بیتا سلطانپور

بیتا سلطانپور

بیتا سلطانپور

مرند

رتبه تجربی در منطقه :782
تعداد آزمون :63
سابقه در کانون :4سال
میانگین تراز کانون :6868
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : الناز سعيدى
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه استعداد هاي درخشان فرزانگان2

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال دوم,دانشگاه علوم پزشکي اروميه
782

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :6868
میانگین تراز نیمسال اول :6845
میانگین تراز نیمسال دوم :6894


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/02/28

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :