علی دولت آبادی

علی دولت آبادی

علی دولت آبادی

سبزوار

رتبه تجربی در منطقه :346
تعداد آزمون :154
سابقه در کانون :8سال
میانگین تراز کانون :7406
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : حامد برزويى
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه استعداد هاي درخشان شهيد بهشتي

رشته قبولی:پزشکي - نيمسال اول,دانشگاه علوم پزشکي مشهد
346

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7664
میانگین تراز آزمون عادی :7406
میانگین تراز نیمسال اول :7380
میانگین تراز نیمسال دوم :7422


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :