مینا جهانی

مینا جهانی

مینا جهانی

بجستان

رتبه انسانی در منطقه :801
تعداد آزمون :17
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :5476
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : صديقه قصابزاده
نام مدرسه :متوسطه 2 دخترانه دولتي خاتم الانبيا

رشته قبولی:فقه و مباني حقوق اسلامي,دانشگاه فردوسي - مشهد
801

ايثارگر-5%

مشخصات آزمون

میانگین تراز آزمون تابستان : 5380
میانگین تراز آزمون عادی :5476
میانگین تراز نیمسال اول :5511
میانگین تراز نیمسال دوم :5451


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/07/21 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :