کلکسیون روش های مطالعه

برای مشاهده روش های مطالعه ی برتر ها، گروه و درس مورد نظر را انتخاب نماید و در قسمت نظرات با دوستانتان در مورد روش ها گفتگو کنید

امیرحسین اکرمی
امیرحسین اکرمی از شهر مشهد- تراز 6922 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 15 مرداد 1398 )
 • این درس را در آزمون های کانون 8 از ده پاسخ می دهم.

 • یکبار کل متن را نگاه میکنم و نکات مهم را نشان دار می کنم.

 • از نکات مهم ، تعدادی سوال طرح می کنم و آن ها را پاسخ می دهم.

 • سپس از روی کتاب آبی کانون تعداد زیادی تست حل می کنم.

 • تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم و تست های مهم را نشان دار می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 61 نفر

عمار کریمی
عمار کریمی از شهر روانسر- تراز 6707 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 13 مرداد 1398 )

در این درس توانستم چند از ده خود را از 6 به 8 افزایش دهم.

من در این درس ابتدا درس را روخوانی می کنم.

آنگاه دوبار از اول هر پاراگراف درس را با دقت بصورت تشریحی می خوانم و نکات مهم هر پاراگراف را بصورت سوال تشریحی مشخص و حفظ می کنم.

بعد خلاصه ای از مهمترین مطالب آن را یادداشت می کنم . مرور و تکرار را در دو هفته انجام می دهم.

سپس تعدادی تست از روی کتاب آبی کانون حل می کنم.

تست ها را به صورت زمان دار حل می کنم و در هنگام حل تست، تست های مهم تر را نشان دار می کنم.

ارسال شده توسط : مهدی نیک زاد 66 نفر

نگار سادات عطائی
نگار سادات عطائی از شهر اصفهان- تراز 7073 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 9 از 10 پاسخ می دهم.

جامعه شناسی درسی است که به آن علاقه زیادی دارم.

از کتاب آبی هرشب 10 تست میزنم و چون سوالات به صورت ترکیبی می آید سعی دارم از انواع تیپ تست ها در برنامه ام بگذارم.

در کنار کلاس و جزوه معلم ، بسیار از فلش کارت های مفید این درس استفاده می کنم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 13 نفر

زهرا کوده دزفولی
زهرا کوده دزفولی از شهر اصفهان- تراز 6398 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 )

من این درس را در آزمون های کانون 7 از 10 پاسخ میدهم.

من این درس را به شیوه ی بازیابی مطالعه میکنم.

در کلاس بسیار دقت میکنم و یادداشت برداری انجام میدهم و در پرسش کلاسی شرکت میکنم.

هر بار از اول کتاب را مجددا میخوانم.

تست آموزشی و سنجشی را در برنامه قرار میدهم.

سوالات آزمون را بطور کامل تحلیل میکنم و در دفتر برنامه ریزی مینویسم.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

علیرضا محمدزاده
علیرضا محمدزاده از شهر طبس- تراز 6127 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 5 اردیبهشت 1398 )

من همیشه جامعه شناسی را 10 از 10 می زنم.

در جامعه شناسی برای یادگیری بیشتر و همچنین ماندگاری مطالب باید ابتدا کتاب را خوانده و تار و پود آن را در آورد

 سپس با مثال برای خودم شرح می دهم.

در جامعه شناسی باید حواسمان به کلماتی مانند اغلب- حداکثر- حداقل-عملکردو ... توجه کرد.

به نظر من جامعه شناسی سال یازدهم تاریخی – فلسفی است و نیازمند تلاش و تست بیشتر است 

در ضمن در درس جامعه شناسی بلافاصله بعداز تست دوباره کتاب را بخوانید.

ارسال شده توسط : معصومه علیزاده كاوافشاری 19 نفر

مریم صالحی
مریم صالحی از شهر بيرجند- تراز 6269 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 )

 این درس را 9 از 10 میزنم

از کارنامه هدف گذاری استفاده می کنم و درس هایی که نقاط قوت من بود را انتخاب کردم.

با توجه به بودجه بندی هر درس ابتدا درس را از روی کتاب خواندم .

مورد مطالعه شده را خلاصه نویسی کردم تا برای مرور آنها استفاده کنم.

بعد از آن که هفته اول کتاب را تمام کردم در هفته دوم در هر شب خاص خلاصه نویسی ها را مرور می کنم.

برای مثال درس جامعه شناسی دور اول که می خوانم دور کلمات مهم خط میکشم و جملات مربوط به آن را شماره گذاری میکنم یا در کنار و حاشیه ی درس آنها را یادداشت میکنم .


ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 7 نفر

مینا عظیمی
مینا عظیمی از شهر اردبيل- تراز 6467 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

 من 8 از 10 سوال را پاسخ میدهم

روش مطالعه من در خواندن جامعه شناسی خوانی قبل از مدرسه و به

 صورت مفهومی میخوانم  در مدرسه نیز با معلم مشارکت دارم وحتما

برداری کرده و طبق برنامه راهبردی پیش میروم بعد از اتمام دروس

درسنامه را خوانده و به حل سوال تشریحی میپردازم و تست همه

 دروس را حل میکنم.

ارسال شده توسط : راضیه هدایتی 3 نفر

فاطمه افتخاری
فاطمه افتخاری از شهر مشهد- تراز 6248 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

8 از 10 سوال را پاسخ میدهم 

روش مطالعه برای یادگیری

کتاب کمک درسی این کتاب ندارد .قبل از معلم جاهای مهم رو روخوانی می کنم . پس خوانی یا همان روز خوانی انجام می دهم .خودم از متن سوال در می آورم . امتحان هایی که معلم می گیرد را مرور می کنم وهمان قسمت ها را در کتاب مشخص کرده ومی خوانم . اسامی افراد خاص ومکان های خاص  را به طور خلاصه در برگه ی جدا می نویسم روز قبل آزمون مجدد خوانده .


ابتدا درسنامه ان را خوانده .سپس قبل از درس خواندن وبعد درس خواندن تست می زنم . برای سوالاتی که بلد نیستم ابتدا کتاب وسپس پاسخنامه را نگاه می کنم .

ارسال شده توسط : راضیه هدایتی 4 نفر

زهرا احمدی
زهرا احمدی از شهر گرمسار- تراز 6408 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

8 از 10 سوال  را پاسخ میدهم 

برای یادگیری درس منطق ابتدا کتاب را پیشخوانی میکنم سپس در کلاس درس یاد میگیرم و درس هایم را همان روز بعد از مدرسه مرور میکنم بعد کتاب درسی را به طور عمیق مطالعه میکنم تا مطالب در ذهن تثبیت شود و نکته برداری و خلاصه نویسی میکنم در مباحثی که مشکل دارم از فیلم های آموزشی و DVD برای رفع مشکل استفاده میکنم

ارسال شده توسط : راضیه هدایتی 3 نفر

فاطمه السادات تقوی
فاطمه السادات تقوی از شهر سمنان- تراز 6143 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

این درس را 9از 10 میزنم

 ابتدا کتاب را به صورت دقیق مطالعه میکنم

سپس تست های مربوط به آن را به صورت آموزشی میزنم

و سپس در هفته دوم به منظور دوره و سنجیدن یادگیی خود همان تست ها را با زمان مشخص جواب میدهم زدن تست باعث تثبیت و عدم فراموشی مباحث در آینده میشود.

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 1 نفر

زهرا کوده دزفولی
زهرا کوده دزفولی از شهر اصفهان- تراز 6398 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 )

درس:جامعه شناسی

از 5 به 8 افزایش چند از ده داشتم.

روش:

من این درس را به شیوه ی بازیابی مطالعه میکنم

در کلاس بسیار دقت میکنم و یاداشت برواری انجام میدهم و در پرسش کلاسی شرکت میکنم

و هر بار از اول کتاب مجدد میخوانم

و تست اموزشی و سنجشی را در برنامه قرار میدهم

وتمام سوالات ازمون را  تحلیل میکنم و در دفتر برنامه ریزی مینویسم

ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی 2 نفر

امیرحسین خجسته فر
امیرحسین خجسته فر از شهر تهران- تراز 6594 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 31 فروردین 1398 )

پیشرفت جامعه شناسی

هدفگذاری چند از ده من 7از 10 بوده است ولی در حال حاضر 9از ده میباشد 

بیشتر مفهومی درس میخوانم.

سر کلاس حتما از خلاصه نویسی هایی که دبیر در روی تخته مینویسد را در حاشیه کتابمینویسم 

مطالب هر رو ز را در همان روز مطالعه میکنم و نمیگذارم وقفه بیافتند چراکه با اینکار نکات جدید که تازه  یاد گرفته ام را به حافظه بلند خود انتقال میدهم

متن کتاب  ریز به ریز میخوانم و از خودم سوال میپرسم.

 اینکار باعث میشود مطالب بهتر در ذهنم تثبیت شوند و تصویر سازی ذهنی انجام میدهم و به صورت داستان برای خودم مطالب را بازگو میکنم

نکات مهم رو یاد داشت و هایلایت میکنم

سری بعد برای روخوانی این مطالب رو بهتر دقت میکنم و حتی گاهی نکته برداری میکنم

از کتاب های جامع جامع شناسی قلم چی استفاده میکنم برای تست زدنی چرا که تمام مطالب کتاب را پوشش داده است

به دلیل درسنامه کافی و تست های خوب این کتاب استفاده  میکنم

هفته ای 100  تا 150 تا تست میزنم 

با استفاده از ازمون ها سطح خودم را در کل کشور میسنجم و از جعبه ابزار کارنامه حتما استفاده میکنم

 مخصوصا کارنامه مبحثی برای دوران جمع بندی استفاده می‌کنم. تا بدانم کدام مباحث رو ضعف دارم تا زمان بیشتر ی برایش بگذارم.

هم چنین با استفاده از کارنامه اشتباهات – سوالاتی که اشتباه زده ام را به راحتی پیدا کرده و تمرکز کرده و بررسی میکنم تا در ازمون های بعد بتوانم بدون غلط آن ها را پاسخ دهم


ارسال شده توسط : فاطمه میرزایی کوزه گرانی 5 نفر

پریسا فهیم
پریسا فهیم از شهر فيض آبادتربت حيدريه- تراز 6065 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 29 فروردین 1398 )

من این درسو 8 از 10 میزنم.

مطالعه ی من در خصوص با دروس عمومی به این صورت است که هر درس را به صورت مفهومی کارامد در طول هفته مطالعه کنم و معمولا اخر هفته ها را به تمرین و تست می پردازم .

درس هایی که در انها ضعف دارم معمولا عمومی هستند که الته در بعضی از انها مثل دینی و عربی از نظر خودم با مطالعه بیشتر و تست پیشرفت کردم .

یکی از موضوعاتی که از نظر خودم در پیشرفت ترازم خیلی تاثیر گذاشته است این است که من بعد از هر ازمون علاوه بر اینکه از دفتر خود اموزی استفاده میکنم تست های هر ازمون را در کتاب درسی مشخص میکنم و این به من کمک میکند تا اهمیت مطلب را به خودم گوشزد کنم و ان مطالب را با توجه بیشتری مطاله کنم از کتاب های کانون کتاب ابی ریاضی یا جامع عربی را بیشتر استفاده میکنم.

 کتاب ابی ریاضی را به صورت تست اموزشی کار میکنم چون پاسخ های تشریحی کاملی همراه با نکات لازم را دارد و جامعه و عربی را هم به خاطر درسنامه کامل ان استفاده میکنم

ارسال شده توسط : محمدرضا جهانی 2 نفر

مهدیه زارعی
مهدیه زارعی از شهر ميبد- تراز 6013 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )«از آن جاکه تعداد ساعات کلاسی زیاد است زمان کافی برای مرور دروس و تکرار  و تمرین و تست زدن در مدرسه هست. بعد از تدریس معلم یک دور دروس را خوانده و حفظ می کنم. بعد از آزمون های کانون تحلیل آزمون انجام داده و آن هایی که قادر به پاسخ گویی نبوده ام را می خوانم. کتاب های کانون در دروس جامعه شناسی و روان شناسی حاوی مطالب قدیمی بوده و متاسفانه نمی توانم استفاده کنم. ».ارسال شده توسط : حبیبه محبی 1 نفر

نسترن بهاور
نسترن بهاور از شهر تبريز- تراز 5810 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : چهارشنبه 28 فروردین 1398 )

روش مطالعه، منابع کانونی و روش استفاده آن:

 ابتدا من با خلاصه ای که معلم در کلاس درس گفته شروع به خواندن می کنم. بعد از آن متن کتاب درسی را با دقت و تمرکز می خوانم و در صورت نیاز از قسمتهای مهم نکته برداری کرده و یا زیر آنها خط می کشم. برای آزمونهای کانون در هفته دوم درسنامه و خلاصه کتاب آبی را می خوانم. سپس برای آن فصل یا مبحث تعدادی سوال تستی از کتاب آبی  انتخاب کرده و با زمانبندی به آنها جواب می دهم. بعد از تمام شدن زمان به سراغ جواب تستها می روم. سوالاتی که اشتباه زده ام به جوابهای تشریحی آنها مراجعه کرده و در صورت نیاز از نکات مهم آنها یادداشت بر می دارم. اگر زمان کافی برای دوره کردن درس داشته باشم حتما این نکات را مرور می کنم تا در آزمون مجددا به این سوالات یا مشابه آنها پاسخ اشتباه ندهم

ارسال شده توسط : حبیبه محبی 1 نفر

بهاره جوادی
بهاره جوادی از شهر شهريار- تراز 6128 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : سه شنبه 27 فروردین 1398 ) اول متن کتاب درسی را کامل و خیلی دقیق می خونم و موقع خوندن توجه می کنم که از هر قسمت

                               ممکنه چه تستی بیاد و بعد درس نامه کتاب جامع کانون رو می خونم و درس نامه رو با متن کتاب مقایسه

                               می کنم و اگر نکات مهمی داشته باشه یادداشت می کنم و بلافاصله بعد از خوندن تست را از کتاب جامع

                               می زنم.

  نحوه استفاده از کتاب جامع      

  این کتاب صوتی منتشر شده بخاطر همین خیلی راحت میتونم استفاده کنم

                                                         و درس نامه فوق العاده کامل و تست های متنوع موجب شد تا از این منبع استفاده کنم و

                                                         و این درس را 100% می زنم.
ارسال شده توسط : حبیبه محبی 2 نفر

محمد ارکیان
محمد ارکیان از شهر دورود- تراز 6608 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : پنج شنبه 22 فروردین 1398 )

درس جامعه شناسی

من در این درس 8سوال از 10سوال پاسخ می دهم و توانسته ام رشد تراز داشته باشم.

روش مطالعه و ابزارهای مطالعاتی من به صورت زیر می باشد:

من از کتاب های کانون مثل جامعه شناسی و ریاضیات استفاده می کنم که مطالب این کتاب ها بسیار جامع و تمامی موارد درسی را در بر می گیرد، چرا که دارای درس نامه و تست و سوالات مناسبی می باشد.

البته من ابتدا کتاب های درسی را مطالعه می کنم سپس از کتاب های آبی کانون برای تسلط مطالب استفاده می کنم


ارسال شده توسط : زهره قموشی 13 نفر

حسین فلاح نژاد
حسین فلاح نژاد از شهر هشتگرد- تراز 6500 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

روش مطالعه درس جامعه شناسی:

من در این درس 8سوال از 10سوال را پاسخ می دهم.

درس جامعه درسی بسیار مفهومی و چالشی است. من به درس جامعه علاقه بسیار دارم و برنامه ریزی خوبی در این درس دارم بهنحوی که این درس جزو نقاط قوت من است.

مطالعه من در این درس این گونه می باشد: ابتدا در کلاس درس با دقت زیاد به تدریس معلم گوش کرده و پنجاه درصد مطالب را در کلاس یاد میگیرم سپس دبیرم کلمات کلیدی و مهم را مشخص می کند و من در کتاب با رنگ فسفری مشخص میکنم و حتی در موارد بسیار مهم در کنار متن " کنکوری" را می نویسم.

در خانه ابتدا کل درس را با دقت میخوانم و سپس سوالات تشریحی و بعد سوالات تستی را حل میکنم. البته در درس جامعه تست بسیار مهم است. اولا مطالب را باید بسیار خوب و دقیق تسلط داشته باشی تا بتوانی تست جواب بدهی ثانیا تست های جامعه، تست هایی ترکیبی است به همین دلیل مصادیق بسیار مهم است.

روش مطالعه برای تسلط افزایش مهارت : کتاب جامع

از کتاب جامع برای یادگیری و تسلط بیشتر استفاده میکنم ابتدا سوالات تشریحی و سپس سوالات تستی را حل میکنم. البته برای حل سوالات تستی زمانی را برای خودم مشخص مبکنم و بعداز اتما وقتم سوالات را بررسی میکنم و درسنامه را دوباره دقیق میخوانم و نکات مهم را یادداشت میکنم بنابراین یکی از نقاط قوت من این درس شد که در آزمون ها درصدهای بالا را بدست می آوردم.

ارسال شده توسط : زهره قموشی 3 نفر

تینا ساعدموچشی
تینا ساعدموچشی از شهر كامياران- تراز 6191 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من در این درس6از 10سوال آزمون را پاسخ می دهم

درس قوی :جامعه شناسی

سر کلاس به تدریس معلم گوش میدهم و تمام نکات مهم را برای خودم یادداشت میکنم و بعد از آن متن کتاب درسی را به دقت مطالعه میکنم و خط به خط آن را برای خودم تجزیه و تحلیل میکنم که مفهومی و عمیق یاد بگیرم و نکات مهم را علامت گذاری میکنم.

 کتاب های کمک آموزشی:

از کتاب جامع آبی کانون استفاده میکنم اول این که تمام درسنامه را اول میخوانم و بعد از آن تستهای فرد را حل میکنم چند روز بعد تست های زوج و آمادگی بیشتر تستهای علامت داری که خودم مشخص کرده ام را مرور میکنم.


ارسال شده توسط : زهره قموشی 15 نفر

امیر   شریفی نسب
امیر شریفی نسب از شهر شهر قدس- تراز 6410 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

من در این درس 7از 10سوال را پاسخ می دهم

روش مطالعه:

در درس جامعه شناسی2 من ابتدا درس را روخوانی می کنم آن گاه دوبار از اول هر پاراگراف درس را با دقت به صورت تشریحی می خوانم و نکات مهم هر پاراگراف را به صورت سوال تشریحی مشخص کرده و حفظ می کنم .بعد خلاصه ای از مهمترین مطالب آن را یادداشت می کنم .مرور و تکرار را در دو هفته انجام می دهم.

چگونگی استفاده از کتاب های کانون:

من به کمک کتاب جامعه شناسی کانون پس از یک روز مرحله تسلط یعنی تست زمان دار می زنم.  در پایان تست های نزده و اشتباهم را با مراجعه به کتاب درسی بررسی کرده و یادگیری ناقصم را به یادگیری کامل تبدیل می کنم.


ارسال شده توسط : زهره قموشی 2 نفر

مهدیه تکه
مهدیه تکه از شهر نيشابور- تراز 6437 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : یکشنبه 18 فروردین 1398 )

دستاوردها:
افزایش تراز به میزان 400واحد
پیشرفت در درسهای روان شناسی وجامعه شناسی
کاهش تعداد غلطها در آزمون
کشف روشهای مطالعه در بیشتر درسها با استفاده از کتابهای جامع که شامل انواع تیپ سوال میشود وتمام قسمت های کتاب را پوشش می دهد
روایت و شیوه ی استفاده از کتاب
کتاب جامع جامعه شناسی 2وکتاب جامع روان شناسیمن در ابتدای مهرماه تا اواسط آبان ماه ترازم تقریبا در حدود 5900ثابت مانده بود بعد با راهنمایی پشتیبانم متوجه شدم که در درس روان شناسی و جامعه شناسی مشکل دارم تصمیم گرفتم روی این دودرس ویژه کار کنم و روش خود را برای خواندن این دودرس تغییر دهم تا بتوانم در تراز خود تغییر ایجاد کنم که اینکار را ابتدا با تهیه ی کتاب جامع جامعه شناسی و جامع روان شناسی در کنار کتاب درسی انجام دادم من بعد از تدریس معلم در همان روز ابتدا

1_سراغ درخت دانش می رفتم درخت دانش در ابتدای هر درس آمده است که به ترتیب از سمت راست ابتدا عنوان درس و سپس موضوعات اصلی رانشان می دهد و سپس به فراخور موضوع اصلی، زیرموضوع ها به تصویر درآمده است که نقش مهمی در ایجاد نظم ذهنی برایم برای آمادگی درک مطالب می دهد جهت طبقه بندی مطالب هر درس داشت.
2_سپس سراغ مفاهیم کلیدی کتاب جامع که این موضوع در فهم بهتر مفاهیم در ذهن به منظور طبقه بندی مطالب کتاب درسی کمک زیادی می کردو اینکه متوجه شدم در حین مطالعه کدام موارد را بیشتر مورد توجه قرار دهم.
3_یک بار کتاب درسی را به صورت کلی می خواندم و بعد سراغ درسنامه ی کتاب می رفتم تا با نکات درس آشنا شوم و بعد دوباره یک بار دیگر کتاب درسی را با جزئیات کامل می خواندم این کار باعث می شد که مطالعه ی با کیفیت تری داشته باشم و نکات کتاب را بهتر متوجه شوم زیرا درسنامه ی این کتابها به زبان ساده و با ذکر نکات مهم و اساسی به فهم بهتر مطالب کتاب کمک جدی می کند .
4_بعد سراغ تمرین های تشریحی کتاب که شامل انواع تیپ سوال شامل جای خالی و وصل مفاهیم و سوال های جواب کوتاه وبلند می شود وبرای آمادگی برای امتحانات مدرسه ودرک اصولی مطالب و ماندگاری بیشتردر ذهن می شود که در اتمام مطالعه هر درس، یک پرسش از مطالب داشته باشم و بهتر مطالب برای من تثبیت شود و تفاوت بین مفاهیم را بهتر درک کنم و از ایجاد دوگانگی که در تستها در آزمون ها در اوایل برای من پیش می امد جلوگیری کرد.
5_سپس در پایان برای تسلط به مباحث و آمادگی در آزمون سراغ تست ها می رفتم چون تمام تست ها شناسنامه دار بودند وجلوی هر سوال مرجع سوال ذکر شده بود م و استاندارد بودند راحت تر میتوانستم مشکلاتم را شناسایی کنم که از کدام قسمت است و تست ها طوری بودند که تمام مطالب کتاب را پوشش می داند و به آمادگی برای آزمون کمک خیلی زیای کردد و چون از ساده به دشوار مرتب شده بودند در دادن انگیزه به من کمک می کرد.
6_با توجه به اینکه کتاب دارای ضریب تناسب و توازن می باشد راحت تر می توان به اهمیت موضوعات مختلف پی برد و زمان مناسب برای هر موضوع در نظر گرفت.
 7_ تمرین دو نمونه سوال امتحانی برای هر ترم که برای امتحانات مفید می باشد.
و در پایان با توجه به اینکه این دو کتاب همه ی مراحل مطالعه اعم از ادراک وتثبیت و تسلط را دربرمی گیرد، منبع کاملی می باشد.

ارسال شده توسط : زهره قموشی 25 نفر

مریم رنجبر
مریم رنجبر از شهر محمودآباد- تراز 6369 - روش مطالعه درس جامعه شناسی 2 يازدهم (زمان ارسال : شنبه 17 فروردین 1398 )

من در این درس6سوال از 10سوال پاسخ می دهم 

روش مطالعه ام به این صورت است که طبق پیشنهاد پشتیبانم قبل از شروع امتحانات ترم اول با روش بازیابی آشنا شدم. و تصمیم گرفتم امتحان اولم را با این روش انجام دهم و اگر کارآمد بود برای آزمونهاسی بعدی هم به کار بگیرم.

ابتدا منابع معتبری که سوالات نوبت اول استانداردی داشت را با کمک پشتیبانم پیدا و تهیه کردم.

قبل از شروع یک امتحان از خودم گرفتم.

پس از پایان آزمونم آن را تصحیح کردم و سوالات را به سه دسته تقسیم کردم؛ سوالاتی که بلد بودم.ناقص بلد بودم.اصلا بلد نبودم.

اول شروع کردم مباحثی را که ناقص پاسخ دادم را خواندم سپس مباحثی که بلد نبودم سپس یک بار مباحثی که بلد بودم را مرور کردم .

دوباره از خودم آزمون گرفتم و انقدر تکرار کردم تا دیگر در حل سوالات دچار مشکل نشدم.

انقدر این روش برایم جذاب و کاربردی بود که تصمیم گرفتم که بیشتر درس هایم را همین گونه بخوانم و جمع بندی کنم.

ارسال شده توسط : زهره قموشی 4 نفر

در صورتی که نظر شما دارای محتوای مثبت ، علمی و آموزشی است ولی ثبت نمی شود با انشا و ادبیات متفاوت ( بدون تمسخر ،بدون فضای چت روم ، بدون تحقیر یا توهین دیگران) مجددا ارسال نمایید