فرشید شیخی

فرشید شیخی

فرشید شیخی

ابهر

رتبه انسانی در منطقه :737
تعداد آزمون :15
سابقه در کانون :1سال
میانگین تراز کانون :5338
رشته تحصیلی :چهارم انساني
نام پشتیبان : مهران داداش بيگ
نام مدرسه :متوسطه 2 پسرانه شاهد شهيد بهشتي

رشته قبولی:آموزش تاريخ - بومي استان زنجان,پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي - كرج
737

ايثارگر-5%

مشخصات آزمون


میانگین تراز آزمون عادی :5338
میانگین تراز نیمسال اول :5273
میانگین تراز نیمسال دوم :5354


نمودار پیشرفت تحصیلی در سال پایانی

نمودار پیشرفت درسی

از تاريخ : 1396/09/17 تا تاريخ : 1397/04/01

    کارنامه دانش آموز در کانون


    تاریخ آزمون :