپس تست‌های کتاب آبی را می‌زنم.

نکات مهم را خلاصه‌نویسی می‌کنم.

روز قبل از آزمون و برای دوره، تست‌های نشانه‌دار را می‌زنم و خلاصه‌هایم را مرور می‌کنم.

ارسال شده توسط : شهره جعفری

علی شهرکی
علی شهرکی از شهر زاهدان- تراز 6856 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده می زنم.

من از کتاب آبی و سه سطحی کانون استفاده می کنم.

در درس عربی ابتدا کتاب درسی را به طور دقیق مطالعه می کنم و بعد با توجه به شناسنامه دار بودن کتاب آبی تست ها را از روی آن می زنم و سپس بررسی و تحلیل می کنم و نکات مهم را در کتاب خود آموز وارد می کنم و در روز قبل از آزمون ها نکات را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : سید محمد علی مرتضوی 1 نفر

بهاره کلاته سیفری
بهاره کلاته سیفری از شهر نيشابور- تراز 6741 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده می زنم.

برای مطالعه این درس از کتاب زرد عمومی استفاده می کنم.

کتاب زرد عمومی با توجه به جمع آوری سوالات کنکورهای سال های گذشته در تمام مباحث دروس عمومی باعث افزایش سطح یادگیری و آشنایی با انواع سطوح سوالات مطرح شده در کنکور می شود.

این قضیه می تواند موجب عملکرد بهتر در آزمونهای کانون و همچنین در آخر کار موجب موفقیت در کنکور سراسری شود.

آوردن سوالات به صورت ترکیبی بر تمرکز دانش آموز می افزاید و دانش آموز با کار کردن این کتاب گام به گام موفق تر می شود.

 

ارسال شده توسط : سید محمد علی مرتضوی 1 نفر

هادي توانگر
هادي توانگر از شهر شيراز- تراز 6267 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من 7سوال از 10 سوال پاسخ مي دهم.

روش مطالعه درس عربی

در کلاس خیلی خوب گوش میدادم.درس هر روز را همان روز ميخواندم.ابتدا کتاب درسی را با دقت می خواندم.سپس چند عدد تست از آن مبحث حل می کردم تا با تست هایش آشنا شوم.روز قبل جلسه ی بعدی که باز در مدرسه عربی داشتیم تست های بیشتری حل میکردم.روز 5شنبه قبل از آزمون کاملا مرور میکردم و تست های سخت تر حل می کردم.

استفاده از کتاب آبی عربی

من بعد از آنکه درس عربی را  با استفاده از کتاب درسی کاملا مسلط می شدم در روز های قبل از آزمون میرفتم سراغ کتاب آبی و تست هایش  را حل می کردم.در پاسخ دهی به برخی از آن ها مشکل داشتم اما پاسخش را که میخواندم و با کمک گرفتن از معلمم ، مشکلم برطرف میشد و احساس میکردم که در عربی دارم قوی می شوم.


ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

زهرا حبيبي راد
زهرا حبيبي راد از شهر اراك- تراز 6458 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

من در این درس نقطه ضعف داشتم و چون نمیتوانستم تست های کتاب را بزنم معمولا این درس را کمتر مطالعه می کردم با ایجاد انگیزه، ابتدا سوالات ساده تر را کار کردم و کمی بعد طبق برنامه راهبردی تمام مباحث ازمون را برای تمام درس ها و به خصوص عربی تماما کار کردم و هر روز طبق برنامه پشتیبانم 45 دقیقه تست عربی با رعایت زمان تست ها  کار کردم. تمرکز روی این درس و تست زیاد باعث شد کم کم بتوانم به وضعییت مطلوبتری برسم در این درس برسم.

منابع من که باعث پیشرفت خوب من در این درس شد عبارت است از:

کتاب آبی

کتاب عربی جامع

کتاب جمع بندی عمومی های  نیم سال اول

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 2 نفر

محمد مهدی شکاری مکی آبادی
محمد مهدی شکاری مکی آبادی از شهر سيرجان- تراز 6454 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از ده می زنم.

روش مطالعه من در این درس:

1) خواندن این درس به طور منظم در برنامه من وجود دارد.

2) سعی می کنم کاربرد قواعد هر درس را در متن و تمرینات آن درس بیابم و بررسی کنم.

ارسال شده توسط : سید محمد علی مرتضوی 1 نفر

یاسمین صفرزاده
یاسمین صفرزاده از شهر مشهد- تراز 6009 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 6 از ده می زنم.

 در این درس، اول تست می زنم بعد مباحثی را که فراموش کرده ام مشخص می کنم و  به کتاب مراجعه می کنم، سپس دوباره تست تکمیلی می زنم.

ارسال شده توسط : سید محمد علی مرتضوی 1 نفر

حدیث ایزدی برج
حدیث ایزدی برج از شهر قوچان- تراز 6868 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من عربی را 8 از ده میزنم

اول کتاب درسی را دقیق مطالعه میکردم

درسنامه ها را مطالعه میکردم و تست ها را میزدم

در مرحله اول از کتاب آبی تست اموزشی میزدم بعد زمان دار کار میکردم

و در پایان هر هفته تست های مارک شده را مرور میکردم

ارسال شده توسط : سپیده عرب

محمدمهدي رفيعي
محمدمهدي رفيعي از شهر همدان- تراز 6046 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من 6 سوال از 10 سوال پاسخ مي دهم.

برای درس عربی ابتدا روی سوالات ترجمه کار میکنم و در هر درس مهارتم را افزایش میدهم سپس سراغ سوالات و تمارین تعریب و متن رفته و سعی میکنم این سوالات را درحداقل ترین تایم ممکنه جواب دهم در نهایت سوالات قواعد رو بصورت جداگانه وبا وسواس بیشتری کار میکنم .در آخر سعی میکنم برای هر درس بصورت یک پکیج همه نوع سوال را پوشش داده و بصورت تست 25 تایی شبیه تعداد سوالات کنکور تست بزنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

بهار نانكلي
بهار نانكلي از شهر كرمانشاه- تراز 6308 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من 9 سوال از 10 سوال پاسخ مي دهم.

روش مطالعه من در درس عربی به این شکل است ابتدا لغت و ترجمه را می خوانم سپس از روی درسنامه به سراغ قواعد و تست ها می روم .

کتاب جامع عربی کتابی است که من از روی آن مطالعه را اغاز کرده ام و به شخصه برای انگلیسی و ادبیات نیز ان را تهیه کردم زیرا هم فهم مباحث را اسان تر کرده و هم تست زنی را برایم شیرین تر کرده.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

سيده زهرا صالح
سيده زهرا صالح از شهر تهران- تراز 6555 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

من در درس عربی شبی ۳۰ دقیقه حدودا ۲۵ تست می زنم و خلاصه نویسی خوبی از مباحث تهیه کردم و تمام متن و نكات و حفظیات کتاب را یک روز در میان مرور می کنم و ۱۰ دقیقه برای متن و تحلیل صرفی و تعریب یک روز در میان می گذارم و احساس می کنم که به این درس مسلطم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 5 نفر

فاطمه اصغري
فاطمه اصغري از شهر سلماس- تراز 6418 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 7 سوال پاسخ مي دهم.

هر روز دستور عربی را می خوانم و تست می زنم و با آزمون های کانون پیش می روم.

در تست ها گزینه ها را تجزیه ميكنم.

هر دو روز یک درک مطلب حل می كنم.

هر شب 10 تست ترجمه می زنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 3 نفر

تنديس شجاعي
تنديس شجاعي از شهر تهران- تراز 6528 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

 من از 10 سوال به 7 سوال جواب مي دهم.

سعی میکنم بیشتر نکات را با تست پیدا کنم . در حد ۲۰ دقیقه قواعد هر درس را دوره میکنم بعد تست میزنم . سوالاتی که اشتباه حل کردم یا به نظرم نکته جالبی دارد که دقت نکرده بودم را علامت ميزنم و حتما تا آخر هفته دوباره آن سوال ها رو حل میکنم .

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 2 نفر

محمدحسين رجبي
محمدحسين رجبي از شهر اصفهان- تراز 6445 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 20 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 7 سوال پاسخ مي دهم.

مطالعه ی کتاب و جزوه ی معلم

 استخراج نکات

تمرین درک مطلب

تست زنی از کتاب آبی 

 تمرین از کتاب جمع بندی

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

زهرا شرفخانی
زهرا شرفخانی از شهر اسفراين- تراز 5831 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 19 فروردین 1398 )

من برای درس عربی در ابتدای کار در سر کلاس به گفته های معلمم توجه ویژه دارم و کلیه نکات را به صورت کامل یادداشت می کنم و بعد از استراحت در منزل جزوه معلم را می خوانم سپس کتاب درسی را با دقت مطالعه می کنم و برای تثبیت  و ماندگاری در ذهنم از کتاب سه سطحی استفاده می کنم

نحوه استفاده از کتاب سه سطحی

با توجه به سطح سوالات و تسلط خوداز مبحث از کتاب سه سطحی سوالاتی از سطوح نسبتا دشوار ،دشوار و دشوارتر انتخاب کرده و حل میکنم و نکاتی را که اموختم را جداگانه یادداشت میکنم.

ارسال شده توسط : اعظم فرهادی

مهدی عبدالحسین زاده
مهدی عبدالحسین زاده از شهر مرند- تراز 6637 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من در درس عربی از 3 از ده به 8 یا 9 از ده رسیدم

درس عربی جزو دروسی بود که بنده در آن مشکل اساسی داشتم تا اینکه تصمیم گرفتم از کلاس ها و کتاب آبی استفاده کنم. با شرکت در کلاسها توانستم تا از 30% به 85% برسم و این درصد ر آزمونهای اخیر پشت سر هم تکرار میشود. مهمترین روش بنده یادگیری کامل قواعد و پیاده کردن روی تست های مختلف است.

نحوه استفاده از کتاب:

مهمترین کتاب بنده در این راستا، کتاب آبی است. چون کتاب آبی بر خلاف دیگر کتب در بازار دارای سوالات استاندارد و منطقی است. هر یک از گزینه های این کتاب خود دارای نکات ارزشمندی است. همچنین مدرس ما نیز این کتاب را به ما تجویز میکند.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 10 نفر

نگين توانايي
نگين توانايي از شهر مشهد- تراز 6953 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

من برای عربی و تسلط در این درس سوالات رابه سه قسمت تقسیم کردم. قواعد متن و ترجمه.در قسمت ترجمه سعی میکنم از تکنیک های مخصوص تست استفاده کنم و تست های را به سرعت حل کنم و تاجایی که امکان دارد همه گزینه ها را نخوانم و زمان اضافه را روی متن عربی که برایم مشکل تر است بگذارم. در قسمت متن هم هر شب یک متن از کنکورهای سال های گذشته میزنم که با سبک آن آشنا شوم.در قسمت قواعد هم اول قواعد سال های پایه را خوانم و بعد قواعد دوازدهم و سعی میکنم هر دفعه که تست میزنم از تست های پایه هم چند تست بزنم که فراموش نکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

سحر شهابي نژاد
سحر شهابي نژاد از شهر بافت- تراز 5364 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

درس عربی را موضوعی میخوانم و سعی میکنم نقاط ضعفم را در هر قسمت پوشش دهم و اطلاعاتم را نیز تکمیل کنم.تستهای ترجمه را سعی میکنم از روش حذف گزینه های مزاحم به جواب برسانم.و در بحث قواعد نیز سعی میکنم با تست زنی حامع از مباحث به مرور و قیاس قواعد متفاوت بپردازم و به درک درستی از قواعد برسم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 2 نفر

مهدي پورصالحي
مهدي پورصالحي از شهر بم- تراز 6258 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )
 • من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

 • در اين درس پیش خوانی انجام می دهم.

 • مطالعه کامل و تشریحی عربی بعد از تدریس دبیر در همان روز را انجام می دهم.

 • تمرینهای کتاب درسی را کامل مطالعه می کنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 3 نفر

اميرحسين عرب
اميرحسين عرب از شهر بجنورد- تراز 6849 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

من در درس عربی همیشه درصد خوبی کسب می کنم و تنها ضعف من درک مطلب عربی بود.

من هرشب یک درک مطلب را از کتاب عمار حل می کنم و الان به راحتی به سوالات پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

دلارام پروين
دلارام پروين از شهر تهران- تراز 6336 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

درس عربی نقطه قوت من است، چون سعی میکنم مطالب را در خلاصه هايي كه مي نويسم دسته بندی کنم .

من هر روز 10 تا تست ترجمه عربی میزنم.  

قبل از خواب دو تا درک مطلب عربی حل مي كنم  تا مطالب تثبیت بشن

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 5 نفر

زهرا یداللهی
زهرا یداللهی از شهر بجنورد- تراز 6671 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من عربی را 7 یا 8 از ده میزنم 

یکی از برنامه های من برای درس عربی اعراب گذاری و تجزیه ترکیب متون کتاب درسی است بااینکار دانش آموزقطعا در تجزیه ترکیب که بخش مهمی از تستهای کنکور عربی را تشکیل  میدهند قوی خواهند شد. دیگر اینکه مطالعه کتاب اشتباهات متداول کانون برایم گنجینه ای ارزشمند ازنکات قواعد را به همراه دارد نکاتی که دراین کتاب دیدم جایی دیگر نبود برای متن عربی هم یک روز درمیان یک متن عربی  کار میکردم ولی سوالات را میخوانم بعد هدفمندانه تر سراغ متن میرفتم.

ارسال شده توسط : سپیده عرب 6 نفر

سيد طاها حسيني
سيد طاها حسيني از شهر آمل- تراز 7192 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

خوشبختانه در همه ی درس ها پیشرفت داشتم ولی بیشتر از همه در درس عربی بود . من متوجه شدم رمز موفقیت در عربی در ترجمه کردن و تسلط داشتن بر ترجمه است. با بررسی تست های کنکور متوجه شدم بر روی بعضی اسم ها و ضمایر و زمان فعل همیشه تاکید است بنابراین این قسمت ها را بیشتر تقویت کردم. قواعد را همیشه یک ربع در روز برای خودم مرور می کردم و عربی را از روی علاقه می خواندم نه از روی اجبار.

ابتدا لغات را مي خوانم بعد قواعد درس را مرور مي كنم و تمرين هاي كتاب را حل مي كنم و بعد تست هاي كتاب آبي را مي زنم.

اگر نكته اي بود خلاصه برداري مي كنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 3 نفر

علي رضا شمس
علي رضا شمس از شهر باغ بهادران- تراز 6193 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من در آزمون های کانون این درس را 7 از 10 پاسخ میدهم.

*ابتدا معنی لغات یک درس را تا حد تسلط یاد میگیرم بعد به دنبال ترجمه لغت در جمله و معنی کردن متن های درس می روم.

*بعد از یادگیری ترجمه به سراغ تست های ترجمه در کتاب آبی و تست های ترجمه کنکورهای سال گذشته که استاندارد هستند می روم و اگر در تستی مشکل داشتم کنار آن علامت می زنم.

*هر شب لغات عربی را (شبی 10 تا 20) لغت مرور میکنم.

*بعد به سراغ قواعد درس رفته تمرین های کتاب را حل میکنم و سپس به سراغ تست رفته و تست های کتاب آبی را حل میکنم.

*جواب تشریحی تست ها را دربحث  قواعد نگاه میکنم و اگر نکته ای بود خلاصه برداری میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 2 نفر

مهدي منصورزادگان
مهدي منصورزادگان از شهر چالدران سياه چشمه- تراز 6447 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من 6 سوال از 10 سوال پاسخ مي دهم.

اول لغات درس مد نظرم را حفظ میکنم و بعد درسنامه و قواعد را مطالعه میکنم و پس از آن متن درس و تمرینات کتاب را ترجمه میکنم و بعد از آن شروع به تست زنی میکنم در آخر هفته هم تست های تیپ های خاص و مهم و درسنامه و لغات را مرور میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 9 نفر

يگانه شهسواري
يگانه شهسواري از شهر بجنورد- تراز 6573 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم

من عربی رو درس به درس مطالعه میکنم یعنی از ابتدا مطالعه م رو باکتاب درسی شروع میکنم سپس ترجه ها و کلمات کتاب رو بطور کامل میخونم البته ناگفته نماند در کنار کتاب درسی از جزوه دبیرم هم استفاده میکنم سپس تست های آموزشی برای این درس میزنم و پاسخ تشریحی آنرا بررسی میکنم و تستهای نکته دار رو برای خودم نشاندار میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 2 نفر

مهدي هرمزي نيا
مهدي هرمزي نيا از شهر ياسوج- تراز 6721 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

بالا بردن دامنه لغات برای ترجمه بهتر و تک تک کلمات را برای افزایش مهارت در قواعد و تحلیل صرفی باز کرده و جداگانه مرور میکنم.

 از کتاب زرد عمومی استفاده میکنم. 

تست های پوششی و زمان دار کار میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

سارا صحراييان
سارا صحراييان از شهر جهرم- تراز 6587 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

من 8 سوال از 10 سوال پاسخ مي دهم.

برای مطالعه عربي ابتدا از مطالعه کتاب درسی شروع میکنم و کتاب را دقیق مطالعه می کنم. یک هفته بعد از مطالعه کتاب،درس نامه کتاب تست را مرور کرده و تست های کتاب آبی کانون را  تمرین می کنم. برای تست زنی دور اول از هر سه تست، دو تست را تمرین می کنم و نکات تستی را در کتابم یادداشت می کنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 4 نفر

صالحه يارمحمدي
صالحه يارمحمدي از شهر تربت جام- تراز 6153 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

 ترجمه و تقویت مهارت ترجمه می تواند کمک زیادی به افزایش فهم مطالعه کند. روش مطالعه من برای درس عربی کاملا وابسته به کتاب درسی است . کتاب درسی چون حجم کمی دارد، مطالعه و مرور آن زمان کمی می برد. در کنار تمرین های کتاب درسی، نکات مربوط به هر جمله، چه در کتاب قید شده باشد یا نشده باشد را یادداشت کرده و کتاب را ترجمه می کنم و بعد متناسب با محدوده ای که کتاب درسی تدریس کرده و حتما در کنکور و آزمون ها مبحث مهمی به شمار می رفته اند تست می زنم .در بخش قواعد هم من برای فهم بهتر و کامل تر خودم ، بعضی از عناوین و مباخث را که خیلی جزئی ولی با اهمیت هستند ، از کتب نظام قدیم و برخی از کتاب های کمک درسی مطالعه می کنم و به حد نیاز یاد می گیرم. برای عربی سال دهم و یازدهم، کتاب زرد عمومی به علت تعداد سوالات منطقی و اینکه این سوالات ،برگزیده و استاندارد هستند و هم چنین چون ترتیب چینش سوال ها هم نظم خاصی دارد مثلا اول قواعد،بعد ترجمه و .... به ذهن یک نظم می دهد. روش مرور عربی من هم هر دو هفته یا یک هفته یک مرتبه است.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 2 نفر

الهه رضايت
الهه رضايت از شهر تهران- تراز 6603 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 7 سوال پاسخ مي دهم.

از روی کتاب آبی درسنامه را میخوانم و تست میزنم بعد از آن هر بار که می خواهم تست قواعد بزنم حتما درسنامه را یکبار برای خودم میگویم. در طول هفته ۲۵ تا ۲۵ تا تست ترجمه از آخر کتاب آبی میزنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

محمد معين خاني آباد
محمد معين خاني آباد از شهر كرمانشاه- تراز 6567 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 7 سوال پاسخ مي دهم.

از خلاصه نویسی نکات در مطالعه درس عربی غافل نشوید چه در مبحث قواعد کلی این درس چه در بخش ترجمه آن. می توانید این خلاصه ها را به شکل روش درختی در برگه هایی بزرگ نوشته و در اتاق خود بچسبانید و روزانه وقت اندکی برای مرور آنها بگذارید و مابقی وقت خود را به تست زنی در این درس بپردازید. همچنین توصیه می شود به لغات انتهای کتاب های درسی عربی نیز تسلط پیدا کنید.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 2 نفر

آيدا عليجان پور
آيدا عليجان پور از شهر تهران- تراز 6991 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

من عربی را به صورت مبحثی میخوانم و از هر مبحث به صورت جداگانه تست کار میکنم. اول از تألیفی ها و بعد سوالات کنکور سراسری و بعد تست های کانونی.


ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

فرحناز عشقي
فرحناز عشقي از شهر مشهد- تراز 6278 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

روش مطالعه من در گذشته این بوده که فقط کتاب را میخواندم و اصلا تست نمیزدم و درصدهايم از 30 ،40 درصد بالاتر نمیرفت.

اما الان بیشتر تست میزنم و نکته های تست ها را توی کتابم مینویسم. برای درک مطلب به فارسی ترجمه نمیکنم مثل یک فیلم یا نمایش به صورت داستان وار توی ذهنم ایجاد میکنم و با توجه به ان سوال هارا حل میکنم و باعث افزایش تراز و درصد من شده است.

کتاب های جمع بندی را هم تهیه کردم و برای ارزیابی خودم آزمون ها و تست های جمع بندی عمومی رو حل میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

فرناز سليماني
فرناز سليماني از شهر مشهد- تراز 6301 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 15 فروردین 1398 )

      من از 10 سوال به 7 سوال پاسخ مي دهم.                                                                                                                                                                         

مطالعه کامل واژگان و قواعد کتاب درسی

سپس قواعد و حل تمرینات کتاب آبی

وارد کردن نکات جدید آبی در کتاب

تکمیل تست های آبی

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

نگین خزائیلی
نگین خزائیلی از شهر نجف آباد- تراز 7109 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )

من به این درس در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

من در این درس ابتدا معنی دروس و لغات را می خواندم و با فاصله 2 روز تست میزدم.

برای قواعد نیز همین کار را انجام میدادم.

روی معنی و تست های ترجمه تعریب بسیار زیاد کار می کردم.

تست درک مطلب نیز به صورت کلی و در آخر از کتاب آبی و در قسمت تست های مجموعه ای آن، کار می کردم.

از کتاب آبی برای این درس استفاده کردم.

ارسال شده توسط : بیژن مهبودی 6 نفر

نگین خزائیلی
نگین خزائیلی از شهر نجف آباد- تراز 7109 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )

من به این درس در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

من در این درس ابتدا معنی دروس و لغات را می خواندم و با فاصله 2 روز تست میزدم.

برای قواعد نیز همین کار را انجام میدادم. روی معنی و تست های ترجمه تعریب بسیار زیاد کار می کردم.

تست درک مطلب نیز به صورت کلی و در آخر از کتاب آبی و در قسمت تست های مجموعه ای آن، کار می کردم.

از کتاب آبی برای این درس استفاده کردم.

ارسال شده توسط : بیژن مهبودی 3 نفر

مونا محمدی
مونا محمدی از شهر كرمانشاه- تراز 6609 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )


رشد درس عربی از ۶۵ درصد به ۷۵درصد

ابتدا کتاب و جزوه معلم را مطالعه میکنم.

روزانه نیم ساعت را برای مطالعه لغات عربی اختصاص دادم.

هنگام مطالعه درک مطلب عربی نکات مهم را در دفتری یادداشت میکنم.

برای زدن تست از کتاب های آبی کانون استفاده میکنم.

در روزهای باقیمانده به آزمون تست های کتاب آبی کانون را به صورت زماندار میزنم و به مرور نکات مهمی که یادداشت کرده بودم میپردازم.


ارسال شده توسط : لیلا فیروزی

نازنین تفضلی
نازنین تفضلی از شهر مشهد- تراز 6614 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )


عربی را به صورت 4 بخش لغات قواعد ترجمه و درک مطلب میخوانم.از انجا که در درک مطتب مشکل داشتم کتاب درک مطلب اقای عمار تاجبخش را انتخاب کردم علاوه بر تکنیک ها هرشب یک درک مطلب را در برنامه ام قرار دادم.و بسیار رشد در تحلیل صرفی داشتم.


ارسال شده توسط : حبیبه محبی

کیمیا گلتاجی
کیمیا گلتاجی از شهر شيراز- تراز 6750 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )


ابتدا نگاهی گذرا به کتاب درسی می اندازم سپس لغات را از کتابچه لغات حفظ می کنم و بعد درسنامه کتاب کانون را در مبحث قواعد مطالعه می کنم و باز دوباره به سراغ کتاب درسی می آیم و متن های را به دقت خوانده و از لحاظ لغت و قواعد تحلیل می کنم سپس به سراغ تست های قواعد رفته و آن ها را حل می کنم، برای تست های ترجمه و تعریب و درک مطلب هر شب حدود 10 تست کار می کنم.

نحوه استفاده از کتاب عربی آبی

همان طور که اشاره کردم قواعد را از درسنامه این کتاب می خوانم و سپس به سراغ تست های قواعد می آیم و آن ها را حل می کنم و سوالات ترجمه و تعریب و درک مطلبش را هر شب کار می کنم.


ارسال شده توسط : حبیبه محبی 1 نفر

عرفان رستمی
عرفان رستمی از شهر شهريار- تراز 6902 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )


ابتدا هر درس را بصورت کلی یکبار مطالعه می کنم وسپس  ارتباط آیات با متن درس را پیدا می کنم و مجددا درس را مرور می کنم و اینبار بیشتر به نکاتی که مشخص کردم توجه می کنم.

در کتاب آبی از نظر درسنامه   خیلی خوبه  و خیلی سریع می توان ارتباط آیات با متن درس  را پیدا کرد و بعد از خواندن درسنامه تست ها را تقسیم بندی می کنم و طی چند روز می زنم.


ارسال شده توسط : لیلا فیروزی

زینب صحاف کاشانی
زینب صحاف کاشانی از شهر تهران- تراز 6888 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )


 • ابتدا چند تست را بدون اینکه حل کنم مطالعه می کنم

 • کتاب درسی را می خوانم همه ی متن را تجزیه تحلیل میکنم و قواعد را روی متن درسی پیاده میکنم.

 •  درسنامه کتاب کار را میخوانم.

 • تست های زماندار می زنم

 • تست هایی که مشکل دارم را هایلایت میکنم تا دفعه بعد دوباره حل کنم.


ارسال شده توسط : لیلا فیروزی 3 نفر

محمدحسين قبادي
محمدحسين قبادي از شهر كرمانشاه- تراز 6679 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

من همیشه با درس عربی مشکل داشتم و یکی از چالش برانگیز ترین درسها برایم درس عربی بود تا اینکه راه حل های جدیدی را پیش گرفتم. با استفاده از منابع کانون توانستم تسلط  خود را در مبحث ترجمه و درک مطلب بالا ببرم بهطوری که توانستم به ۶۰ درصد سوالات بدون استفاده از قواعد جواب بدهم و همچنین برای افزایش قدرت ترجمه خود، نکات ترجمه مطالعه کردم و تست های کنکور را کار کردم و هر روز یک درک مطلب از تست های کنکور کار کردم. برای مبحث  قواعد نیز از قواعد آسان‌ شروع کردم و تست های خود را هر روز با برنامه کار می کردم و الان به یک تسلط نسبی در درس عربی رسیده ام. پیشنهاد من به شما دانش آموزان عزیز استفاده از منابع کانون در درس عربی مثل همه درس های دیگر است زیرا به شما مفیدترین نکات را در کمترین حجم انتقال می دهد و بهترین راه برای افزایش درصد شما استفاده از همین منابع است.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 2 نفر

مهرداد كريمي
مهرداد كريمي از شهر سبزوار- تراز 6692 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 9 سوال پاسخ مي دهم.

درس عربی یکی ازمهم ترین درس ها است. پس برای موفق شدن در کنکور و آزمون ها باید به آن توجه ویژه ای شود و خواندن آن باید به صورت مفهومی و ریز به ریز انجام شود. متن عربی درس ها را به دقت مطالعه کنید و به نکات مخفی قواعدی که درمتن درس ها پنهان است دقت کنید و قواعد مربوط به هر درس را به خوبی یادبگیرید.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 1 نفر

سجاد فيروزآبادي
سجاد فيروزآبادي از شهر سبزوار- تراز 6473 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

درس عربی من جزو نقاط ضعفم بود که آزمون های ابتدای سال حتی گاهی اوقات این درس را نمیخواندم که پس از چند آزمون تصمیم گرفتم منبع اصلی تمرین تست در منزل، دفترچه های آزمونم باشد که هر شب یک آزمون آن را تحلیل کنم. تقریبا با انجام این روش 20 الی30 درصد افزایش درصد داشتم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 5 نفر

زهرا بابايي
زهرا بابايي از شهر ميبد- تراز 6216 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

کتاب را درمرحله اول کامل ودقیق میخوانم. به تمرینهای کتاب توجه ویژه دارم. ترجمه لغات ومتن ها را به صورت کامل انجام میدهم و مطالب را یادداشت میکنم. قبل از تست زدن درسنامه را میخوانم و بعد از تست زدن نیز مطالب پاسخ تشریحی را یادداشت میکنم. تمام لغات جدید در آزمونها و کتابها را یادداشت و مطالعه میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی 2 نفر

ياسمين تفشار پور
ياسمين تفشار پور از شهر تهران- تراز 6496 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 11 فروردین 1398 )

من از 10 سوال به 8 سوال پاسخ مي دهم.

در ابتدا متن درس و کلمات جدید را مطالعه کرده سپس تست های کتاب جامع عربی آبی را میزنم و سوالات غلط و شک دار را نشان دار میکنم و بعد از چند روز دوباره آن تست ها را میزنم و اگر دوباره غلط بزنم برای یادگیری از درس نامه کتاب های دیگر كانون یا از کمک معلم استفاده میکنم.

ارسال شده توسط : لیلا ایزدی

آیلین حاجی زاده
آیلین حاجی زاده از شهر اردبيل- تراز 6893 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 21 اسفند 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

درس پیشرفت کردة من درس عربی است.

من ابتدا مطالعة این درس را به طورکامل از کتاب درسی و انجام تمارین داخل کتاب شروع کرده و متن و ترجمه آن را ریز به ریز خوانده سپس درسنامة کتاب آبی را به طور کامل مطالعه کردم و توانستم وضعیتم را از لحاظ پایه‌ای حل کنم.

سپس تست‌های این درس را در هفتة دوم آغاز کردم. علاوه بر این مطالعة چند متن را به طور کامل از کتاب کارگاه ترجمه روزانه در برنامة من بود و هر هفته سه کنکور از کتاب زرد از کنکور های مختلف کار کردم.

کتاب آبی عربی کنکور شامل مجموعه­ای از سؤالات تألیفی، آزمون­های سراسری کنکور و آزمون­های پیشین کانوناست که قابل استفاده برای داوطلبین کنکور است.

در این کتاب، سؤال‌های کتاب به صورت پیمانه‌های 20 و 10 سوالی تنظیم شده‌اند که با توجه به اولویت مطالعه‌ام و این‌که کدام مبحث ضروری‌تر است پیمانه‌ها را انتخاب می‌کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 2 نفر

کیمیا قاسمی
کیمیا قاسمی از شهر ايوان غرب- تراز 6416 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 21 اسفند 1397 )

من در این درس از هر 10 سؤال به 7 سؤال پاسخ می‌دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب و سپس ترجمة متن را می‌خوانم.

پس از مطالعة ترجمه، قواعد درس را می‌خوانم و درسنامه را  بررسی می‌کنم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تست می‌زنم و پاسخ تشریحی آن‌ها را به طور کامل مطالعه می‌کنم.

تست‌های مهم را نشان‌دار می‌کنم تا در دوران جمع بندی منبع مناسبی برایم باشند.

برای جمع بندی مطالب هم از کتاب زرد عمومی استفاده می‌کنم و با استفاده از تست‌های کنکور آموخته‌هایم را تثبیت می‌کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 7 نفر

مهدیه  کلاگر
مهدیه کلاگر از شهر بابل- تراز 6257 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : سه شنبه 21 اسفند 1397 )

من این درس را در آزمون‌های کانون 8 از 10 می‌زنم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را با دقت مطالعه می‌کنم و سپس به ترجمة متن می‌پردازم بعد از مطالعة ترجمه، قواعد درسی را با دقت می‌خوانم و درسنامه را بررسی می‌کنم سپس از روی کتاب آبی تست می‌زنم.

پاسخ تشریحی آن را برای دریافتن نکات سؤالات، مطالعه می‌کنم.

تست‌های مهم را نشان‌دار می‌کنم تا در دوران جمع‌بندی برایم منبع مناسبی باشد.

کتاب زرد نیز منبع بسیار خوبی است که از آن برای آشنایی با سؤالات کنکور استفاده می‌کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 1 نفر

زهرا حسنی
زهرا حسنی از شهر گرگان- تراز 6448 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 16 اسفند 1397 )

من در درس عربی از هر 10 سؤال به 9 سؤال پاسخ می‌دهم.

من برای درس عربی از دی وی دی بسیار خوب کانون استفاده می‌کردم.

در طول هفته زمان می‌گذاشتم و آن را با دقت می‌دیدم و تمام نکات آن را به طور کامل یادداشت می‌کردم .

سپس یادداشت‌هایم را در طول برنامه‌ریزی‌ام مطالعه می‌کردم.

سپس سراغ تست‌ها می‌رفتم و با استفاده از کتاب آبی کنکور ایرادات مطالعاتیم را برطرف می‌کردم و اگر تستی برایم سخت بود یا اشتباه زده بودم، دوباره یادداشت‌هایم را مطالعه می‌کردم.

اگر نمی‌توانستم لغات عربی یا قواعد آن را به خوبی یاد بگیرم به سراغ جعبة لایتنر می‌رفتم .

بعد تست‌های بیشتری کار می‌کردم و در هفتة دوم تست‌های زماندار کار می‌کردم.

از کتاب عربی عمار هم استفاده می‌کردم چون بسیار کتاب خوبی است و آموزش کاملی دارد و توانستم نکات خوبی از آن استخراج کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 3 نفر

امیرحسین خانزاده
امیرحسین خانزاده از شهر مياندوآب- تراز 7350 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 16 اسفند 1397 )

من در درس عربی از هر 10 سؤال به 9 سؤال پاسخ می‌دهم.

ابتدا تمام مطالب کتاب درسی را دقیق مطالعه می‌کنم.

سپس آموخته‌هایم را  به دو روش بازیابی و بازخوانی، مرور مستمر می‌کنم.

بعد از آن شروع به زدن تست‌های شناسنامه‌دار از کتاب‌های آبی و کتاب جمع بندی و کتاب زرد عمومی کانون می‌کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 2 نفر

فاطمه لعل دولت آباد
فاطمه لعل دولت آباد از شهر اهواز- تراز 6211 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 16 اسفند 1397 )

من در درس عربی از هر 10 سؤال به 7 سؤال پاسخ می‌دهم.

روش مطالعة من كتاب‌ محور است، يعني ابتدا كتاب درسي و تك تك سوالات آن را حل مي‌كنم .

بعد سراغ تمرين کردن و تست زدن مي‌روم به مبحث ترجمه خيلي اهميت مي‌دهم .

تقريباً هرشب لغات عربي را مرور مي‌كنم و همين طور نکات قواعدی هر درس را در فلش‌كارت مي‌نويسم و در اوقات مرده‌اي كه دارم مطالعه مي‌كنم .

تست‌هاي كتاب آبي قلم‌چي را حل مي‌كنم و نكات پاسخنامه‌اش را يادداشت مي‌كنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 4 نفر

پرنیان عابدی
پرنیان عابدی از شهر شوش دانيال- تراز 6843 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 16 اسفند 1397 )

من در درس عربی از هر 10 سؤال به 8 سؤال پاسخ می‌دهم.

ابتدا قواعد را از کتاب درسی مطالعه می‌کنم.

سپس به سراغ کتاب آبی می‌روم و تست‌ها را حل می‌کنم.

با توجه به آزمون قبل سؤالاتی که از آن تیپ سوال اشتباه حل کردم را دوباره کار می‌کنم.

در مرحلة بعد به مرور قواعد عربی از روی جزوة دبیرم می‌پردازم و نکات جدیدی را که از تست‌ها در جزوه‌ام یاد گرفته‌ام به آموخته‌هایم اضافه می‌کنم.

تمرین قواعد عربی در متن کتاب درسی همان درس و مرور لغات جدید آن نیز در مرحلة بعدی از مطالعه‌ام قرار دارد.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 8 نفر

سید احمدرضا حیات الغیب
سید احمدرضا حیات الغیب از شهر خرم آباد- تراز 6310 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 16 اسفند 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی و سپس ترجمة متن را می‌خوانم.

پس از مطالعة ترجمه، قواعد درس را مطالعه و درسنامه را بررسی می‌کنم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تست می‌زنم و پاسخ تشریحی آن‌ها را مطالعه می‌کنم.

تست‌های مهم را نشان‌دار می‌کنم تا در دوران جمع‌بندی منبع مناسبی برایم باشند.

برای جمع‌بندی مطالب از کتاب زرد عمومی استفاده می‌کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 1 نفر

مهسا فرهنگ دلیر
مهسا فرهنگ دلیر از شهر بناب- تراز 6176 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 16 اسفند 1397 )

من در درس عربی از هر 10 سؤال به 7 سؤال پاسخ می‌دهم.

من برای مطالعة درس عربی دوازدهم ابتدا هر درس جدید از کتاب درسی عربی را که تدریس می‌شود به‌خوبی مطالعه می‌کنم.

بعد از آن درسنامة کتاب آبی عربی را به شکل اجمالی می‌خوانم و تست‌های پیمانه‌ای را تمرین می‌کنم.

ابتدا 20 یا 40 تست را کار می‌کنم و با توجه به اهمیتی که درس عربی دارد به مرور به تعداد تست‌هایی که کار می‌کنم می‌افزایم تا تمام جوانب درس برایم جا بیفتد.

در دفعه‌های بعدی و به خصوص برای دورة کتاب و مرور  آن و مطالعة عربی که در برنامه‌ام دارم به شکل پیمانه‌ای از تست‌های کتاب آبی عربی استفاده می‌کنم و سعی می‌کنم این تست زدن‌ها با تأیید پشتیبانم و به شکل زماندار باشد.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 3 نفر

هانیه شیرزادی
هانیه شیرزادی از شهر تهران- تراز 6320 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : چهارشنبه 15 اسفند 1397 )

من در درس عربی از هر 10 سؤال به 7 سؤال پاسخ می‌دهم.

ابتدا همة نکات کتاب درسی و قواعد آن را به‌طور کامل مطالعه می‌کنم.

سپس تست‌های سراسری را در مبحث قواعد و ترجمه کار می‌کنم.

بعد از این که تمام شد به مبحث بعدی رفته و به ترتیب به مطالعه و تست زدن ادامه می‌دهم.

بعد از مرور هم با استفاده از کتاب زرد عمومی دوره می‌کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 2 نفر

 نازنین شرفخانی
نازنین شرفخانی از شهر كرمانشاه- تراز 6378 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 13 اسفند 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ می دهم.

ترجمه:

دراین قسمت برای تسلط کافی در درجة اول به یادگیری لغات جدید آخر درس می‌پردازم سپس متن کتاب درسی و ترجمة آن را با دقت می‌خوانم.

در هنگام مطالعة ترجمة لغات و متن، آن را به صورت عربی به فارسی و بالعکس فارسی به عربی می‌خوانم.

در این مراحل از فلش کارت و جعبه لایتنر نیز بهره می‌برم.

درک مطلب:

از کتاب آبی قلم چی استفاده کرده و به تسلط بیشتر در این بخش می‌رسم و به حل تست‌های مربوطه می‌پردازم.

قواعد:

در مرحلة اول به سراغ جزوة دبیر خود می‌روم و سپس از قواعد کتاب درسی و حل تمرینات آن استفاده می‌کنم و در بعد به سراغ کتاب آبی قلمچی رفته و با تکیه بر درسنامه و تست‌های آن به مرحله تسلط می‌رسم.

برای تکمیل یادگیری چند روز بعد، مابقی تست‌ها را از کتاب آبی کار می‌کنم.

در هفته دوم پس از آرمون با پیمانه‌های کتاب آبی به‌صورت زمان‌دار تست حل می‌کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 3 نفر

صبا محمودی
صبا محمودی از شهر تهران- تراز 6776 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 13 اسفند 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ می دهم.

در کلاس درسی به دقت به معلم گوش می دهم.

درسنامه و تمامی جزوات مبحث مورد نظر را به‌صورت موضوعی مطالعه می‌کنم.

از کتاب عمار که کتاب بسیار خوبی هست تست می‌زنم.

سؤالات آزمون‌ها را همیشه تحلیل می‌کنم و نکات آن را در دفترم یادداشت می‌کنم.

مباحث مهم را خلاصه‌نویسی می‌کنم. تست‌های زماندار را کار می‌کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 1 نفر

 فاطمه نجفی
فاطمه نجفی از شهر شيراز- تراز 6642 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 12 اسفند 1397 )

من معمولاً از هر 10 سؤال عربی به 7 سؤال پاسخ درست می‌دهم.

روش‌های مطالعاتی در درس عربی:

 • - بعد از مطالعة لغات و قواعد، ابتدا نکات مهم را یادداشت کرده و سپس شروع به تست زدن کرده و سؤالات نکته‌دار و دشوار از نظر خود را هایلایت کرده  و برای مرور از آن‌ها استفاده می‌کنم.

نام درس و منابع کانونی:

 • - کتاب عربی عمار و کتاب زرد عمومی

نحوة استفاده از منابع:

 • - پس از مطالعه و یادگیری کامل نکات از کتاب تست عربی عمار استفاده می‌کنم و نکات قابل توجه از نظر خود را تعیین کرده و در دوران جمع بندی از آن‌ها برای مرور استفاده می‌کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 2 نفر

کیمیا آقاربیع
کیمیا آقاربیع از شهر اصفهان- تراز 6385 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 9 اسفند 1397 )

در درس عربی از هر 10 سؤال به 7 سؤال پاسخ می‌دهم.

برای خواندن درس عربی بیشتر زمان مطالعه در هفته را به تکنیک های ترجمه اختصاص می‌دهم.

طوری که ِلغت‌های خوانده شده را در متن درس‌ها یا کتاب‌های کمک درسی جستجو می‌کنم و معنی لغت را در متن یاد می‌گیرم.

هرشب حدود ۲۰ دقیقه برای تست‌های ترجمه ۲۰ تا ۳۰ تست وقت می‌گذارم.

برای قواعد هم ابتدا کتاب درسی را می‌خوانم و تمارین آن را کامل به صورت تشریحی بررسی می‌کنم. از درسنامة کتاب آبی کانون استفاده می‌کنم.

و برای تست‌های بیشتر، کتاب زرد عمومی را ۲ساعت در هفته انجام می‌دهم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 2 نفر

سوگند  موسی زاده
سوگند موسی زاده از شهر كرمانشاه- تراز 6327 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 9 اسفند 1397 )

پیشرفت از 2 از 10 به 7 از 10 در درس عربی

من برای مطالعة درس عربی وقت خیلی زیادی را اختصاص نداده‌ام، ولی با استفادة اصولی و درست از همین زمان به درصد بالایی رسیده‌ام .

در زمان مطالعه سعی می‌کنم با حل تست‌ها مهارت خود را در حل ترجمه و مفهوم‌ها تقویت کنم.

سپس با حل سوالات یک متن سعی می‌کنم بر واهمة خود از متن‌های سنگین عربی غلبه کنم.

در نهایت به مطالعة قواعد می‌پردازم. در مجموع روش مطالعة من در عربی تست محور است.

من در درس عربی از کتاب جامع عربی قلم‌چی استفاده می‌کنم .درسنامة این کتاب به خوبی عربی را به صورت گام به گام تدریس می‌کند.

نکته طلایی این درسنامه‌ها اشاره به استثنائات موجود در هر قواعد است که در تست‌های دام‌دار استفاده می‌شوند.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 4 نفر

پرستو قرایی
پرستو قرایی از شهر اردبيل- تراز 6895 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 9 اسفند 1397 )

درس جهش یافتة من درس عربی است.

من ابتدا مطالعة این درس را به طورکامل از کتاب درسی و انجام تمارین داخل کتاب شروع کرده و متن و ترجمة آن را ریز به ریز خوانده سپس درسنامة کتاب آبی را به طور کامل مطالعه کردم و توانستم وضعیتم را از لحاظ پایه‌ای حل کنم،

سپس تست‌های این درس را در هفتة دوم پس از آزمون ازکتاب سه‌سطحی انجام دادم.

علاوه بر این مطالعة چند متن به طور کامل از کتاب کارگاه ترجمه روزانه در برنامة من بود و هر هفته سه کنکور از کتاب زرد از کنکور‌های مختلف کار کردم.

کتاب آبی عربی کنکور شامل مجموعه­ای از سوالات تألیفی، آزمون­های سراسری کنکور و آزمون­های پیشین کانون

می‌­باشد که قابل استفاده برای داوطلبین کنکور است.

در این کتاب، اکثر سوال‌های کتاب به صورت پیمانه‌های 20 سوالی است.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 3 نفر

مبین عباسپور
مبین عباسپور از شهر ملاير- تراز 7275 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 9 اسفند 1397 )


ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 23 نفر

آیناز موسی زاه
آیناز موسی زاه از شهر اردبيل- تراز 6460 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : چهارشنبه 8 اسفند 1397 )
 • من ابتدا مطالعة این درس را به طورکامل ازکتاب درسی و انجام تمارین داخل کتاب شروع کرده و متن و ترجمة آن را ریز به ریز می خوانم.

 • سپس درسنامة کتاب آبی کانون را به طور کامل مطالعه کردم .

 • توانستم وضعیتم را از لحاظ پایه‌ای حل کنم.

 • سپس تست‌های این دوس را در هفتة دوم از کتاب سه سطحی انجام دادم.

 • علاوه بر این مطالعة چند متن به طور کامل از کارگاه ترجمه روزانه در برنامة من بود و هر هفته سه کنکور از کتاب زرد از کنکور‌های مختلف کار کردم.

کتاب آبی عربی کنکور شامل مجموعه­ای از سوالات تالیفی، آزمون­های سراسری کنکور و آزمون­های پیشین کانون می ‌باشد که قابل استفاده برای داوطلبین کنکور است.

در این کتاب، اکثر سوال‌های کتاب به صورت پیمانه های 20 سوالی هستند که کمک‌کننده در برنامه‌ریزی است..

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 2 نفر

متینه داودی منف
متینه داودی منف از شهر اراك- تراز 6773 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 6 اسفند 1397 )

من ابتدا قواعد را از روی کتاب درسی و جزوة معلمم و همچنین درسنامة کتاب آبی مطالعه می‌کنم و تمام نکات مهم آن را در حاشیه کتاب درسی یادداشت می‌کنم.

سپس به سراغ خواندن کلمات آن درس می‌روم و بعد از آن به سراغ متن کتاب درسی می‌روم و علاوه بر ترجمة متن درس کلیة نکات قواعد را در متن پیدا می‌کنم.

بعد به سراغ تمرین‌های کتاب درسی می‌روم و همة تمرین‌ها را به دقت حل می‌کنم.

در آخر به سراغ کتاب زرد عمومی کانون می‌روم و تست‌های آن را حل می‌کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 3 نفر

عالیه عربی
عالیه عربی از شهر اراك- تراز 6339 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : دوشنبه 6 اسفند 1397 )

نقطة قوت من در درس عربی است چون این درس را هر روز یک ساعت مطالعه می‌کنم. 

من ابتدا لغات تمام دروس را می‌خوانم و بعد قواعد و بعد ترجمه تمام درس‌ها و بعد از آن درخت دانش کتاب آبی را مطالعه می‌کنم.

بعد از آن تست‌های کتاب آبی را کار می‌کنم روزی 15 دقیقه تست می‌زنم و نکات تست‌ها را نیز خلاصه می‌کنم.

از کتاب  زرد عمومی و آبی پیمانه کانون روزهای قبل از آزمون تست زیاد کار می‌کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 4 نفر

مریم حمزه‌ای
مریم حمزه‌ای از شهر اراك- تراز 6203 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 5 اسفند 1397 )

در درس عربی ابتدا لغت‌ها را می‌خوانم. سپس قواعد را از جزوة معلم مرور می‌کنم. تمرین‌های کتاب درسی را خودم حل می‌کنم.

ابتدا تست‌ها را بدون زمان، حل می‌کنم. یک روز بعد تست‌های زمان‌دار حل می‌کنم.

اولویت من در حل تست‌ها کتاب آبی کانون و تمرین سوالات کنکور آن است.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 8 نفر

مهناز کهنسال
مهناز کهنسال از شهر مشهد- تراز 6328 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 5 اسفند 1397 )

هر شب یک مبحث قواعدی می‌خوانم و خلاصه‌نویسی می‌کنم و بعد از آن به‌صورت زمان‌دار ۱۰ تست می‌زنم و زمانی که برای آن‌ها در نظر می‌گیرم ۱۵ دقیقه است.

هم‌چنین هرشب ۱۵ لغت می‌خوانم و هر لغت را تجزیه و تحلیل می‌کنم و لغت‌ها را با جعبه بهیاد مطالعه می‌کنم و هر دو شب یک درک‌ مطلب به‌صورت زمان‌دار کار می‌کنم.

از کتاب آبی کانون در طول هفته طبق روش مطالعه بالا تست می‌زنم و از کتاب زرد عمومی جمعه‌ها برای آزمون گرفتن تست می‌زنم و اشتباهاتم را مجدداً مطالعه می‌کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 12 نفر

یاسمین بهرام زاده
یاسمین بهرام زاده از شهر شيروان- تراز 6693 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : یکشنبه 5 اسفند 1397 )
 • اول ترجمه را می‌خوانم و بعد قواعد و مبحث به مبحث کار می‌کنم.

 • یعنی مثلاً ابتدا همة قواعد را می‌خوانم و روز بعد تست مربوط به قواعد را می‌زنم. در تابستان خلاصه‌نویسی انجام دادم.

 • منبع کمک آموزشی من کتاب آبی پیمانه‌ای کانون است. سوالات کتاب آبی سوالات خیلی خوبی هستند، مخصوصاً سوالات مربوط به قواعد.

 • برای لغات کتاب درسی و برای قواعد جزوة کلاسی‌ام را می‌خوانم و سپس تست کار می‌کنم و اگر در تستی ضعف داشتم، نکات خلاصه‌هایم را می‌خوانم و روز بعد مجدداً تست می‌زنم.

 • برای تحلیل آزمون، عربی را روز قبل کلاس درسی‌ام تحلیل می‌کنم.

 • ابتدا سوالاتی را که اشتباه پاسخ داده‌ام بررسی کرده و مباحثی را که ضعف داشتم و نکات مهم آن‌ها را یادداشت کرده و طی هفته مطالعه می‌کنم.

ارسال شده توسط : فاطمه منصور خاکی 13 نفر

پریسا کفایتی
پریسا کفایتی از شهر لاهيجان- تراز 7963 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : پنج شنبه 2 اسفند 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب و سپس ترجمه متن را می خوانم.

پس از مطالعه ترجمه، قواعد درس را می خوانم و درسنامه را بررسی می کنم.

سپس از روی کتاب آبی کانون تست می زنم و پاسخ تشریحی آن ها را مطالعه می کنم.

تست های مهم را نشان دار می کنم تا در دوران جمع بندی منبع مناسبی برایم باشند.

برای جمع بندی مطالب از کتاب زرد عمومی استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 199 نفر

محمدامین فرج زاده
محمدامین فرج زاده از شهر مياندوآب- تراز 7577 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس نکات درس را از کتاب کمک درسی مطالعه می کنم و تست ترجمه و قواعد از روی کتاب آبی پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 13 نفر

امیرمحمد سهرابی
امیرمحمد سهرابی از شهر قم- تراز 7902 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

این درس را مطابق با برنامه راهبردی مطالعه می کنم.

هر سه روز یک درک مطلب به طور جداگانه حل می کنم. لغات را نیز سر کلاس یاد می گیرم.

هر هفته 2 ساعت قواعد درس را مطالعه می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 44 نفر

امیررضا عباس نژاد
امیررضا عباس نژاد از شهر تبريز- تراز 7924 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم

در این درس ابتدا کتاب درسی را مطالعه می کنم و سپس تعداد زیادی تست از کتاب آّبی می زنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 42 نفر

سامان راستروان
سامان راستروان از شهر لاهيجان- تراز 7670 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 10 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا جزوه دبیر را مطالعه می کنم و سپس تعدادی تست می زنم و تست های نشان دار را حل می کنم و در پایان لغات را مرور می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 16 نفر

شیوا امین ترابی
شیوا امین ترابی از شهر تهران- تراز 7164 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را تحلیل می کنم. تست ترجمه و قواعد را پاسخ می دهم و سپس درک مطلب را به طور جداگانه می خوانم و هر شب یک درک مطلب پاسخ می دهم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 63 نفر

سارا بستانی
سارا بستانی از شهر آستانه اشرفيه- تراز 7848 - روش مطالعه درس عربي (زمان ارسال : جمعه 5 بهمن 1397 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

ابتدا قواعد را می خوانم و سپس تعدادی سوال تحلیل صرفی مطالعه می کنم.

سپس لغات را می خوانم و از کتاب آبی تست می زنم.

به طور مداوم درک مطلب حل می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 38 نفر