الهه نظمی

الهه نظمی

الهه نظمی

رامسر

رتبه تجربی در منطقه :2848
تعداد آزمون :28
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :6873
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : هانيه صفرى بلوچى
نام مدرسه :امام خمينى 1
2848

منطقه 2

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :6873
میانگین تراز نیمسال اول :6848
میانگین تراز نیمسال دوم :6895


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1394/07/24 تا تاريخ : 1395/04/18

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :