سعید خورسند

سعید خورسند

سعید خورسند

داراب

رتبه تجربی در منطقه :317
تعداد آزمون :38
سابقه در کانون :2سال
میانگین تراز کانون :7254
رشته تحصیلی :چهارم تجربي
نام پشتیبان : سيدمحمد حسينى
نام مدرسه :شهيددستغيب

رشته قبولی:پزشکي,دانشگاه علوم پزشکي شيراز
317

منطقه 2

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 7484
میانگین تراز آزمون عادی :7254
میانگین تراز نیمسال اول :7228
میانگین تراز نیمسال دوم :7270


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1393/07/25 تا تاريخ : 1394/03/15

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :